De schepenen van de stad en vrijheid Turnhout: 1621-1676, tussen Spanje en Oranje. Bijdrage tot de studie van het bestuur van een kleine stad. (Kevin Geuens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Na lange dagen gezwoegd te hebben in archieven en achter computerschermen, is het eindelijk zover. Het schrijven van de langverwachte scriptie is tot een goed einde gebracht. Met de raad en de hulp van vele personen worstelde ik me doorheen dit gehele proces. Hierbij wil ik dan ook enkele personen speciaal bedanken.

 

Eerst en vooral denk ik hierbij aan de twee promotors, die mij gedurende deze twee voorbije jaren begeleid hebben. Gedurende het eerste jaar stond Dr. J. Dambruyne steeds voor mij klaar en leidde mij door de moeilijke eerste grondigere kennismaking met het thema en de bronnen. Toen hij wegens omstandigheden niet langer beschikbaar was om mij het tweede jaar verder te begeleiden bij deze scriptie, werd ik door Prof. Dr. R. Vermeir met evengroot enthousiasme ontvangen. Hij zorgde ervoor dat ik met onverminderde inzet en interesse bleef streven naar het afleveren van een goed en wetenschappelijk correct werk, hetgeen met deze scriptie beoogd werd. Het werken met twee verschillende promotors heeft als voordeel dat meerdere invalshoeken belicht werden. Noch het politieke noch economische aspect van dit werk werd zodoende verwaarloosd, waarvoor ik beiden nogmaals zou willen bedanken.

 

Vervolgens mag ik hier het personeel van Turnhoutse stadsarchief niet vergeten, met in het bijzonder de stadsarchivaris de heer H. De Kok. Zij gaven me raad over het aanwezige archiefbestand en wisten veel te vertellen over de Turnhoutse geschiedenis. Tevens zorgden zij ervoor dat ik in een aanganame omgeving kon werken en zeulden onafgebroken met klappers, bundels, boeken en dozen.

 

Ook dank ik de gehele vakgroep Nieuwe Tijden. Zij stonden namelijk steeds klaar indien ik vragen had en hielpen mij waar ze konden.

 

Mijn ouders en Jan Cansier verdienen hier ook een plaats. Zij spaarden kost noch moeite om deze scriptie talloze keren na te lezen, alle taalfouten eruit te halen en tegelijkertijd nog hun steentje bij te dragen, wat de vormgeving van dit werk betreft. Bovendien zijn het mijn ouders, die ervoor gezorgd hebben dat ik kon studeren en uiteindelijk dit werk kon afleveren.

Tenslotte wil ik hier mijn vriendin en mijn vrienden zowel uit Gent als uit Mol, bedanken. Zij schonken mij gedurend de afgelopen twee jaar de nodige afleiding, ontspanning en verpozing, die nodig waren om steeds weer met frisse moed een vervolg aan deze scriptie te breien.

 

Kevin Geuens

Mol, 24 april 2004

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende