De Touwslagerij te Hamme. Macrostudie over de touwindustrie te Hamme met nadruk op de 19de en 20ste eeuw, gevolgd door een casestudie over het touwslagersgeslacht Vermeire van de 16de eeuw tot de 20ste eeuw. (Sofie Buyse)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

 

SPINBAAN EN SPINNERS AAN HET WERK[214]

 


 

TOUWSLAGERIJ[215]


 

UITVINDING 'DE CABLEUR' DOOR JOZEF PERSIAUX[216]

 


 

RECONSTRUCTIE VAN DE TOUWSLAGERIJEN EN SPINBANEN AAN DE HAND VAN DE KADASTRALE LEGGERS EN MUTATIEDOSSIERS

 

SECTIE A

 

1. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie A, nr. 1750 (art. 3153)

 

Oostkauter

 

1865-1866      Oprichting van de touwslagerij. Eigenaar: Benedict Oste (17a 20c)

1894                In handen van Van Geeteruyen Karel-Lodewijk en Van Haver Arthur (21a 60c)

1900                Verdeling in twee zeeldraaierijen (art. 5141), (40a)

1905                Verandering van bestemming: magazijnen

 

2. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie A, nr. 2094 (art. 3971)

 

Oostkauter

 

1872                Oprichting van de touwslagerij. Van Bogaert Jan Benedict en Verbeke Joanne (eigenaars). Van Haute Pieter (cijnspachter), (12a 20c)

1895                In handen van Van Droogenbroeck Thérèse, Sylvie en Jan (eigenaars)

            Van Haute Pieter (cijnspachter)

1899                In handen van Van Bogaert Seraphina (eigenaar)

            Van Haute Pieter (cijnspachter)

1901                Verkoop: Van Haute Pieter (eigenaar), (12a 71c)

1904                Afbraak: tuin en schuttershof

 

 

3. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie A, nr. 2137 (art. 6897)

 

Oostkauter

 

1926    Oprichting touwslagerij. Vermeire-Van Haver Pieter Hendrik (eigenaar), (8a 60c)

1953    Vermeire-Reconmi en Vermeire-Biermand (eigenaars), (10a 30c)

1955    Totale afbraak: huis

 

4. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie A, nr. 2138/bis (art. 3388)

 

Oostkauter:

 

1868    Oprichting touwslagerij. Maes-Boel Emmanuel (eigenaar), (12 a 70c)

1907    Erfenis: in handen van Maes-Van Driessche Theopiel (eigenaar)

1932    Verkoop: in handen van Vermeire Dionie, René en Maria (eigenaars), (15a 60c)

1974    Sluiting van de touwslagerij

 

5. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, Sectie A, nr. 2138 (art. 3378)

 

Oostkauter:

 

1869    Oprichting touwslagerij. Van Geeteruyen-De Smet Polydoor (eigenaar), (8a 60c)

1915    In handen van Vermeire Pieter-Henri (eigenaar), (23a)

1923    In handen van Vermeire Prosper en Karel (24 a)

1953    Laatste informatie over deze touwslagerij, geen sluittingsdatum gevonden

 

6. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, Sectie A, nr. 89 (art. 3844)

 

Meulenbroek

 

1884    Oprichting spinbaan. De Meyer-Volkerick Karel-Lodewijk (eigenaar), (6a 60c)

1901    Afbraak: tuin en landgebouw

 

 

7. SPINHUIS

 

Gemeente Hamme, Sectie A, nr. 1786 (art. 1682)

 

Oostkauter:

 

1886    Oprichting spinhuis. Van Hese C atharine en Everaert-Verhelst (eigenaars), (6a 30c)

1892    In handen van Everaert-Peelmans en Everaert-Metz (eigenaars)

1898    In handen van Everaet-Metz Paul (eigenaar)

1949    Afbraak: tuin

 

8. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, Sectie A, nr. 1913 (art. 4330)

 

Oostkauter:

 

1896    Oprichting spinbaan. Oste-De Grève Benedict (eigenaar), (80c)

1897    In handen van Oste-De grève (eigenaar) en Boutens Honoré (cijnspachter), (2a 20c)

1910    In handen van Verwilghen-Van Bogaert (eigenaar) en Boutens-Parmentier

     (cijnspachter)

1919    Boutens Frans-Albert (cijnspachter)

1942    Afbraak: land

 

9. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, Sectie A, nr. 2138 (art. 5960)

 

1886    Oprichting spinbaan. Van Geeteruyen-Maes (eigenaar) en Vermeire-

     Van den Brouck Désiré (cijnspachter), (11a 60c)

1926    In handen van Vermeire-Van den Brouck Louis-Joseph

1942    Erfenis

 

SECTIE B

 

1. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, Sectie B, nr.229 (art. 3491)

 

Kerkwijk:

 

1870    Oprichting touwslagerij. Van Damme Isidoor (eigenaar) en Bocklandt

     Pieter Casimir (cijnspachter), (5a 40c)

1907    In handen van Bocklandt-Singeling Laurent (art. 5712), (6a 80c)

1953    Afbraak: huis

 

2. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 257 (art. 3869)

 

Kerkwijk:

 

1839    Oprichting touwslagerij: Van Geeteruyen Karel en kinderen (eigenaar), (9a 60c)

1878    In handen van Van Geeteruyen Frans en Adolf (art. 1502), (23a)

1887    In handen van Van Geeteruyen-De Cnijf Frans Ferdinand (eigenaar)

1902    In handen van Van Geeteruyen Ernest (eigenaar), (24a)

1907    Verkoop : in handen van Van Geeteruyen-Rogman Henri (art. 5919), (26a 50c)

1908    Verkoop: in handen van Puylaert-Goossens Clement (eigenaar)`

1913    In handen van Dèthise-Van Damme Constant (eigenaar), (35 a)

1926    Aanbreng in maatschappij Anciens établissement L.T. Déthise (57a 60c)

1931    Verkoop : terug spinbaan (31a 70c)

 

3. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 262 (art. 369).

 

Kerkwijk:

 

1855    Oprichting touwslagerij. De Corte Lodewijk (eigenaar), (6a 80c)

1877    Erfenis. In handen van De corte Pieter-Frans (eigenaar), (8a 50c)

1886    Afbraak: tuin

 

4. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 275 (art. 2796)

 

Kerkwijk:

 

1855    Oprichting touwslagerij. Marcel Vermeire (eigenaar), (7a 20c)

1862    In handen van Vermeire-Van Keer Marcel (eigenaar)

1904    Verbouwing tot stoomzeeldraaierij, (27a 20c)

1907    Erfenis. In handen van Vermeire-Van Keer, weduwe en kinderen

1920    Verbouwing tot stoomzeeldraaierij en spinnerij (1ha 9a 50c)

1947    In handen van Vermeire-Beyaert Maurice en Vermeire Urbain (eigenaars)

1956    Aanbreng in Vennootschap Marcel Vermeire (1ha 68a 76c)

1968    Uitbreiding van de gebouwen. Geen sluitingsdatum achterhaald.

 

5. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 304 (art. 588)

 

Slangstraat:

 

1835    Oprichting touwslagerij. Van Haver Pieter Benedict (eigenaar), (3a 20c)

1890    Aanbreng in maatschappij Collectieve P.B. Van Haver (art. 616), (20a 60c)

1920    Verdeling stoomtouwslagerij in spinbaan en magazijnen

1959    Sluiting firma P.B. Van Haver.

 

6. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 309 (art. 1350)

 

1834    Touwslagerij opgericht. Vermeire Pieter Jacobus (eigenaar), (1a 80c)

1875    Erfenis. In handen van Vermeire Vincentius (eigenaar), (19a 80c)

1895    In handen van Vermeire-Van Keer Marcel (eigenaar)

1907    In handen van Vermeire-Van Keer weduwe en kinderen (eigenaars)

1956    Uitbreiding tot zeeldraaierij en spinnerij en aanbreng in Vennootschap

     Marcel Vermeire

 

7. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 311 (art. 1350)

 

1834    Oprichting touwslagerij. Vermeire Pieter Jacobus (eigenaar), (1a 80c)

1839    Verenigd met 309. Vermeire Pieter Jacobus (eigenaar)

 

8. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 376 (art.2897)

 

Kerkwijk:

 

1890    Oprichting touwslagerij. Cleempoel Josephus (eigenaar), (3a)

1905    In handen van het Godshuis

1909    Verandering van bestemming: godshuis

 

9. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 436 (art. 4637)

 

Kerwijk:

 

1884    Oprichting touwslagerij. Van Loy-De Baer Adriaan Francis (eigenaar)

1890    In handen van Van Loye Bruno (eigenaar) en Van Loy-De Baer (vruchtgebruik),

     (7a 50c)

1899    In handen van De Bruyne-Van Loye (eigenaar) en Van Loye-De Baer (vruchtgebruik)

     (6a 10c)

1914    In handen van Poppe Jozef (eigenaar)

1920    In handen van Heyvaert-Muys Eduard Hendrik (eigenaar)

1923    Verandering van bestemming: landgebouw en huis

 

 

 

 

10. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 439 (art. 3355)

 

Kerkwijk:

 

1866    Oprichting touwslagerij. Vermeire Francis (eigenaar), (8a)

1878    In handen van Vermeire Frans en kinderen (eigenaar), (12a 90c)

1887    In handen van Vermeire Frans en Karel

1890    Aanbreng in de maatschappij Vermeire-Hellebaut, (18a 90c)

1898    Uitbreiding tot stoomzeeldraaierij

1921    Uitbreiding tot 3ha 26a 10c

1940    Afbraak: huis, magazijn en puinen

 

11. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 447 (art. 3637)

 

Kerkwijk:

 

1866    Oprichting touwslagerij. Vermeire Pieter Jacobus (eigenaar), (11a 70c)

1875    In handen van Vermeire-Orlay Theodoor (eigenaar), (13a 90c)

1876    In handen van Vermeire-Orlay Theodoor (eigenaar) en Vermeire Philemond

     (vruchtgebruik)

1891    In handen van Somers-Vermeire Arthur (eigenaar), (17a 80c)

1902    Aanbreng in naamloze maatschappij 'touwslagerij'

1931    Afbraak: huis

 

12. ZEELDRAAIERSHUIS

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 547 (art. 2926)

 

Kerkwijk:

 

1885    Oprichting zeeldraaiershuis. Vermeire-Moens weduwe en kinderen (eigenaars), (60a)

1926    Verandering van bestemming: huis

 

13. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 653 (art. 1346)

 

Hoogstraat:

 

Oorspronkelijk in handen van Gabriel en Theodoor Vermeire

1834    In handen van Theodoor Vermeire (12a 70c)

1858    Verandering van bestemming: magazijnen.

 

14. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 658 (art. 1627)

 

Westakker:

 

1836    Oprichting touwslagerij. Vermeire François-Benoît (eigenaar), (6a 60c)

1858    In handen van Vermeire François-Benoît, Theodoor en Karel (eigenaars), (10a)

1864    In handen van Vermeire-Wuytack, weduwe en kinderen François-Benoît

 

15. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 670

 

Hoogstraat:

 

1902    Oprichting stoomtouwslagerij. Van Haute Jozef (eigenaar), (12a 10c)

1925    Verandering van bestemming: elektrische tapijtenfabriek

 

16. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 682 (art. 1627)

 

Hoogstraat:

 

1858    Oprichting touwslagerij. Vermeire Theodoor en Karel (eigenaar), (37a 40c)

1864    In handen van Vermeire-Wuytack, weduwe en kinderen

1866    In handen van Vermeire Karel, Lodewijk en Leopold (44a 44c)

1871    In handen van Vermeire-Van Overstraeten (art. 4790)

1886    In handen van Vermeire-Van der Taelen Philemond (40a 20c)

1899    Uitbreiding tot stoomtouwslagerij (77a 30c)

1920    Overgenomen door Maatschappij Le lis

1922    Uitbreiding tot touwslagerij met elektrische drijfkracht (1ha 90a)

1926    Uitbreiding tot spinnerij en touwslagerij met elektrische drijfkracht

1935    Uitbreiding tot spinnerij, touwslagerij en tapijtweverij

1939    Uitbreiding tot elektrische touwfabriek en weverij (3ha 84a 80c)

1968    Le Lis is reeds 6ha 31a 85c

 

17. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 694

 

1944    Oprichting koordenweverij. Vermeire-Van Haute (eigenaar), (4a)

1965    Verandering van bestemming na erfenis: drukkerij

 

18. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 966 (art. 3808)

 

Westakker:

 

1869    Oprichting touwslagerij. Heyndricks Karel Lodewijk (eigenaar) en

     Van Haute Amatus en Jasper (cijnspachters), (10a 80c)

1913    In handen van Van Haute-Moens Gabriel (eigenaar)`

1920    Uitbreiding tot Stoomtouwslagerij, (12a 20c)

1930    Verandering van bestemming.

 

19. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 972 (art. 4829)

 

Westakker:

 

1925    Oprichting touwslagerij en spinnerij. Van Haute-Vercauteren (eigenaar), (76a 30c)

1926    Aanbreng in maatschappij naamloze anciens établissement Van Haute, (85a 40c)

1936    Uitbreiding tot 1ha 1a

1958    Firma Van Haute-Vercauteren overgenomen door maatschappij Le Lis

 

20. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 1171

 

Geemstraat:

 

1923    Oprichting elektrische touwslagerij. Maatschappij Nouvelle filature et corderie

     de Hamme, (13a 40c)

1969    Touwslagerij en spinnerij (76a 51c), geen sluitingsdatum gevonden

 

21. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 1224

 

Vliercauter:

 

1871    In handen van Vermeire-Van Geeteruyen Lodewijk

1913    Aanbreng in collectieve maatschappij Lodewijk Vermeire en uitbreiding tot

     stoomzeeldraaierij

1920    Overname door Scheerders-Van Kerckhoven en uitbreiding tot stoom-

     zeeldraaierij en -tapijtweverij

 

22. TOUWSLAGERIJ

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 1226

 

Vliercauter:

 

1880    Oprichting touwslagerij. Van Loy-Bocklandt Pieter Jozef (eigenaar), (29a 10c)

1901    In handen van Van Loy Karel (eigenaar)

1904    Aanbreng in maatschappij collectieve Vermeire-Hellebaut en uitbreiding tot

     stoomzeeldraaierij, (1ha 36a)

1934    Uitbreiding tot stoomspinnerij en zeeldraaierij

1935    In handen van Vermeire Frans en Eugénie-Clothilde

1964    65a 1c, geen sluitingsdatum gevonden

 

23. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 158

 

Kerkwijk:

 

1875    Oprichting spinbaan. De Waele Paulus (eigenaar), (3a 30c)

1882    In handen van De Waele Celestina-Leopoldina (eigenaar), (3a 70c)

1931    Afbraak: tuin

 

24. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 219 (art. 1385)

 

Kerkwijk:

 

1878    Oprichting spinbaan. Vermeire Camiel (eigenaar), (1a 20c)

1939    Verandering van bestemming: drukkerij

 

25. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 224 (art. 2358)

 

Kerkwijk:

 

1884    Oprichting spinbaan. Van Keer- De Baer (eigenaar) en Vermeire Casimir (cijnspachter)

     (9a 20c)

1938    Verandering van bestemming: tuin (art. 4636)

 

26. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 233 (art. 4537)

 

Kerkwijk:

 

1890    Oprichting spinbaan. Buys Angelike (eigenaar) en Bocklandt Hippoliet (cijnspachter)

     (4a 20c)

1891    In handen van Buys Eulalie en Marie-Coleta (eigenaars) en Bocklandt-De Meester

     (cijnspachter)

1931    Afbraak: tuin

 

27. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 257 (art. 5689)

 

Kerkwijk:

 

1938    Oprichting spinbaan. Bauwens-Pieters Domin en Pieters-Slagmolder Remy (eigenaars)

1948    Aanbreng in Vennootschap Paul Gillet, (16a 88c)

1956    Afbraak: uitweg als land

 

28. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 262 (art. 4071)

 

Kerkwijk:

 

1884    Oprichting spinbaan. De Corte Pieter (eigenaar), (8a 50c)

1886    Afbraak: tuin

 

29. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 441

 

1931    Oprichting spinbaan. Maatschappij P.B. Van Haver, (3a 90c)

1940    Afbraak: land

 

30. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 970I

 

Westakker:

 

1892    Oprichting spinbaan. De Schoesitter Edmond (eigenaar) en Van Haute-Vercauteren

     (cijnspachter), (9a 10c)

1925    Vereniging met twee andere spinbanen tot touwslagerij en spinnerij. Van Haute-

     Vercauteren (eigenaar)

 

31. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 970F

 

Westakker:

 

1892    Oprichting spinbaan. De Schoesitter Edmond (eigenaar) en Van Haute-Vercauteren

     (cijnspachter), (1a 80c)

1925    Vereniging met twee andere spinbanen tot touwslagerij en spinnerij. Van Haute-

     Vercauteren (eigenaar)

 

32. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 971 (art. 971)

 

Westakker:

 

1892    Oprichting spinbaan. Van Haute-Vercauteren (eigenaar), (70a)

1902    Uitbreiding tot stoomspinbaan, (39a 10c)

1925    Vereniging met twee andere spinbanen tot touwslagerij en spinnerij. Van Haute-

     Vercauteren (eigenaar)

 

33. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 972

 

1892    Oprichting spinbaan. Van Haute-Vercauteren (pachter), Peleman (eigenaar)

     (8a 10c)

1896    Uitbreiding tot stoomspinbaan (12a 20c)

1902    Verenigd met 971 onder stoomspinbaan (39a 10c)

 

34. SPINBAAN

 

Gemeente Hamme, sectie B, nr. 1222 (art. 4583)

 

Vlierkauter:

 

1887    Oprichting spinbaan. De Baer (eigenaar) en De Brabander Polydoor (cijnspachter), (5a)

1921    In handen van De Brabander (eigenaar) (art. 5028)

1933    Verandering van bestemming: tuin


 

TELEFOONABONNEES TE HAMME IN 1913

 


 

ADVERTENTIES VOOR TOUWSLAGERIJEN IN 1924[217]

 


 

 


 

 


 

STAMBOOM VERMEIRE

 

 

VERMEIRE Simon x OSTE Kathelijne

°Grimbergen 1530

 

VERMEIRE Joos x DE HONDT Magdalena

°Hamme 1560

†Hamme 20.11.1625

 

VERMEIRE Pieter x VAN KERSGAVER Maria

°Hamme 1593 °Waasmunster

†Hamme ?                   †Hamme 19.3.1651

 

VERMEIRE Petrus x ROGIERS Maria

°Hamme 19.2.1634     °Hamme 17.11.1633

†Hamme 11.8.1705     †Hamme 30.5.1682

 

VERMEIRE Gillis x DE WILDE Petronella

°Hamme 17.9. 1680    °Hamme 1.10.1683

†Hamme 27.8.1734     †Hamme 19.1.1747

 

1. VERMEIRE Pieter Francis x KEPPENS Elisabeth

°Hamme 21.11.1718               °Malderen

†Hamme 31.8.1816

 

VERMEIRE Gabriel                                                   1. VERMEIRE Joannes Francis

°Hamme 3.4.1774                                         °Hamme 11.2.1772

†Hamme 10.2.1853                                                    †Hamme 20.11.1826

     x                                                                x

WAUMAN Maria Theresia                                        BOEL Joanna Petronella

°Hamme 5.4.1774                                          †Hamme 1818

†Hamme 13.2.1827

 

Henricus (1801-1832)                                    A. Petrus Josephus (1799-1869)

Justina (1802)                                                 B. Theodore (1801- 1860)

Joanna Carolina (1803-1804)                         C. Ludovicus (1803-1840)

Petrus Theopillus (1806-1806)                                    D. Franciscus Bededictus (1806-1861)

Joanna Coleta (1807-1848)                                        E. Marie (1807)

Vincentius Josephus (1808-1808)                               F. Karel (1811 +1874)

Pauline (1809-1809)                                                   G. Alexander Casimir (1813 +1850)

Catharina Carolina (1810)                              

Isabella ( 1812-1894)                                     2. VERMEIRE Joannes Francis

Benedictus Josephus (1814-1883)                                          X

                                                                       FRUYT Seraphina

 

                                                                       Carolina (1821-1888)

                                                                       Martin Desideré (1822-1897)

 

 

2. VERMEIRE Pieter Francis x VAN LYSEBETTEN Anna Maria

                                   °Hamme 1716

                                   †Hamme 1767

 

Gillis Bernardus (1745-1809)

Joanna Francise (1754-1820)

 

B. VERMEIRE Theodore x VAN BOGAERT Anna Theresia

°Hamme 1801             °Hamme 1799

†Hamme 1860             †Hamme 1865

 

Pieter (1828-1900)

Jean Bernard (1830-1853)

Thérèse Pauline (1831-1901)

Ursula Louisa (1833-1867)

Adelaïde Marie (1835-1901)

Amand (1837-1871)

Angélique (1839-1881)

Octavie (1841-1921)

Celestine Marie (1847-1853)

 

D. VERMEIRE Franciscus x WUYTACK Ursula

°Hamme1806                          °Hamme 1800

†Hamme 1861             †Hamme 1870

 

1. Louis (1831-1882)

2. Leopold Philippe (1834-1868)

3. Maria (1829-1880)

 

1. VERMEIRE Louis x VAN OVERSTRAETEN Marie Clothilde

°Hamme 1844 °Hamme 1831

†Hamme 1921 †Hamme 1882


 

EERSTE PAGINA'S UIT HET HANDBOEK VAN PIETER FRANCIS VERMEIRE 1764-1786

 


 

EERSTE PAGINA UIT HET HANDBOEK VAN GABRIEL VERMEIRE

1800-1853


 

VERWANTSCHAP AUTEUR VERHANDELING MET DE FAMILIE VERMEIRE[218]

 

1. VERMEIRE Gabriel x WAUMAN Maria Theresia

° Hamme 3.4.1774  °Hamme 5.4.1774

†Hamme 10.2.1853     †Hamme 13.2.1827

 

2. VERMEIRE Isabella x VAN OVERSTRAETEN August François Désiré

°Hamme 9.10.1812     °Hamme 17.9.1814

†Hamme 5.11.1894     †Hamme 22.3.1884

 

3. VAN OVERSTRAETEN Eduard x DE SMEDT laurence Louise Marie

° Hamme19.10.1845                           °Zele 3.10.1840

†Hamme 10.5.1907                            †Zele 3.7.1909

 

4. VAN OVERSTRAETEN Maurice x VERHAEGHE Marguerite

°Hamme 26.5.1883                             °Waregem 10.6.1885

†Waregem 1956                                 †Waregem 21.2.1947

 

5. VAN OVERSTRAETEN Eduard x VAN PARIJS Marie-Louise

°Waregem 29.1.1914              °St-Jans-Molenbeek 16.3.1918

                                               †Waregem 19.1.1981

 

6. VAN OVERSTRAETEN Christine X BUYSE John

°Zulte 9.1.1945                                   °Deinze 18.5.1944

 

7. BUYSE Sofie

°Beveren-Waas 1.5.1975

 


 

LITHOGRAFIE VAN DE TOUWSLAGERIJ VAN GABRIEL EN THEODORE VERMEIRE[219]

 


 

BOUW VAN EEN OLIEWINDMOLEN IN 1816

 


 

TRANSCRIPTIE: DOBELEN OLIE WINDMOLEN[220]

 

In de maand junij 1816 naemen wij het besluyt en begonsten te bouwen eenen dobelen olie windmolen , ten welken eynde wij tot plaets verkozen het stuk land gelegen bij den posthoorn 11 wijk en toebehoorende aen mijnen broeder J. F. Vermeire, van dit stuk land gebruykten wij 100 kleyne roeden zijnde het deel oostwaers van het land, men omringde dezen grond van vooren met poort, pakhuys en woonhuys voor eenen werkman, in het paekhuys maekten wij 2 olieputten welke ta saemen konnen bevatten 150 aemen olie, ten eynde en van wederkanten des gronds wird afgesloten met eene haege dus dat deze voorschreven 100 roeden wel konnen erkent worden, en wirdt geextimerd op drij hondert guldens, daer dit land voorskwam van mijnen broedr moest ik hem vergoeding doen welke plaets had op de volgende manier, ik G. Vermeire kogt uyter hand van Pieter Dirick, Joanna Catharina Dirick en Bernardus Boel, tot Hamme een deel grond gelegen in den 11 wijk deel maekende van no. 221 groot salvo justo 100 roeden voor de somme van drij hondert guldens welke was eijnde recompentie van het land welke door J. F. was afgestaan, dus land was dinnende voor eenen nuwen uytweg voor den molen welken men beplante met holme tronken, en dus was uytmaekende eene dreve, den verderen grond wird gebruykt tot het uytnemen der aerde om er mede den berg voor den molen te maeken, en het overig wird bebouwd met een woonhuys voor eenen 2e werkman men begonste in dezer voegen den molen voor gemijne rekening te bouwen, en is berekent gekost te hebben met grond, batimenten, olieputten en vaeten de somme van f. 14.000"0.

Gevallen aen Kavel A.


 

DE GROTE NAPOLEON

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[214] Privé-verzameling, in bezit van John Buyse, Molenbergstraat 33A, 9190 Stekene

[215] Privé-verzameling, in bezit van John Buyse, Molenbergstraat 33A, 9190 Stekene

[216] Privé-verzameling, in bezit van John Buyse, Molenbergstraat 33A, 9190 Stekene

[217] Annuaire général de la Belgique (industrielle, maritime et coloniale), Bruxelles, 1924, passim

[218] Kwartierstaat Christine Van Overstraeten, in bezit van John Buyse, Molenbergstraat 331, 9190 stekene

[219] Renovatiestudie 'De Ring' te Hamme, Monumenten en landschappen, I, 1982, 4, p. 15

Privé-verzameling, in bezit van John Buyse, Molenbergstraat 33A, 9190 Stekene

[220] Privé-archief, Register van eigendommen en familieaangelegenheden van Gabriel Vermeire, meester-

touwslager te Hamme en Maria Theresia Wauman