Vrouwelijke schilders in Gent (1880-1914), een socio-historische studie. (Karel Blondeel)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Inleiding tot de tentoonstellingscatalogus

 

Dit schema is het resultaat van opzoekingswerk in de tentoonstellingscatalogi van het Museum voor Schone Kunsten in Gent. We hebben systematisch alle aanwezige catalogi voor de periode 1880-1914 doorlopen, op zoek naar onze kunstenaressen. Uit het resultaat konden we afleiden hoeveel succes een kunstenares had in haar eigen tijd. De vrouwen zijn alweer gerangschikt volgens geboortedatum.

 

Enkel te bekijken in pdf-versie (760 kb)

 

 

Biografisch repertorium van de Gentse vrouwelijke schilders (1880-1914)

 

Gedurende ons onderzoek in de bevolkingsregisters hebben we alle informatie systematisch verzameld in accesbestanden. We besloten dit werkinstrument als bijlage te leveren van onze verhandeling, met als resultaat een biografisch repertorium van de door ons besproken kunstenaressen.

We beogen geenszins volledigheid, we hopen enkel dat dit volume de basis kan zijn voor verder vorsingswerk, of op zijn minst interessante gegevens kan verstrekken aan diegenen die ge´nteresseerd zijn in ons onderzoeksdomein.

Bij de gegevens in de fiches wordt niet verwezen naar bronnen, aangezien alle informatie afkomstig is uit de bevolkingsregisters. De informatie in de rubriek 'kunstaspecten' is een synthese van hetgeen in onze verhandeling aan bod komt.

 

De schilderessen staan niet alfabetisch gerangschikt, maar chronologisch volgens geboortejaar. Om opzoekingen te vergemakkelijken annexeerden we onderstaand tabel, waarin de schilderessen wel alfabetisch staan gerangschikt, met bijhorend fichenummer.

 

Enkel te bekijken in pdf-versie  (650 kb)

 

 

Schema levenslijnen

 

Enkel te bekijken in excel-versie

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende