Stress op het werk. Toepassing van de WEBA-analyse. (Kris Ulenaers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Een werkstuk dat twee jaar in beslag neemt, kan niet door één persoon alleen vervolmaakt worden. Daarom worden hier een aantal woorden van dank gericht aan mensen die mij tijdens het schrijven van deze thesis hebben begeleid en gesteund. In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Prof. Vanhootegem, die mij als professor de interesse heeft gegeven voor de onderzoeksmaterie en als promotor heeft begeleid in de eerste fase van de ontwikkeling van de thesis. Daarnaast wil ik Bart Cambré bedanken voor zijn deskundige begeleiding bij het onderzoek. Als onderzoeker op de afdeling arbeids- en organisatiesociologie heeft hij mij geïntroduceerd bij het bedrijf waar het onderzoek kon plaatsvinden. Ook de mensen van Premed wil ik bedanken, en in het bijzonder Filip Janssens, voor het mogen gebruiken van onderzoeksgegevens die door de dienst werden verzameld.

Ook alle betrokkenen bij het onderzoek bij Asco Industries verdienen hier hun plaats, met speciale vermelding van mevrouw Vanackere die mij persoonlijk begeleid heeft binnen het bedrijf.

Deze thesis is tot stand gekomen als orgelpunt van een opleiding die naast het functionele aspect ook een sociale component kent. Daarom wil ik alle mensen bedanken die ik heb mogen leren kennen tijdens de opleiding, met een aparte vermelding voor de kliek waar ik enorm graag vertoefde: Filip, Fré, Greet, Koen, Maarten, Marjolijn, Silke en Steven. Bedankt!

De laatste groep waartoe ik mij wil richten bestaat uit mensen die mij bijstonden wanneer ik niet in Leuven was: mijn familie. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest…

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende