Kunstzinnige militanten van de punk. Grensoverschrijding in de Belgische beeldende kunst van de jaren tachtig. (Wouter Derijck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Een licentiaatsverhandeling komt niet zomaar tot stand. Het is zelfs zeer de vraag of ze gerealiseerd had kunnen zijn zonder hulp. Daarom dank ik graag mijn promotor Prof. Dr. Jo Tollebeek voor zijn pertinente opmerkingen en verfrissende raadgevingen en mijn copromotor Prof. Dr. Hilde van Gelder om mij wegwijs te hebben gemaakt in de Belgische kunstwereld. Ook het deskundig advies van Johan Pas en de nuttige informatie van Jan Landuydt heb ik zeer op prijs gesteld.

Grote dank gaat eveneens uit naar de kunstenaars Danny Devos en Koen Vos voor hun bereidwillige medewerking en de grote hoeveelheid bronnenmateriaal die ze mij ter beschikking stelden. Hun grote betrokkenheid bij mijn onderzoek heeft in niet geringe mate bijgedragen tot het voorliggende resultaat. Ook mijn ouders en vriendin Leen Rossignol verdienen tot slot een woord van dank voor de steun die ze betekenden bij het schrijven van deze eindverhandeling.

Het was voor mij een genoegen om een onderwerp te mogen behandelen dat me nauw aan het hart ligt. Allen die het werk in handen krijgen, wens ik tijdens het lezen alvast even­veel plezier en interesse toe.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende