Coördinatie tussen ruimtelijke ordening en natuurbeleid in Vlaanderen. Case study: het RSV en het VEN-IVON. (Steven D’Hont)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Hoewel het onderwerp van deze thesis snel gekozen was, mits de nodige wijzigingen in een eerste fase, was het schrijven ervan een ware opdracht. De exploratie, die deze thesis toch wel was, heeft mij veel inzichten opgeleverd, niet in het minst in theoretisch opzicht. De ondersteuning en motivering die ik hiervoor vanuit het academisch team van de Faculteit Politieke Wetenschappen van de KUL kreeg, waren daar voor een groot deel verantwoordelijk voor. Ik wil hierbij deze mensen bedanken, in het bijzonder Professor Marleen Brans en assistente Karolien Dezeure en Professor Koen Verhoest. De inhoud van de bestuurskundige realiteit van dit onderwerp was dusdanig complex dat de begeleidende interviews met mensen ‘uit het veld’ onontbeerlijk waren. Dit niet alleen omdat interviews deel uitmaken van de informatiegaring voor de thesis, ook hielpen ze mij een context op te bouwen. Mijn speciale dank gaat hierbij uit naar de Afdeling Natuur van AMINAL en de Afdeling Ruimtelijke Planning van AROHM, de VLM, het INBO, de Mina-raad Vlaanderen en Jos Rutten. Deze thesis is ook een eind van een hoofdstuk van opleiding. Mijn ouders wil ik danken voor hun steun gedurende deze hele periode. Mijn vriendin Isabelle verdient speciale aandacht. Zonder haar had ik de studie waarschijnlijk niet afgemaakt. Het geeft een heel goed gevoel om op al deze mensen te kunnen gesteund hebben om zo dit werk én de opleiding Politieke Wetenschappen tot een goed einde te kunnen brengen.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende