De ontwikkeling van de voedingshandel in Leuven tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw (1860-1910). (Wim Lefebvre)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

1.)   Bronnen

 

1.1   Onuitgegeven bronnen:

 

SAL, Bulletin Communal, 1848 - 1911.

 

SAL, nieuw archief, Bourgmestre et Echevins. Résolutions, 1850-1910.

 

SAL, nieuw archief, economisch beleid : handel en nijverheid, nrs. 3513, 3514, 3549, 7921, 7923, 7939, 7989, 8000, 8014, 11308, 11309, 11310, 11316

 

SAL, nieuw archief, milieuvergunningen, nrs. 576, 1204, 3839, 5195, 11135, 11143, 11144, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11150, 11151, 11168, 11175, 11177, 11178, 11184, 11198, 11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11211, 11212, 11213, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11220, 11233, 11234, 11237, 11239, 11240, 11241, 11242, 11284, 11289, 11610, 11611, 11616, 11618, 11619, 11620, 11622, 11623, 11626, 11628, 11633, 11634, 11635, 11636, 11639, 11643, 11644, 11647, 11648, 11651, 11652, 11658, 11660, 11663, 11665, 11666, 11668, 11669, 11671, 11673, 11675, 11678, 11684, 11685, 11686, 11688, 11691, 11694, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11703, 11706, 11706, 11707, 11709, 11710, 11715, 11716, 11717, 11720, 11721, 11724, 11726, 11727, 11728, 11730, 11732, 11734, 11736, 11740, 11741, 11746, 11748, 11750, 11751, 11752, 11755, 11756, 11758, 11760, 11761, 11766.

 

SAL, oud archief, nrs. 11007-11022, patentes (an 5 - 1811).

 

SAL, Rapport Administratif, 1836 - 1911.

 

SAL, Règlements de police, 1829 - 1917.

 

1.2   Uitgegeven bronnen:

 

Commission Nationale de la Petite Bourgeoisie. Enquête écrite. I: Monographies. Gent, 1904

 

Commission Nationale de la Petite Bourgeoisie. Séances d’enquête orale. VII: Comité régional du Brabant. Brussel, 1905.

 

Cost of living in Belgian towns: report of an enquiry by the Board of trade into working class rents, housing and retail prices, together with the rates of wages in certain occupations in the principal industrial towns of Belgium. Londen, 1910.

 

Le guide fidèle. Brussel, z.d.

 

Louvain-guide. Son histoire, ses monuments et ses institutions d’après les documents les plus récents avec un plan gravé. Leuven, 1873.

 

Mertens & Rozez. Annuaire(Almanach) du Commerce et de l’Industrie. Brussel, 1908.

 

Province de la Flandre Occidentale. Premier rapport annuel de la Commission provinciale de pêche maritime, 1912. Brugge, 1913.

 

Provincie West-Vlaanderen. Tweede jaarverslag der Commissie van Zeevisscherij, 1913. Brugge, 1914.

 

Rozez. Almanach du commerce et de l’industrie. Brussel, 1880.

 

Rozez. Almanach Général du Commerce et de l’Industrie du Royaume de Belgique. Brussel, 1887.

 

Rozez. Almanach Général du Commerce et de l’Industrie ou receuil des 1,500,000 adresses du Royaume de Belgique. Brussel, 1896.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31 décembre 1856). Brussel, 1861.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31 décembre 1866). Brussel, 1870.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général (31 décembre 1880). Brussel, 1884.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31 décembre 1890. Brussel, 1893.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31 décembre 1900. Brussel, 1903.

 

Statistique de la Belgique. Population. Recensement général du 31 décembre 1910. Brussel, 1916.

 

Tarlier, H. Almanach du Commerce et de l’Industrie. Brussel, 1860-61, 1868, 1870.

 

Van Biesem & Fontaine. Guide et livre d’adresses de Louvain. Leuven, 1880-1881.

 

 

2.)   Werken

 

Adburgham, A. Shops and Shopkeeping, 1800-1914. Z.p., 1964.

 

Aerts, E. en Van der Wee, H., ed. Recent Doctoral Research in Economic History. Leuven, 1990.

 

Aerts, K. De centrale werkplaatsen van Kessel-Lo (1830-1900): een bedrijfsgeschiedenis. Leuven, 1993 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Alexander, A. en Shaw, G. “Guest editorial. Contesting Retail Space: Competition in the Retail Trades, 1870-1960”. In: The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 9 (1999), 223-224.

 

Alexander, D. Retailing in England during the Industrial Revolution. Londen, 1970.

 

Alexander, S. De negentiende eeuw. Een betwiste erfenis. Kapellen-Baarn, 1998.

 

Ankaert, R. “Les cabaretiers-cafetiers à la fin du XIXe siècle”. In: Jaumain, S. en Kurgan-Van Hentenryk, ed. Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914. Brussel, 1992.

 

Baetens, R., ed. Industriële revoluties in de provincie Antwerpen. Antwerpen, 1984.

 

Balthazar, H., De Belder, J. en Hannes, J. Bronnen voor de sociale geschiedenis van de XIXde eeuw, 1794-1914. Leuven, 1965.

 

Beckers, R. La cordonnerie à Louvain.Gent, 1904.

 

Benson, J. en Shaw, G., ed. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester-Londen-New York, 1992.

 

Benson, J. en Shaw, G. “Conclusion”. In: Benson, J. en Shaw, G. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester-Londen-New York, 1992.

 

Bertrand, L. Histoire de le coopération en Belgique: les hommes, les idées, les faits. Brussel, 1902.

 

Blackman, J. “The Food Supply of an Industrial Town: a Study of Sheffield’s Public Markets, 1780-1900”. In: Business History, 5 (1963), 96.

 

Blackman, J. “Changing Marketing Methods and Food Consumption”. In: Barker, T.C., McKenzie, J.C. en Yudkin, J, ed. Our Changing Fare. Londen, 1966.

 

Blackman, J. “The Development of the Retail Grocery Trade in the Nineteenth Century”. In: Business History, 9 (1967), 110-118.

 

Blom, J.C.H. en Lamberts, E., ed. Geschiedenis van de Nederlanden. Rijswijk, 1993.

 

Blomme, J. De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw 1880-1980. Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Leuven, 1988.

 

Blomme, J. en Van der Wee, H., ed. The Economic Development of Belgium since 1870. Cheltenham, 1997.

 

Blomme, J. “Production, Production Factors and Productivity: Belgian Agriculture 1846-1910”. In: Blomme, J. en Van der Wee, H., ed. The Economic Development of Belgium since 1870. Cheltenham, 1997.

 

Blondé, B. en Greefs, H. “Werk aan de winkel. De Antwerpse meerseniers: aspecten van de kleinhandel en het verbruik in de 17de en 18de eeuw”. In: Devos, G., ed. De lokroep van het bedrijf. Handelaars, ondernemers en hun samenleving  van de zestiende tot de twintigste eeuw. Liber Amicorum Roland Baetens. Antwerpen, 2001.

 

Boddewijn, J.J. Belgian Public Policy towards Retailing since 1789. East Lansing, 1971.

 

Braudel, F. Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de-18de eeuw). II: Het Spel van de Handel. Amsterdam, 1989.

 

Buiter, H. “Koelen en vriezen”. In: Schot, J.W., ed. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 3: landbouw, voeding. Zutphen, 2000.

 

Burnett, J. Plenty and Want. Londen, 1966.

 

Burnett, J. en Oddy, D.J. “British Diet since Industrialization: a Bibliographical Study”. In: Teuteberg, H.J., ed. European Food History. A Research Review. Leicester-Londen-New York, 1992.

 

Buyst, E. en Peeters, W. De economische ontwikkeling in Vlaams-Brabant vanaf 1850. Leuven, 1996-1997 (onuitgegeven rapporten).

 

Buyst, E. en Vanden Eeckhout, P. “Federaal ministerie van economische zaken”. In: Vanden Eeckhout, P. en Vanthemsche, G. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e en 20e eeuw. Brussel, 1999.

 

Buyst, E., Decron, S. en Van Campenhout, B. Road Expansion and Market Integration in the Austrian Low Countries during the Second Half of the 18th Century. Leuven, 2000 (onuitgegeven paper).

 

Camerlinckx, R. Bijdrage tot een studie van de demografische en sociaal-economische structuur van Leuven tijdens het Hollands bewind. Leuven, 1960 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Carrier, J.G. Gifts and Commodities. Exchange and Western Capitalism since 1700. Londen - New York, 1995.

 

Clapham, J. An Economic History of Modern Britain. Cambridge, 1926-1938.

 

Coles, T. “Department Stores as Retail Innovation in Germany: a Historical-geographical Perspective on the Period 1870-1914”. In: Crossick, G. en Jaumain, S., ed. Cathedrals of Consumption. The European Department Store, 1850-1939. Aldershot, 1999.

 

Coles, T. “Competition, Contested Retail Space and the Rise of the Department Store in Imperial Germany”. In: The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 9 (1999), 275-290.

 

Constandt, M., e.a. Met licht geschreven. Foto’s uit een eeuw dagelijks leven. Gent, 1994.

 

Coppejans-Desmedt, H., e.a. Bedrijfsarchieven toegankelijk voor het publiek in België: supplement op de gids van de bedrijfsarchieven bewaard in de openbare depots van België. Brussel, 1998.

 

Cresens, A. 150 jaar fotografie te Leuven. Brugge, 1989.

 

Crossick, G. en Haupt, H.G., ed. Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe. Londen, 1984.

 

Crossick, G., ed. The Lower Middle Class in Britain, 1870-1914. Londen, 1979.

 

Crossick, G. en Haupt, H.G. The Petite Bourgeoisie in Europe 1870-1914. Enterprise, Family and Independence. Londen - New York, 1995.

 

Crossick, G. The Artisan and the European Town, 1500-1900. Hants, 1997.

 

Crossick, G. en Jaumain, S., ed. Cathedrals of Consumption: the European Department Store, 1850-1939. Aldershot, 1999.

 

Crossick, G. en Jaumain, S. “The World of the Department Store: Distribution, Culture and Social Change”. In: Crossick, G. en Jaumain, S. Cathedrals of Consumption. The European Department Store, 1850-1939. Aldershot, 1999.

 

Cuvelier, J. Inventaire des archives de la ville de Louvain. Leuven, 1929-1932.

 

Davis, D. A History of Shopping. Londen, 1966.

 

De Becker, P., Dewaersegger, A. en Gilias, G. De apotheker te Leuven van 1269 tot heden. Leuven, 1993.

 

De Belder, J. en Hannes, J. Bibliografie van de geschiedenis van België (1865-1914). Leuven-Parijs, 1965.

 

De Brabander, G. “Stad en stadsurbanisatie tussen 1860 en 1930”. In: Aerts, E., e.a., ed. Studia Historica Oeconomica. Liber Alumnorum Herman Van der Wee. Leuven, 1993.

 

De Herdt, R. “Dagdagelijkse markten in Gent”. In: Van de Wiele, J., e.a. De markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen. Leuven, 1988.

 

De Herdt, R. “De bouwgeschiedenis van een overdekte markt: het groot vleeshuis te Gent”. In: Van de Wiele, J., e.a. De markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen. Leuven, 1988.

 

De la Bruhèze, A. en den Hartog, A. “Verpakking”. In: Schot, J.W., ed. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 3: landbouw, voeding. Zutphen, 2000.

 

De Maesschalk, M. Fysionomisch-funktionele indeling van Leuven. Leuven, 1970 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Denecke, D. en Shaw, G. “Traditional Retail Systems in Germany”. In: Benson, J. en Shaw, G. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Deseyn, G. “Aspecten van het gewijzigd marktwezen in het industrieel tijdperk”. In: Van de Wiele, J., e.a. De markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen. Leuven, 1988.

 

Detremmerie, A. en Deseyn, G. ’t Is voor de bakker. Industrialisatie van brood- en banketbakkerij. Gent, 1986.

 

Devos, G., ed. De lokroep van het bedrijf. Handelaars, ondernemers en hun samenleving van de zestiende tot de twintigste eeuw. Liber Amicorum Roland Baetens. Antwerpen, 2001.

 

De Vos, R. Ruimtelijk en sociaal patroon van de cholera-epidemie in Leuven, 1849. Leuven, 1980.

 

De Vos, R., e.a. Leuven, ook een garnizoenstad. Leuven, 1989.

 

De Zuttere, C. Enquête sur la pêche maritime en Belgique. 1: Etude économique de la pêche maritime. Brussel, 1909.

 

De Zuttere, C. en Vermaut, R. Enquête sur la pêche maritime en Belgique. 2: Etude sociale de la pêche maritime. Brussel, 1914.

 

Doms, R., François, L. en Vancoppenolle, C. Tussen beleid en belang: geschiedenis van de Kamers van Koophandel in België (17de - 20ste eeuw). Brussel, 1995.

 

Doursther, H. Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, contenant des tables des monnaies de tous les temps. Brussel, 1840.

 

Duchêne, V. “Tussen olie en electriciteit”. De gasindustrie in Leuven tijdens de negentiende eeuw, 1834-1905. Leuven, 1992 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Evans, C. “Capitol, Labor, and Class in the Victorian City”. In: Journal of Urban History 25 (1999), 745-754.

 

Fanselow, F. “The Bazaar Economy: Or How Bizarre is the Bazaar Really?”. In: Man 25 (1990), 250-265.

 

Fiers, M-C. Paupers en pauperisme in de Sint-Geertrudisparochie te Leuven 1836-1860. Leuven, 1984 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

François, L. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis. 2: Bibliografie van de licenciaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de nieuwste geschiedenis, 1975-1994. Gent, 1995.

 

Gadisseur, J. “Output per Worker and its Evolution in Belgian Industry, 1846-1910”. In: Blomme, J. en Van der Wee, H., ed. The Economic Development of Belgium since 1870. Cheltenham, 1997.

 

Gauss, H. Politieke en sociale evolutie van België. Leuven, 1997.

 

Gilain, G. en Uytterhoeven, R. De Tijd van Toen. Memoires van een Leuvenaar - 1900 tot 1914-18. Antwerpen, 1982.

 

Gobyn, R. “De ‘Almanach’ en de ‘Annuaire du Commerce et de l’Industrie de Belgique’. Hun betekenis voor het sociaal-economisch onderzoek van het platteland en kleine steden in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het geval Tielt”. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 9 (1983), 49-59.

 

Goossens, M. De economische ontwikkeling van de Belgische landbouw in regionaal perspectief, 1812-1846. Een analyse op basis van de ontwikkeling van het regionaal landbouwprodukt. Londen, 1990.

 

Greefs, H. “Enkele zwaartepunten in het onderzoek naar ondernemerschap en ondernemingsstrategieën te Antwerpen gedurende de periode 1794-1870”. In: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 76 (1998), 419-442.

 

Hallsworth, A.G. en Stobart, J. “Change and Stability, Structure and Agency in Retailing: the Case of Stoke-on-Trent”. In: The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 9 (1999), 203-221.

 

Hannes, J. “De kleine producent en de kleinhandelaar in de 19de eeuw”. In: Archief en bibliotheekwezen in België 10 (1973), 55-65.

 

Hannes, J. De economische bedrijvigheid te Brussel, 1846-1847. Controle en aanvulling van de nijverheidstelling van 15-10-1846. Leuven-Parijs, 1965.

 

Harris, F. en O’Brien, L. Retailing: Shopping, Society, Space. Londen, 1991.

 

Hermans, J. La boulangerie à Louvain. Gent, 1904.

 

Hermans, W. De sociale mentaliteit van de Leuvense burgerij in de bewogen jaren 1878-1891. Leuven, 1982 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Heyrman, P.,  e.a., ed. Voor eigen winkel: honderd jaar middenstand en middenstandsbeweging in Oost-Vlaanderen. Gent, 1991.

 

Heyrman, P. Zelfstandigen in beweging. Middenstandsorganisatie in de provincie Antwerpen 1854/1994. Antwerpen, 1994.

 

Heyrman, P., Jaumain, S. en Vanthemsche, G. “De middenstandsorganisaties en de gemeenteverkiezingen in vijf Belgische steden (1895-1952)”. In: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis 72 (1994), 311-380.

 

Heyrman, P. Tussen vrijheid en regulering. Middenstandsbeweging en middenstandsbeleid in België (1918-1940). Leuven, 1997.

 

Heyrman, P. “De organisaties van zelfstandigen”. In: Vanden Eeckhout, P. en Vanthemsche, G. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e en 20e eeuw. Brussel, 1999.

 

Honoré, I. “Markten en winkels”. In: van Ermen, E., e.a., ed. Waar is de tijd? 2000 jaar Leuven en Oost-Brabant. Zwolle, 2000.

 

Howkins, A. en Vigne, T. “The Small Shopkeeper in Industrial and Market Towns”. In: Crossick, ed. The Lower Middle Class in Britain. Londen, 1979.

 

Jackson Lears, T.J. en Wightman Fox, R., ed. The Culture of Consumption: Critical Essays in American History, 1880-1980 . New York, 1983.

 

Jackson Lears, T.J. “From Salvation to Self-realization: Advertising and the Therapeutic Role of the Consumer Culture, 1880-1930”. In: Jackson Lears, T.J. en Wightman Fox, R., ed. The Culture of Consumption: Critical Essays in American History, 1880-1980. New York, 1983.

 

Jansen, H.S.J. “De worsteling met de engel. De problemen van stadshistorici met hun onderzoeksobject”. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 104 (1991), 167-189.

 

Jaumain, S. “Un métier oublié: le colporteur dans la Belgique du XIXe siècle”. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 16 (1985), 307-356.

 

Jaumain, S. “Le petit commerce bruxellois face au ‘Bonheur des dames’. Naissance de la grande distribution et nouvelles stratégies des petits détaillants (1870-1914)”. In: Cahiers de la Fonderie 3 (1987), 3-20.

 

Jaumain, S. en Kurgan-Van Hentenryk. Aux frontières des classes moyennes: la petite bourgeoisie belge avant 1914. Brussel, 1992.

 

Jaumain, S. “Les petits commerçants et la frontière entre petite bourgeoisie et classe ouvrière (1880-1914)”. In: Jaumain, S. en Kurgan-Van Hentenryk, G., ed. Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914. Brussel, 1992.

 

Jaumain, S. Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1894). Brussel, 1995.

 

Jaumain, S. “Die Anfänge des Messenvertriebs in Belgien und seine Auswirkungen auf die Verbraucher 1880-1914”. In: Kaelble, H., Kocka, J. en Siegrist, H. Europäische Konsumgeschichte. Zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des Konsums (18. Bis 20. Jahrhundert). Frankfurt - New York, 1997.

 

Jefferys, J.B. Retail Trading in Britain, 1850-1950. Cambridge, 1954.

 

Jonckheere, W.G. Bevolking en moraliteit. Aspecten van de demografische evolutie te Leuven onder het Frans bewind (1794-1814). Leuven, 1960 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Jonckheere, W.R. Het Leuvens stadsbeeld omstreeks 1830. Het kadaster als bron voor de lokalisering van arm en rijk. Leuven, 1965 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Klep, P. en Van Cauwenberghe, E., ed. Entrepreneurship and the Transformation of the Economy (10th - 20th Centuries). Essays in Honour of Herman Van der Wee. Leuven, 1994.

 

Kurgan-Van Hentenryk, G. “A la recherche de la petite bourgeoisie: l’Enquête orale de 1902-1904”. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 14 (1983), 294-298.

 

Kurgan-Van Hentenryk, G. “A Forgotten Class: the Petite Bourgeoisie in Belgium 1850-1914”. In: Crossick, G. en Haupt, H.G., ed. Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth Century Europe. Londen, 1984.

 

Kurgan-Van Hentenryk, G. “Une classe oubliée”. In: Jaumain, S. en Van Hentenryk, G. Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914. Brussel, 1992.

 

Lambrechts, H. Wat een beenhouwer of varkensslachter weten moet. Brussel, 1905.

 

Lambrechts, H. Wat een kruidenier weten moet. Hasselt, 1906.

 

Lambrechts, H. Wat een bakker weten moet. Antwerpen, 1907.

 

Landuyt, G. “De voedingsnijverheid”. In: Baetens, R., ed. Industriële revoluties in de provincie Antwerpen. Antwerpen, 1984.

 

Lemmens, J.F. Tussen leest en burgertrots: zoektocht naar de wortels van de middenstandsorganisatie in het arrondissement Leuven. Leuven, 1996 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Lintsen, H.W., ed. Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I: Techniek en modernisering. Landbouw en voeding. Zutphen, 1993.

 

Lintsen, H.W., ed. Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel II: Gezondheid en openbare hygiëne. Waterstaat en infrastructuur. Papier, druk en communicatie. Zutphen, 1993.

 

Lintsen, H.W., ed. Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel V: Techniek, beroep en praktijk. Zutphen, 1993.

 

Lintsen, H.W., ed. Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel VI: Techniek en samenleving. Zutphen, 1993.

 

“Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore”. In: Het Tijdschrift van het Gemeentekrediet 46 (1992).

 

Loots, F. “Les mouvements fondamentaux des prix de gros en Belgique de 1822 à 1913”. In: Bulletin de l’Institut des Sciences Economiques 8 (1936-1937), 23-47.

 

Magits, M. Demografische en sociale structuren te Leuven (1846-1860). Bijdrage tot de stadsgeschiedenis in de 19de eeuw. Brussel, 1974.

 

Mathias, P. Retailing Revolution: A History of  Multiple Retailing in the Food Trades Based upon the Allied Suppliers Group of Companies. Londen, 1967.

 

Matthijs, K., Van Bavel, J.en Van de Velde, I. Leuven in de negentiende eeuw: de bevolking: een spiegel van het dagelijkse leven. Leuven, 1997.

 

Metsu, D. De Kamers van Koophandel van Oostende, 1803-1914. De evolutie van een drukkingsgroep. Gent, 1983.

 

Meulemans, A. Oude Leuvense straten en huizen. De Grote Markt met de Sint-Pieterskerk en het verdwenen kerkhof. Leuven, 1973.

 

Meulemans, A. Atlas van het oude Leuven. Leuven, 1981.

 

Michotte, F. “L’évolution des prix de détail en Belgique de 1830 à 1913”. In: Bulletin de l’Institut des Sciences Economiques 8 (1937), 345-357.

 

Mitchell, I. “Retailing in Eighteenth- and early Nineteenth Century Cheshire”. In: Transactions of the Historical Society of Lancashire and Cheshire 130 (1981), 37-60.

 

Mitchell, I. “The Development of Urban Retailing, 1700-1815”. In: Clark, P., ed. The Transformation of English Provincial Towns, 1600-1800. Londen, 1984.

 

Moreau, G. “Entre classe ouvrière et petite bourgeoisie: les premières tentatives de syndicalisation des employés”. In: Jaumain, S. en Kurgan-Van Hentenryk, G. Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914. Brussel, 1992.

 

Morias, C. en Uytterhoeven, R. Heverlee 1846-1976. Evolutie in woord en beeld. Leuven-Amersfoort, 1996.

 

Morris, J. The Politcal Economy of Shopkeeping in Milan 1886-1922. Cambridge, 1993.

 

Mui, H-C. en Mui, L.H. “Andrew Melrose, Tea Dealer and Grocer of Edinburgh, 1812-1833”. In: Business History 9 (1967).

 

Mui, H-C. en Mui, L.H. Shops and Shopkeeping in Eighteenth-Century England. Montreal-Londen, 1989.

 

Nauwelaerts, W. Bijdrage tot de geschiedenis van de pers in het arrondissement Leuven, Repertorium (1733-1914). Leuven, 1977 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Neirynck, M. De loonen in België sedert 1846. Antwerpen, 1944.

 

Nijhof, E. en Scholliers, P., ed. Het tijdperk van de machine. Industriecultuur in België en Nederland. Brussel, 1996.

 

Notre labeur. La région de Louvain pendant la guerre. Z.d., z.p.

 

Peeters, A. De Antwerpse Kamer van Koophandel van 1802 tot 1914: haar werking en invloed . Antwerpen, 1976.

 

Peeters, M. Gids voor oud Leuven. Antwerpen, z.d.

 

Philippe, P. De parochie van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Predikheren in het hart van Leuven. De evolutie van haar sociaal-ekonomische struktuur in de 19e eeuw. Leuven, 1983 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Philips, A. Bibliografie betreffende de sociale en economische toestand in het Vlaamse landgedeelte. Knokke, 1958.

 

Phillips, M. “The Evolution of Markets and Shops in Britain”. In: Benson, J. en Shaw, G., ed. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Pluymers, B. De industriële ontwikkeling van Mechelen (1795-1914). Leuven, 1988 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Pluymers, B. “De snelle demografische en industriële groei”. In: Van Uytven, R., e.a., ed. De geschiedenis van Mechelen: van heerlijkheid tot stadsgewest. Tielt, 1991.

 

“Publications statistiques officielles de la Belgique de 1830 à 1912”. In: Bulletin Statistique de la Belgique (1911), 113-123.

 

Puissant, A. De cholera te Leuven in het jaar 1866. Leuven, 1981 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Puissant, J. “L’historiographie de la coopération en Belgique”. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 22 (1991), 13-30.

 

Puissant, J. “La coopération en Belgique. Tentative d’évaluation globale”. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 22 (1991), 31-72.

 

Purvis, M. “Co-operative Retailing in Britain”. In: Benson, J. en Shaw, G. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Purvis, M. “Crossing Urban Deserts: Consumers, Competitors and the Protracted Birth of Metropolitan Co-operative Retailing”. In: The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research 9 (1999), 225-244.

 

Saerens, L. Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944). Tielt, 2000.

 

Sas, B. “Aandacht voor een ‘verwaarloosde’ regionale nijverheid. De ontwikkeling van de voedings- en genotmiddelenindustrie in de provincie Antwerpen in de 20ste eeuw: geschiedenis en geregistreerde bedrijfsarchieven”. In: Bijdragen tot de geschiedenis 82 (1999), 95-122.

 

Scholliers, P. “From the ‘Crisis of Flanders’ to Belgium’s ‘Social Question’. Nutritional Landmarks of Transition in Industrializing Europe (1840-1890)”. In: Food and Foodways: Explorations in the History and Culture of Human Nourishment 5 (1992), 151-171.

 

Scholliers, P. “Historical Food Research in Belgium: Development, Problems and Results in the 19th and 20th Centuries”. In: Teuteberg, H.J. European Food History. A Research Review. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Scholliers, P. “The Cost of Living in Nineteenth-Century Belgium”. In: Aerts, E., e.a., ed. Studia Historica Oeconomica. Liber Alumnorum Herman Van der Wee. Leuven, 1993.

 

Scholliers, P. Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België. Antwerpen, 1993.

 

Scholliers, P. en Zamagni, V, ed. Labour’s Reward. Real Wages and Economic Change in 19th- and 20th-Century Europe. Aldershot, 1995.

 

Schot, J.W., ed. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 3: landbouw, voeding. Zutphen, 2000.

 

Schouttens, J. De plaatselijke pers en de verkiezingen te Leuven (1848-1860). Leuven, 1969 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Scola, R. “Food Markets and Shops in Manchester, 1770-1870. In: Journal of Historical Geography 1 (1975), 153-167.

 

Scola, R. “Retailing in the Nineteenth-Century Town: Some Problems and Possibilities”. In: Johnson, J.H. en Pooley, C.G., ed. The Structure of Nineteenth Century Cities. Londen, 1982.

 

Scola, R. Feeding the Victorian City. The Food Supply of Manchester, 1770-1870. Manchester - New York, 1992.

 

Scott, P. Geography and Retailing. Londen, 1970.

 

Segers, Y. De huishuren in België, 1800-1920. Voorstelling van een databank. Leuven, 1998 (onuitgegeven paper).

 

Segers, Y. “De huishuren in België, 1800-1920. Constructie en analyse van een nationale huurprijsindex”. In: Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 25 (1999), 207-232.

 

Segers, Y. “Een omstreden verbruiksbelasting: de stedelijke octrooien in België (1799-1860)”. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 30 (2000), 325-369.

 

Segers, Y. en Dejongh, G. “De hoofdelijke voedselconsumptie in België, 1830-1913. Reconstructie dataset en analyse”. In: Buyst, E., e.a. Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het gebruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19e-20ste eeuw). Leuven, 2000 (onuitgegeven paper).

 

Shaw, G. en Wild, M.T. “Population, Distribution and Retail Provision: the Case of the Halifax-Calder Valley Area of West Yorkshire during the Second Half of the Nineteenth Century”. In: Journal of Historical Geography 1 (1975), 193-210.

 

Shaw, G. Processes and Patterns in the Geography of Retail Change, with Special Reference to Kingston upon Hull, 1880-1950. Hull, 1978.

 

Shaw, G. en Wild, M.T. “Trends in Urban Retailing: the British Experience during the Nineteenh Century”. In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 70 (1979).

 

Shaw, G. “The Study of Retail Development”. In: Benson, J. en Shaw, G., ed. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Shaw, G. “The Economic and Social Context of Retail Evolution. The European Scene: Britain and Germany”. In: Benson, J. en Shaw, G., ed. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Shaw, G. “The Evolution and Impact of Large-scale Retailing in Britain”. In Benson, J. en Shaw, G. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Shaw, G. “Large-scale Retailing in Germany and the Development of New Retail Organisations”. In: Benson, J. en Shaw, G., ed. The Evolution of Retail Systems, c. 1800-1914. Leicester - Londen - New York, 1992.

 

Sibley, D. “The Density Gradients of Small Shops in Cities”. In: Environment and Planning 5 (1973), 223-230.

 

Sibley, D. The Small Shop in the City. Hull, 1975.

 

Strikwerda, C. “ ‘Alternative Visions’ and Working-Class Culture: The Political Economy of Consumer Cooperation in Belgium, 1860-1980”. In: Furlough, E. en Strikwerda, C., ed. Consumers against Capitalism? Consumer Cooperation in Europe, North America and Japan, 1840-1990. Lanham, 1999.

 

Teuteberg, H.J., ed. European Food History. A Research Review. Leicester-Londen-New York, 1992.

 

Uytterhoeven, R. Leuven in oude prentkaarten. Zaltbommel, 1972.

 

Uytterhoeven, R. en Coopmans, A. Heverlee in oude prentkaarten. Zaltbommel, 1974.

 

Uytterhoeven, R. Leuven in oude prentkaarten deel 2. Zaltbommel, 1977.

 

Uytterhoeven, R. en Coopmans, A. Heverlee in oude prentkaarten deel 2. Zaltbommel, 1982.

 

Uytterhoeven, R. Leuven Weleer. 1: Langs bekende handelsstraten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof. Leuven, 1985.

 

Uytterhoeven, R. Leuven Weleer. 2: De Nieuwe Bovenstad: tussen “Statiestraat” (Bondgenotenlaan) en Tiensestraat. Leuven, 1986.

 

Uytterhoeven, R. Leuven Weleer. 3: Langs de Oude Universiteit naar het Begijnhof: Grote- en Oude Markt en de Naamsestraat. Leuven, 1986.

 

Uytterhoeven, R. Leuven Weleer. 4: Van de Volmolen tot Wilsele: langsheen de Dijlevallei en de Vaart. Leuven, 1988.

 

Uytterhoeven, R. Leuven Weleer. 5: Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat, … Leuven, 1989.

 

Uytterhoeven, R. Leuven Weleer. 6: Op de westhelling en langs de Vesten: Leuven rond langs de ‘Boulevards’. Leuven, 1990.

 

Van Buyten, L. Licenciaatsverhandelingen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Moderne Geschiedenis (1934-1970) en het Departement Geschiedenis (1971-1979/80). Leuven, 1980.

 

Van Buyten, L. Leuven anno 1789: tentoonstelling ter gelegenheid van 200 jaar Kamer voor Handel en Nijverheid van het Arrondissement Leuven, Leuven, Bank Brussel Lambert, 10 maart - 4 april 1989, catalogus. Leuven, 1989.

 

Vandegoor, G. Het kanaal Leuven-Mechelen in heden en verleden 1750-2000. Winksele, 1998.

 

Vanden Eeckhout, P., en Vanthemsche, G., ed. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e en 20e eeuw. Brussel, 1999.

 

Vanden Eeckhout, P. “De gemeenten en de lokale openbare instellingen”. In: Vanden Eeckhout, P. en Vanthemsche, G., ed. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e en 20e eeuw. Brussel, 1999.

 

Vanden Eeckhout, P. “Agglomeraties en federaties van gemeenten”. In: Vanden Eeckhout, P. en Vanthemsche, G. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e en 20e eeuw. Brussel, 1999.

 

Vanden Eeckhout, P. “De provincies”. In: Vanden Eeckhout, P. en Vanthemsche, G. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e en 20e eeuw. Brussel, 1999.

 

Vandenven, M. De armen te Leuven. Bijdrage tot een sociaal demografische studie. Leuven, 1966 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Van Der Haegen, H. “Ontwikkeling van de bebouwing te Leuven na 1830”. In: Leuven, een stad die groeit. Leuven, 1975.

 

Van Der Kelen, A. De Kamer van Koophandel te Gent (1830-1900). Gent, 1987.

 

Van der Wee, H. en Aerts, E. De economische ontwikkeling van Europa, 950-1950. Leuven-Amersfoort, 1997.

 

Van der Wee, H. “Investment Strategy of Belgian Industrial Enterprise between 1830 and 1980 and its Influence on the Economic Development of Europe”. In: Blomme, J. en Van der Wee, H., ed. The Economic Development of Belgium since 1870. Cheltenham, 1997.

 

Van der Wee, H. “The Industrial Revolution in Belgium”. In: Porter, R. en Teich, M. The Industrial Revolution in National Context. Europe and the USA. Cambridge, 1998.

 

Van de Wiele, J., e.a. De markt. Economisch forum en kloppend hart van agrarische, stedelijke en industriële maatschappijen. Gent-Leuven, 1988.

 

Van Eeno, R. en Vermeersch, A. Bibliografisch repertorium van de Belgische pers. 1789 - 1914. Leuven-Parijs, 1962.

 

Van Even, E. Louvain dans le passé et dans le présent: formation de la ville, événements mémorables, territoire, topographie, institutions, monuments, oeuvres d’art. Leuven, 1895.

 

Van Goethem, G. “ ‘Het Kooperatief Verbond Antwerpen’ voor 1914”. In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 22 (1991), 311-335.

 

Van Hemelrijck, S. De morfologische groei van de stad Leuven in de 19de en 20ste eeuw. Leuven, 1971 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Van Isacker, K. Mijn land in de kering. 1830-1980. Deel I: Een ouderwetse wereld, 1830-1914. Antwerpen-Amsterdam, 1978.

 

Van Kalvermarkt tot de Layensplein. Leuven, 1990.

 

Van Looy, W. De leurhandel in België. Leuven, 1962 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Van Molle, L. Ieder voor allen. De Belgische Boerenbond 1890-1990. Leuven, 1990.

 

Van Molle, L. Heuristiek van de Nieuwste Tijd. Leuven, 1998 (onuitgegeven cursus).

 

Van Otterloo, A.H. “Voeding in verandering”. In: Schot, J.W., ed. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 3: landbouw, voeding. Zutphen, 2000.

 

Van Otterloo, A.H. “Nieuwe producten, schakels en regimes 1890-1920”. In: Schot, J.W., ed. Techniek in Nederland in de twintigste eeuw. 3: landbouw, voeding. Zutphen, 2000.

 

Van Otterloo, A.H. Voeding in de twintigste eeuw. (Onuitgegeven paper).

 

Van Roosbroeck, R. Twintig eeuwen Vlaanderen. III: De geschiedenis van Vlaanderen. Van de Franse tijd tot 1940. Hasselt, 1972-1979.

 

Van Schoenbeek, G. Novecento in Gent: de wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen. Antwerpen, 1995.

 

Van ’t Dack, A. Beroeps-funktionele indeling van Leuven in 1829 (Acta Geographica Lovaniensa). Leuven, 1977.

 

Van Uytven, R., e.a., ed. De geschiedenis van Mechelen: van heerlijkheid tot stadsgewest. Tielt, 1991.

 

Van Werveke, H. Gent. Schets van een sociale geschiedenis. Gent, 1947.

 

Vasquez Martinez, D. Les pharmaciens en Belgique comme classe socio-professionelle. Brussel, 1989.

 

Vazquez Martinez, D. “A la recherche d’une identité: les pharmaciens”. In: Jaumain, S. en Kurgan-Van Hentenryk, G. Aux frontières des classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914. Brussel, 1992.

 

Verbeemen, J. “De Bruul. Van Patriciërs tot Handelsstraat. Een aspekt van de Mechelse ekonomische evolutie van circa 1800 tot op heden”. In: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 60 (1956), 130-151.

 

Verlinden, C. Documenten van de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant. 4: XIIIe - XIXe eeuw. Brugge, 1973.

 

Vermaut, C. Tot uw dienst. Honderd jaar christelijke middenstandsbeweging in West-Vlaanderen. Leuven, 1991.

 

Vermote, M. “Archieffonds SM Vooruit - De Proletaar Mechelen - Leuven - Lier”. In: AMSAB Tijdingen 1 (1982), 45-46.

 

Vervaeck, S. Bibliografie van de geschiedenis van België (1831-1865). Leuven-Parijs, 1965.

 

Vroom, M. De 19de eeuwse evolutie van de sociale- en beroepspatronen in de St.-Jacobsbuurt te Leuven. Leuven, 1982 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Weber, D. “Selling Dreams: Advertising Strategies from Grands Magasins to Supermarkets in Ghent, 1900-1960”. In: Crossick, G. en Jaumain, S., ed. Cathedrals of Consumption. The European Department Store, 1850-1939. Aldershot, 1999.

 

Wightman Fox, R. “Epitaph for Middletown: Robert S. Lind and the Analysis of Consumer Culture”. In: Jackson Lears, T.J. en Wightman Fox, R., ed. The Culture of Consumption: Critical Essays in American History, 1880-1980. New York, 1983.

 

Willan, T.S. An Eighteenth-Century Shopkeeper: Abraham Dent of Kirkley Stephen. Manchester, 1970.

 

Wilson, C.P. “The Rhetoric of Consumption: Mass-market Magazines and the Demise of the Gentle Reader, 1880-1920”. In: Jackson Lears, T.J. en Wightman Fox, R., ed. The Culture of Consumption: Critical Essays in American History, 1880-1980. New York, 1983.

 

Winstanley, M.J. The Shopkeeper’s World, 1830-1914. Manchester, 1983.

 

Wouters, W. De plaatselijke pers en de gemeenteverkiezingen te Leuven (1830-1848). Leuven, 1966 (onuitgegeven licenciaatsverhandeling).

 

Zech du Biez, G. Les almanachs belges. Etude bibliographique. Braine-le-Comte, 1902.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende