De ontwikkeling van de voedingshandel in Leuven tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw (1860-1910). (Wim Lefebvre)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1   Absoluut aantal voedingswinkels in Leuven, Gent en Mechelen (1860-1908)

 

Bron: Almanach du Commerce et de líIndustrie. Eigen berekening.

 

 

Bijlage 2   Relatief aantal voedingswinkels (per 10 000 inwoners) in Leuven, Gent en Mechelen (1860-1908)

 

Bron: Almanach du Commerce et de líIndustrie. Eigen berekening.

 

Bijlage 3   Kadasterkaart Leuven (1850) en stadsplan Leuven (1909)

 

            De kadasterkaart bestaat uit twee delen; het stadsplan uit 1909 is georiŽnteerd van noord naar zuid. Uit een vergelijking van beide kaarten blijkt duidelijk dat er heel wat minder bebouwing is in Leuven in 1850 dan in 1909. Vooral het stuk tussen de Statiestraat (op de kaart ter hoogte van de nummers 6 en 7) en de Naamsestraat (die van het centrum naar het zuiden van de stad loopt) bestaat nog grotendeels uit velden. Tegen 1909 blijken grote stukken hiervan verkaveld te zijn. Ook de gevangenis en het stadspark zijn nu aangelegd in deze zone. Op de kadasterkaart zien we ook dat de Statiestraat halverwege overgaat in de Schoonzichtstraat (huidige Jan Stasstraat). In 1909 loopt ze reeds door tot in het  centrum. Ook het nieuwe slachthuis is al te zien op de kaart van 1909 (ter hoogte van nummer 23).

 

 

Bijlage 4   Geografische aspecten van de Leuvense voedingshandel

 

            Onderverdeling van Leuven in een centrum, een noordelijke, oostelijke, zuidelijke en westelijke sector. Deze kaart stamt uit de periode tussen 1871 en 1890 (de Statiestraat is reeds afgewerkt, maar de Voer is nog niet overwelfd vanaf de Kruidtuin). De grote lijnen geven de onderverdeling weer van Leuven in een centrum, een noordelijke, oostelijke, zuidelijke en westelijke sector (zie hoofdstuk VI). Daarnaast is op de kaart de geografische inplanting van de belangrijkste Leuvense markten aangebracht. Deze markten worden uitgebreid besproken in hoofdstuk IV.

 

A. De Oude Markt (voornamelijk verkoop van groenten en fruit)

B. Het Sint-Jacobsplein (veemarkt)

C. De Kalvermarkt

D. De Vismarkt

E. De Aardappelmarkt

F. De Graanmarkt

G. Het Hogeschoolplein (verkoop van wild en gevogelte vanaf 1886)

H. Sint-Antoniusplein (o.a. leurhandel in nieuwe waren)

I.    Quinten Metsysplein (voornamelijk verkoop van groenten en fruit vanaf 1882)

 

Bijlage 5   Illustraties

 

Illustratie 7
 

Illustratie 8

 

llustratie 9

 

Illustratie 10

 

Illustratie 11

 

Illustratie 12

 

Illustratie 13

 

Illustratie 14

 

Illustratie 15

 

Illustratie 16

 

Illustratie 17

 

Illustratie 18

 

Illustratie 19

 

Illustratie 20

 

Illustratie 21

 

Illustratie 22

 

Illustratie 23

 

Illustratie 24
 

Illustratie 25
 

Illustratie 26

 

llustratie 27

 

Bijlage 6   Bespreking illustraties

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende