Waar en vals bewustzijn in het Marxisme: een studie van Das Kapital en de vroege werken van Marx. (Matthias Lievens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

REFERENTIES

 

Abercrombie, N., Hill, S., Turner, B.S., The dominant Ideology Thesis, Londen, George Allen & Unwin,

1980, 212 pp.

 

Althusser, L., Antwoord aan John Lewis. Kontroverse over marxisme en humanisme, Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, 1974, 84 pp.

 

Althusser, L., Ideologie en ideologische staatapparaten, In: Te elfder ure, jaargang 24, nr. 1, 1978, p. 58-103.     

 

Anderson, P., De tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci, Antwerpen, uitgeverij Leon Lesoil/ Amsterdam, Internationale Socialistiese Publicaties, 1981, 103 pp.

 

Avineri, S., The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge University Press, 1969, 269 pp.

 

Bensaid, D., De krisis van het Franse marxisme. In: de internationale, nr. 46, jaargang 37, 1993, pp. 10-16.

 

Binns, P., The Marxist Theory of Truth. In: Radical Philosophy, Nr 4, 1973, pp. 3-9.

 

Bottomore, T. (Ed.), A dictionary of Marxist Thought, Oxford, Blackwell Reference, 1983.

 

Breiner, R., On the disunity of Theory and practice. In: Praxis International, Vol. 7, Nr. 1, 1987, pp. 25-32.

 

Callinicos, A., Marxism and Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1983, 177 pp.

 

Colletti, L., Marxisme: wetenschap of revolutie? In: Te Elfder Ure, Vol 21, Nr. 3, 1974, pp. 604-612.

 

Colletti, L., Marxism and Hegel, Verso, Londen, 1979, 287 pp.

 

Cornforth, M., The Theory of Knowledge, New York, International Publ. N.Y., 1971, 207 pp.

 

Cuypers, S.E., Kenleer, Leuven, Uitgeverij Acco, 2001, 206 pp.

 

Engels, F., Anti-Dühring, Moskou, Uitgeverij Progres, 1988, 534 pp.

 

Engels, F., Ludwig Feuerbach en het einde van  de klassieke Duitse filosofie, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1973, 95 pp.

 

Engels, F., De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap, Moskou, Uitgeverij Progres,1980, 136 pp.

 

Engels, F., De Duitse boerenoorlog, Amsterdam, Pegasus, 1970, 223 pp.

 

Fromm, E., Marx’ visie op de mens. Het belang van het historisch materialisme voor een humanistische sociale psychologie, Utrecht, Bijleveld, 1984, 175 pp.

 

Goldmann, L., Marxisme et sciences humaines, Saint-Amand, Gallimard, 1970, 361 pp.

 

Gramsci, A., Marxisme als filosofie van de praxis. Een bloemlezing uit zijn werk, ingeleid en samengesteld door Yvonne Scholten, Kritiese Biblioteek Van Gennep, Amsterdam, 1972, 183 pp.

 

Haug, W.F., Wat betekenen ‘standpunt’ en ‘socialisties perspectief’ voor de kritiek van de politieke

economie? In: Te Elfder Ure, Vol. 21, Nr. 3, 1974, pp. 613-640.µ

 

Hilferding, R., Voorwoord (van Das Finanzkapital), In: Te elfder ure, Vol. 21, Nr. 3, 1974, pp. 554-558.

 

Ilyenkov, E.V., Dialectical Logic. Essays on Its History and Theory, Moskou, Progress Publishers, 1977, 372 pp.

 

Jakubowski, F., Basis en bovenbouw: het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Nijmegen, Socialistiese Uitgeverij Nijmegen, 1975, 143 pp.

 

Johnson, C., The problem of reformism and Marx’ Theory of Fetishism. In: New Left Review, nr. 119,

1980, pp. 70-96.

 

Kain, P.J., Marx’s Theory of Ideas. In: History and Theory. Studies in the Philosophy of History, Vol XX, Nr. 4, Beiheft 20, pp. 357-378.

 

Kain, P.J., Marx’ method, epistemology and humanism. A study in the development of his thought.

Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, 1986, 197 pp.

 

Kolakowski, L., Karl Marx and the Classical Definition of Truth. In: Marxism and beyond. On historical understanding and individual responsibility. Londen, Pall Mall Pres, 1968, pp. 58-86.

 

Kolakowski, L., Geschiedenis van het marxisme (Delen 1-2-3), Utrecht/Antwerpen, Uitgeverij Het

Spectrum, 1981.

 

Korsch, K, Marxisme en filosofie, Baarn, Het Wereldvenster, 1977, 186 pp.

 

Kosik, K., La dialectique du concret, Parijs, François Maspero, 1978, 178 pp.

 

Kurtz, D.V., Hegemony and Anthropology. Gramsci, exegeses, reinterpretations. In: Critique of Anthropology, 16(2), p. 103-135.

 

Labica, G., Bensussan, G., Dictionnaire critique du marxisme, Parijs, Presses universitaires de France,

1982, 1240 pp.

 

Labriola, A., Essais sur la conception matérialiste de l’histoire, Parijs, Giard et Brière, 1897, 349 pp.

 

Laermans, R., Ideologie en sociale werkelijkheid. Bouwstenen voor een sociologisch ideologiebegrip,

Licentiaatsthesis, 1985.

 

Laermans, De ver-teken-de werkelijkheid. De problematische verhouding tussen semiotiek en sociologie in het werk van Baudrillard. In: Psychologie en Maatschappij, jg. 11, nr. 2, juni 1987, pp. 204-207.

 

Larrain, J., The Concept of Ideology, Londen, Hutchinson, 1979, 256 pp.

 

Lefebvre, H., Dialektisch Materialisme, Boom, Meppel, 1962, 144 pp.

 

Lenin, W.I., Staat en Revolutie, Moskou, Uitgeverij voor literatuur in vreemde talen, 187 pp.

 

Lenin, W.I., Wat te doen? Brandende kwesties van onze beweging, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1972, 234 pp.

 

Lenin, W.I., Materialisme en Empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie,

Moskou, Uitgeverij Progres, 463 pp.

 

Levin, M., Marx and working-class consciousness. In: History of political thought, Vol. 1, Nr. 3, 1980, pp. 499-515.

 

Livergood, N.D., Activity in Marx’s philosophy, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1967, 109 pp.

 

Löwy, M., Idéologie et science selon Marx. In: Praxis International, Vol. 4, 1984-85, pp. 75-85.

 

Lukács, G., Histoire et conscience de classe, Parijs, Les Editions de Minuit, 1960, 381 pp.

 

Mandel, E., De marxistische vervreemdingstheorie. In: Vervreemding en revolutionaire perspectieven, Amsterdam, Kritiese Bibliotheek Van Gennep, 1973, pp. 7-24.

 

Mandel, E., Inleiding tot het marxisme, Antwerpen/Amsterdam, Uitgeverij Leon Lesoil/Internationale

Socialistiese Publikaties, 1980, 239 pp.

 

Mandel, E., Lenin en het probleem van het proletaries klassebewustzijn, Nijmegen, SUN, 1970, 47 pp.         

 

Mandel, E., Het Laatkapitalisme. Proeve van een marxistische verklaring, Amsterdam, Van Gennep,

1976, 510 pp.

 

Mannheim, K., Ideology and Utopia. An introduction to the Sociology of Knowledge, HBJ, New York en Londen, 1936, 354 pp.

 

Markus, G., Portée et limites des concepts d’ idéologie chez Marx, In: Les Temps Modernes, nr. 451, 1984,pp. 1407-1433.

 

Marx, K., Kritiek op Hegels Rechtsfilosofie, Tilburg, Tilburg University Press,, 1987, 183 pp.

 

Marx, K., Over Godsdienst, Staat en het Joodse Vraagstuk, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1975, 114 pp.

 

Marx, K., Economisch-filosofische manuscripten, 1844,  Moskou, Uitgeverij Progres, 1987,160 pp.[773]

 

Marx, K., De armoede van de filosofie. Antwoord op ‘De filosofie van de armoede’ van Proudhon, Moskou, Uitgeverij Progres, 1974, 230 pp.

 

Marx, K., De achttiende Brumaire van Louis Bonaparte, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1970, 167 pp.

 

Marx, K., Loonarbeid en kapitaal, Amsterdam, uitgeverij Pegasus, 1977, 80 pp.

 

Marx, K., Het Kapitaal. Een kritische beschouwing over de economie, De Haan, Bussum, 1974, 604 pp.

 

Marx, K., Capital.A critique of Political Economy. Volume II. The process of circulation of capital,

Moskou, Progress Publishers, 1974, 551 pp.

 

Marx, K., Capital. A critique of Political Economy. Volume III. The Process of capitalist production as a whole. Lawrence & Wishart, Londen, 1974, 948 pp.

 

Marx, K., Kritiek op het program van Gotha, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1978, 95 pp.

 

Marx, K., Loon, Prijs en Winst, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1971, 84 pp.

 

Marx, K., De burgeroorlog in Frankrijk, Den Haag, L.J.C. Boucher, 143 pp.

 

Marx, K., De brieven van Karl Marx I, De Haan, Haarlem, 1981, 262 pp.

 

Marx, K., Inleiding (van de Grundrisse der Kritik der politischen Oekonomie), In: Te elfder ure, nr. 17, 1974, pp. 481-519.

 

Marx, K., Voorwoord (van Zur Kritik der politischen Oekonomie), In: Te elfder ure, nr. 17, 1974, pp. 520-524.

 

Marx, K., en Engels, F., Collected Works, Londen, Lawrence & Wishart, 1975[774].

 

Marx, K., en Engels, F., De Duitse Ideologie. Deel I: Feuerbach. Nijmegen, SUN, 1974, 108 pp.

 

Marx, K., en Engels, F., Het communistisch Manifest, Amsterdam, Uitgeverij Pegasus, 1979, 111 pp.

 

Marx, K., en Engels, F., Brieven over het historisch materialisme, Amsterdam, Pegasus, 1978, 65 pp.

 

Marx, K., en Engels, F., Articles on Britain, Moskou, Progress Publishers, 1971, 466 pp.

 

McCarney, J., The theory of ideology. Some comments on Mepham, In: Radical Philosophy, nr. 13, 1976, pp. 28-31.

 

Mepham, J., The theory of ideology in Capital, In: Radical Philosophy, nr. 2, 1972, pp. 12-19.

 

Myers, D.B., Marx’s Concept of Truth, A Kantian Interpretation. In: Canadian Journal of Philosophy, Vol. 7, 1977, pp. 315-326.

 

Ollman, B., Alienation. Marx’s conception of man in capitalist society, Cambridge, University Press, 1971, 325 pp.

 

Ollman, B., De dans van de dialectiek, In: de internationale, Lente 2000, pp. 4-13.

 

Oruka, H.O., Ideology and truth. In: Praxis International, nr. 5, 1985, pp. 35-50.

 

Parekh, B., Marx’s Theory of Ideology, Baltimore – Londen, The John Hopkins University Press, 1982, 247 pp.

 

Pilling, G., Marx’s Capital. Philosophy and political economy. Routledge & Kegan Paul, Londen, Boston en Henley, 1980, 215 pp.

 

Plamenatz, J., Karl Marx’s Philosophy of Man, Oxford, Clarendon Press, 1975, 483 pp.

 

Politzer, G., Principes élémentaires de philosophie, Parijs, Editions Sociales, 1961, 276 pp.

 

Prokopczyk, C., Truth and reality in Marx and Hegel. A reassessment. Anherst, The university of Massachusetts Press, 1980, 132 pp.

 

Rosseel, E., Een ondeskundige lezing van  de 11 thesissen over Feuerbach. In: Vlaams Marxistisch

Tijdschrift, nr. 1, jaargang 34, maart 2000, pp.66-77.

 

Ruben, D.H., Marxism and materialism. A study in Marxist theory of knowledge, The harvester Press –

Sussex, Humanities Press – New Jersey, 1977, 199 pp.

 

Sahlins, M., La Pensée Bourgoise, In: Culture and Practical Reason, The University of Chicago Press, Chicago en Londen, 1976, pp. 166-204.

 

Santen, J. Van, De verhouding van subject en object in het marxisme. In: Santen, J. Van, De marxistische accumulatietheorie, Leiden, H.E. Stenfert Kroese N.V., 1968, pp. 20-58.

 

Sayer, D., The violence of abstraction. The analytic foundations of historical materialism, Oxford, Basil Blackwell, 1987, 173 pp.

 

Sayer, D., Marx's method: ideology, science and critique in capital, Harvester Press Hassocks, 1979, 197 pp.

 

Schmidt, A., History and structure. An essay on Hegelian-Marxist and structuralist theories of history, Cambridge-Massachusetts-Londen, The MIT Press, 1981.

 

Schmidt, A. (ed.), Marxistiese Kennistheorie, Nijmegen, Werkuitgave SUN, 1973, 77 pp.

 

Sève, L., Marxisme et théorie de la personnalité, Parijs, Editions Sociales, 1975, 596 pp.

 

Stalin, J., Dialectical and historical materialism, New York, International Publishers, 1940, 48 pp.

 

Torrance, J., Karl Marx's theory of ideas, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 433 pp.

 

Vazquez, A.S., The Philosophy of Praxis, Merlin Press: Londen, Humanities Press: New Jersey, 1977, 387 pp.

 

Ware, R., Marx, the theory of class consciousness, and revolutionary organisation. In: Praxis International, nr. 3, 1983-84, pp. 262-273.

 

Wartenberg, T.E., Marx, class consciousness and social transformation. In: Praxis International, Vol. 2, nr. 1, 1982 p. 52-69.

 

Wolf, E., Modes of Production. In: Europe and the People Without History, University of California Press, Berkeley/Los Angeles/Londen, 1982, pp. 73-100.

 

Zelený, J., Kant and Marx, in: Zelený, J., The Logic of Marx, Totowa, Rowman and Littlefield, 1980,

p.193-202.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[773] Deze versie is, eigenaardig genoeg, niet volledig. Een aantal fragmenten ontbreken. Of dit aan de Sovjetrussische censuur ligt of niet, is ons onbekend, maar het is geen geheim dat bepaalde stukken van de uitgaven van Marx en Engels gecensureerd of weggelaten werden omwille van politieke redenen (zoals Marx’ kritiek op de Duitse arbeiders die is weggelaten in de DDR-uitgave). De aanvullingen hebben we gevonden op de website http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/preface.htm.

[774] We maakten ook gebruik van de internetversie van de Collected Works, omwille van de gebruiksvriendelijkheid hiervan. Zie: http://www.marxists.org