Sporen uit hun bestaan.Levenslooponderzoek toegepast op vrouwen geboren in 1830/31 en 1880/81 te Zwevegem. (Elke Verhaeghe)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

ALTER G., ‘Theories of fertilitie decline: A nonspecialist’s guide to the current debate’ in: GILLENS J.R., TILLY L.A. en LEVINE D., The European experience of declining fertility, 1850-1970. The quiet revolution, Oxford/Cambridge, Basil Blackwell, 1992, pp. 13-27.

 

ALTER G., Family and the Female Life Course. The Women of Verviers, Belgium, 1849-1880, Madson, The University of Wisconsin Press, 1988, 226 p.

 

ALTER G., NEVEN M. en ORIS M., ‘Individuals, households and communtities facing economic stresses: a comparison of two rural areas in 19th century Belgium’ in: NEVEN M. en CAPRON C., Family structures, demography and population. A comparison of societies in Asia and Europe, Liège, Laboratoire de démographie de l’université de Liège, 2000, pp. 185-211.

 

ANDRE R. en PEREIRA-ROQUE J., La démographie de la Belgique au XIX siècle, Brussel, l’Université de Bruxelles, 1974, 299 p.

 

BALTHAZAR H., DE BELDER J., HANNES J. en VERHELST J., Enkele bronnen voor de sociale geschiedenis van de XIXde eeuw, Leuven/Parijs, Nauwelaerts, 1961, 64 p.

 

BAUD M., ‘Huishouden, gezin en familienetwerk’ in: BAUD M. en ENGELEN T., Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin, Hilversum, N.W. Posthumus, 1994, pp. 11-33.

 

BEKAERT L., Geschiedenis der gemeente Sweveghem, Kortrijk, Groeninghe drukkerij, 1927, 157 p.

 

BLOMME J., ‘Produktie, produktiefactoren en produktiviteit’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXIV, 1998, 1-2, pp. 275-290.

 

BOONE M., GAUS H., SCHOLLIERS P. en VANDENBROEKE C., Dagelijks leven. Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu, Deurne, Ommen-Baart, 1982, deel 10, 158 p.

 

BOURGEOIS C. en BATAILLE J., Groot-Zwevegem in oude foto’s, Eeklo, Alea Produkties, 1993, 158 p.

 

BRACKE N., ‘De vrouwenarbeid in de industrie in België omstreeks 1900: een vrouwelijke analyse van de industrietellingen van 1896 en de industrie- en handelstellingen van 1910’, Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste geschiedenis, XXVI, 1996, 1-2, pp. 165-207.

 

BRACKE N., Bronnen voor de industriële geschiedenis: Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945), Gent, Academia Press, 2000, 424 p.

 

CAPRON C., ‘Une analyse socio-démographique des migrations: la petite ville de Limbourg au milieu de 19ième siècle’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXIX, 1999, 1-2, pp. 55-90.

 

CASTELAIN A., De bevolkings-, beroeps- en bezitsstructuur van een typische 19de eeuwse vlasgemeente Kuurne, Leuven, K.U.L., (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1998, 186 p., (vakgroep Nieuswte Geschiedenis).

 

CRAEYBECKX J., ‘Agrarisch bedrijf’, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 12, Haarlem, 1978, pp. 20-33.

 

CRAEYBECKX J., ‘Agrarisch bedrijf’, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 13, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, pp. 12-17.

 

DAELEMANS F., ‘Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de huishoudens te Grimbergen in midden Brabant op het einde van de 18de eeuw’, Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, XII, 1981, 1-2, pp. 245-316.

 

DE BELDER J., ‘Beroep of bezit als criterium voor de sociale doorsnede: een aanzet tot uniformisering van reconstructiemethoden’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, LV, 1976, 5, pp. 257-279.

 

DE BELDER J. en VANHAUTE E., ‘Sociale en economische geschiedenis’ in: ART J. (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?. Deel 1: de 19de en 20ste eeuw, Gent, Stichting mens en cultuur, 1993, pp. 79-158.

 

DE BOEVER A., Generatieverschillen in de negentiende eeuw: Een onderzoek naar economische, demografische en sociale veranderingen in de 19de en begin 20ste eeuw door middel van levensloopconstructies van de generaties 1829/30 en 1879/80 uit Oordegem, Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999, (vakgroep Nieuwste Geschiedenis).

 

DE BRABANDER G., De regionaal-sectoriële verdeling van de economische activiteit in België (1846-1979). Een kritische studie van het bronnenmateriaal, Leuven,Nauwelaerts, 1985, 290 p.

 

DE BRABANDERE P., Ook hier zijn we groot geworden: het nijvere arrondissement Kortrijk 1890-1940, Kortrijk, Kredietbank, 1985, 95 p.

 

DE PAEPE M., ‘Kwantitatieve analyse van de Belgische lagere school (1830-1911), Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, X, 1979, 1-2, pp. 21-81.

 

DELOOF J., De tijd is veel veranderd: een kroniek over honderd jaar in en om Bekaert te Zwevegem, Tielt, Lannoo, 1980, 412 p.

 

DEPREZ P., ‘The low countries’, in: LEE W.R., European demography and economic growth: The low countries, New York, St. Martin’s press, 1979, pp. 236-283.

 

DE REGT A., ‘Arbeiders, burgers en boeren: gezinsleven in de negentiende eeuw’ in: ZWAAN T., Familie, huwelijk en gezin in West-Europa: van Middeleeuwen tot Moderne Tijd, Heerlen, Open Universiteit, s.d., pp. 193-218.

 

DE REGT A., ‘Het onstaan van het moderne gezin 1900-1950’ in: ZWAAN T., Familie, huwelijk en gezin in West-Europa: van Middeleeuwen tot Moderne Tijd, Heerlen, Open Universiteit, s.d., pp. 219-240.

 

DEVOS I., Marriage and economic conditions since 1700: the Belgian case, in: DEVOS I. en KENNEDY L., Marriage en rural economy. Western Europe since 1400, Turnhout, Brepols, 1999, pp. 101-132 (Corn Publications).

 

DEVOS I., ‘Te jong om te sterven. De levenskansen van meisjes in België omstreeks 1900’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XXVI, 2000, 1, pp. 55-75.

 

DEVRIESE A., Vrouwen en arbeid: levenslooponderzoek toegepast op 33 Gentse textielarbeidsters, Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1999, (vakgroep Nieuwste).

 

DEVRIESE A. en VANHAUTE E., ‘Living and working in Ghent at the end of the 19th century. The life courses of 33 women cotton workers’, Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, XXXI, 2001, 3-4, pp. 557-579.

 

DE WILDE B., Witte boorden, blauwe kielen: patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid in de 19de en 20ste eeuw, s.l., Ludion, 1997, 403 p.

 

D’HOKER M., ‘De werkscholen en de leerwerkhuizen’, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1979, pp. 165-183.

 

Dit is West-Vlaanderen: steden, gemeenten en bevolking, deel 3, Brugge, Flandria, 1959, 2286 p.

 

DUBY G. en PERROT M., Geschiedenis van de vrouw: de negentiende eeuw, Amsterdam, Agon, 1993, 531 p.

 

EGGERICKX T., POULAIN M. en VAN POPPEL W.A., ‘Les Pays-Bas’, in: BARDET J.P. en DUPAQUIER J., Histoire des populations de l’Europe, La révolution démographique 1750-1914, Paris, Fayard, 1998, pp. 349-361.

 

ELDER G.H. en PELLERIN L.A., ‘Linking history and human lives’ in: GIELE J.Z. en ELDER G.H., Methodes of Life Course Research. Qualitative and Quantitave Approaches, Thousand Oaks/London, Sage Publications, 1998, pp. 264-294.

 

GIELE J.Z. en ELDER G.H., ‘Life course research: development of a field’ in: GIELE J.Z. en ELDER G.H., Methodes of Life Course Research. Qualitative and Quantitave Approaches, Thousand Oaks/London, Sage Publications, 1998, pp. 5-27.

 

GYSSELS L. en VAN DER STRAETEN L., Bevolking, arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen (1795-1815), Gent, Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1986, 224 p.

 

HASQUIN H., Gemeenten van België: geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 3116 p.

 

HUYS N., Trouwen in Lebbeke (1700-1900): een nuptialiteitsstudie van een Oost-Vlaamse plattelandgemeente, Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 2000, 228 p. (vakgroep Nieuwe Geschiedenis).

 

JACQUEMYNS G., Histoire de la crise économique des Flandres 1845-1850, Brussel, Lamertin, 1929, 472 p.

 

JANSSENS A., ‘Gezin en sociale verandering: het uitgebreide gezin en de family life cycle, Tilburg 1880-1920’, Bevolking en Gezin, 1986, 3, pp. 25-50.

 

‘Ken je streek: een dorp in de West: Zwevegem, het hart der Zuidwestvlaamse industriestreek’, Curiosa, XXIX, 1991, 2, pp. 9-16.

 

KEYMOLEN D., ‘Vrouwenarbeid in België omstreeks 1860. Vigerende en alternatieve opvattingen m.b.t. vrouwelijke huis- en fabrieksarbeid’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, VIII, 1982, 1, pp. 3-33.

 

KLEP P., Bevolking en arbeid in transformatie. Een onderzoek in Brabant 1700-1900, Nijmegen, Socialistische uitgeverij, 1981, 575 p.

 

KLOEK E., Gezinshistorici over vrouwen: Een overzicht van het werk van gezinshistorici en de betekenis daarvan voor de vrouwengeschiedenis, Amsterdam, Sua, 1981, 109 p.

 

KNOTTER A., ‘Gezinsarmoede-gezinsarbeid: de invloed van de gezinscyclus op de inkomsten van gezinnen van losse (haven)arbeiders in Amsterdam in de eerste helft van deze eeuw’ in: KOK J., KNOTTER A., PAPING R. en VANHAUTE E., Levensloop en levenslot: arbeidsstrategieën van gezinnen in de 19de en 20ste eeuw, Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 1999, pp. 205-227.

 

KOK J., ‘Collectieve strategie en individuele levensloop’ in: BAUD M. en ENGELEN T., Samen wonen, samen werken? Vijf essays over de geschiedenis van arbeid en gezin, Hilversum, N.W. Posthumus, 1994, pp. 97-121.

 

KOK J., KNOTTER A., PAPING R. en VANHAUTE E., Levensloop en levenslot: arbeidsstrategieën van gezinnen in de 19de en 20ste eeuw, Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 1999, 257 p.

 

KOK J., ‘Transities en trajecten: de levensloopbenadering in de sociale geschiedenis’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XXVI, 2000, 3, 309-329.

 

KURGAN G.-VAN HENTENRIJK, ‘Industriële ontwikkeling’, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, deel 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 34-42.

 

LEBOUTTE R. en OBOTELA R., ‘Les régistres de population en Belgique. Genèse d’une technique administrative d’une source de démographie historique’ in: Handelingen van de koninklijke commissie voor geschiedenis, Brussel, Palais des academies, 1988, pp. 289-305.

 

LEIEDAL G.N.O.P., Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan gemeente Zwevegem, Zwevegem, 1996, 122 p.

 

LESTHAEGHE R., The decline of Belgian fertility, 1800-1970, Princeton, Princeton University Press, 1977,

259 p.

 

LINTERS A., De vlasvallei: industrieel erfgoed in de Leievallei in West-Vlaanderen en departement Nord –pas de Calais, Kortrijk, Vlasvallei, 1993, 58 p.

 

LIS C., ‘Gezinsvorming en vrouwenarbeid tijdens een versnellingsfase in de ontwikkeling van het kapitalisme 1750-1850’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, X, 1984, 36, pp. 380-405.

 

LIS C. en SOLY H., Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen/Amsterdam, Standaard, 1980, 239 p.

 

MADDENS N, De geschiedenis van Kortrijk, Tielt, Lannoo, 1990, 541 p.

 

MATTHIJS K., De mateloze negentiende eeuw: bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, Leuven, Universitaire Pers, 2001, 296 p.

 

M.B., ‘Een eeuw geschiedenis: Van ‘hospice’ naar ‘Rustoord Sint-Amand’, bewaard in verzamelmap van Dhr. Bataille, oorsprong artikel onbekend, pp. 9-12.

 

NEVEN M. en DEVOS I., ‘Breaking stereotypes: historical demography in Belgium since 1981 (19th and early 20th centuries)’, Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, XXXI, 2001, 3-4, pp. 311-346.

 

OVAERE A., Sprokkelingen uit Zwevegem’s verleden, deel 1, Kortrijk, Vooruitgang, s.d., 239 p.

 

OVAERE A., Sprokkelingen uit Zwevegem’s verleden, deel 3, Kortrijk, Vooruitgang, s.d., 219 p.

 

PAPING R., ‘Gezinnen en cohorten: arbeidsstrategieën in een marktgerichte agrarische economie: de Groningse kleigebieden 1830-1920’ in: KOK J., KNOTTER A., PAPING R. en VANHAUTE E., Levensloop en levenslot: arbeidsstrategieën van gezinnen in de 19de en 20ste eeuw, Groningen/Wageningen, Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 1999, pp. 17-87.

 

POULAIN M., FOULON M., DEIOANNI A. en DARLU P., ‘Flemish immigration in Wallonia and in France’, The History of the family, V, 2000, 2, pp. 227-241.

 

RANDAARD N., ‘Negentiende-eeuwse bevolkingsregisters als statische bron en middel tot sociale beheersing’, Tijdschrirft voor Sociale Geschiedenis, XXI, 1995, 3, pp. 319-342.

 

REESKAMP J., ‘Zwevegem: een ster, die uit het land van de Leie omhoog schoot (deel II), Texpress, 29 februari 1964, 1ste kolom.

 

ROBIN J., The way we lived then, Aldershot, Ashgate, 2000, 168 p.

 

ROETS E., ‘Comparatief onderzoek naar zuigelingensterfte in Oost- en West-Vlaanderen (begin 19de eeuw), in: VANDENBROEKE C. en CLOET M., Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1989, pp. 194-206.

 

SABBE E., De Belgische vlasnijverheid, Kortrijk, Nationaal Vlasmuseum, 1975, 2 delen.

 

SCHEPENS L., Van vlaskutser tot Franschman. Bijdrage tot de geschiedenis van de Westvlaamse plattelandsbevolking in de negentiende eeuw, Brugge, WES, 1973, 292 p.

 

SCHUURMAN A.J., Historische demografie: bevolkings- en gezinsgeschiedenis, Zutphen, Walburg pres, 1931, 72 p.

 

SECCOMBE W., Weathering the storm. Working-class families from the industrial revolution to the fertility decline, London/New York, Verso, 1995, 286 p.

 

SIMONTON D., A history of women’s work, 1700 to the present, London, Routledge, 1998, 337 p.

 

STENGERS J., Emigration et immigration en Belgique au XIXe et au XXe siécle, Bruxelles, Academie royale des sciences d’outre-mer, 1978, 106 p.

 

STEVENS C., ‘Migratie in het arrondissement Tielt bij het begin van de 19de eeuw’, in: VANDENBROEKE C. en CLOET M., Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1989, pp. 224-245.

 

TILLY L. en SCOTT J., Women, work and family, New York/London, Routledge, 1989, 274 p.

 

VAN BAVEL J., Demografische reproductie en sociale evolutie: geboortebeperking in Leuven 1846-1910, Leuven, K.U.L., (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 2001, 365 p.

 

VANDENBROEKE C., ‘Karakteristieken van het huwelijks- en voortplantingspatroon: Vlaanderen en Brabant, 17de-19de eeuw’, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, 1976, pp. 107-137.

 

VANDENBROEKE C., ‘Overzicht van de zuigelingen- en kindersterfte in Zuid-Vlaanderen (18de en 19de eeuw)’ in: Demografische evoluties en gedragspatronen van de 9de tot de 20ste eeuw in de Nederlanden, Gent, 1977, pp. 199-222.

 

VANDENBROEKE C. ‘ De keuringenlijsten als sociaal-demografische meter’, De Leiegouw, XXIII, 1981, 2, pp. 235-273.

 

VANDENBROEKE C., Historische demografie, Gent, R.U.G, (onuitgegeven kandidatuurscursus), 2000, 345 p.

 

VANDENBROEKE C., Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, Orbis en Orion, 1981, 301 p.

 

VAN DEN EECKHOUT P., ‘Belgium’ in: POOLEY M., Housing strategies in Europe. 1880-1930, Leicester, Leicester University Press, 1992, pp. 190-220.

 

VAN DEN EECKHOUT P. en VANTHEMSCHE G. (ed.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de en 20ste eeuw, Brussel, V.U.B. Press, 1999, 1439 p.

 

VANDERMAELEN P., Dictionnaire géographique de la Flandre Occidentale, Bruxelles, l’établissement géographique, 1836, 121 p.

 

VANHAUTE E., ‘De meest moordende van alle industrieën: de huisnijverheid in België omstreeks 1900’, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XX, 1994, 2, pp. 461-483.

 

VANHAUTE E., ‘Chacun est propriétaire ou espère le devenir: het grondbezit in Vlaanderen, begin 19de-begin 20ste eeuw’, Belgisch Tijdschrift voor de Nieuwste Geschiedenis, XXVI, 1996, 1-2, pp. 105-131.

 

VANHAUTE E., ‘Between patterns and processes: measuring labor markets and family strategies in Flanders, 1750-1990, The History of the family, II, 1997, 4, pp/ 527-545.

 

VANHAUTE E., Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden, Gent, R.U.G., (onuitgegeven licentiaatscursus), 2001, 166 p.

 

VANHAUTE E., ‘Bevolking en arbeid in de 19de eeuw’, pro manuscripto, Gent, 2002.

 

VANHOUTTE J.A. en MADDENS N., ‘Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen’, in: KYMPERS L., Bekaert 100, economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1980, pp. 31-170.

 

VANHOUTTE M., ‘Huisnijverheid in de preïndustriële samenleving’, Monumenten en landschappen in Zuid-West-Vlaanderen, 1997, 1, pp. 18-20.

 

VANMARCKE L., ‘Een dijk van een monument: Den ijzerweg’, Open monumentendag in Zuid-West-Vlaanderen, 2001, 4, pp. 4-5.

 

VANIEUWENHYSE J., Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de provinicie West-Vlaanderen (1800-1940), Brugge, Provinciebestuur van West-Vlaanderen, 240 p.

 

VERAGHTERT K., ‘Conjunctuurbewegingen 1830-1914’ in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 12, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 12-19.

 

VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963). Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeente en de supracommunale eenheden (administratief en gerechterlijk). Met de officiële uitslagen van de volkstellingen, Leuven, Universitaire Pers, 2000, 720 p.

 

 

Archiefbronnen

 

1. Niet-uitgegeven bronnen

 

1. 1. Rijksarchief Kortrijk (R.A.K.)

 

Personeel

303. Staat van de ambtenaren van de gemeente, 1810.

304. Burgemeester, schepenen en raadsleden, 1806-1848.

 

Kadaster

366. 1-8. Kadastale legger opgemaakt volgens de schatting van 13/06/1834.

 

Belastingen

374. Patentbelasting: losse stukken 1816-1899.

378. Afgiften van patentzegels, 1834-1855.

379-401. Rollen van de provinciale belastingen, 1866-1888.

404. Legger voor het opmaken van de abonnementsrol, 1834.

416-420. Abonnementsrollen, jaar XIII-1871.

 

Bevolkingsregisters – volkstellingen

427. Bevolkingsregisters 1826.

428/a-b. Alfabetische klapper op het bevolkingsregister van 1826.

429/a-e. Bevolkingsregisters, 1846.

430. Alfabetische klapper op het bevolkingsregister van 1846.

431/a-d. Bevolkingsregisters, 1856.

432. Alfabetische klapper op het bevolkingsregister van 1856.

433/a-d. Bevolkingsregisters, 1870.

434. Alfabetische klapper op het bevolkingsregister van 1870.

 

Openbare onderstand: goederenbeheer en comptabiliteit

469-490. Bewijsstukken bij de rekeningen 1806-1884.

 

Godshuis

493. Tabellen van liefdadigheidsinstellingen, hospitalen, gasthuizen, 1839-1891.

500. Oudemannen- en weeshuis, 1843.

 

Openbare werken - gebouwen – wegenis – vervoer

550. Werkmans- en goedkope woningen, 1889-1929.

 

Landbouw en Veeteelt – Handel en Nijverheid

568. Conseils d’industrie et du travail, 1890.

571. Textielnijverheid, 1841-1846.

574-579. Werkliedenboekjes, 1849-1920.

580. Registratie van werkboekjes afgeleverd aan minderjarigen werkzaak in de nijverheidsgestichten, 1892-1911.

581-582. Registers van het leerwerkhuis voor wevers, 1859-1889 (werkstukken en lonen)

583. Register van het leerwerkhuis voor borduursel, 1869-1877

(met bijlagen 1847-1850).

Verkiezingen

597. Algemene en gemeentelijke verkiezingen: kiezerlijstn (met bijlagen),

1818-1839.

598. Kiezerslijsten: betwistingen en aanvullingen, 1894-1919.

 

Gerecht - Politie – Gezondheidsdienst – Rampen

601. Werkrechtersraden, 1889-1895.

605. Registratie van de procesverbalen, 1844-1861.

607. Registratie van personen die een veroordeling opgelopen hebben, 1925-1935.

611. Ijking van maten en gewichten, 1824-1913.

612. Maatregelen tegen het alkoholisme, 1871-1899.

614. Uitoefening van de geneeskunde, 1823-1882.

615. Openbare hygiëne, 1868-1893.

616. Koepokinentingen, 1824-1869.

 

 

1. 2. Gemeente-archief Zwevegem (G.A.Z.)

 

Organisatie

201.4. Diverse statistische gegevens 19de eeuw

 

Openbare financiën

484.011. Directe belastingen, 1906-1917.

484.043. Diverse belastingskohieren, 1828-1941.

 

Overheidsbelasting

509.2. Statistische jaarverslagen van de gemeente:statistiek, 1870-1976.

520.9. Demografie der bevolking, 1803-1976.

521.11. Registers van aankomst, 1859-1977.

521.21. Registers van vertrek, 1867-1977.

531.1. Kieslijsten, 1883-1889.

531.5. Lijsten werkrechtersraad, 1897-1950.

531.6. Kiezerslijsten Handelsrechtbank, 1902-1940.

559.1. Stage ateliers: atelier pour la broderie

Atelier pour la tissage des étoiles

Atelier van Piet Bordwersel, 1854-1884.

 

Sociale activiteiten en ontspanning

622.05. Werkboekjes: registers, 1895-1964.

 

Dienst bevolking Zwevegem

Bevolkingsregisters, 1880-1889.

Bevolkingsregisters, 1890-1900.

Bevolkingsregister, 1901-1909.

Bevolkingsregister, 1910-1919.

Bevolkingsregister, 1920-1946.

Bevolkingsregister, 1947-…

 

Burgerlijke stand Zwevegem

 Geboorteregisters 1830-1950.

 Huwelijksregisters 1850-1867 en 1899-1921.

 Overlijdensregisters 1830-1924 en 1880-1970.

 10-jaarlijkse alfabetische overzichten, 1799-1970.

 

2. Uitgegeven bronnen

 

Population recensement général 15/10/1846, Brussel, ministre de l’intérieur, 1849.

Population recensement général 31/12/1856, Brussel, ministre de l’intérieur, 1861.

Population recensement général 31/12/1866, Brussel, ministre de l’intérieur, 1870.

Population recensement général 31/12/1880, Brussel, ministre de l’intérieur, 1884.

Population recensement général 31/12/1890, Brussel, ministre de l’intérieur et de l’instruction

publique, 1893.

Population recensement général 31/12/1900, Brussel, ministre de l’intérieur et de l’instruction

publique, 1903.

Population recensement général 31/12/1910, Brussel, ministre de l’intérieur, 1916.

Population. Recensement général 31/12/1920, Brussel, ministre de l’intérieur et de l’hygiène,

1922.

Bevolking. Algemene telling op 31/12/1930, Brussel, ministerie van binnenlandse zaken,

1934-1938.

Algemene Volks-, Nijverheids- en Handelstelling, 31/12/1947, Brussel, NIS, 1949, 13 delen.

 

POPP (P.C.) Atlas cadastral de Belgique. Province de Flandre occidentale.

Arrondissement de Courtrai. Canton de Coutrai. Commune de Sweveghem.

Tableau indicatif et matrice cadastral.

 

L’Industrie en Belgique. Exposé d’après le recensement de 1880 de l’état des principales

industries, Brussel, 1887, 3 delen.

Recensement générale des industries et des métiers 31/10/1896, Brussel, 1900, 18 delen.

Recensement générale des industries et du commerces 31/12/1910, Brussel, 1913-1921, 8 dln.

Economische en sociale telling van 27/02/1937, Brussel, 1958.

 

Agriculture. Recensement général 15/10/1846, Brussel, 1850.

Agriculture. Recensement général 15/10/1856, Brussel, 1862.

Agriculture. Recensement général 1880, Brussel, 1881.

Agriculture. Recensement général 1895, Brussel, 1899.

Agriculture. Recensement général 1910, Brussel, 1914.

 

Documents Parlementaires, 1890-1891, nr. 261.

 

Cijfers van het N.I.S., 1857-1986.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende