“Majority Involvement in Minority Movements”. Blanken binnen het Student Nonviolent Coordinating Committee, VS, 1960-1968. ( Caroline Lievens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnen en Bibliografie.

 

Bronnen.

 

* Microfilms

 

The Student Nonviolent Coordinating Committee, 1959-1972

University Microfilms Incorporated,

Ann Arbor, Michigan, 1994

73 reels of 35 mm microfilm

[bewaarplaats: Middelburg, Roosevelt Study Center].

 

Deze drieënzeventig microfilms vormen het equivalent van zo’n tachtigduizend bladzijden tekst. Ze bestaan uit materiaal dat gevonden werd in de verschillende kantoren van het SNCC. De voor mij belangrijkste bronnen waren deze afkomstig uit het bureau van Atlanta. De bureaus van New York en Washington werden pas later opgericht en stonden voornamelijk in voor de financiën. 

De microfilms omvatten verschillende, zeer uiteenlopende, informatie zoals de schriftelijke neerslagen van vergaderingen, krantenknipsels, persberichten, artikels uit verschillende tijdschriften, brieven, voorstellen tot projecten, informatie over zuidelijke staten, ...

Deze microfilms bevatten met andere woorden een schat aan informatie. Het enige nadeel is dat ze niet altijd even goed gestructureerd zijn.

 

* Autobiografieën:

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek van de blanke Sally Belfrage is het verslag van haar ervaringen als SNCC-vrijwilligster tijdens de Freedom Summer in 1964. Ze vertelt over de gevaren waarmee ze werd geconfronteerd, over de spanningen, de verwachtingen, de mooie en triestige momenten van de drie maand durende zomer.

Mary King is ook een blanke vrouw, maar in tegenstelling tot Belfrage was ze een SNCC-lid. Ze was al voor de Freedom Summer actief (vanaf 1962) en ze vertrok pas uit de beweging wanneer alle blanken uit het SNCC werden gezet (1966). Haar verslag is enorm belangrijk om te kijken in hoeverre de blanken ander opvattingen hadden over de toenemende radicalisering van de beweging. In grote mate neemt King echter dezelfde standpunten in als de zwarte SNCC – leden.

De boeken van Forman, Lewis en Sellers zijn drie autobiografieën van zwarte SNCC – leden die allen een belangrijk rol hebben gespeeld binnen het SNCC. Ze representeren echter wel verschillende strekkingen. Zo behoort Lewis meer tot de religieuze strekking. Sellers was een belangrijke militante jongere die het raciale aspect zeer belangrijk vond. Forman zette in tegenselling tot Sellers eerder de klassentegenstelling in de verf.

Het boek onder redactie van de blanke Elizabeth Sutherland bundelt verschillende brieven die door de blanke vrijwilligers werden geschreven tijdens de Freedom Summer.

 

* The New York Times Clippings

 

Te raadplegen op de computers van het Roosevelt Study Center.

Hiermee kan op een efficiënte manier gezocht worden naar artikels uit The New York Times.

 

Boeken

 

·        ADORNO, T.W., et.al., The Authoritarian Personality, New York., Harper and Brothers, 1950, p.781.

 

·        ALLEN, R.L., Histoire du mouvement noir aux Etats-Unis: le réveil noir dans l’Amerique capitaliste (vert. van Black Awakening in Capitalist America: An Analytic History), New York, Doubleday, 1971, 247 p.

 

·        ASHMORE, J., Hearts and Minds: the Anatomy of Racism from Roosevelt to Reagan, New York, McGraw – Hill Book Company, 1982, 512 p.

 

·        BARBOUR, F.B., The Black Power Revolt: A Collection of Essays, New York, Collier Books, 1969, 336 p.

 

·        BLAUNER (B.), Black lives, White lives : Three Decades of Race Relations in America, Berkeley, University of California Press, 1990, 364 p.

 

·        CARMICHAEL, S. & HAMILTON, C.V., Black Power. De ideologie van de zwarte macht in de Verenigde Staten, Amsterdam, Kritiese Bibliotheek, Van Gennep, 1967, 217 p. (vertaald door Wim Wilmink uit het Engels, oorspr; titel: Black Power, , New York, Random House, 1967).

 

·        CARMICHAEL, S., Stokely Speaks: Black Power Back to Pan-Africanism, New York, Random House, 1971, 227 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        KENISTON, K., The Young Radicals: Notes on Committed Youth, New York, Harcourt, Brace & World, 1968, 368 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdschriftartikels

 

·        BENNETT, L., “Stokely Carmichael: Architect of Black Power”, in: Ebony, September 1966, p.32-37.

 

·        BOND, J., “What We Did”, in: Monthly Review: An Independent Socialist Magazine, Vol. 52, n°5, oktober 2000, pp.14-28.

 

·        CARMICHAEL, S., “What we want”, in: New York Review of Books, 22 September, 1966.

 

 

·        CARMICHAEL, S., “On Third World Revolution”, in: The Nationalist, 6 November, 1967.

 

·        DANZIG, D., “In defense of ‘Black Power’”, in: Commentary, Vol.42, September 1966, pp.41-46

 

Radical Political Movement”, in: Journal of Social Issues, Vol.27, n°1, 1971, pp. 63 – 80

 

 

 

 

 

 

 

·        ORBELL, J. “Protest Participation among Southern Negro College Students”, in:                  American Political Science Review, Vol.61, juni 1967, p.554-555.

 

·        POUSSAINT, A.F., “The Stresses of White Female Workers in the Civil Rights Movement in the South”, in: American Journal of  Psychiatry, Vol.123, n°4, 1966, pp.401-407.

 

·        POUSSAINT, A.F., “Problems of White Civil Rights Workers in the South”, in: Psychiatric Opinion, Vol.3, December 1966, pp.18-24.

 

·        POUSSAINT, A.F., “The Negro American: His Self-Image and Integration”, in: microfilms SNCC, RSC Middelburg.

 

·        POUSSAINT, A.F., “Black Power: A Failure for Integration within the Civil Rights Movement”, in: Arch Gen Psychiatry, 1968, 18, pp.385-391.

 

·        RUSTIN, B., “ ’Black Power’ and Coalition Politics”, in: Commentary, Vol.42, September 1966, pp.35-40.

 

 

 

·        STOPER, E., “The Student Nonviolent Coordinating Committee: Rise and Fall of a Redemptive Organization”, in: Journal of Black Studies, 8, September 1977, pp.13-34.

 

·        UMOJA, A.O., “The Ballot and the Bullet”, in: Journal of Black Studies, Vol.29, n°4, maart 1999, pp.558-578.

 

·        URBAN Jr., D.J., “The Women of SNCC: Struggle, Sexism, and the Emergence of Feminist Consciousness, 1960 -1966”, in: International Social Science Review, Vol.77, issue 3/4, 2002, pp.185-191.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende