Naar een nieuwe tijd. Het afscheid van de traditionele Weltanschauung bij katholieke intellectuelen en kunstenaars. (1891-1909) (Bram Delbecke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een licentiaatsverhandeling komt niet zomaar tot stand. Het is zelfs zeer de vraag of ze gerealiseerd had kunnen zijn zonder hulp. Daarom een woord van dank. Prof. Dr. Jan De Maeyer dank ik graag voor zijn pertinente opmerkingen en verfrissende raadgevingen. Zijn grote betrokkenheid bij mijn onderzoek heeft in niet geringe mate bijgedragen tot het voorliggende resultaat. Vele vrienden bleven gedurig luisteren naar mijn verzuchtingen, voorwaar geen sinecure. Maar de meeste dank gaat uit naar mijn ouders en mijn vriendin Anneleen, zonder wie dit alles niet mogelijk zou geweest zijn.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende