Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.1. AALST

 

D) De Bruyn – Van Nuffel Jean

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            Rozenstraat 21 en 23, op de plaats van de huidige woningen

Kadaster:         sectie E, perceelnummer 425

Datering:          1909

Actueel:           verdwenen

 

De persoonlijke onderneming ‘De Bruyn – Van Nuffel Jean’ werd opgericht in 1907. Vermoedelijk ging het aanvankelijk enkel om een winkel in breigoed, gelegen aan de Groenstraat 220. Vanaf 1913 werd op dit adres echter ook breigoed (kousen) geproduceerd. Daar in de kadastrale bronnen geen melding wordt gemaakt van enige vorm van mechanisering, ging het vermoedelijk enkel om manuele bonnetterieproductie. Onder de familienaam De Bruyn waren in Aalst nog twee andere breigoedfabriekjes actief die mogelijk familiebanden hadden met Jean De Bruyn. De persoonlijke onderneming ‘De Bruyn – Van Nuffel Jean’ ging failliet in 1938.

 

Op een perceel bos gelegen aan de Groenstraat en kadastraal geregistreerd onder sectie E, perceelnummer 425a2, werd in 1909 een klein winkeltje opgetrokken. Het gebouwtje met een oppervlakte van 40ca was eigendom van de weduwe Van Nuffel – Van Langenhoven. In 1913 werd het gebouwtje vergroot en ingericht als breigoedfabriek, waarbij de perceelsoppervlakte toenam tot 1a50ca.

Twee jaar daarop erfde Jean De Bruyn – Van Nuffel het pand. In 1923 breidde hij het bedrijfje verder uit. Het gebouw werd vergroot en het perceel groeide aan tot 5a60ca. Van deze bouwactiviteiten bleef echter geen aanvraag bewaard. Of er later nog wijzigingen hebben plaatsgehad is niet bekend, aangezien de kadastrale documenten verder ontbreken.

Intussen werd de breigoedfabriek, in wat nu de Rozenstraat heet, gesloopt en verrezen er twee woonhuizen met de huisnummers 21 en 23.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende