De private kapitaalmarkt in de 18de eeuw. Een vergelijking tussen de regio’s Gent en Ieper. (Dries Dewulf)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1. Bibliografie

 

1.1. Archiefbronnen

 

1.1.1. Rijksarchief Gent (RAG)

 

589-604: renteregisters Evergem, 1700-1790 (steekproeven)

84-94: ommestellingslijsten Evergem, 1687-1789 (steekproeven)

423, 431, 447-448: registers van erfenissen en onterfenissen Evergem (steekproeven)

 

1.1.2. Stadsarchief Ieper (SAI)

 

81-107, 2e reeks: renten kasselrij Ieper, 1699-1791 (steekproeven)

298, 2e reeks: staat van de bewoning en bedrijfsoppervlakte in de kasselrij Ieper, 1749

7585, 2e reeks: beschrijving van de kasselrij Ieper, 1765

 

1.1.3. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Gent (VVF)

 

184 PR.40B: table des actes de mariages des anciens registres paroissiaux (1751-1794)

(Evergem - parochieregisters - klapper huwelijken 1751-1794)

 

1.1.4. Universiteit Gent

 

handschrift 595, 996: notarisboeken

 

 

1.2. Literatuur

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende