Van KGB tot FSB. De hervorming van de Russische geheime diensten doorgelicht. (Casper Peeters)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

De traditionele dankwoorden gaan uiteraard in de eerste plaats uit naar mijn ouders, die het mij mogelijk maakten de afgelopen vier jaar onder de beste omstandigheden te studeren.

 

Verder bedank ik de promotor van deze verhandeling, professor Malfliet, die mij toestond in alle vrijheid dit werk te voltooien.

 

Ook wil ik europarlementslid Bart Staes danken voor de nuttige tips en richtingaanwijzingen. Bedankt ook aan informaticus Blockxz voor de enkele cruciale ingrepen in de soms enigmatische werking van de Word tekstverwerker.

 

Tenslotte moet ik uiteraard ook alle vriend(inn)en bedanken voor de afgelopen feestelijke studentenjaren!

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende