De Zeven Meesteren van Rome. Onderzoekingen over een Middelnederlandse prozavertaling van de Historia Septem Sapientum. (Niels Evers)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Literatuuropgave

 

1. Edities

Besamusca 1991

Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 2 (vs. 5531-10740). Met een inleidende studie over de vertaaltechniek uitgegeven door Bart Besamusca. Assen/Maastricht 1991.

 

Botermans 1898a

Die hystorie van die seuen wijse mannen van romen. Bewerkt door A.J. Botermans, tekst. Herdruk naar het eenig bekende exemplaar der editio princeps, A. 1479, berustende in de Bibliotheca Academiae georgiae Augustae te Gõttingen. Haarlem 1898.

 

Buchner 1889

Die Historia Septem Sapientum. Nach der Innsbrucker Handschrift v. J. 1342. Nebst einer Untersuchung über die Quelle der Sevin Seages des Johne Rolland von Dalkeith. Ed. Buchner, G. Leipzig 1889.

 

Van Buuren 1982

The Buke of The Sevyne Sagis. A Middle Scots Version of the Seven Sages of Rome. Ed. Buuren, C. van., Leiden 1982.

 

Campbell 1907

The Seven Sages of Rome. Edited from the manuscripts, with introduction, notes, and glossary by Killis Campbell. Boston 1907.

 

Clouston 1884

The Book of Sindibad; or, The Story of the King his Son, the Damsel, and the Seven Vazirs. From the Persian and Arabic, with Introduction, Notes and Appendix. Ed. Clouston, W. A. Glasgow 1884.

 

Epstein 1967

Tales of Sendebar: Mishle Sindbad. An Edition and Translation of the Hebrew version of the Seven Sages Based on Unpublished Manuscripts. Ed. Epstein, M. Philadelphia 1967.

 

Gilleland 1981

Johannes de Alta Silva Dolopathos or The King and the Seven Wise Men. Ed. Gilleland, B.B. New York 1981.

 

Hilka 1912

Historia septem sapientum, I: Eine bisher unbekannte lateinische Übersetzung einer orientalischen Fassung der Sieben weisen Meister (Mischle Sendabar). Ed. Hilka, A. Heidelberg 1912.

 

Keller 1836

Li Romans des sept sages. Ed. Keller, H.A. Tübingen 1836.

 

Le Roux de Lincy 1838

Roman des sept sages de Rome; en prose. Publié pour la première fois, d’ après un manuscript de la Bibliothèque Royale avec une analyse et des notes du Dolopathos, pour servir d’introduction aux Fables des XIIe, XIIIe et XIVe siècles publiées par M. Robert. Ed. Le Roux de Lincy, A.J.V. Paris 1838.

 

Misrahi 1933

Le roman des sept sages. Ed: Misrahi, J. Paris 1933.

 

Paris 1966

Deux Rédactions du roman des Sept Sages de Rome. Ed. Paris, G. 2e druk New York 1966.

 

Roth 2004

Historia Septem Sapientum. Überlieferung und textgeschichtliche Edition. 2dl. Ed. Roth, D. Tübingen 2004.

Runte 1974

Li Ystoire de la male marastre. Version M of the Roman des sept sages de Rome. A Critical Edition with an Introduction, Notes, a Glossary, five Appendices, and a Bibliography. Ed. Runte, H.R. Tübingen 1974.

 

Speer 1989

Le Roman des Sept Sages de Rome. A Critical Edition of the Two Verse Redactions of a Twelfth-Century Romance. Ed. Speer, M.B. Kentucky 1989.

 

Stallaert 1889

Van den VII vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVe eeuw. Ed. Stallaert, K. Gent 1889.

 

 

2. Studies

 

Aubertin 1876-1878

Aubertin, C. Histoire de la langue et de la littérature françaises au moyen âge, d’áprès les travaux les plus récents. 2dl. Paris 1876-1878.

 

Van Anrooij 1993

Anrooij, W. van., ‘De literaire ambities van Hennen van Merchtenen’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal-en Letterkunde 109 (1993), p. 291-314.

 

Bédier 1925

Bédier, J. Les Fabliaux: Etudes de littérature populaire et d’histoire littéraire du moyen âge. Paris 1925.

 

Benfey 1866

Benfey, T. ‘Kunǎla und Açoka’. In: Orient und Occident 3 (1866), p. 179-180.

 

Berendrecht 1996

Berendrecht, P. Proeven van bekwaamheid; Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen. Amsterdam 1996.

 

 

Van de Bergh 1976

Bergh, L.P.C. van de., De Nederlandsche volksromans. Eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde. Onveranderde herdruk van de uitgave 1837. Hulst 1976.

 

Van den Berg 1986

Berg, E. van den., ‘Over het lokaliseren van Middelnederlandse rijmteksten’. In: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 1 (1986), p. 313-320.

 

Van den Berg 1987

Berg, E. van den., ‘Genre en gewest de geografische spreiding van de ridderepiek’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 103 (1987), p. 1-36.

 

Biemans 1997

Biemans, J.A.A.M. Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. 2dln. Leuven 1997.

 

Botermans 1898b

Botermans, A.J. Die hystorie van die seven wijsen van Romen. Haarlem 1898.

 

De Bree 1993

Bree, F. de., ‘Gheraert Leeu als drukker van Nederlands verhalend proza’. In: Een drukker zoekt publiek; Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Goudriaan, K. (red.), Delft 1993, p. 61-80.

 

Cd-rom Middelnederlands. Woordenboek en teksten. Den Haag / Antwerpen 1998.

 

Chavannes-Mazel 2004

Chavannes-Mazel, C.A.  ‘De verregaande bemoeienis van Christine de Pizan met de uitgave van haar werken’. In: R.E.V. Stuip (red.), Christine de Pizan, een bijzondere vrouw, Hilversum 2004, p. 159 - 174.

 

Claassens 1993

Claassens, G.H.M. De Middelnederlandse kruisvaartromans. Amsterdam 1993.

 

Claassens 1998a

Claassens, G.H.M. ‘Seghelijn van Jeruzalem’. In: Gerritsen, W.P. & Melle, A.G. van., (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. 2e herziene druk. Nijmegen 1998, p. 299-300.

 

Claassens 1998b

Claassens, G.H.M. ‘Dat en is sonder reden niet, over de zeven vragen van Seghelijn van Jherusalem’. In: Spiegel der Letteren 40 (1998), p. 25-54.

 

Comparetti 1882

Comparetti, D. Researches Respecting the Book of Sindibād. Vertaald door: Coote, H.C. London 1882.

 

Crosland 1956

Crosland, J. ‘Dolopathos and the Seven Sages of Rome’. In: Medium Aevum 25 (1956), p. 1-12.

 

Debaene 1951

Debaene, L. ‘Die Seven wijse mannen van Romen’. In: De Nederlandse volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540. Antwerpen 1951, p. 198-205. 

 

Diercks 1977

Diercks, G.F. Kleine Latijnse grammatica. Haarlem 1977.

 

Duinhoven 1975-1981

Duinhoven, A.M. Bijdragen tot reconstructie van de ‘Karel ende Elegast’. 2dln. Assen-Groningen 1975-1981.

 

Duinhoven 1986

            Duinhoven, A.M. Lees maar raak. Muiderberg 1986.

 

Elbern 1977

Elbern, V.H. ‘Sieben weise Meister’. In: Lexikon des Mittelalters, dl. 7 München 1977, kol. 1836-1839.

 

Engels 1998

Engels, L.J. ‘Zeven wijzen van Rome’. In: Gerritsen, W.P. &  Melle, A.G. van., (red.)

Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. 2e herziene druk. Nijmegen 1998, p. 375-380.

 

Foehr-Janssens 1995

Foehr-Janssens, Y. ‘Une recluse fort (peu) courtoise: destin d’une anecdote dans le Roman des Sept Sages’. In: The Court and Cultural Diversity. Selected Papers from the eighth Trennial Congress of the international Courtly Literature Society, the Queen’s University of Belfast 26 July- 1 August 1995. Ed. Thompson, E.J. Belfast 1995, p. 385-394.

 

Gerritsen 1967

Gerritsen, W.P. ‘Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age; quelques observations sur la technique des traducteurs.’ In: Actes du Septième Congrès National [de la] Société Française de Littérature Comparée. Paris 1967, p. 28-46.

 

Gerritsen 1992

            Gerritsen, W.P. ‘De dichter en de leugenaars; de oudste poetica in het Nederlands’. In:

            De Nieuwe Taalgids 85 (1992), p. 2-13.

 

Van Gestel e.a. 1992

Gestel, F., Twilhaar, J.N., Rinkel, T., Weerman, F. Oude zinnen; Grammaticale analyse van het Nederlands tussen 1200-1700. Leiden/Antwerpen 1992. 

 

Gilleland 1982

Gilleland, B.B. ‘The French and Latin versions of Historia Septem Sapientium’. In: Classica et Mediaevalia 32, 1982, p. 229-237.

 

Goedeke 1886

Goedeke, K. ‘Liber de septem sapientibus’. In: Orient und Occident 3 (1866), p. 385-423.

 

Van Gorp 1978

Gorp, H. van., Inleiding tot de picareske verhaalkunst of de wederwaardigheden van een anti-genre. Groningen 1978.

 

Heene 2000

Heene, K. ‘Petrus Pictor en Thomas Cantimpratensis; een impressie van de Mediolatijnse letterkunde in de Nederlanden’. In: Jansen-Sieben, R. Janssens, J. en Willaert, F. (red), Medioneerlandistiek; Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde. 2000 

 

Hegman 1988

Hegman, W.E. ‘In margine. Het Cheltenhamse Rose-handschrift’. In: Spiegel der Letteren 30, (1988), p. 67-71.

 

Klein 1995

Klein, J.W. ‘(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functie’. In: Queeste 2 (1995), p. 1-30.

 

Mateboer 1996

Mateboer, J. Bibliografie van het Nederlandstalig narratief fictioneel proza 1701-1800. Nieuwkoop 1996.

 

De Neef 1897

Neef, E. de., Klank- en vormleer van het gedicht van den VII Vroeden van binnen Rome. Gent 1897.

 

Obbema 1996

Obbema, P. ‘De overlevering van literaire handschriften’. In: De middeleeuwen in handen; Over de boekcultuur in de late middeleeuwen. Hilversum 1996, p. 77-90.

 

Van Oostrom 1981

Oostrom, F.P. van., Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. Amsterdam etc. 1981.

 

Van Oostrom en Hogenelst 1995

Oostrom, F. van., & Hogenelst, D. Handgeschreven wereld; Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Aeropagus 1995.

 

Paris 1905

Paris, G. La Littérature francaise au moyen âge. 3rd edition. Paris 1905.

 

Perry 1959/1960

Perry, B.E. ‘The origin of the Book of Sindbad’. In: Fabula 3 (1959/1960), p. 1-94.

 

Pleij 1992

Pleij, H. ‘De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid’. In: Spektator 21 (1992), p. 227-263. 

 

Plomp 1899

Plomp, H.P.B. De Middelnederlandsche bewerking van het gedicht van den VII Vroeden van binnen Rome. Utrecht 1899.

 

Van der Poel 1989

Poel, D.E. van der., De Vlaamse Rose en Die Rose van Heinric. Onderzoekingen over twee Middelnederlandse bewerkingen van de Roman de la Rose. Hilversum 1989.

 

Van Rijnbach 1940

Rijnbach, A.A. van., ‘Die hystorie van die seven wijse mannen van Romen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 59 (1940), p. 262-75.

 

Rogge 1885

Rogge, H.C. Sproken en vertellingen uit de Middeleeuwen. Amsterdam 1885.

 

Rubin 1995

Rubin, D.C. Memory in oral traditions. The cognitive psychology of epic, ballads, and counting-out rhymes. New York/Oxford 1995.

 

Runte e.a. 1984

Runte, H.R., Wikeley, J.K. & Farrell, A.J. The seven sages of Rome and the Book of Sindbad. An Analytical bibliography. New York /London 1984.

 

Runte 1989

Runte, H. R. ‘From the Vernacular to Latin and back: the Case of The Seven Sages of Rome’. In: Medieval Translators and their Craft. Ed. Beer, J. Michigan 1989, p. 93-133.

 

Schenkeveld-van der Dussen e.a. 1998

Schenkeveld-van der Dussen e.a. (red.),  Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Amsterdam/Antwerpen 1998.

 

Serrure 1873

Serrure, M.C.P. Catalogue de la Bibliothèque de M.C.P. Serrure. 2e partie Brussel 1873.

 

Sleiderink 2003

Sleiderink, R.H. De stem van de meester; De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430). Amsterdam 2003.

 

Smidt 1928

Smidt, M. Neue Beiträge zur Geschichte der Sieben weisen Meister. Cologne 1928.

 

Smith 1912

Smith, H.A. ‘A Verse Version of the Sept Sages de Rome’. In: Roman Review 3 (1912), p. 1-68.

 

Speer 1995

Speer, M.B. ‘The prodigal knight, the hungry mother, and the triple murder: mirrors and marvels in the Dolopathos dog story.’ In: The Court and Cultural Diversity. Selected Papers from the eighth Trennial Congress of the international Courtly Literature Society, the Queen’s University of Belfast 26 July- 1 August 1995. Ed. Thompson, E.J. Belfast 1995, p. 375-383.

 

Speer 1996

Speer, M.B. ‘Translatio as Inventio: Gaston Paris and the ‘treasure of Rhampsinitus’ (Gaza) in the Dolopathos Romance’. In: Transtextualities: Of Cycles and Cyclicity in Medieval French Literature. Ed. Maddox, D. & Sturm-Maddox, S. New York 1996,

p. 125-155.

 

Spijker 1990

Spijker, I. Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie. Hilversum 1990.

 

Stallaert 1890

Stallaert, K. ‘Van den VII Vroeden: Antwoord op de critiek van den Heer F.A. Stoett’. In: Het Belfort Tijdschrift toegewijd aan Letteren Wetenschap en Kunst 5 (1890), p. 12-17.

 

Steinmetz 1997

Steinmetz, R. ‘Der Libellus muliebri nequitia plenus. Eine ungedrückte lateinische version der ‘Sieben weisen meister’ und ihre deutsche Übersetzung aus dem 15. Jahrhundert’. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur: mit Anzeiger für deutsches Altertum und deutsche literatur 126 (1997), p. 397-446.

 

Stoett 1889

Stoett, F.A. ‘Van den VII vroeden van binnen Rome’. In: Noord en Zuid XII (1889),

p. 511-539.

 

Stoett 1890

Stoett, F.A. ‘Van den VII vroeden van binnen Rome’. In: Het Belfort Tijdschrift toegewijd aan Letteren Wetenschap en Kunst 5 (1890), p. 313-324.

 

Van de Wijer 1986

Wijer, I. van de., ‘En geen mens die de achtergrond niet onmiddellijk zag. Naar een interpretatie van de Middelnederlandse ‘Seghelijn’’. In: ’T ondersoeck leert studies over middeleeuwse en 17de eeuwse literatuur ter nagedachtenis van Prof. Dr. L. Rens. Leuven 1986, p. 65-77. 

 

Te Winkel 1901-1909

Winkel, J. te., ‘Niederländische Literatur’. In: Grundriss der Germanischen Philologie. Herausgegeben von Paul, H. Strassburg 1901-1909, p. 403- 497.

 

Te Winkel 1973

Winkel, J. te., Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde van Middeleeuwen en rederijkerstijd. dl. 1 en 2. 2e druk Utrecht 1973.

 

 

3. Website

 

digitale bibliografie: http://myweb.dal.ca/hrunte/ABSupp.html

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende