Sporen uit hun bestaan.Levenslooponderzoek toegepast op vrouwen geboren in 1830/31 en 1880/81 te Zwevegem. (Elke Verhaeghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Hier ligt het dan, mijn werk waar ik maanden tijd aan heb besteed, steeds met plezier, maar soms de wanhoop nabij als ik niet meer wist hoe het verder moest of panikeerde dat ik er niet zou geraken. Voor zij die steeds in me bleven geloven, me een hart onder riem staken of me gewoon op praktisch vlak vooruit hielpen, wil ik hier als kleine wederdienst een woordje van dank neerschrijven.

 

In de eerste plaats wil ik Prof. Dr. E. Vanhaute, mijn promotor, bedanken omdat hij me steeds opnieuw op weg zette en me bijstuurde waar nodig. Zijn suggesties, adviezen en kritische opmerkingen waren een grote hulp bij het uitstippelen van mijn uiteindelijke doelen. Zijn enthousiasme over het onderwerp was telkens een stimulans om verder te werken. Ook aan mijn commissarissen Nele Bracke en Isabelle Devos heb ik veel te danken. Bij hen kon ik altijd met specifieke vragen terecht. Soms brachten ze me op nieuwe ideeën of wierpen een andere invalshoek op waarmee ik weer aan de slag kon. Ook de literatuurtips brachten me weer een eindje verder op weg.

 

Verder ben ik ook dank verschuldigd aan het gemeentepersoneel van Zwevegem en in het bijzonder de mensen van de dienst burgerlijke stand, Marika Tuske, Jan Vanlangenhoven en Mia Allaert. Hun bereidwillige medewerking om de nodige bronnen ter beschikking te stellen of zelfs te transporteren naar de bibliotheek waar het aangenaam werken was, zal ik me altijd blijven herinneren. Daarnaast bedank ik ook de mensen uit het Rijksarchief te Kortrijk en vooral de archivaris die me tijdens de zomermaanden vaak kwam aanmoedigen voor wat hij een ‘beestenwerk’ noemde. Ook Mevr. Vanhuysse en Dhr. Bataille mogen niet in dit rijtje ontbreken Zij waren zo vriendelijk bruikbare privé-documentatie aan mij uit te lenen.

 

De volgende personen die ik dankbaar ben, zijn mijn ‘computerassistenten’. Zonder hun hulp was ik hopeloos blijven zitten met al mijn vragen en zou het eindresultaat er misschien helemaal anders hebben uitgezien. Stijnelijn dank ik in het bijzonder omdat hij zoveel geduld opbracht om het accessbestand op te maken. Ook Fritsje verdient een bloemetje voor de vele keren dat hij me met raad en daad bijstond bij alle andere computerproblemen. Roel mag ik niet vergeten omdat hij menig maal de technische kant van de computerwereld kwam beredderen.

 

Mijn ouders ben ik heel dankbaar omwille van de voortdurende steun. Zij maakten het financieel mogelijk mijn studie tot een goed einde te brengen, maar ook op moreel vlak waren ze er wanneer nodig. Merci pa, ik weet wel dat je niet van geschiedenis houdt maar toch ben je trots op me om wat ik heb bereikt. Heel erg bedankt moeke voor alles wat je voor mij en mijn thesis hebt gedaan. De hulp bij het opzoeken, het invoeren in de computer, het vele verbeterwerk en de zorg voor de lay-out. Jouw medeleven in heel dit gebeuren was bijzonder hartverwarmend.

 

Alle andere mensen die me steeds een duwtje in de rug gaven wanneer nodig en me ondersteunden door te vragen ‘Hoe het met mijn thesis was?’ of me aanmoedigden goed verder te werken, wil ik ook bedanken. Hierin zijn inbegrepen, vele familieleden en in het bijzonder mijn broer en zusje, de cafématen en mijn vriendinnen.

 

Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, zeg ik dank u wel aan Wimpie die zelf zijn verhandeling in de geschiedenis dit jaar afrondde en dus wist waarover ik het steeds had. Hij zal zelf wel het best weten waarom hij in dit dankwoord verschijnt, maar toch wil ik zeggen dat ik veel heb gehad aan de vele uren van overleg over de thesis. Veel belangrijker nog waren de ontelbare keren dat hij mijn tranen heeft gedroogd en telkens het geduld kon opbrengen om naar mijn problemen te luisteren. Misschien heb ik het niet altijd laten merken, maar die steun was onmisbaar voor mij en ik heb ze enorm gewaardeerd. Sorry voor alle tijd die ik er niet voor jou was.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende