De Tweede Wereldoorlog in Middelkerke. Een korte aanfluiting van het democratisch bestuur. (Stefaan Ingelbrecht)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Geraadpleegde bronnen

 

Archief van de provincie West-Vlaanderen (PAWV)

 

archief van het kabinet van de gouverneur

 

- benoemingen burgemeesters: 1938-1945 en 1946-1952

- benoemingen schepenen: 1940-1945

 

archief van de eerste afdeling, sectie B

 

archief 1940

gemeentezaken, rubriek 53, Rep Z, pak 38-39

            nr. 338 inlichtingstabel mbt houding leden college burgemeester en schepenen tijdens mei 40

            nr. 350/6 gemeenteraden bevoegdheden

 

archief 1941

gemeentezaken, rubriek 53, Rep Z, pak 43 en 44

            nr. 334: ambtsverlating mei 40: burgemeesters en schepenen

gemeentezaken, rubriek 53, Rep Z, pak 55

            nr. 607: samenstelling schepencolleges

            nr. 316: procedure te vermijden dat schepencollege niet zouden kunnen vergaderen

            nr. 325: overdracht bevoegdheden der gemeenteraad

 

archief 1942:

gemeentezaken, rubriek 53, Rep B, pak 122

            nr. 313: aanstelling van plaatsvervangende leden 1941

            nr. 349: samenstelling en ontslag gemeenteraadsleden

 

archief 1943:

gemeentezaken, rubriek 53, Rep B, pak 140

            nr. 319: dossier Groot-Oostende

 

archief 1944

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 2

            nr. 243: brandweer Middelkerke

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 42

            nr.740: bepalingen in verband met het spergebied

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 58

            nr 1645: ontruiming zeekust

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 67

            nr 2009 opeising villa's

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 159

            nr. 608: onderrichtingen aan gemeentebesturen na bevrijding

            nr. 613: onderrichtingen benoemingen burgemeesters

            nr. 618: ontslagen gemeenteraadsleden van verscheidene gemeenten

 

archief 1945

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 11

            nr. 230: benoeming brandweercommandant Cools

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 16

            nr. 641 aanstelling van gemeenteraadslid Pylyser

            nr. 688: meerderheid in gemeenteraden

            nr. 712: ontslag gemeenteraadsleden tijdens bezetting

            nr. 715: samenstelling gemeenteraden 1944

algemene politie, rubriek 65, Rep E, pak 33

            nr. 1391: aangifte van leden van zekere groeperingen van het VNV, Rex, enz., lokalen

bezet door vijand, vijandelijke documenten

 

archief 1946

verkiezingszaken, rubriek 30, Rep G, pak 54

            nr 618: inlichtingen gemeenteraadsverkiezingen 1946 in arrondissement Oostende

            nr 620: kandidatuur

            nr 621: epuratie inzake burgertrouw

 

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 31

            nr. 319: benoeming Jan Cools

gemeentezaken, rubriek 53, Rep F, pak 55

            nr 600: tuchtacties gemeenteraadslieden, algemeen dossier, 

uitvoering besluitswet van 21-12-1946

gemeentezaken, rubriek 53, Rep F, pak 56

            nr 600: toestand gemeenteraden en schepencolleges op 10 mei 1940 - 31 dec 1944

gemeentezaken, rubriek 53, Rep F, pak 69

            nr 600: tuchtacties gemeenteraadslieden, dossiers alfabetisch per gemeente

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 79

            nr 701: benoeming van schepenen van toepassing der wet 5-9-1939

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 80

            nr 708: ontslag Colpaert

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 89

            nr 923: aanstellingen politie

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 104

            nr. 3050: Hotel C. Vereecke

 

archief 1947

verkiezingszaken, rubriek 53, Rep F, pak 67

            nr 560: epuratie inzake burgertrouw

verkiezingszaken, rubriek 30, Rep G, pak 69

            nr 618: gemeenteraadsverkiezingen, algemene dossiers

verkiezingszaken, rubriek 30, Rep G, pak 81

            nr 712: gemeenteraadsverkiezingen van 24-11-46, dossiers alfabetisch per gemeente

 

gemeentezaken, rubriek 53, Rep E, pak 96

            nr. 923/2: ontslag De Roover.

 

 

archief 48

verkiezingszaken, rubriek 24, Rep E, pak 32

            nr 452: samenstelling gemeenteraden voor 1948

 

archief 1949

verkiezingszaken, rubriek 30, Rep H, pak 38

            nr 674: statistiek gemeenteraadsverkiezingen 1938-1946.

 

 

Archief van de arrondissementscommissaris (in Beveren-Waas)

 

pak 114: burgemeesters

nr 7665: Middelkerke - onderzoek houding van burgemeester Beheyt tijdens bezetting

 

pak 115: schepenen

pak 116: gemeenteraadsleden

pak 131: benoemingen schepenen

pak 151: bezetting

nr 7341: allerlei betreffende benoemingen van burgemeesters en schepenen

pak 152: bestuur

nr 6007: burgemeesters en schepenen die hun post verlaten hebben

nr 7628: gemeenteraden meerderheid

nr 7782: vervanging burgemeesters door ordemaatregel geschorst

nr 7567: toestand gemeentebestuur na bezetting

 

 

Gemeentearchief Middelkerke

 

I koningshuis

doos 02:          inlichtingen belastingen 1943-1976

 

II besluitvorming

doos 10:          diversen i.v.m. schepencollege 1936-1950

doos 19:          beslissingen gemeenteraad en schepencollege 1947-1966

 

registers schepencollege en gemeenteraad

schepencollege (notulenboeken):          1935-1938

                                                           1938-1941

                                                           1941-1947

                                                           1947-1948

gemeenteraad notulenboeken:  1936-1940

                                                           1940-1944

                                                           1944-1946

                                                           1946-1949

 

IV diversen

doos 23:          dossiers op naam gemeenteraadsleden, schepenen, burgemeesters 1813-1970

 

 

V briefwisseling

doos 93-94-95:           briefwisseling 1938

doos 96-97:                 briefwisseling 1939

doos 98-99:                 briefwisseling 1940

doos 100:                    briefwisseling 1941

doos 101:                    briefwisseling 1942

doos 102:                    briefwisseling 1943

doos 103:                    briefwisseling 1944

doos 104:                    briefwisseling 1945

doos 105-106:             briefwisseling 1946

doos 107:                    briefwisseling 1947

doos 108:                    briefwisseling 1947-1948

 

VII personeel diversen

doos 165:        aanwerving tijdelijk personeel 1933-1945

doos 172:        aanwerving administratief personeel 1941-

doos 174:        aanwerving politiepersoneel 1941-

doos 175:        aanwerving technisch personeel 1941-

doos 183:        vaststelling wedden gemeentepersoneel 1819-1950

 

VIII rekendienst

doos 225:        begroting 1931-1940

doos 226:        begroting 1941-1945

doos 227:        begroting 1944-1947

doos 253:        grootboeken ontvangerij 1938

doos 254:        grootboeken ontvangerij 1939

doos 255:        grootboeken ontvangerij 1940

doos 256:        grootboeken ontvangerij 1941

doos 257:        grootboeken ontvangerij 1942

doos 258:        grootboeken ontvangerij 1943

doos 259:        grootboeken ontvangerij 1944

doos 260:        grootboeken ontvangerij 1945

doos 261:        grootboeken ontvangerij 1946

doos 262:        grootboeken ontvangerij 1947

doos 263:        grootboeken ontvangerij 1948

 

XI de gemeente

doos 349:        grensscheiding Oostende Middelkerke

                        kaarten gemeente

 

XIV verkiezingen

doos 433:        kiezerslijsten 1903-1940

doos 434:        kiezerslijsten 1946-1954

doos 442:        lijst van gezworenen 1901-1956

doos 460:        militielichtingen 1935-1940

doos 461:        militielichtingen 1941-1946

doos 462:        militielichtingen 1947-1950

 

 

 

 

 

XV Oorlog

doos 481:        opvorderingen mei 1940 Belgisch leger

doos 482:        inkwartiering Duitse troepen 1940-1941

doos 483:        inkwartiering geallieerden 1944-1946

doos 484:        inkwartiering Duitse troepen 1942-1944

                        opvordering roerende goederen 1944

                        burgerlijke opvordering personen 1942-1944

doos 486:        inkwartiering Belgische troepen 1945

doos 487:        wachtdiensten 1942-1944

doos 488:        opvordering werkkrachten voor de geallieerden

doos 489:        opvordering werkkrachten voor de geallieerden 1945-1946

doos 491:        briefwisseling burgerlijke bescherming 1940-1964

doos 492:        burgerlijke wacht leden 1940-

doos 493:        boerenwacht 1941-1943

doos 494:        vluchtelingenregister 1940-1944

doos 495:        evacuatie 1939-1944

doos 496:        arbeiders tewerkgesteld in Duitsland 1941-1944

                        rekruten van 15-35 jaar mei 1940

                        bewaking geÔnterneerden 1944

                        repatriŽring 1944-1945

doos 497 :       staat van oorlog en zijn gevolgen 1940

Belgische krijgsgevangenen 1940

weerstanders 1940

invaliden 1940

doos 499:        oorlogsschade boekhouding 1914-1943

doos 500:        begrafenis oorlogsslachtoffers 1914-1944

militaire begraafplaatsen 1921-

oorlogspensioenen 1945

wederopbouw kuststreek

metaalaanvragen

doos 501:        briefwisseling met de bezetter 1940-1942

oorlogsuitgaven 1945-1946

doos 502 :       oorlogsslachtoffers 1940-1945

repatriŽring

vaststelling overlijden

algemeenheden

doos 662:        landbouwtellingen 1944

doos 663:        landbouwtellingen 1945-1946

 

 

Gedrukte Bronnen

 

Brugsch Handelsblad: 1938 tot 1946

De Panne Ė Het Strand: 12-10-40 tot 2-9-44

De Zeewacht: 1938 tot 18-8-40 en 24-9-44 tot 47

Graningate: 1981 tot 2002

Het Staatsblad: 1944 tot 1947


 

Bibliografie

 

ART J. (red.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?  Deel 1: Negentiende en twintigste eeuw. Gent, Stichting Mens en Kultuur, 1993, p. 323.

 

ASSELOOS A. Oostende onder de nazi's 1940-1944. Oostende, Asseloos, 1992-1994, 4 delen, 349 + 333 + 267 + 377p.

 

BAILLEUL R. De unie der inlichtings- en actiediensten en haar helden, dood en vermist in bevolen dienst: West-Vlaanderen 1940-1945.  L'union des services de renseignements et d'action ŗ  ses hťros morts ou disparus en service commandť: Flandre Occidentale 1940-1945. Sint-Niklaas, Belfort Uitgaven, 1947, 119p.

 

BALTHAZAR H. Het maatschappelijk en politiek leven tussen de wereldoorlogen, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 14. 1979, pp. 148-199.

 

BALTHAZAR H. BelgiŽ onder de Duitse bezetting, 10 mei 1940 - 8 september 1944, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 15. 1982, pp. 29-53.

 

BALTHAZAR H., GOBIJN R., SCHOLIERS P., ea. 1940-1945.  Het dagelijkse leven in BelgiŽ.  Brussel, s.n., 1984, 310p.

 

BARRA Jean-Marie, LYNNEEL Walter, VAN TROOSTENBERGHE Ronny.  Ze waren erbij maar Ö Oorlogslachtoffers met betrekking tot de deelgemeenten van Middelkerke.  Middelkerke, Graningate, 1996, 126p.

 

BARRA Jean-Marie.  Het verstoorde dorp.  Leffinge 1939-1945.  Middelkerke, Graningate, 2000, 232p.

 

BAUDOT M.  Epuration in: Encyclopťdie de la guerre 1939-1945.  Tournoi, s.n., 1977, pp. 182-184.

 

BEKE P.  Ravitaillering, rantsoenering en zwarte handel, in: 1940-1945 het dagelijkse leven in BelgiŽ.  Brussel, ASLK, 1984, pp. 120-135

 

BLOMME F.  De prijs van onze vrijheid.  Oostende, Ferdinand Blomme, 1996, s.p.

 

BRUNEEL P.  Middelkerke leeftÖ Koekelare, Devriendt, 1994, 192p.

 

BRUNEEL P.  Middelkerke leeftÖ Middelkerke, Grafidruk, 2000, 152p.

 

CLAES L.  Het verdrongen verleden.  De collaboratie, haar rechters en geschiedschrijvers.  Beveren, s.n., 1983, 180p.

 

COCLE P.  West-Vlaanderen in mei '40.  Roeselare, Roularta, 1981, s.p.

 

COCLE P.  West-Vlaanderen in de bezetting.  Roeselare, Roularta, 1984, s.p.

 

COPPETIERS M.  De repressie na de Tweede Wereldoorlog in: Twintig Eeuwen Vlaanderen.  Hasselt, s.n., 1979, deel IV, pp. 76-92

 

CREVE J.  Het Verdinaso en zijn milities.  Militievorming tussen de beide wereldoorlogen in Vlaanderen en Nederland (1928-1941).  RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1985, 260p.

 

DE BOCK W.  De mooiste jaren van een generatie.  De Nieuwe Orde in BelgiŽ voor, tijdens en na W.O.II.  Berchem, s.n., 1982, 222p.

 

DE JONGHE A.  Hitler en het politieke lot van BelgiŽ (1940-1944).  De vestiging van een militšrverwaltung in BelgiŽ en Noord-Frankrijk.  Koningskwestie en bezettingsregime van kapitulatie tot Berchtesgaden (28- mei - 19 november 1940).  Antwerpen, s.n., 1972, 343p.

 

DE JONGHE A.  De personeelspolitiek van de Militšrverwaltung te Brussel gedurende het eerste halfjaar der bezetting (juni-december 1940).  Bijdrage tot de studie van de Duitse Flamenpolitik in W.O.II. in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis.  III, 1972, 1-2, pp.1-49.

 

DELAERE X.  Het verzet te Oostende tijdens W.O.II: een bijdrage tot de geschiedenis van de verzetsgroepen in BelgiŽ met een blik op hun na-oorlogse ontwikkeling.  Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1994, 184p.

 

DELAFORTRIE L.  Het Genootschap Joris Van Severen.  Dinasoactie tijdens de bezetting.  Antwerpen, s.n.,1989, 128p.

 

DE LENTDECKER L.  Tussen twee vuren.  Leuven, s.n., 1985, 256p.

 

DEPUYDT P.  Repressie zonder maat of einde?  Terugblik op de collaboratie, repressie en amnestiestrijd.  Leuven, s.n., 1978, 195p.

 

DESCHOUWER K.  De gemeenteraadsverkiezingen van 1946.  De reconstructie van een partijsysteem in: Tussen restauratie en vernieuwing.  Aspecten van de naoorlogse politiek (1944-1945).  Brussel, s.n., 1989, pp. 59-76.

 

DE VOS L en DECAT F.  Mei 1940, van Albertkanaal tot Leie.  Kapellen, De Nederlandse Boekhandel, 1990, s.p.

 

DE VOS L.  De bevrijding van NormandiŽ tot de Ardennen.  Leuven, Davidsfonds, 1994. s.p.

 

DE WEVER B.  Oostfronters, Vlamingen in het Vlaams Legioen en de Waffen SS.  Tielt, 1985, 180p.

 

DE WEVER B.  Greep naar de macht.  Vlaams-nationalisme en de Nieuwe Orde.  Het VNV 1933-1945.  Tielt-Gent, Lannoo, 1994, 701p.

 

DE  WEVER B.  Uiterst rechts in Vlaanderen voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog in: Vlaams Marxistisch Tijdschrift, XXI, 1987, 4, pp.60-71

 

DE WILDE M.  BelgiŽ in de tweede wereldoorlog.  III.  De Nieuwe Orde.  Antwerpen/Amsterdam, s.n., 1982, 128p.

 

DE WILDE M.  BelgiŽ in de tweede wereldoorlog.  V.  De kollaboratie.  Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandse Boekhandel, 1985, 123p.

 

DHONDT S., HUYSE L.,  1944-1949: repressie zonder maat of einde?  Een interimverslag voer een onderzoek naar berechtiging in BelgiŽ van collaborateurs in Res Publica, XXIX, 1987, 4, pp. 617-634.

 

DREESEN J.  Het verzet te Oostende en in de kuststreek tijdens Wereldoorlog II in: De Plate, XIV, 1985, pp 21 e.v.

 

FILLIAERT J.  Oostende, Meidagen 1940 in: Bachten de Kupe, XXIV, 1982, pp. 150-153

 

FRANCART P.  La cŰte belge, 1940-1944: le Mur de l' Atlantique.  Bruxelles, Groupe d'ťtude pour l'histoire des fortifications militaires en Belgique, 1988, 389 + 303p.

 

GOBYN R en SPRIET W (red.).  De jaren '30 in BelgiŽ: de massa in verleiding.  Brussel, ASLK, 1994, s.p.

 

GUNST P.  Verandering en continuÔteit van het politiek personeel: burgemeesters en schepenen in het arrondissement Oostende, van 1938 tot 1947. Met een vergelijkende studie van de repressie en epuratie in BelgiŽ en de Scandinavische landen.  Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1991, twee delen.

 

HASQUIN H.  Gemeenten van BelgiŽ, geschiedkundig administratief-geografisch woordenboek, deel 2, Vlaanderen-Brussel.  S.l. 1980.

 

HERREMANS L.  Verandering en continuÔteit van het politiek personeel.  Burgemeesters en schepenen in het arrondissement Brugge van 1938 tot 1947.  RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1985, 2 delen.

 

HENAU A en VAN DEN WIJNGAERT M.  BelgiŽ op de bon: rantsoenering en voedselvoorziening onder de Duitse bezetting 1940-1944.  Leuven, Acco, 1986, s.p.

 

HIMPE A.  De beweging in huis.  Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1992, s.p.

 

HUYSE L.  De gewapende vrede.  Politiek in BelgiŽ na 1945.  Leuven, 1986, 122p.

 

HUYSE L. en DHONDT S.  Onverwerkt verleden, collaboratie en repressie in BelgiŽ 1942-1952.  Leuven, s.n., 1991, s.p.

 

JACOBS M.  Raversijde 1940-1945.  De Atlantikwal, Batterij Saltzwedelneu/Trippitz.  Brugge, provinciebestuur, 1995, s.p.

 

JACQUEMYNS H.  BelgiŽ in de tweede wereldoorlog. II.  Een bezet land.  Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandse Boekhandel, 1980, 112p.

 

LOUYET P.  BelgiŽ in de tweede wereldoorlog.  I.  De verloren vrede, 1918/1939.  Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandse boekhandel, 1983, 143p.

 

LOUYET P. BelgiŽ in de tweede wereldoorlog.  IV.  Het verzet. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandse Boekhandel, 1984, 95p.

 

LUYKX T., PLATEL M.  Politieke geschiedenis van BelgiŽ van 1789 tot 1985.  Antwerpen, 1985, 2 delen.

 

MAERTENS A.  Het geheim leger in de zone III, sector Brugge-Oostende van 1940 tot de bevrijding.  Brussel, koninklijke militaire School (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1982, 143p.

 

MEYERS W.C.M.  De Belgische gemeentebesturen tijdens de tweede wereldoorlog.  Brussel, s.n., 1972, 33p.

 

MEYERS W.C.M.  BelgiŽ in de tweede wereldoorlog.  Bibliografie 1970-1980.  Brussel, 1983.

 

MEYERS W.C.M.  Burgemeesters, schepenen en gemeentelijke administraties, in: Het minste kwaad, Etienne Verhoeyen (e.a.).  (BelgiŽ in de tweede wereldoorlog; 9), pp 84-100.

MEYERS W. en SELLESLAGH F.  De Vijand te lijf: de Belgen in het verezet.  Antwerpen, Helios, 1984, s.p.

 

PYLYSER C.  Zij en Ik.  S.l., Camiel Pylyser, 1977, 288p.

 

PYLYSER J.  De vluchtschans 1939-1940.  Middelkerke, J.M.P-Trends, 1995, 256p.

 

PYLYSER J.  Het spergebied 1940-1942.  Middelkerke, J.M.P-Trends, 1998, 240p.

 

RAVYTS K. en STRUYVE P.  Het Tieltse 1940-1945, bedreigd, bezet, bevrijd.  Tielt, Heemkundige kring De Roede, 1995, 473p.

 

SAKKERS H. en HOUTERMAN N.J.  Atlantikwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd (1942-1944).  Middelburg, H. Sakkers, 1990-1991, 2 delen.

 

SCHELFAUT.  De Atlantische muur in BelgiŽ.  Brussel, KMS (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 1965 s.p.

 

SCHEPENS L.  De provincieraad van West-Vlaanderen.  Deel II: 1921-1978.  Socio-politieke studie van een instelling en haar leden met 550 biografieŽn van Westvlaamse prominenten.  Tielt/Amsterdam, 1979, 427p.

 

SCHEPENS L.  Brugge Bezet.  1914-1918, 1940-1944.  Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen.  Tielt, Lannoo, 1985, 364p.

 

SEBERECHTS F.  DeVlag: van cultuurbeweging tot politieke partij 1935-1945.  Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1984.

 

SEBERECHTS F.  Rust en Orde Heerscht in de gemeente in De Krijter. XXIX en XXX. 1994. nr.1, pp. 7-243.

 

SEBERECHTS F.  Ieder zijn zwarte.  Verzet, collaboratie en repressie.  Leuven, s.n. 1996,s.p.

 

SERGOORIS J.  Wetteren in W.O.II: Bezetting en repressie.  RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1989, 2 delen.

 

SWERTS L.  Dagboek van een zware tijd.  Repressiejaren 1944/1950.  Antwerpen, s.n., 1968, 176p.

 

TAGHON P.  BelgiŽ 44:  De bevrijding.  Tielt, Lannoo, 1989, s.p.

 

TAGHON P.  Mei 40.  De achttiendaagse veldtocht in BelgiŽ.  Tielt, Lannoo, 1989, 239p.

 

TEMPERE D.  Domein Prins Karel (Raversijde).  Beschrijving van de Atlantikwal.  Antwerpen, Simon Stevinsstichting, 1984, s.p.

 

TODTS H.  Hoop en wanhoop der Vlaamsgezinden.  Kroniek der Vlaamse Beweging 1944-1945.  Leuven, s.n., 1961, 282p.

 

VAN DEN WIJNGAERT M.  Het beleid van het Comitť van de secretarissen-generaal in BelgiŽ tijdens de Duitse bezetting, 1940-1944.  Brussel, s.n., 1975, 326p.

 

VAN DE VIJVER H., VAN DOORSLAER R en VERHOEYEN E.  BelgiŽ in de tweede wereldoorlog.  VI.  Het verzet, deel 2.  Kapellen, s.n., 1988, 112p.

 

VAN DOORSLAER R en VERHELST J.  ContinuÔteit of discontinuÔteit in de geschiedenis: BelgiŽ in de tweede wereldoorlog  in: Bijdragen en Mededelingen tot de geschiedenis van de Nederlanden, CII, 1987, 4, pp. 610-623.

 

VAN DOORSLAER R.  De Belgische politie en magistratuur en het probleem van de ordehandhaving, in: Het minste kwaad, Etienne verhoeyen (e.a.).  (BelgiŽ in de tweede wereldoorlog: 9), pp. 100-121

 

VAN GEETERUYVEN A. De Atlantische Muur.  Deel 1: de bouwheren. Erpe, De Krijger, 2000, s.p.

 

VAN ISACKER K.  Mijn land in de kering.  II. De enge ruimte 1914-1980.  Antwerpen, s.n., 1983, 278p.

 

VAN POUCKE G.  Niet langer geheim.  60 groepen - 2500 man.  1940-1944.  Clandestiene organisatie en operaties in het kustgebied en Noord West-Vlaanderen.  Geheim Leger - Zone III - Sector Brugge - Oostende.  Gent, uitgeverij J. Verbeke en Co, 1987, 411p.

 

VERBANCK R.  1941-1945 - Hoe zat het met de vis?  In Jaarboek Heemkring Ter Cuere.  1986, pp. 31-79.

 

VERHOEYEN E en UYTTERHAEGEN F.  De kreeft met de zwarte scharen.  Vijftig jaar rechts en uiterst rechts in BelgiŽ.  Gent, s.n., 1981, 174p.

 

VERHOEYEN E.  BelgiŽ bezet 1940-1944: een synthese.  Brussel, BRTN, 1993, s.p.

 

VERSTRAETEN P.  Omgaan met de oorlog: onderzoek naar de verwerking van het oorlogsverleden in de Oost-Vlaamse gemeente Stekene.  Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatverhandeling), 2000, RUG.

 

VILAIN O.  De meidagen 1940 in De Plate, XIII, 1984, pp. 247-258.

 

VINX J.  Vlaanderen in uniform 1940-1945.  Antwerpen, Etnika, 1980, 7 delen.

 

WATTEEW P.  Les pertes de la chasse allemande de jour en jour en Belgique 1940-1945. De Krijger, Erpe, 2000, s.p.

 

WIJNANTS J.  Het gemeentebestuur te Verviers in 1940-1941 in: Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, II, 1972, pp. 269-303.

 

WITTE E.  Tussen restauratie en vernieuwing: een introductie op de Belgische politieke evolutie tussen 1944 en 1950, in: Aspecten van de naoorlogse Belgische politiek.  Brussel, VUB-press, 1989, s.p.

 

WOUTERS N.  Essen en Wouw, hetzelfde en toch verschillend.  Een comparatieve prosopografie van verzet en collaboratie tijdens WOII in BelgiŽ en Nederland.  Gent, RUG, onuitgegeven licentiaatverhandeling, 1997, s.p.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende