Openbare terechtstellingen in West-Vlaanderen (1811-1867). (Marleen Dupont)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Beweren dat een scriptie het werk is van slechts één persoon, zou voorbarig zijn. Heel wat mensen  hebben mij op verschillende manieren geholpen om dit onderzoek tot voltooiing te brengen, via deze weg zou ik hen willen bedanken. Op de eerste plaats wil ik mijn promotor prof. Dr. G. Deneckere bedanken, voor de raadgevingen en de bemoedigende steun. Vervolgens zou ik Prof Dr. R. Van Eenoo willen bedanken omdat hij mij geholpen heeft bij de selectie van de West-Vlaamse kranten. Aan Prof. Dr. Hebberecht wil ik mijn dank betuigen voor de boeiende lessen historische criminologie die ik tijdens de eerste licentie gevolgd heb, ze hebben mij een klaarder kijk gegeven op de ontwikkelingen binnen het strafrecht. Ook naar de medewerkers van het rijksarchief te Beveren, en in het bijzonder naar mevr. Rotthier, naar de bibliothecarissen van de openbare en provinciale bibliotheek te Brugge en de stadsbibliotheek te Antwerpen gaat mijn dank uit. Daarnaast wil ik ook de archivaris van het provinciaal archief te Brugge, Johan Vannieuwenhuyse, bedanken omdat hij zich geen moeite gespaard heeft om mij te helpen bij mijn zoektocht naar interessant bronnenmateriaal.  

Tot slot, maar daarom niet minder gemeend, wil ik mijn collega-studenten bedanken voor de vaak leerrijke gesprekken over het verloop van hun onderzoeken, mijn familie en vrienden voor de steun, het nalezen en het corrigeren van mijn scriptie. 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende