Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.3. NINOVE

 

E) Edgar Moeremans & Co. (Burchtdam)

 

Aard:               mechanische kantfabriek

Ligging:            Burchtdam 10 (achterbouw)

Kadaster:         sectie B, perceelnummer 1365

Datering:          1862

Actueel:           bleef behouden maar is niet bereikbaar

 

Edgar Moeremans richtte in 1900 onder zijn eigen naam een persoonlijke onderneming op, die aanvankelijk actief was in de sigarenproductie. Het bedrijf bevond zich toen in de Paternostergang (cfr. F) Edgar Moeremans & Co. (Paternostergang)). In 1923 schakelde Edgar Moeremans op deze plaats over op de mechanische productie van kantwerk. Twee jaar later werd de onderneming omgevormd tot de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Edgar Moeremans & Co.’ De vennootschap produceerde vlechtwerk en kant voor ondergoed en gordijnen, allerlei passementerie en vlechtwerk, en veters voor de schoenennijverheid.

In 1928 verplaatste ‘Edgar Moeremans & Co.’ de productie naar de voormalige garentwijnderij van de N.V. ‘Oude Werkhuizen Van Den Bossche gebroeders & Cie.’ aan de Burchtdam 46. De vennootschap bleef op dit adres actief tot ze op 7 juli 1939 werd ontbonden.

 

Op 4 augustus 1928 kocht Edgar Moeremans een deel van de voormalige stoomgarentwijnderij van Valery Violon – Vandenbossche, gelegen aan de Burchtdam 46 en kadastraal geregistreerd onder sectie B, perceelnummers 1365b2, 1365e2 en 1365f2. De fabriek, die actief was geweest voor de N.V. ‘Oude Werkhuizen Van den Bossche Gebroeders & Cie.’, dateerde uit 1862 en was in de tussenliggende periode herhaalde malen uitgebreid tot een oppervlakte van 54a80ca. 

Edgar Moeremans richtte in het door hem aangekochte gedeelte, met een oppervlakte van 11a70ca, een mechanische kantfabriek in. Het gebouw werd hiertoe vergroot, maar door het ontbreken van een bouwaanvraag is de precieze omvang van de bouwactiviteiten niet bekend. Een deel van het machinepark was hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de vroegere kantfabriek aan de Paternostergang. Elektromotoren zorgden voor de aandrijving. De rest van de voormalige twijnderij werd ingericht als schoenenfabriek. In 1950 werd de vennootschap ‘Moeremans & Co.’ ontbonden en veranderde het gebouw van bestemming.

 

Er was verder enkel nog sprake van een fabriek, zonder nadere specificatie. De voormalige kantfabriek werd verenigd met delen van de vroegere schoenenfabriek, waardoor het fabrieksgebouw aan de L. Moeremansplaats 12 opnieuw 31 are besloeg. De toestand bleef op zijn minst ongewijzigd tot 1970.

Het fabrieksgebouw bestaat nog steeds. Het ligt echter achter de huizenrij aan de straat en kon niet worden bereikt.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende