Filmische en historische representatie van de seriemoordenaar. (Laure Roussel)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om kort enkele mensen te bedanken zonder wie deze verhandeling niet mogelijk was geweest.

Zo wil ik graag mijn mama bedanken voor al haar goede zorgen. Al kost het haar soms haar nachtrust, ze blijft me steeds aanmoedigen in al wat ik doe en ze staat altijd voor me klaar.

Verder ben ik grote dank verschuldigd aan mijn zus Ingeborg. Ondanks dat ze haar handen vol had met de kleine Gijs, heeft ze toch de tijd genomen om dit werk na te lezen. Haar kritische opmerkingen hebben ervoor gezorgd dat deze verhandeling een overzichtelijker en vlotter leesbaar geheel werd.

Niet te vergeten in dit dankwoord is Professor Hesling. Zijn boeiende lessen hebben ervoor gezorgd dat ik films met heel andere ogen ben gaan bekijken. Hij spaart kost noch moeite om zijn studenten grondig te begeleiden en zorgde ervoor dat ik het doel steeds voor ogen hield.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende