De Europese visie op de niet-Europeanen tijdens de verlichting 1687-1800. Casus: de westelijke en zuidwestelijke kuststrook van het Arabisch schiereiland (op basis van reisverhalen/- verslagen). Een geamuseerde neerbuigendheid verdringt huivering? (Pieter Deschoolmeester)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Hierbij wil ik mijn dank betuigen aan alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben bijgedragen tot de totstandkoming van deze scriptie.

Uiteraard gaat mijn dank in de eerste plaats uit naar mijn promoter Dr. Jan Parmentier, die me gedurende de laatste twee jaren van deze opleiding met heel veel enthousiasme heeft begeleid en bij wie ik steeds terecht kon met vragen en problemen omtrent deze scriptie.

Een speciale dank gaat verder uit naar de Heer Raymond Van Aeldeweereld, die zo vriendelijk is geweest deze scriptie na te lezen op grammaticale fouten en op spellingsfouten.

Tenslotte wens ik nog mijn ouders, mijn broer, mijn vriendin, mijn familieleden en vrienden te bedanken omdat ze gedurende de laatste twee drukke en vermoeiende jaren van mín studies steeds in mij hebben geloofd.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende