Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.3. NINOVE

 

1) Muylaert Gebroeders

 

Aard:               bobineren van naaigarens / bandweverij

Ligging:            Denderhoutembaan 267-269 (achterbouw)

Kadaster:         sectie A, nummer 362

Datering:          1934

Actueel:          gedeelte in gebruik als garage en woonhuis, gedeelte wordt verbouwd

 

De samenwerkende vennootschap ‘Muylaert Gebroeders’ werd waarschijnlijk opgericht in 1934 door Albert en Jozef Muylaert. De onderneming was eveneens actief onder de naam ‘De Witte Olifant’. Jozef Muylaert bezat voordien al een eigen onderneming die zetelde  in de Lavendelstraat 22 (cfr. H) Jozef Muylaert). Eind 1934 nam de vennootschap haar intrek in de nieuwe gebouwen aan de toenmalige Denderhoutemse Steenweg (de huidige Denderhoutembaan). Hier werden katoennaaigaren, banden, veters, elastische weefsels en ander passementwerk gefabriceerd. De onderneming omvatte ook een groothandel in deze artikelen.

In 1942 werd de vennootschap opgeheven en gingen de broers elk hun eigen weg. De mogelijkheid bestaat dat de productie en de groothandel van elkaar werden gescheiden. In dat geval zou Albert Muylaert de groothandel hebben overgenomen en zijn broer de textielfabriek. Het deel van de nijverheidsgebouwen dat eigendom werd van Jozef Muylaert was immers stukken groter dan dat van Albert Muylaert. Tegen deze stelling spreekt echter dat beide gebouwen in de kadastrale bronnen verder vermeld worden als textielfabriek. Vast staat dat Jozef Muylaert zijn activiteiten stopte rond 1950, terwijl zijn broer op dit adres actief bleef tot het begin van de jaren ’60.

 

Op 16 augustus 1935 dienden de gebroeders Muylaert uit de Lavendelstraat 22 te Ninove een verzoekschrift in tot het oprichten van werkhuis met dieselmotor voor het bobineren van zijdegarens en het oprichten van een ‘napthastapel’ van ten hoogste 2000 liter. Het fabriekje werd opgericht op een perceel akkerland gelegen op de toenmalige Denderhoutemse Steenweg te Ninove en kadastraal geregistreerd sectie A, nummer 362l. Op een aanpalend perceel werd door dezelfde eigenaars ook een woonhuis opgericht. Aangezien het kadaster in 1934 op de hoogte werd gesteld van de bouw van de nieuwe fabriek is het goed mogelijk dat het pand reeds in 1934 werd opgetrokken en dat pas nadien toelating voor de uitbating werd aangevraagd.

 

Het ging daarbij om een eerder bescheiden gebouwtje met een oppervlakte van slechts 2a50ca, waarin een dieselmotor was opgesteld die de machines aandreef. De bouwaanvraag van het textielfabriekje werd niet teruggevonden. Bij prospectie ter plaatse kon echter worden vastgesteld dat het een eenvoudige bakstenen constructie betreft die één bouwlaag telt en voorzien is van een zaagdak.

 

Deel van de voormalige fabriek gezien van op de Denderhoutembaan (2001)

 

(eigen foto)

 

Al snel bleek het pand te klein te zijn, want reeds in 1935 werd het gebouw uitgebreid, waarbij de perceelsgrootte aangroeide tot 4 are. In 1938 volgden veel ingrijpendere veranderingen waarbij niet alleen de bedrijfsoppervlakte meer dan verviervoudigde tot 17a40ca, maar ook het gebouw zelf aanzienlijk werd vergroot. Ook van deze twee bouwfasen bleef de bouwaanvraag niet bewaard. De vergroting waarvan sprake is, betreft  vermoedelijk het deel van het gebouw dat op dit moment wordt omgebouwd tot een woning. Het betreft een pand van drie bouwlagen dat eveneens werd opgetrokken uit baksteen en vermoedelijk voorzien was van een plat dak.

In 1942 kwam er een einde aan de samenwerking tussen de twee broers Muylaert, wat leidde tot het splitsen van de fabrieksgebouwen. Vermeld wordt ook een niet nader toegelichte vermeerdering van het vast materiaal.

 

Vermoedelijke uitbreiding van 1938 (2001)

 

(eigen foto)

 

Een eerste deel met een oppervlakte van slechts 3a14ca kwam toe aan Albert Muylaert, woonachtig op de toenmalige Denderhoutemse Steenweg te Ninove. Een tweede en groter gedeelte van 10a39ca werd eigendom van Jozef Muylaert, eveneens wonende in de Denderhoutemse steenweg. Beide etablissementen bleven in de jaren die volgden op de splitsing verder in gebruik.

In 1951 verkocht Jozef Muylaert zijn deel van de textielfabriek, dat vervolgens werd omgevormd tot een spiegelslijperij. De bedrijfsoppervlakte werd licht uitgebreid van 10a39ca naar 10a44ca. In 1969 stond het gebouw nog steeds genoteerd als spiegelslijperij.

Het gedeelte dat eigendom was van Albert Muylaert werd in 1946 nogmaals gesplitst, waarbij een deel werd omgevormd tot woonhuis. Het overgebleven gedeelte met een oppervlakte van 2a88ca bleef als textielfabriek in gebruik. In 1951 werd een wasserij aan de zaak toegevoegd, waarbij de perceelsoppervlakte licht werd uitgebreid tot 3a12ca. Uiteindelijk zou het pand in het jaar 1964 worden omgevormd tot een woonhuis, onder het huisnummer 265 op de Denderhoutembaan.

Tegenwoordig bevindt zich in de voormalige nijverheidsgebouwen een autogarage. Een gedeelte huisvest nog steeds een woning terwijl een ander deel van het gebouw momenteel wordt omgebouwd tot een woonhuis.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende