ĎVoltooid verleden tijd?í De evocatie van het verleden in het postmodern theater in BelgiŽ en Nederland, vanaf 1980 tot heden. (Ciska Vandendriessche)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

In dit dankwoord wil ik enkele mensen mijn dank betuigen voor hun steun bij het tot stand komen van deze thesis. Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn promotor, prof. Dr. Jo Tollebeek, die mij met de grootste zorg door het soms moeizame verloop van deze thesis loodste. Ik wil hem bedanken voor zijn vertrouwen, voor zijn geduld bij het zorgvuldig nalezen van alle hoofdstukken en voor zijn rake opmerkingen die mij telkens weer vooruit hielpen en waaruit ik veel leerde. Met hem was het plezierig samenwerken.

Ook de andere professors, van wie ik in de loop van mijn opleiding college kreeg, wil ik bedanken voor de kritische vorming die ik van hen kreeg.

Vervolgens wil ik mijn ouders bedanken. Zij hebben het mij můgelijk gemaakt deze opleiding te volgen en ze ook te beŽindigen. Ik denk daarbij niet alleen aan de financiŽle kant, maar ook aan de morele steun en het vertrouwen die ze mij tot op het einde schonken. Zij namen ook een groot deel van het verbeterwerk op zich. Ik hoop dat ze deze thesis met trots zullen bewaren.

Voor het vele nalezen wil ik ook Tom, Lieven en Matthijs bedanken. Ook mijn andere vrienden, wil ik bedanken voor hun aanmoedigingen en hulp. Onder hen zijn er twee mensen tot wie ik een bijzonder woordje van dank wil richten, Matthijs voor de discussies die we hadden over mijn thesis waardoor ik nieuwe perspectieven ontdekte en Fran voor het gebruik van haar computer wanneer de mijne het liet afweten. Ik dank hen ook voor de steun van elke dag.

 

ciska vandendriessche

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende