De Tweede Wereldoorlog in Middelkerke. Een korte aanfluiting van het democratisch bestuur. (Stefaan Ingelbrecht)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1:  Landbouwtellingen.

 

De tellingen werden telkens gehouden op 15 mei

De gewassen in hectare

Het vee in stuks

 

 

1943

1945

1946

1947

wintertarwe

52

3,74

37,64

12,47

zomertarwe

8

29,93

5,41

8,5

Rogge

0,79

0,89

0,2

0,18

Spelt

1,95

0,56

1,49

0

Totaal

63,81

35,21

44,74

21,15

Gerst

28

29,88

23,8

21,1

wintergerst

8,33

0,6

7,49

49,32

Haver

32,51

36,89

53,11

66,44

Totaal

68,99

67,37

84,42

136,86

Bonen

0,16

0,09

0,03

0,03

Erwten

15,22

14,46

13,36

10,66

paardebonen

9,95

14,22

12,6

8,57

suikerbieten

0,4

0,7

0,25

0,21

Vlas

4,59

1,5

2,08

2,07

Tabak

0,16

0,05

0,04

0,02

Koolzaad

3,94

0

0

0

aardappelen

47,06

27,91

32,34

34,97

voederbieten

17,91

19,59

25,6

28,97

voederwortelen

0,24

0,86

0,85

0,23

rode klaver

3,27

0,55

1,5

2,01

Klaver

4,46

6,26

7,73

11,63

Weide

173,57

137,75

177,46

183,22

Hooiland

6,61

2,4

10,27

6,72

groententeelt

17

9,87

13,48

12,3

Paarden

91

90

110

107

Runderen

382

314

402

414

Schapen

145

66

77

56

Varkens

125

197

224

189

Geiten

21

14

20

15

Konijnen

1431

350

994

263

Pluimvee

411

323

367

1688

 

 

Bijlage 2: VNV ledenlijst

 

Brief van het MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING  - VEILIGHEID VAN DE STAAT -  opgemaakt te Veurne op 25 juli 1946 en 3 oktober 1946 , ondertekend door de Commissaris bij de Veiligheid van de Staat, DAENEN.  Binnengekomen op het politiecommissariaat op 28 juli 1946 en op 5 oktober 1946.  Het ministerie vroeg om een Inlichtingsbulletin van de hierna vernoemde personen.

 

Adam Rachel

Laga Simonne

Sinnesaele Urbain

Broucke Andries

Lanssens Arthur

Sinnesaele Victor

Broucke Yvonne

Lanssens Elvira

Stevelinck Diane

Carnier Maria

Lanssens Gabriel

Swalus Katharina

Cools Kamiel

Lecomte Joris

Thys Désiré

Cuypers Maria

Lecomte Marguerita

Tourlouse Alice

De Cock Agnes

Leenknecht Martha

Vandecasteele Leonie

De Cock Frans

Levecque Martha

Vandecasteele Rachel

De Cock Simonne

Logier Rachel

Vanden Bremst Jeannette

Decoo Gaspard

Lust Noëlla

Vandenbroucke Bertha

Degheselle Georgette

Maertens Gilberte

Vandendriessche Lud.

Delanghe Alice

Maertens Pieter

Vanderostyne Andries

Delys Bertha

Maes Joris

Vanderostyne Marcel

Delys Jan

Muys Irma

Van Goethem Frans

Deman Irma

Muys Jozef

Vanhaelewyn Lucienne

Demeutter Martha

Muys Remi

Vanhaelewyn Maria

De Pauw Arthur

Nayaert Luk

Vanhaelewyn Paula

Desoete Julia

Notable Maria

Vanhee Irene

Devos Martha

Patronille Irma

Vanheule Marie

Dewaele Andries

Pierloot Frans

Vanhoutte Angele

Dhaene Jenny

Pierloot Louis – Jozef

Vanhulle Eugenie

Dhaene Prosper

Pierloot Pieter

Vanryckem Irma

Dukein Denise

Pieters Geo

Vaselle Rocco

Dupon Bertha

Pluy Omer

Vereecke Rachel

Everaert Leopold

Portier Albert

Vergaerde Prudencia

Germonprez Georges

Portier Alfred

Verheyde Leontine

Germonprez Irene

Portier Marcel

Vermeersch Alice

Germonprez Isidoor

Portier Roger

Vermeersch Michel

Germonprez Kamiel

Portier Victor

Vermeulen Arthur

Germonprez Karel

Ramoudt Achiel

Vermeulen Gabrielle

Hogie Emma

Ramoudt Celina

Verschaeve Maria

Hogie  Jozef

Ramoudt Maria

Versieck Leon

Hosten Marguerita

Ramoudt Norbert

Versieck Norbert

Hosten Remi

Roose Augusta

Versieck Valeer

Huyghebaert Joris

Roose Jerome

Verstraete Albert

Huyghebaert Rosalie

Rotsaert Magdalena

Verstraete Joris

Inghelram Jozef

Samyn Rom.

Verstraete Leopold

Jacqaert Augusta

Simoens Lucia

Vervoort Georges

Jannes Lodewijk

Simoens Yvonne

Vervoort Maria

Jarling Maria

Sinnesaele André

Viaene Judith

Laga Louis

Sinnesaele Andries

Vinck Emiel

Kuykens Georgette

Sinnesaele Elisa

Vrambout Juul

 

Sinnesaele Marcel

Willaert Helena

 

Sinnesaele Maria

 

 

Sinnesaele Roger

 

 

Bauwens Theresia

 

Germonprez Valeer

 

Lanssens Gabrielle

Moerman Magda

Pluy Emer

Sinnesael Andries

Vandenbroucke Bertha

Vanhaelewyn Maria

Vanhoutte August

Vanhulle Eugenie

Vermeersch Julia

Vermeersch Julienne

Vermeulen Bertha

Verschaeve Maria

 

 

 

Bijlage 3: Repressie Middelkerke

 

Baeckelandt Firmin Frans Omer - ° Middelkerke 21.10.1920 - Oostendelaan 12 - onderwijzer

            SB 5 maart 1947 - nr 64 - pag L = 50

            Krijgsraad vonnis op 2 december 1946- wapens opgenomen tegen B en B als lid van

de Hilfsfeldgendarmerie - plannen in de hand gewerkt als lid van VNV en Dietsche

Militie-Zwarte Brigade  en te Oostende in januari 1942 verklikking met

vrijheidsberoving van meer dan een maand

            - vijftien jaar buitengewone hechtenis + rechten art 123sexties - N 54339 -

 

Baeckelandt Roger Firmin René- ° Kales 24 november 1917 - Oostendelaan 12 - ijsfabrikant

            SB 5 maart 1947 - nr 64 - pag LI = 51

            Krijgsraad vonnis op 2 december 1946 - wapens opgenomen tegen B en B als lid van

Feldgendarmerie - plannen in de hand gewerkt als lid van VNV en Dietsche Wacht en

van Zwarte Brigade

- drie jaar gevngenisstraf en ontzet van rechten art 123 sexties - N 54348

 

Beyens Augustus Mauritius ° Keiem 2 juli 1898 - Middelkerke Veldstraat 1 - timmermansgast

            SB 17 oktober 1946 - blz IX = 9 -

            Krijgsraad vonnis op 5 juni 1946 - plannen in de hand gewerkt als lid VNV en DM/ZB

- hun politiek gediend :  - één jaar gevangenisstraf - levenslang art 123 sexties-N38601

 

Beyens Maurits Karel ° Gistel 18 februari 1920 - wonende Veldstraat 1 - meubelmaker

            SB 28/29januari 1946 - pag 759

            Krijgsraad vonnis op 5 december 1945 - wapens opgenomen tegen B en B ,taken van

vijand vervuld hebbende als lid OT

- twee jaar gevangenisstraf + ontzetting van rechtens volgens art 123sexties  - N 21626

 

Broucke Andreas Jozef - ° Middelkerke 1 mei 1920 - Duinenweg 12 - Middelkerke - hovenier

            SB 9 juli 1947 - pag 6651

            Krijgsraad vonnis op 28 maart 1947 - door kwaad opzet plannen in de hand gewerkt

en politiek gediend hebben

- zes maand gevangenisstraf en twee jaar onder politietoezicht. + levenslang rechten-

N 62833

 

Derieuw Kamiel, Georges ° Leffinge 13 juni 1905 - grondwerker - Ooststraat 1 Middelkerke

            SB 7 december 1945 - pag 8389 -

            Krijgsraad vonnis op 24 october 1945 - in België, Duitschland; Polen en

Tcheco-Slovakije deelgenomen aan het vervormen door de vijand van wettelijke

instellingen jegens de Koning en de Staat - of met kwaad opzet - wapens opgenomen

tegen B en B  en diensten in de hand gewerkt als  propagandaleider  en als lid

Vlaamsche Wacht  en van O.T.

- tien jaar gewone gevangenisstraf + levenslange ontzetting van rechten art 123 sexties 

 

Develter Frans ° Oostkamp 11 december 1914 - Middelkerke Leopoldlaan

            SB 22 januari 1947 - nr 22 - pag XXV

            beslissing van de krijgsauditeur op 2 augustus 1946 voor plaatsing op de lijst voorzien

in besluitwet van 19 september 1945 - lijst epuratie van de burgertrouw -

            wegens propaganda door het filmen voor De Vlag - N 488720

 

D'Haene Karel Louis ° Wilskerke 12 december 1906 - wonende Middelkerke Duinenweg 266

SB 17 oktober 1946 - pag XIII = 13

Krijgsraad bij vonnis op tegenspraak op 26 juni 1946 - militair zijnde te Raversijde en

elders wapens opgenomen tegen B als lid van Fabriekswacht en lid van VNV 

- vijftien maand gevangenisstraf en drie jaar onder politietoezicht gedurende drie jaar

en verplicht verblijf te Middelkerke

 

Dubuisson Maria Louisa ° Oostende 6 december 1914 - wonende Middelkerke Leopoldlaan SB 17 oktober 1947 - pag 9687 - N 67848 -

            bij beslissing van krijgsauditeur op 15 februari 1947  op de lijst voorzien door artikel 4

van besluitwet van 19 september 1945 :op de lijst wegens lid van VNVV en De Vlag

 

Eeckhout Jerome Ludovicus wonende Middelkerke Kerkstraat 1 -

            SB 2.3.4.5 november 1946 pag 9067 -

            Rechtbank van eerste aanleg te Veurne op 17 october 1946 tegen krijgsraad bevestigt

lidmaatschap van De Vlag

            Besluitwet 19 september 1945 levenslang 123 sexties epuratie inzake burgertrouw

- N 9900 -

 

Esquenet Jozef Antonius Octaaf ° Marke 9 juni 1910 - Middelkerke Parijsstraat 23 - schilder

            SB 6 juli 1946 pag 5691 -

            Krijgsraad bij vonnis op tegenspraak dd 2 april 1946 - wapens opgenomen tegen B en

B als lid van NSKK

- één jaar gevngenisstraf  en vanrechtswege ontzet uit rechten van art 123sexties

- N 30665.

 

Hupperts Maurice Paul ° Oostende 11 december 1914 - wonende Etterbeek Rue Gray 14 momenteel te Middelkerke - Oostendse Steenweg 286 -

            SB 29 oktober 1947 - nr 300/301 - pag 10126 -

            Krijgsraad Brugge - Franse kamer - vonnis op 1 augustus 1947 - wapens tegen België

te Oostende en te Brussel  ook in buitenland   

één jaar gevangenisstraf - bekendmaking voorzien door art 123 sexties  SWB

- N 69278

 

Inghelram Andreas Carolus Philibert - ° Middelkerke 20 september 1901 - Kerkstraat 48 onderwijzer verblijvende in gevangenis te Brugge krachtens bevel tot aanhouding.

            SB 23 oktober 1947 - pag 9922 -

            Krijgsraad Kortrijk vonnis op tegenspraak op 24 mei 1947 - N 65560 -

            vijandelijke propaganda als afdelingshoofd van VNV - Hopman en

gebiedspropagandaleider DMZB, lid ZB met graad van eerste Luitenant –

manifestaties, optochten en vergaderingen in uniform; houden van spreekbeurten voor

VNV ; publicatie in Duitschgezinde dagbladen als "Nationaal Socialist ", aanvaarden

van burgemeestersambt

- vijf jaar gevangenisstraf en wettelijke ontzetting + BW van 19 september 1945

rechten

 

Lanssens Aline ° Middelkerke 24 december 1923 - Duinenweg 78 -

            SB 26 maart 1947 - pag IX = 9

            Beslissing van krijgsauditeur op lijst van art 123 sexties wegens lid De Vlag – NSKK

en OT

levenslang ontzet uit rechten -  geen verzet - N 51753

Lasat Camiel ° Schore 6 april 1907 - Duinenlaan 242 Middelkerke -

            SB 14 maart 1947 - pag IV = 4

            Krijgsraad vonnis op 28 november 1946 als lid VNV en ploegleider en

gewestkommandant DMZB

15 maand gevangenisstraf en levenslang ontzet van rechten art 123 sexties  -  N 56384

 

Lecomte Honorius ° Schore 22 september 1896 - wonende Middelkerke Duinenweg 81

            autogeleider

            SB 23 mei 1946 - pag 4501 -

            Krijgshof arrest op 1 maart 1946 na vonnis op 24 october 1945 - wapens opgenomen

tegen B en B , als lid van O.T., het NSKK en het Transportkorps Speer in België en in

Rusland

levenslange hechtenis + art 123 sexties + aanplakking te Brugge- N 27741 -

 

Lecomte Renatus  ° Middelkerke 27 februari 1903 - wonende Oostendsche steenweg 104 -

            SB 30 november 1946 - nr 334 - pag 9788 - N 40843

            Krijgsraad vonnis op 9 juli 1946 - wapens opgenomen tegen B als lid van

Wachtbrigade en van Fabriekswacht - plannen in de hand gewerkt als lid van VNV

- veertien maand gevangenisstraf en twee jaar onder politietoezicht + art 123 sexties

levenslang

 

Lejeune Angela Maria - Zeedijkstraat 13 Middelkerke

            SB 26 maart  - pag IX = 9

            Beslissing van krijgsauditeur op de plaatsing op de lijst van art 123 sexties wegens lid

van VNV

- levenslang ontzet van rechten  - N 51747

 

Moerman Roger Polydoor ° Deinze 23 maart 1895 - Middelkerke Zeedijk 13 -

            SB 27 november 1947 - pag 11032 -

            Beslissing op 6 juni 1947 op de lijst te plaatsen bedoeld bij art 2 van besluitwet van

19 september 1945 voor lidmaatschap van  VNV en propaganda

gevolg: levenslang vervallen verklaard van al de bij artikel 123sexties bedoelde

rechten N 69815

 

Mortagne Petrus - Oostendsche steenweg 28 Middelkerke -

            SB 23 maart 1947 - pag 3035 -

            beslissing van krijgsauditeur  op 10 februari 1947 plaatsing op - lijst VNV en De Vlag

levenslang ontzet van rechten art 123sexties - N 3869

 

Muyle Hieronymus  ° Middelkerke 24 maart 1931 - Leopoldlaan 12

            SB 22 januari 1947 - pag XIX = 19

            Beslissing van krijgsauditeur op 30 april 1946 om op de lijst te plaatsen voorzien door

art 4 van de besluitwet van 19 september 1945 wegens lidmaatschap van VNV – lijst

voor epuratie inzake  burgertrouw  - N 46812

 

Muyle Roger - ° Middelkerke 16 juni 1913 - bediende - Leopoldlaan 12 - Middelkerke

            SB 3 en 4 maart 1947 - pag III

            Krijgsraad vonnis op 13 januari 1947 - de vijands plannen te hebben i de hand gewerkt

als secretaris VNV en DMZB

drie jaar gevangenisstraf en ontzet van rechten art 123sexties -  N 56129

 

Muys Alois Gerard ° Gistel 11 februari 1921 wonende Middelkerke Duinenweg 187

            SB 11 december 1946 - nr 345 - pag IV -

            Krijgsraad vonnis op 30 juli 1946 -Belgisch militair zijnde de wapens opgenomen

tegen BB als lid van Werkschutz, de Algemeene SS en het Weimar Bataljon

- twee jaar gevangenis straf N 44799 + art 123 sexties - N 44799

 

Neyt Frederic Aimé ° Middelkerke 28 april 1915 -

            SB 22 januari 1947 - pag XXIII = 23 - N 48846 -

            Beslissing van krijgsauditeur op  29 juni 1946 - - op de lijst epuratie burgertrouw

Voorzien bij art van besluitwet van 19 september 1945 wegens  lid van NSKK en lid

van VNV

 

Pierloot Franciscus ° Oostende 15 februari 1920 - Middelkerke Veldstraat 22 - werkman

            SB 30 november 1945 - pag 8109 -

            Krijgsraad vonnis  op 17 oktober 1945 - vervullen van taken van de vijand of  wapens

opgenomen tegen B en B - verraad als lid Schutzcommando van de O.T. en lid van

Kriegsmarine en Waffen SS in België, Duitsland, Rusland en Frankrijk -

tien jaar gewone gevangenisstraf - + levenslang ontzet van rechten -  N 19631

 

Pierloot Ludovicus ° Middelkerke 10 februari 1922 - werkman - Veldstraat 22 - Middelkerke

            SB 30 november 1945 - pag 8109

            Krijgsraad vonnis op 17 oktober 1945 - taken vervullen van vijandelijke leger en

wapens opgenomen tegen België ook in Duitsland

            vier jaar gevangenisstraf - N 18632

 

Pylyser Marcel Odiel ° Middelkerke 14 februari 1919 - wonende Molenstraat 19

            SB 25/26 november 1946 - pag 9658 -

            Krijgsraad vonnis op 2 juli 1946 - wapens opgenomen tegen B als lid van

Fabriekswacht - Wachtbrigade - Flakbrigade - plannen in de hand gewerkt als lid van

VNV - lid van De Vlag - de UGHA - DM-ZB

drie jaar gevangenisstraf + levenslang rechten van art 123 sexties - - N 40804

 

Ramoudt Celina Helena - ° Middelkerke 19 januari 1922 - Oostendsche steenweg 50

SB 8 november 1946 - pag 9170 - N 39341 -

            Bij beslissing in dagtekening van 16 april 1946 krijgsauditeur :

besluitwet 19 september 1945: op de lijst epuratie inzake burgertrouw door

schaarleidster DMS  - vervallen voor 20 jaar van rechten art 123 sexties

 

Ramoudt Norbert Pieter - ° Middelkerke 27-10-1927 - wonende Oostendsche steenweg 50 -

            SB 21 juni 1946 - pag XIV = 14 -

            Krijgsraad in beslissing op 18 januari 1946 als lid van Dietsche Blauwvoetvendels -

            19 september 1945: op lijst van epuratie inzake burgertrouw - N 28601

 

Sinnesael Romaan August - ° Leke 1 augustus 1895 - wonende Middelkerke Molenstraat 38 -

            SB 12 september 1947 - pag 8327 -

Beslissing van krijgsauditeur op 18 januari 1947 op de lijst betreffende epuratie als lid

van VNV en De Vlag, door propaganda de politiek in de hand gewerkt - minderjarige

kinderen toelating tot jeugdgroeperingen met anti-Vaderlandsche strekking

besluitwet van 19 september 1945 - epuratie + levenslang geen rechten - N 65664

 

Tratsaert Francois Marie Joseph - ° Oostende 15 augustus 1921 - student - Nieuwpoortse steenweg 31 Middelkerke - thans zonder gekende verblijfplaats -

            SB 1 oktober 1947 - pag 8969 - N 67718 -

            Krijgsraad Ieper - vonnis bij verstek op 2 mei 1947 - wapens opgenomen tegen B

- politiek of plannen in de hand hebben gewerkt - vijandelijke propaganda gemaakt

- misdaad gepleegd in Ieper en Middelkerke !!! daar vonnis aanplakken

            levenslange gevangenisstraf  - onmiddellijke aanhouding bevolen.

 

Vandenhouweele Achiel Cyriel ° Middelkerke 27 december 1900 - Nieuwpoortse steenweg 42 - tijdelijk politieagent

            SB 5 maart 1947 - nr 64 - pag LII = 52

            Krijgsraad vonnis op 5 december 1946 - plannen in de hand gewerkt als propagandist

VNV en lid UHGA - ploegoverste DM en ZB

- twee jaar gevangenisstraf en levenslang ontzet van rechten volgens art 123 sexties

-  N 54356

 

Vandenhouweele Eugeen - ° Antwerpen 20 september 1913 - Middelkerke - Duinenweg 41

            SB 5 maart 1947 pag XLVII = 47

            Krijgsraad vonnis op 12 november 1946 - wapens opgenomen tegen B en B als lid van

Fabriekswacht - Wachtbrigade - Flakbrigade

- lid van  VNV - UHGA 

- twee jaar gevangenisstraf  en levenslang ontzet van rechten art 123 sexties - N 54510

 

Vandenhouweele Joseph, Karel , ° Middelkerke 19 september 1920 - onderwijzer - Duinenweg 210

            SB 30 november 1945 - pag 8110 -

            Krijgsraad vonnis op 20 oktober 1945 - wapens opgenomen tegen B en B - taken van

het Duitse leger te hebben vervuld - hulp verschaft aan de vijand als lid der

hulpveldgendarmerie, lid VNV en lid Dietsche Militie en Zwarte Brigade

- twintig jaar buitengewone hechtenis + levenslang ontzet van rechten bij art 123

sexties - N 19635

 

Vanderostyne Andrée, ° Oostkamp 6 november 1899 - MDK - Oostende stwg 138 -

            SB 25 juli 1946 - pag 6186 -

            beslissing in dagtekening van de krijgsauditeur op 18 april 1946 op de lijst gebracht

van art 4 van besluitwet van 19 september 1945  als lid van VNV en van De Vlag.

- levenslang vervallen van rechten art 123sexties - N 6969 -

 

Vandierendonck Adolphe August - ° Damprémy 11 januari 1921 - Middelkerke Duinenweg 10 - mekanieker

            SB 28 augustus 1946 - pag 7165 -

            Krijgsraad vonnis 1 juni 1946 - wapens opgenomen tegen B en B als lid Waffen SS

- twee jaar gevangenisstraf  en levenslang ontzet van rechten  in art 123-6° van sWB

            SB 24 oktober 1946 - pag 8811 -

            Rechtbank van eerste aanleg te Veurne op 7 september 1946 inschrijving op lijst door

krijgsauditeur wordt bevestigd als lid van VNV :

besluitwet 19 september 1945 epuratie inzake burgertrouw + 123 sexties 

- levenslang geen rechten  - N  9673

 

Vanhoutte Renatus Gustavus ° Middelkerke 15 januari 1918 - wonende Middelkerke Veldstraat 7 - autogeleider -

SB 25/26 februari 1946 - pag 1616 -

Krijgsraad - vonnis op 12 december 1945 -  militair zijnde  in België, Frankrijk,

Duitschland, Polen en Rusland  wapens opgenomen tegen B en B - diensten hebben

vervuld als lid van O.T en van NSKK

- twee jaar gevangenisstraf en ontzet van rechtens volgens art 123 sexties SWB - N219

 

Vermeersch Alice Irma - wonende Middelkerke - Duinenweg 60

            SB 23/24 december 1946 - pag 10477

            Rechtbank van eerste aanleg te Veurne op 5 december 1945 in tegenspraak van de

Krijgsraad bevestigt plaatsing op de lijst van VNV en van De Vlag - 19 september

1945 de lijst van epuratie inzake burgertrouw lid van VNV en De Vlag – levenslang

vervallen van de rechten bij artikel 123 sexties  - N 11610 -

 

Vermeersch Ciriel Joseph wonende te Middelkerke - Duinenweg 60 -

            SB 23/24 december 1946 - pag 10476

            Rechtbank van eerste aanleg te Veurne op 5 december 1946 tegen Krijgsraad bevestigt

plaatsing op de lijst voor epuratie van burgertrouw als lid van VNV en De Vlag

levenslang vervallen van rechten art 123 sexties  - N 11608 -

 

Vivey Bertha ° Gistel 20 october 1909 - Middelkerke -  Hendrik Prootstraat 5

            SB 22 januari 1947 - pag XXVI = 26

Beslissing van krijgsauditeur op 2 augustus 1946 op lijst voor epuratie van

burgertrouw wegens lid van VNV en De Vlag - N 48874

 

Bijlage 5a: De versterkingen te Middelkerke

Schets van inlichtingendienst Marc, 19-7-43.

 

 

Bijlage 5b: De versterkingen te Middelkerke

Schets van inlichtingendienst Service Marc, 19-7-43.

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende