Over bouwen en verbouwen. De textielnijverheid in het arrondissement Aalst (1914-1944): een industriële archeologie. (Karsten Mainz)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

2. INDUSTRIEELARCHEOLOGISCHE INVENTARIS

 

2.1. AALST

 

C) Dacus – Hendrickx

 

Aard:               breigoedfabriek

Ligging:            Pontstraat 22 en 24, verder lopend in de Volderstraat 2

Kadaster:         sectie A, perceelnummer 1304

Datering:          < 1850

Actueel:           gedeeltelijk gesloopt, gedeeltelijk verbouwd tot woningen, resterende deel van de achterbouw herbergt boekenwinkel ‘’t Boekenventje’.

 

De persoonlijke onderneming ‘Dacus – Hendrickx’ werd opgericht in juli 1919 door Pierre Dacus en diens vrouw Louise Hendrickx. De zetel van het bedrijf was gevestigd in de toenmalige Brusselsestraat 22, maar geproduceerd werd in de Pontstraat op de hoek met de Volderstraat. De firma vervaardigde allerlei breigoedartikelen, gaande van sokken en kousen tot pull-overs en vesten, voor dames, heren en kinderen. Op 3 februari 1950 werd de onderneming overgedragen aan de dochter en de schoonzoon Ferdinand Steleman en Yvette Dacus. Op 7 januari 1970 werd het bedrijf opgeheven.

 

In 1927 kocht Pierre Dacus de oude tabaksfabriek ‘Jules Den Dauw’ van Van Ginderdeuren Prosper gelegen naast zijn bestaande breigoedfabriek. De fabriek, gelegen op de hoek van de Pontstraat met de Volderstraat en kadastraal geregistreerd onder sectie A, perceelnummer 1304i, had toen een perceelsoppervlakte van 6a60ca. Ze ging terug op een woonhuis dat hier reeds stond voor 1850. Pierre Dacus liet het gebouw ombouwen tot een elektrisch aangedreven breigoedfabriek. Een bouwaanvraag hiervan werd niet teruggevonden.

Na een grenswijziging in 1939 bedroeg de perceelsgrootte nog 6a20ca. Drie jaar daarop werd de fabriek vergroot. In 1963 werd een deel van de fabriek verkocht. Het resterende gedeelte met een oppervlakte van 4a17ca stond verder geregistreerd als werkhuis vooraleer het in 1968 buiten gebruik werd gesteld. Het gebouw werd afgebroken in 1970.

Het drie bouwlagen tellende en aan de Pontstraat gelegen gedeelte van de fabriek werd na de verkoop in 1963 omgebouwd tot twee afzonderlijke woningen met  de huisnummers 22 en 24. Het bakstenen gebouw met zadeldak werd daarbij voorzien van een nieuwe voorgevel uit gele baksteen. De zijgevel met uitspringende gemetste zuilen bleef in zijn oorspronkelijke staat bewaard. Ook een klein deel van de achterbouw langs de Volderstraat bleef bewaard en herbergt nu de boekenwinkel ‘’t Boekenventje’ met huisnummer 2.

 

De rest van het vroegere fabrieksterrein wordt tegenwoordig ingenomen door autogarages en de speelplaats annex ondergrondse parkeergarage van het Sint-Jozefscollege.

 

Het resterende gedeelte van de voormalige breigoedfabriek gezien vanuit de Volderstraat. Waar nu de autogarages staan bevond zich vroeger ook een deel van de breigoedfabriek (2001)

 

(eigen foto)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende