Negentiende-eeuwse passionele misdrijven. Beelden en werkelijkheid. (Jorre Biesmans)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

I) ARCHIEVEN[1]

 

RABeveren, HAOOST,

5348, 5712, 5908, 5982, 5998, 7034,

7045, 7202, 7208, 7214, 7227, 7259,

7277, 7305, 7321, 7327, 7339, 7355,

7360, 7380, 7393, 7408,  7423, 7427,

7456, 7468, 7469, 7487, 7523, 7530,

7531, 7547, 7554, 7576, 7601, 7613,

7287.

 

II) EIGEN BRONNEN

 

Eigen bronnen, Enquête 19de-eeuws passioneel misdrijf, maart 2001.

 

Eigen notities, Historische Criminologie (gedoceerd door Prof. Dr. P. Hebberecht), RUG, academiejaar 2000-2001.

 

III) LITERATUUR[3]

Passionele drama’s

 

AMBROISE-RENDU (A.-C.), “Et le presse inventa le crime passionnel”: in: L’histoire, 1993, 168, pp. 98-100.

 

BEERENS (T.), De rol van jaloersheid bij het passioneel misdrijf, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1997, 55 p. (Vakgroep Criminologie).

 

GUILLAIS (J.), Crimes of passion.  Dramas of private life in Nineteenth-century France, New York, 1990, 245 p.

 

HARRIS (R.), “Melodrama, hysteria and feminine crimes of passion in the fin-de-sciècle”, in: History Workshop Journal, XXV, 1988, pp. 31-63.

 

HARRIS (R.), Murders and madness: Medicine, law, and society in the fin de siècle, Oxford, 1989, 366 p.

 

LEVY-VALENSI (J.), Les crimes passionnels (l’homicide passionnel), Paris, 1931, 285 p.

 

PHILIPS (S.H.), Het passionele misdrijf in Nederland, Amsterdam, 1938, 133 p.

 

PROAL (L.), Le crime et le suicide passionnels, Paris, 1900, 683 p.

 

TAMMENOMS BAKKER (S.P.), Het passionele misdrijf, Amsterdam, 1951, 23 p.

 

 

Geschiedenis van emoties

 

ART (J.), “Passie, norm en geschiedenis”, in : Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal, Letterkunde en Geschiedenis, L, 1998, pp. 5-18.

 

BARKER-BENFIELD (G.J.), The culture of sensibility: sex and society in eighteenth-century Britain, London, 1992, 520 p.

 

CANCIAN (F.M.), “The feminization of love”, in : Sings, XI, 1986, 4, pp. 692-709.

 

FERKET (N.), “Zwijgen als vermoord. Vrouwenmishandeling en de juridische positie van de gehuwde vrouw in België in de negentiende eeuw”, in: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, XV, 1999, 3, pp. 285-304.

 

FISCHER (A.H.), Emotion scripts.  A study of the social and cognitive facets of emotions, Leiden, 1991, 218 p.

 

GAY (P.), The tender passion : The bourgeois experience, Victoria to Freud, Volume 2, Oxford, 1986, 490 p.

 

GILLIS (J.R.), “Affective individualism and the English poor”, in: Journal of Interdisciplinary History, X, 1979, 1, pp. 121-128.

 

PINCH (A.), “Emotion and history.  A review article”, in: Comparative studies in Society and History, XXXVII, 1995, 1, pp. 100-109.

 

ROTTHIER (I.), Een verkenning : criminaliteit, vrouwen, 19de eeuw : Antwerpen – Gent, Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1998, s.p. (Vakgroep Nieuwste Geschiedenis).

 

SALOVEY (P.) (ed.), The psychology of jealousy and envy, London, 1991, 293 p.

 

STEARNS (P.), Jealousy : the evolution of an emotion in American history, New York, 1989, 225 p.

 

STEARNS (P.) and STEARNS (C.), “Emotionology: clarifying the history of emotions and emotional standards”, in: The American Historical Review, XC, 1985, 4, pp. 813-836.

 

STEARNS (P.) and STEARNS (C.) (ed.), Emotion and social change : toward a new psychohistory, New York – London, 1988, 231 p.

 

STURKENBOOM (D.), Spectators van Hartstocht, Hilversum, 1998, 421 p.

 

VINCENT (D.), “Love and death and the nineteenth-century working class”, in: Social History, V, 1980, 2, pp. 223-247.

 

WHITE (G.) and MULLEN (P.), Jealousy : theory, research and clinical strategies, Guilford Press, 1989, 340 p.

 

ZELDIN (T.), “Personal history and the history of the emotions”, in: Journal of Social History, XV, 1982, 3, pp. 339-347.

 

ZELDIN (T.), France: 1848-1945.  Volume I: Ambition, love and politics, Oxford, 1973, 823 p.

 

ZELDIN (T.), An intimate history of humanity, London, 1997, 488 p.

 

Familiegeschiedenis/vrouwengeschiedenis

 

ABRAMS (L.), “The personification of Inequality: challenges to gendered power relations in the nineteenth century divorce court”, in: Archiv für Sozialgeschichte, XXXVIII, 1998, pp. 41-91.

 

CONLEY (C.A.), “No pedestals: women and violence in late nineteenth-century Ireland”, in: Journal of Social History, summer 1995, pp. 801-818.

 

DRESEN (G.), Onschuldfantasieën.  Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek, Nijmegen, 1990, 335 p.

 

FRAISSE (G.) en PERROT (M.) (ed.), Geschiedenis van de vrouw, 4: de negentiende eeuw, Amsterdam, 1993, 531 p.

 

MEULDERS (C.) en MATTHIJS (K.), “On ne se jouera pas du divorce! Echtscheiding in de negentiende eeuw in het licht van de echtscheidingspraktijk te Brugge, 1865-1914”, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXVI, 1996, 3-4, pp. 65-103.

 

NATER (S.P.), Vigilerende vrouwen, gedienstige meiden.  Seksualiteit in Nederland in de negentiende eeuw, Rotterdam, 1986, 111 p.

 

SCOTT (J.W.), “The history of the family as an affective unit”, in: Social History, IV, 1979, 3, pp. 51O-516.

 

WALKER (G.), “Domestic relations in early modern England”, in: History Workshop Journal, XLI , 1996, pp. 280-285.

 

Geschiedenis van de criminaliteit en strafrecht

 

ALTICK (R.D.), Victorian studies in Scarlet, London, 1972, 336 p.

 

ARNOT (M.L.) and USBORNE (C.) (ed.), Gender and crime in modern Europe, London, 1999, 288 p.

 

MARTINAGE (R.), “Les sources judiciaires de l’histoire du crime”, in: DAUCHY (S.) (ed.), Ter overwinning van een historische drempelvrees. De historicus en juridische bronnen. Handelingen van het colloquium (20 maart 1992), Brussel, 1994, pp. 97-116.

 

PRIOR (P.M.), “Mad, not bad: crime, mental disorder and gender in nineteenth-century Ireland”, in: History of Psychiatry, VIII, 1997, pp. 501-516.

 

SHAPIRO (A.-L.), Breaking the codes.  Female criminality in Fin-de-siècle Paris, Stanford, 1996, 265 p.

 

VANHEMELRYCK (F.), “Misdaad en straf – Recent onderzoek naar de geschiedenis der criminaliteit”, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, XCIII, 1978, 2, pp. 177-206.

 

VELLE (K.), “De rechterlijke macht”, in : VAN DEN EECKHOUT (P.) en VANTHEMSE (G.) (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaags België, 19de-20ste eeuw, Brussel, 1999, pp. 479-514.

 

WEBER (D.), Homo criminalis :  Belgische parlementsleden over misdaad en strafrecht 1830-1940, Brussel, 1996, 190 p.

 

WIERSMA (D.), Moord en sensatie in de negentiende eeuw, Leiden, 1969, 180 p.

 

 

LIJST DER AFKORTINGEN

 

 

HAOOST: Hof van Assisen van Oost-Vlaanderen

                      

RABeveren: Rijksarchief Beveren

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] Met bv. “RABeveren, HAOOST 7208” bedoelen we het dossier met het griffienummer 7208 uit het Hof van Assisen van Oost-Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief Beveren.