Het lelijke eendje en de keizerlijke adelaar. De hervormingen van, en het beleid ten overstaan van, de nationale regimenten, 1713-1763. (Peter Van Wichelen)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie:

 

1. Bronnen in handschrift

 

Algemeen Rijksarchief Brussel:

 

Contadorie/ Pagadorie (Cont/Pag):

 

Nrs. 476-477

Nrs. 509-512

 

Raad van State (RvSt):

 

Nrs. 1549-1552

 

Secretarie van State en Oorlog (SSO):

 

Nrs. 775-780

Nrs. 1838-1840

Nrs. 2596-2597

Staats, Haus und Hofarchiv Wien:

 

(op microfilm in de universiteitsbibliotheek Gent)

 

Correspondence Diplomatique, DD, Abteilung A (DDA)

 

Faszikels 19-34, nrs. 116-197

Faszikels 61-65, nrs. 341-360

 

Verzeichnisse, DD, Abteilung B (DDB)

 

Faszikel 79, nrs 448-449

Faszikel 14 b, nr. 90

 

 

2. Gedrukte Bronnen

 

 

 

3. Literatuur

 

3.1 De Zuidelijke Nederlanden en de nationale regimenten

 

 

3.2 Militaire geschiedenis

 

 

 

Lijst met gebruikte afkortingen

 

Archieven:

 

Cont/Pag: Algemeen Rijksarchief Brussel, fonds Contadorie en Pagadorie

DDA: Staats, Haus und Hofarchiv, Wien, Correspondence Diplomatique

DDB: Staats, Haus und Hofarchiv, Wien, Verzeichnisse

RvSt: Algemeen Rijksarchief Brussel, fonds Raad van State

SSO: Algemeen Rijksarchief Brussel, fonds Secretarie State en Oorlog

 

Termen:

 

K.u.K.-Armee: voluit Kaiserliche und Königliche Armee

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende