De politieke geschiedenis van Moerbeke-Waas. Meer dan 150 jaar liberaal bestuur. (Godfried Maes)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1. Bronnen

 

A. In handschrift

 

- AMSAB

· Archief Anseele junior. Nummer 60, doosnummer 114, stuknummer 9.

 

- Bisschoppelijk archief te Gent

· Dossier Moerbeke – Waas: briefwisselingen, e.d.

 

- Gemeentearchief Moerbeke – Waas

· Dossier Briefwisseling Jean Lippens

· Dossier Georges Lautem

· Dossier Gesneuvelden 1914 - 1918

· Dossier Gesneuvelden 1940 - 1945

· Dossier Incivieken

· Dossier Oorlog en gevolgen

· Dossier Opeisingen 1940 – 1945

· Dossier Repatriëring en Hulpverlening

· Dossier Oorlogsschade 1914 – 1918

· Dossier Oorlogsschade 1940 – 1945

· Gemeenteraadsverslagen 1830 – heden

· Verslagen van het College van Burgemeester en Schepenen 1830 – heden

· Verkiezingsuitslagen 1952 - 2000

 

- Liberaal Archief te Gent

· Biografische dossiers: August Lippens & Maurice Lippens

· Plaatselijk liberalisme: Dossier Moerbeke – Waas

o nr. 1: Liberale partij Moerbeke – Waas: archief van de Liberale Jonge Wacht/Jeugdcentrum Spectrum,…

o nr. 2: Liberale Harmonie “Touw aan Kunst”: kasboek 6 februari t.e.m. 19 februari 1930, verslagboek van 11 april 1925 t.e.m. 9 mei 1951, artikels,…

o nr. 3: Liberale Vrouwenbond: verslagboeken 1937 t.e.m. 22 december 1973, …

o nr. 4: Maatschappij van onderlingen bijstand “Steunt Elkander”: standregel 1906

· Vliegende Bladen: “Lippens” en “Moerbeke – Waas”

· Verkiezingsmateriaal, Moerbeke – Waas: 1976, 1982, 1994 en 2000.

 

- Parochiaal Archief Moerbeke – Waas

· Liber Memorialis

 

- Privé – archief Monica De Saegher – Van Wiele

· Gemeenteraadsverslagen 1977 t.e.m. 1982

· Verslagen partijvergaderingen C.V.P. 1970 t.e.m. 2000

· Krantenknipsels

· Briefwisselingen

 

- Privé – archief Erik Verschraegen

· Documenten in verband met Moerbeke Anders

 

- Rijksarchief Beveren – Waas

· Dossier gemeenteraadsverkiezingen Moerbeke – Waas.

 

 

B. Gedrukte bronnen

 

- CARNEWAL H., Jubelzang op het vijf – en – twintigste verjaringsfeest van Mijnheer August Lippens als burgemeester van Moerbeke. Gent, Drukkerij C. Annoot-Braeckman, 1872.

 

- De Kleine Moerbekenaer

 

- De lokale Burgerkrant: Moerbeke – Waas

 

- Informatiebrochure Moerbeke Anders

 

- KEURVELS H., Gemeente Moerbeke – Waas. 75 jaar liberaal bestuur. 1847-1922. Gent, s.n., 1924, 63 p..

 

- Ons Blad. Partijtijdschrift VLD Moerbeke, vanaf 1967.

 

- S.N., Adres den heere August Marie Lippens, burgemeester, door den gemeenteraad en de ingezetenen aangeboden. Gent, Drukkerij Eugène Vanderhaeghen, 1872, 25 p..

 

- S.N., “Anders betekent niet anti – VLD.” In: Het Vrije Waasland, s.d..

 

- S.N., “Bendes terroriseren speelpleinen.” In: Het Nieuwsblad, 07/10/1994, p. 15.

 

- S.N., “Blauwen regeren al meer dan honderd jaar te Moerbeke – Waas.” In: De Gazet van Antwerpen, 24/01/1981.

 

- S.N., Hulde aan wijlen Mevrouw de Kerchove d’Exaerde, geboren Lippens. 1823-1906. s.l., s.n., s.d., 28p..

 

- S.N., “In Moerbeke heeft de kiezer een glasheldere keuze.” In: Het Nieuwsblad, 29/09/1994.

 

- S.N., Onthulling van het gedenkteeken opgericht te Moerbeke aan den heer August Lippens door de Landbouwmaatschappij van Oost – Vlaanderen. Gent, Drukkerij Eugène Vanderhaeghen, 1893, 16p..

 

- S.N.,“Oswald Adriaensen blijft aan het roer.” In: Het Vrije Waasland, s.d..

 

 

2. Literatuur

home lijst scripties inhoud vorige volgende