Jan Van Boendaele, Brabantse Yeesten, XXIV. Een diplomatische editie van Brussel, k.b. hs. 19607, fol. 236 va, 33 – fol. 247 ra, 15 met een onderzoek naar de incorporatie van het oorkondenmateriaal. (Katell De Groote)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Hoofdstuk 5: Editieprincipes

 

In dit hoofdstuk worden de gebruikte editieprincipes besproken. De editie is paleografisch-diplomatisch met de volgende kenmerken:

 

 

In de onderstaande lijst wordt een overzicht gegeven van de gebruikte afkortingen en hun oplossingen in K.B. 19607, fol. 236 va, 33 – fol. 247 ra, 15. De getallen verwijzen naar de verzen.

 

Afkorting

Oplossing

Tekstvoorbeeld

Voluitgeschreven vorm

ˉ

n

amman (5)

amman (22)

 

en

ontfaen (20)

ontfaen (15)

 

m

hem (63)

hem (72)

en

ende

ende (127)

ende (133)

aer

haer (165)

haer (244)

 

er

hertoge (201)

hertoge (291)

 

re

greve (359)

greve (195)

 

at

dat (27)

dat (36)

 

et

met (893)

met (882)

 

iet

niet (880)

niet (862)

.co.

coninc

coninc (242)

coninc (*1510)

S

Sinte

Sinte (472)

Sinte (459)

P

per

perde (1232)

/

 

pro

provancheren (498)

gheprovanseert (525)

Bourg.en

Bourgonyen

Bourgonyen (243)

Bourgonyen (173)

ihrlm

Jherusalem

Jherusalem (200)

/

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende