“Diep in de put?” Is de definitieve berging van het hoogradioactief afval rechtvaardig tegenover de toekomstige generaties? Uitwerking en toepassing van een transgenerationele ethiek gebaseerd op het werk van John Rawls. (Lies Naert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Literatuurlijst

 

 

 

Gebruikte afkortingen

 

CP: “Collected Papers”, John Rawls, 1999, (ed. Samuel Freeman), Harvard U.P.

HLW: High- Level Waste: hoogradioactief afval

JAF: Justice as Fairness

JFR: “Justice as fairness: a restatement”, John Rawls, 2001, (ed. Erin Kelly), Harvard U.P.

LP: “The law of peoples, with the idea of public reason revisited”, John Rawls, 1999, Harvard U.P.

OP: Original Position

PL: “Political liberalism, with a new introduction and the reply to Habermas”, John Rawls, 1996, Columbia Press New York.

SCK●CEN: Studiecentrum voor kernenergie – Centre d’étude de l’énergie nucléaire

TJ: “A theory of justice”, John Rawls, 1999, (revised edition of 1971), Clarendon Press, Oxford.

ICRP: International Commission on Radiological Protection

IAEA: International Atomic Energy Agency

ALARA: As Low As Reasonably Achievable

SAFIR: Safety Assessment and Feasibility Interim Report

NIRAS: Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

COVRA: Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (Nederland)

EC: European Commission

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende