Kunstzinnige militanten van de punk. Grensoverschrijding in de Belgische beeldende kunst van de jaren tachtig. (Wouter Derijck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Bronnen

 

(1)   Archiefmateriaal

 

Gent, Griffie Hof van Beroep, 1986/NT/785 : gerechtelijk dossier Kleenex.

 

http://www.clubmoral.com/ddv/killcorr  : Briefwisseling tussen Danny Devos en F.H.

 

http://www.clubmoral.com/ddv/killcorr  : Briefwisseling tussen Danny Devos en P.C.

 

Knipselmap over censuur in de beeldende kunst, bewaard door de documentatiedienst van De Standaard : 266.01.17.1.

 

Knipselmap over Club Moral, bewaard door Danny Devos.

 

Knipselmap over Kleenex, bewaard door Koen Vos.

 

(2)   Kunstenaarsteksten en –catalogi

 

D. Devos, 'Wegens moeilijkheden', in: Force Mental, 1 (1982), 10.

 

D. Devos, 'Hij die geen hoofd heeft, zal geen hoofdpijn hebben', in: Force Mental, 2 (1982), 29.

 

D. Devos en A. van Kerckhoven, 'Editoriaal', in: Force Mental, 4 (1983), 67.

 

D. Devos en A. van Kerckhoven, 'Reportage', in: Force Mental, 4 (1983), 78-79.

 

D. Devos, 'De Magisch Whitehouse Theater Story', in: Force Mental, 10 (1984), 302.

 

D. Devos en A. van Kerckhoven, 'Editoriaal', in: Force Mental, 11 (1985), 336.

 

D. Devos en A. van Kerckhoven, 'Letter from Force Mental', in: Unsound, 1 (1985), 62-63.

 

http://www.clubmoral.com/ddv/performan  : Performancecatalogus van Danny Devos.

 

http://www.magic.be/ClubMoral/AMVK  : Persoonlijke website van Anne-Mie van Kerckhoven.

 

http://www.magic.be/ClubMoral/DDV  : Persoonlijke website van Danny Devos.

 

A. van Kerckhoven, Hersens met horens (Antwerpen 1983).

 

Pamflet Club Moral, Omtrent Club Moral, april 1982.

 

Persmededeling van Kleenex, 26 mei 1983.

 

 

(3)   Andere teksten

 

W. Bennet, 'The Struggle For a New Musical Culture', in: Force Mental, 1 (1982), 9.

 

B. Buchloh, 'Figures of Authority, Ciphers of Regression', in: October, 16 (1981), 36-68.

 

Collins English Dictionary (Glasgow 2000).

 

H. Durieux, 'Editoriaal', in: Data 000, 3 (1981), 1.

 

A. Kix, 'The Simpletones For Ever!', in: Weekend-Knack, 2 (1984), 20-21.

 

J. Landuydt, 'Anne-Mie van Kerckhoven', in: Opscene, 4 (1988), 36-41.

 

J. Landuydt, 'Club Moral', in: Opscene, 6 (1988) 2-19.

 

J. Landuydt, Hoes van Club Moral-LP, januari 2001.

 

Maldoror-folder [z.j.]

 

M. Poppe, 'Bonsoir bla-bla, ici Club Moral d'Anvers', in: Bla-bla, 5 (1986), 2-6.

 

(4)   Radio en televisie

 

BRT, Kunstzaken, 24 september 1983.

 

Canvas, Nachtwacht, 14 november 2002.

 

Canvas, Nachtwacht, 22 november 2003.

 

NOS-radioprogramma, Bovenbouw, 6 januari 1989.

 

(5) Interviews

 

Email met Danny Devos, 26 april 2004.

 

Email met Luc Steels, 6 mei 2004.

 

http://women.uia.ac.be/e-verhalen/annemie  : Interview Anne-Mie van Kerckhoven door Mariska Huygh, september 2000.

 

Interview Danny Devos door Walter van Rooy, 3 mei 1979.

 

Interview Danny Devos door Laurens de Keyzer, 13 maart 1992.

 

Interview Danny Devos, 19 april 2004.

 

Interview Danny Devos, 5 augustus 2004.

 

Interview Jan Landuydt, 10 april 2004.

 

Interview Koen Vos, 1 juli 2004.

 

'Interview met Anne-Mie van Kerckhoven', in: Blazé, 4 (1984), 2-4.

 

 

Literatuur

 

1951-1991. Een tijdsbeeld (Brussel 1991).

 

L. van den Abeele, ‘Kunst. Handleiding bij het leven’, in: F. Bex ed., Kunst in België na 1975 (Antwerpen 2001) 86-97.

 

Aktuele kunst in België en Groot-Brittannië (Gent 1979).

 

'Anne-Mie van Kerckhoven', in: Kunst en Cultuur, 1 (1990), 52.

 

G. Bataille, Manet. Etude biographique et critique (Geneve 1955).

 

G. Bataille, De tranen van eros (Nijmegen 1993).

 

G. Bataille, De erotiek (Amsterdam 1994).

 

L. Bekkers, ‘De beeldende kunsten in Vlaanderen. Recente ontwikkelingen’, in: Ons Erfdeel, 33 (1990), 63-64.

 

S. Bellingen, Re_Touche. 250 jaar schilders van de Koninklijke Academie van de Hogeschool Gent (Gent 2001).

 

H. van den Berg ed., Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid opnieuw beschouwd (Nijmegen 2002).

 

F. Bex ed., Kunst in België na 1975 (Antwerpen 2001).

 

F. Bex, 'Inleiding', in: Idem ed., Kunst in België na 1975 (Antwerpen 2001) 11-30.

 

J. de Bondt, Punk en postpunk. Een cultuursemiotische en literatuurwetenschappelijke benadering (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1984).

 

E. Bruylandt, Verdoemd in België. Een benadering van de publiek-rechtelijke censuur in de gedrukte media, de kunst en de film gedurende de laatste kwarteeuw (onuitg. lic.verh.) (Brussel 1987).

 

G. Buelens ed., De militanten van de limiet. Over censuur en vrije meningsuiting (Leuven 2000).

 

M. Calinescu, Five faces of modernity. Modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism (Durham 1988).

 

N. Carroll, 'Moderate Moralism', in: British Journal of Aesthetics, 36 (1996), 223-238.

 

C. van Damme, ‘Postmodernisme en Vlaamse beeldende kunst’, in: Kunsttijdschrift Vlaanderen, 5 (1995), 347-353.

 

De grenzeloze jaren tachtig (Groot-Bijgaarden 1990).

 

S. Dubin, Arresting Images. Impolitic Art and Uncivil Actions (New York 1992).

 

T. de Duve, Kant after Duchamp (Cambridge 1997).

 

U. Eco, De naam van de roos en Naschrift (Amsterdam 1986).

 

U. Eco, 'Postmodernisme, ironie, leesplezier', in: De naam van de roos en Naschrift (Amsterdam 1986) 557-560.

 

W. Elias, Tekens aan de wand. Hedendaagse stromingen in de kunsttheorie (Antwerpen 1993).

 

M. Evans, Claude Simon and the Transgressions of Modern Art (New York 1988).

 

M. Foucault, Language, Counter-Memory, Practice. Selected Essays and Interviews (New York 1990).

 

C. Freeland, But is it Art? An Introduction to Art Theory (New York 2001).

 

M. Freeman ed., Law and Literature. Current Legal Issues. Volume 2 (Oxford 1999).

S. Freud, Totem en taboe (Amsterdam 1961).

 

M. Fried, Manet’s Modernism or the Face of Painting in the 1860s (Chicago 1996).

 

R. Frings, 'The Industry. The Agony. The Acstasy', in: Trespassers W, 1 (1984), 16-17.

 

B. Gaut, 'The Ethical Criticism of Art', in: J. Levinson ed., Aesthetics and Ethics (Cambridge 1998) 182-203.

 

K.J. Geirlandt ed., Kunst in België na 45 (Antwerpen 1983).

 

K.J. Geirlandt, 'Voorwoord', in: C. Joachimides ed., De Metropool herontdekt. Nieuwe schilderkunst in Berlijn (Berlijn 1984) 7-8.

 

H. van Gelder, 'AMVK's braindrain. De transformatie van het burgerlijke naar het begeerlijke', in: Sint-Lukasgalerij, 3 (2001), 5.

 

R. van Gerwen, 'Filosofie voor koorddansers. Over kunst en de moraal', in: Frame. Tijdschrift voor literatuurwetenschap, 17 (2003), 6-13.

 

R. van Gerwen, 'Grensoverschrijding in de kunst', in: Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, 4 (2003), 22-24.

 

R. van Gerwen, 'Ethical Autonomism. The Work of Art as a Moral Agent', in: Contemporary Aesthetics, 2004, nr.2 (online).

 

R. van Gerwen, 'Pornografie en propaganda in de kunst', in: Jaarboek voor Esthetica 2004 (Budel 2004) [z.p.]

 

U. Grosenick, ‘Het is een vrouwenwereld’ in: U. Grosenick ed., Woman Artists. Vrouw en kunst (Keulen 2002) 14-15.

 

F. van Haecke, 'Inleiding', in: 1951-1991. Een tijdsbeeld (Brussel 1991) 279-280.

 

E. Heartney, Postmodernisme (Bussum 2001).

 

L. Holden, Encyclopedia of Taboos (Santa Barbara 2000).

 

J. House, 'Manet and the de-moralized Viewer', in: P.H. Tucker ed., Manet’s Le déjeuner sur l’herbe (Cambridge 1998) 75-89.

 

F. Janssens, 'Eén had en één voet aan de exceptio artis. De kunstexceptie nader bekeken' in: Mediaforum. Tijdschrift voor Media- en Communicatierecht, 7 (1995), 19-23.

 

C. Joachimides ed., De Metropool herontdekt. Nieuwe schilderkunst in Berlijn (Berlijn 1984).

 

A. Julius, 'Art Crimes', in: M. Freeman ed., Law and Literature. Current Legal Issues. Volume 2 (Oxford 1999) 499-532.

 

A. Julius, Transgressions. The Offences of Art (Chicago 2002).

 

L. Kauffman, Bad Girls and Sick Boys. Fantasies in Contemporary Art and Culture (California 1998).

 

J. Kerkhofs en K. Dobbelaere, De versnelde ommekeer. De waarden van Vlamingen, Walen en Brusselaars in de jaren negentig (Tielt 1992).

 

J. Kerkhofs en R. Rezsohazy, De stille ommekeer. Oude en nieuwe waarden in het België van de jaren tachtig (Tielt 1984).

 

Kunst 80 (Hasselt 1984).

 

Kunstenaarszakboekje (Antwerpen 2003).

 

J. Landuydt, 'Tegen de keer. Jeugdsubculturen 1945-1985', in: P. Allegaert en L. Vanmarcke ed., Op lawaai. Jongeren en cultuur(Leuven 1989) 67-92.

 

C. Lemert en G. Gillan, Michel Foucault. Social Theory as Transgression (New York 1982).

 

Levinson ed., Aesthetics and Ethics (Cambridge 1998).

 

R. Lindenburg, 'Punk Art. Een macho kunst?', in: Museumjournaal, 6 (1979), 251-256.

 

F. Luyckx ed., Anne-Mie van Kerckhoven. Beauty, Therapeutic Use of (Antwerpen 1999).

 

F. Luyckx, 'Van pin-ups tot betekenismachines', in: Idem ed., Anne-Mie van Kerckhoven. Beauty, Therapeutic Use of (Antwerpen 1999) 102-112.

 

F. Luyckx, 'Anne-Mie van Kerckhoven. De tekeningen', in: Sint-Lukasgalerij, 3 (2001), 2-3.

 

B. Meuleman, 'Op ware grootte. Beschouwingen over Jan Fabre', in: De Witte Raaf, 106 (2003), 10-13.

 

G. de Meyer, Mag dit? Grenzen in de media en de kunst (Leuven 1997).

 

A. Miller, Einstein, Picasso. Space, Time, and the Beauty that causes Havoc (New York 2001).

 

Mo(u)vements. Kunstenaarsbewegingen in België van 1880 tot 2000 (Wetteren 2000).

 

W. van Mulders, 'Conceptuele kunst. De verruiming van het kunstconcept', in: K.J. Geirlandt ed., Kunst in België na 45 (Antwerpen 1983) 152-172.

 

W. van Mulders, 'Fotografie als kunst. Kunst als fotografie', in: K.J. Geirlandt ed., Kunst in België na 45 (Antwerpen 1983) 173-180.

 

W. van Mulders, 'Force Mental van Club Moral. Tegencultuur in Antwerpen', in: Kunst en Cultuur, 4 (1993), 38.

 

Museumjournaal, 2 (1979).

 

H. J. Neyer, Félicien Rops. 1833-1898 (Ostfildern 1999).

 

J. Nick, Censuur. Een nieuw fenomeen of een wederkerend proces bij de opkomst van een communicatiemedium? (onuitg. lic.verh.) (Brussel 2001).

 

L. Nochlin, The Politics of Vision. Essays on Nineteenth-Century Art and Society (New York 1989).

 

J. Pas, Tremendum et fascinosum. Representaties van extreem-rechts 1980-2000 (Berchem 1999).

 

J. Pas, ‘De soep van Daguerre. Het fotografische beeld in de Belgische beeldende kunst sinds 1975’, in: F. Bex ed., Kunst in België na 1975 (Antwerpen 2001) 136-147.

 

B. van Poeck, Cultuur en censuur (onuitg. lic.verh.) (Brussel 2000).

 

K. Raes, 'Een ethische blik op een esthetica van de deugd', in: F. Luyckx ed., Anne-Mie van Kerckhoven. Beauty, Therapeutic Use of (Antwerpen 1999) 14-24.

 

T. van Riemsdijk, 'Kunst in de aanval', in: Metropolis M, 5 (1989), 32-34.

 

K. Rimanque ed., Kunst en recht (Antwerpen 1985).

 

D. Roelstraete, 'Thirty Seconds + on Borgerhout', in: Janus, 15 (2004), 93-96.

 

J. Savage, Industrial Culture Handbook (San Fransisco 1983).

 

A. Sheppard, Filosofie van de kunst (Utrecht 1989).

 

R. van de Sompel, 'Headnurse 1999', in: F. Luyckx ed., Anne-Mie van Kerckhoven. Beauty, Therapeutic Use of (Antwerpen 1999) 6-12.

 

P. Stallybrass, en A. White, The Politics and Poetics of Transgression (Londen 1986).

 

I. Swelheim, Het taboe in onze realiteit ('s-Gravenhage 1968).

 

M. Swyngedouw, Waar voor je waarden. De opkomst van het Vlaams Blok en Agalev (Leuven 1992).

 

P.H. Tucker ed., Manet’s Le déjeuner sur l’herbe (Cambridge 1998).

 

A. de Visser, De tweede helft. Beeldende kunst na 1945 (Roeselare 2001).

 

D. Voorhoof, ‘De tentoonstelling van picturale kunst en goede zeden’, in: Tijdschrift voor Gentse Rechtspraak, 4 (1988), 122-126.

 

D. Voorhoof, 'Vrijheid van kunstexpressie en blasfemie', in: Samenleving en politiek. Tijdschrift voor een democratisch socialisme, 9 (1997), 22-29.

 

E. Vos, Een analyse van Performance Art (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1981).

 

H. de Vriese, De filosofische relevantie van het taboe (onuitg. lic.verh.) (Leuven 1999).

 

C. Vuegen, 'Het scherp van de snede', in: Kunstbeeld, 4 (2000), 25-27.

 

B. Wallis ed., Art after Modernism. Rethinking Representation (New York 1984).

 

H. van der Wee, ‘Wereldcrisis en overheidsbeleid. Van Keynesianisme naar neo-liberalisme’, in: 1951-1991. Een tijdsbeeld (Brussel 1991) 291-300.

 

M. Weinberger, Fear of Art. Censorship and Freedom of Expression in Art (New York 1986).

 

J. Weisgerber, Avant-garde. Modernisme (Brussel 1989).

 

J. de Zegher, Openbare zedenschennis (Gent 1973).

 

 

VERANTWOORDING VAN ILLUSTRATIES

 

1 A. Julius, Transgressions. The Offences of Art (Chicago 2002) 78.

 

2 Knipselmap over Kleenex, bewaard door Koen Vos.

 

3 Knipselmap over Kleenex, bewaard door Koen Vos.

 

4 Knipselmap over Kleenex, bewaard door Koen Vos.

 

5 Knipselmap over Club Moral, bewaard door Danny Devos.

 

6 Knipselmap over Club Moral, bewaard door Danny Devos.

 

7 Knipselmap over Club Moral, bewaard door Danny Devos.

 

8 A. van Kerckhoven, 'Ons feuilleton no 15', in: Force Mental, 15 (1987), 525.

 

9 Een fragment uit de interactieve computeranimatie van de installatie Rorty - the HeadRoom, rechtstreeks bekomen bij Anne-Mie van Kerckhoven.

 

10 W. Bennet, 'The Struggle For a New Musical Culture', in: Force Mental, 1 (1982), 9.

 

11 S. Dubin, Arresting Images. Impolitic Art and Uncivil Actions (New York 1992) 214.

 

12 Cover van Force Mental, 11 (1985), 334.

 

13 P.H. Tucker ed., Manet’s Le déjeuner sur l’herbe (Cambridge 1998) 2.

 

14 D. Rosand, Painting in Sixteenth-Century Venice. Titian, Veronese, Tintoretto (Cambridge 1997) 13.

 

15 H. J. Neyer, Félicien Rops. 1833-1898 (Ostfildern 1999) 98.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende