Tweedegeneratievreemdelingen: Waardige Belgen? Een onderzoek naar de juridische en administratieve praktijk van de optieprocedure te Antwerpen in de periode 1922-1923. (An Rommel)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Mijn dank gaat allereerst uit naar mijn copromotor Dr. F. Caestecker.  Zonder zijn nuttige tips en hulp was deze thesis nooit tot stand gekomen.  Ook dank ik het personeel van het rijksarchief te Beveren, voor wie het vele heen en weergeloop tussen de leeszaal en het magazijn nooit te veel was. 

Dank aan mijn lieve ouders omdat ik de kans kreeg om vier jaar ‘op jullie kosten’ te studeren.

Moeke en broers, bedankt voor het nalezen.

Kim en Famke, bedankt voor de etentjes samen.  Ze maakten de laatste thesisweken makkelijker te verteren.

Dank aan alle mensen die, door de vele steuntjes in de rug, hebben meegeholpen om van deze scriptie iets te maken.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende