“Diep in de put?” Is de definitieve berging van het hoogradioactief afval rechtvaardig tegenover de toekomstige generaties? Uitwerking en toepassing van een transgenerationele ethiek gebaseerd op het werk van John Rawls. (Lies Naert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

De titel van deze verhandeling klinkt veelbelovend. Toch moet ik de lezer waarschuwen dat het niet in de eerste plaats mijn bedoeling was om een transgenerationele ethiek uit te werken.

Ik zal alleen een ruwe schets daarvan geven, aangezien hiervoor een meer uitgebreide en diepgaande studie voor nodig is, dan ik heb gedaan.

Is het mogelijk om een abstracte theorie over de rechtvaardigheid toe te passen op een concreet probleem met een morele dimensie? Dat was mijn oorspronkelijke vraagstelling.

In hoeverre ik erin geslaagd ben om met behulp van de rechtvaardigheidstheorie van John Rawls een oplossing voor het hoogradioactief kernafval te selecteren, daarover moet de lezer oordelen.

 

Ik wens bij deze nog volgende personen en instellingen te danken:

In de eerste plaats het SCK●CEN te Mol voor de nuttige informatie over radioactiviteit en kernenergie en het ter beschikking stellen van een prachtig exemplaar van het SAFIR – rapport (inclusief cd-rom).

Bij het schrijven van deze verhandeling sneuvelde een diskette, ging een printer kapot en sloeg mijn computer af en toe tilt. Toch stond mijn vader altijd klaar met een oplossing, waarvoor mijn oprechte dank.

Tenslotte dank ik familie, vrienden en Zwartje voor de morele steun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende