De private kapitaalmarkt in de 18de eeuw. Een vergelijking tussen de regio’s Gent en Ieper. (Dries Dewulf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Deze scriptie zou er nooit gekomen zijn zonder een aantal mensen die mij steeds gesteund en geholpen hebben. Allereerst mijn promotor Prof. Dr. C. Vandenbroeke, die mij bijgestaan heeft met goede raad en belangrijke informatie. Maar ook drs. Thijs Lambrecht, waarbij ik op alle momenten terecht kon met vragen en opmerkingen en die mij geholpen heeft in het bepalen en verfijnen van het onderwerp.

Hierbij wil ik ook het personeel van het Rijksarchief Gent, het Stadsarchief Ieper en het VVF in Melle bedanken voor hun bereidwilligheid en nuttige tips bij het opzoeken van het bronnenmateriaal. En ook mijn zus en vrienden die in die twee jaar altijd een steun zijn geweest en altijd klaar stonden als het wat minder ging. Een extra dankwoord voor mijn ouders, die mij gesteund hebben en vier jaar in mij hebben geloofd. Het waren ook zij die de ellenlange teksten nagelezen hebben op fouten en hun mening erover gegeven hebben.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende