Prille Liefde. Relationele- en seksuele leefwereld van laatstejaars secundair onderwijs. (Bram Herbots)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

Vooreerst wil ik een woord van dank betuigen aan alle mensen die mij gesteund hebben gedurende de uitwerking van deze eindverhandeling. Eerst en vooral wil ik mijn ouders bedanken om mij de mogelijkheid te bieden om verder te studeren. Daarnaast wil ik Tim Vanhove hartelijk bedanken voor zijn voortdurende beschikbaarheid en inhoudelijke ondersteuning van deze eindverhandeling. Daarbij bedank ik ook professor Matthijs en professor Loosveldt omdat ze mij de mogelijkheid gaven om deze eindverhandeling te verwezenlijken. Tot slot wil ik ook alle leerlingen bedanken die tot deelname aan dit onderzoek bereid waren en zich vrijwillig openstelden om te praten over relationele- en seksuele aspecten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende