De vorst in de Zuid-Nederlandse anekdotenbundel (17de eeuw): deugdzame held of een mens als ieder ander? (Diewer van der Meijden)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Deze thesis vormt het eindresultaat en de bekroning van een intensief bronnen- en literatuuronderzoek, maar eveneens van vier jaar studie van het verleden.  Hoewel onder de titel mijn naam staat en ik dit werk zelf woord voor woord heb neergetypt, zou het oneerlijk zijn alle pluimen op mijn eigen hoed te steken.  Vele mensen hebben een bijdrage geleverd, groot of klein, rechtstreeks of onrechtstreeks en zij verdienen het dan ook bij naam genoemd te worden.

 

In eerste instantie gaat mijn dank uit naar mijn promotor, professor doctor Johan Verberckmoes.  Dankzij zijn geďnspireerde lessen in de cultuurgeschiedenis ben ik in deze thematiek verzeild geraakt.  Dat ik deze scriptie tot een bevredigend einde kon brengen heb ik dan ook grotendeels aan hem, zijn kennis, luisterbereidheid en hulpvaardigheid te danken.  Mijn dank gaat ook uit naar de andere professoren en assistenten door wie ik de afgelopen jaren klaargestoomd werd om dit onderzoek te voltooien.  Zonder hun inzet en kennis, was deze studie immers onmogelijk geweest.

 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn ouders.  Zij hebben het niet alleen mogelijk gemaakt om deze opleiding aan te vangen, maar door hun vertrouwen, interesse en morele steun door dik en dun hebben ze er ook in grote mate toe bijgedragen dat ik mijn studies en deze thesis met succes kon volbrengen.   Voorts dank ik mijn vriend Tomas, mijn echte steun en toeverlaat en mijn broer Jaap, mijn favoriete ‘historische’ gesprekspartner.  Ook mijn  vrienden en kotgenoten, die mij de afgelopen jaren vergezeld hebben, verdienen een woordje van dank.

 

Tot slot bedank ik het personeel van alle bibliotheken binnen en buiten Leuven dat mij behulpzaam is geweest.  Een heel speciale dank gaat uit naar het personeel van de Centrale Bibliotheek van Leuven, waar ik niet alleen jarenlang gestudeerd en opgezocht heb, maar eveneens een jaar met het grootste plezier gewerkt. 

 

Diewer van der Meijden                                                                                 Leuven, 2005

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende