Kanegem (1647-1797). Een historisch-demografische studie van een West-Vlaamse plattelandsgemeenschap. (Birger De Coninck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

§ 1. Bronnen

 

a. Onuitgegeven bronnen

 

1. Rijksarchief Brugge

 

- Fonds Leiedepartement[15]:

* nr. 1242: Bevolkingstelling Kanegem, 12 Pluviose V (31 januari 1797)

* nr. 1246: Bevolkingstelling Kanegem, 28 Vendemiaire VIII (20 oktober 1799)

- Fonds Volkstelling 1815, Eerste reeks:

* nr. 83: Bevolkingstelling Kanegem (1 januari 1815)

- Fonds Aanwinsten:

* nr. 78: Landboek van 1763

* nr. 1945: Receuil des cartes cadastrales de la paroisse de Caeneghem, reduites d'après les originales, 1762.

* nr. 2125: Cahiers réunis: A. Poucke, Caneghem & Ruuslede, 1626

* nr. 5187: Caneghem. Perception de l'assiette dans la paroisse de Caneghem par Daniel Van de Wege. 1681

* nr. 5430: 17e, 18e siècle. Châtellenie de Courtrai. Divers concernant Aerssee­le, Caneghem,...

* nr. 7000: Renteboek van de heerlijkheid van Castilië en het hof te Kanegem, toebehorend aan Balthazar Jozef van Hamme, kanunnik van O.L.V.-kerk te Brugge (met twee kaarten), einde 18e eeuw. 1 register (cfr. nr. 6990)

 

2. Rijksarchief Gent

 

- Fonds Sint-Baafs en Bisdom Gent[16]:

* nr. B.2: communicantencijfers van Kanegem (1682)

* nr. B.3: communicantencijfers van Kanegem (1685, 1687, 1696, 1700, 1704, 1709, 1715, 1723)

* nr. B.4: communicantencijfers van Kanegem (1745, 1751, 1755, 1760)

* nr. B.136: communicantencijfers van Kanegem (1627, 1630, 1640, 1642, 1644, 1652)

* nr. B.2146: communicantencijfers van Kanegem (1617)

* nr. B.2147: communicantencijfers van Kanegem (1618)

* nr. B.2155: communicantencijfers van Kanegem (1637)

* nr. B.2157: communicantencijfers van Kanegem (1661)

* nr. B.2158: communicantencijfers van Kanegem (1684)


 

* nr. B.2159: communicantencijfers van Kanegem (1688)

* nr. B.2161: communicantencijfers van Kanegem (1691)

* nr. B.2162: communicantencijfers van Kanegem (1692-1693)

* nr. B.2458: communicantencijfers van Kanegem (1761, 1775)                         

* nr. B.3341: Proces voor de Raad van Vlaanderen tussen Kanegem en Sint-Baafs m.b.t. bezoldiging onderpastoor, mét Status Animarum (1713)

* nr. B.3333: Proces voor de Raad van Vlaanderen m.b.t. tienden - Sint-Baafs vs. Jacobus Goeminne (1770-1771)

* nr. B.3343: Compromis tussen Sint-Baafs en Jacobus Goeminne m.b.t. tien­den (1771)

* nr. B.3332: Proces voor de Raad van Vlaanderen m.b.t. tienden - Sint-Baafs vs. Jacobus Goeminne (1775-1776)

* nr. K.9849: Meting van alle aardappellanden te Kanegem (1740)

* nr. B.3342/1: Proces voor Raad van Vlaanderen m.b.t. herstel kerk - Kane­gem vs. Sint-Baafs (1621)

* nr. B.3342/4: Stukken m.b.t. de beschadiging van de kerk (1695)

* nr. B.3334: Proces voor de Raad van Vlaanderen m.b.t. vergroting van de kerk en een grotere tiendenklok - Kanegem vs. Sint-Baafs (1773-1777); proces in beroep voor de Grote Raad (1777-1778)

* nr. B.3334A: Status Animarum van 1773

* nr. B.5009: Regelingen m.b.t. vergroting kerk en grotere tiendenklok (1779-1780)

* nr. B.3372: Rekening over de heropbouw in 1661 van de afgebrande pastorie

* nr. B.3337: Proces in beroep voor de Grote Raad tussen Kanegem en Sint-Baafs m.b.t. heropbouw pastorie (1664-1665)

* nr. B.3342/5: Openbare boomverkopingen (eind 17e eeuw)

* nr. B.3342/2: Verzoek van Kanegemnaren om een eigen pastoor (1622)

* nr. B.3336: Proces voor Raad van Vlaanderen tussen onderpastoor Heure­block en Kanegemse schepenbank m.b.t. bezoldiging (1750-1751)

* nr. K.17808: Proces voor Raad van Vlaanderen tussen Kanegem en Sint-Baafs m.b.t. bezoldiging onderpastoor (1751-1753)

* nr. B.3338: Proces voor Raad van Vlaanderen tussen Kanegem en Sint-Baafs m.b.t. bezoldiging onderpastoor (1758)

* nr. K.17822: Gunstig getuigenis van inwoners van Kanegem over hun koster Christiaen De Smet (1744)

* kaart 2631: Schets van Kanegem met tiendeblokken (17e eeuw)

* nr. K.2570: Opmeting en kaart van het Groot Goed ten Broeken (1629)

- Raad van Vlaanderen[17]:

* nr. 947: rolle van weerbare mannen, 1638 (20-50 jaar oud)

* nr. 32104: schapentelling Kanegem (1700)

- Staten van Vlaanderen:

* nrs. 3215-3269: maalgeld, 1615-1700

- Fonds Preud'homme d'Hailly:

* nr. 700: Pointinghe van 1602

* nr. 691: Pointingrolle 1621 en 1623; 1606

* nrs. 271, 691-692, 699, 700: processen tussen de heer van Hames en de heer van Poeke (17e eeuw)

- Kaarten en plans, nr. 1009: plan van Hames (1629)

 

3. Rijksarchief Kortrijk

 

- Fonds Bruine Pakken[18]:

* nr. 5536: Staten van verliezen 1707-1708, o.a. Kanegem

* nr. 5576: Staten van leveringen aan het Franse leger, o. a. Kanegem (1689)

* nr. 5579: Staten van plunderingen en leveringen voor Fransen in 1690, o. a. Kanegem

* nr. 5580: Onkosten geleden door [...] (17.1.1690) sedert juli 1689, door Spaanse, Hollandse en Engelse soldaten, o.a. Kanegem

* nr. 5583: Staten van leveringen, o.a. Kanegem (1691)

* nr. 5587: Onkosten geleden door Spaanse soldaten (1691), o.a. Kanegem

* nr. 5590: Leveringen voor o.a. Kanegem (jaren 1690)

* nr. 5599: Bevolkingstelling 1695, o.a. Kanegem

* nr. 5605: Staten van leveringen 1692/1693 voor o.a. Kanegem

* nr. 5616: Verliezen (1706), o.a. Kanegem

* nr. 5617: Onkosten door oorlog 1709-1710, o.a. te Kanegem

* nr. 5623: Verliezen (1708-1709), o.a. Kanegem

* nr. 5624: Verliezen (1706-1709), o.a. Kanegem

* nr. 5633: Oorlogslasten 1706-1709, o.a. Kanegem

* nr. 5637: Onkosten 1701-1712, o.a. Kanegem

* nr. 5673: Onkosten 1744, o.a. Kanegem

* nr. 5684: Leveringen 1745, Kanegem

* nr. 5699: Graanleveringen (reçus) voor o.a. Kanegem, 1746

* nr. 5702: Onkosten 1747, o.a. Kanegem

* nr. 5853: Hofrechten te Kanegem, 1682 (voll. lijst); adviezen der parochies op het doen der tiendenheffingen (1682), o.a. Kanegem

* nr. 5863: Oorlogsverliezen ca. 1695, o.a. Kanegem

* nr. 5880: Proces Kasselrij Kortrijk vs. Pieter De Roo en consoorten, Kane­gem, 1706

* nr. 5905: Allerlei verzoekschriften (i.v.m. financiële zaken) aan de Kasselrij Kortrijk (18e eeuw), o.a. Kanegem

* nr. 5913: Leveringsbewijzen voor Canegem, 1748

* nr. 5927: Kerk Kanegem, rekwest 1775

* nr. 5933: Paarden: verliezen in de convooien, 1795, o.a. Kanegem

* nr. 5937: Proces Kanegem (1705); opgave bevolkingsgetallen 1796, o.a. Kanegem

* nr. 5955: Opgave per parochie (1785) over de grootte der parochies, molens, tienden,... o.a. Kanegem

* nr. 5969: Verzoekschrift (o.a. Kanegem) (ca. 1620) om een wacht te mogen inrichten

* nr. 6029: Bevolkingstelling Kanegem, 22 december 1692

* nr. 6033: Acq. rek. Kasselrij Kortrijk, 1671 (lopende en oorlogsonkosten der parochies én leveringen van fourage), o.a. Kanegem

* nr. 6088: Telling van de communicanten, februari 1694, o.a. Kanegem

* nr. 6092: Financiële zaken nopens de 1000 transp. impontie 1696 van o.a. Kanegem

* nr. 6093: Bevolkingstelling gedaan bij bevel der Kasselrij Kortrijk, 2 december 1695, door De Bagnols, dd. 28 november 1695, o.a. Kanegem

* nr. 6095: Leveringsstaten in het magazijn der Keizere te Doornik (1793), o.a. Kanegem; lijst van militaire leveringen 1783/1786 door de parochies van de Kasselrij Kortrijk

* nr. 6114: Importverpachtingen Roede van Tielt, 1665; akten over sterfachtige  ontfangerijen, o.a. Kanegem 1719

* nr. 6115: Inkomsten der ontvangers: Kanegem, 1696-1702, 1702-1707

* nr. 6116: Adviezen der parochies op het project der ontvangere van Kortrijk, verkopen 1702, o.a. Kanegem

* nr. 6118: Staten van schulden, renten en obligaties, leningen waarmee de parochies belast zijn voor het jaar 1703, o.a. Kanegem

* nr. 6125: Vage landen en restanten, Kanegem 1703.

* nr. 6129: Verscheidene rekwesten uit de parochies aan de Kasselrij Kortrijk voor belastingsmoderatie, 1704, o.a. Kanegem.

* nr. 6132: Staten, cohieren van de renten, wissels, obligaties waarmee in 1705 belast zijn: o.a. Kanegem

* nr. 6143: Lijst van wachten (16-60 jaar), 1658, o.a. Kanegem (?)

* nr. 6187: Milicie 1747: lijsten + onkosten der milicien, o.a. Kanegem

* nr. 6204: Verliezen 1695, o.a. Kanegem

* nr. 6205: Verliezen 1696, o.a. Kanegem

* nr. 6316: Pioniers (+ wagens) 1747, Kanegem

* nr. 6318: Inkomsten der Kerkfabrieken (jaar II), o.a. Kanegem

* nr. 6319: Eigendommen der pastorieën (sept. 1794), o.a. Kanegem

* nr. 6321: Eigenaars die 25000 gulden bezitten, Kanegem, 1794; lijsten van personen die betaald hebben voor de belasting van 3 miljoen

* nr. 6494bis: Octrooi oprichting windmolen te Aarsele door Joos Vercouter uit Kanegem, 1784

* nr. 6509: Aanbesteding van Kanegem (tweede helft 18e eeuw)

* nr. 6522: Leveringsstaat Kanegem (jaar III)

* nr. 6524: Telling van wevers, 1739

* nr. 6526: Telling van 1765 (bevolking, huizen, gezinnen, land, bos, molens,...)

* nr. 6532: Opvolgingen leen Hames Kanegem, 1611-1741

* nr. 6534: Leenhof Kortrijk 18e eeuw, o.m. Hames te Kanegem

* nr. 6536: Leenhof Kortrijk, o.m. leenverlof Hames Kanegem

* nr. 6537: Leenhof Kortrijk, 18e eeuw, o.m. Kanegem

* nr. 6543: Leenhof Kortrijk; verkoop

* nr. 6563: Onkosten [...] en oorlogskosten (mei 1677 - nov. 1677)

* nr. 6569: Registratie oorlogsverslagen, o.m. Kanegem 1685

* nr. 6637: Recruteurs 1787, o.m. Kanegem

* nr. 6643: Lijsten van oude en nieuwe leden van [...] en municipaliteiten (30 Therm. III), o.m. Kanegem

* nr. 6644: Tiendenheffing Therm. III, moeilijkheden, o.m. Kanegem

- Fonds Colens, nr. 504, Parochie en heerlijkheid Kanegem:

* Pointingrekening, 1 kohier (1786)

* Staat van militaire bekostingen, 1 bundel (1792-1793)

* Schatting van een hofstede, 1 stuk (1781)

* Kerkrekening (onvolledig), 1 kohier (1764-1765)

* Handboek van de ontvanger der heerlijke renten, 1620-1658, 1 kat.

- Fonds Parochierekeningen, Kanegem,  jaren 1703-1733

- Fonds Verzameling Kaarten en plans:

* Nr. 56: twee kaarten van een hoeve met aanhorigheden, gelegen te Kanegem en Poeke, toebehorende aan Van Horebeke uit Gent, getekend door P.J. Lemai­eus, eertijds gezworen landmeter van de kasselrij Kortrijk. 1807 (0,40 X 0,64 en 0,29 X 0,44)

* Nr. 57: grondplan van de kerk van Kanegem met aanduiding van een geplande vergroting. Met bijlagen. 1776 (0,34 X 0,49)

 

4. Stadsarchief Tielt

 

- Burgerlijke Stand Tielt:

* parochieregister 1647-1677[19]

* parochieregister 1677-1699

* parochieregister 1700-1722

* parochieregister 1722-1753

* parochieregister 1754-1777

* parochieregister 1778-1790

* parochieregister 1791-1797

- nrs. 3908-3909: Landboek van Kanegem, 1762

- nr. 961: Verzoekschriften aan de koning en de Raad van Vlaanderen gericht door de stad, de parochie, Wingene, Ruiselede en Kanegem, betreffende o.m. de keurlingen, de wachten en de ongunstige toestand waarin zij verkeren door de nabijheid van de vijand, 1622 (2 stukken)

 

5. Stadsarchief Gent

 

- Penningkohieren, 1571: 20ste penningkohier, reeks 28, nr. 32/136

 

b. Uitgegeven bronnen

 

Bevolking van het Rijksregister op 1 januari 1997, N.I.S., Brussel, 1997, tabel 30.01.

 

Concilium Tridentinum, sessio XXIV. De reformatione matrimonii, deel I, Freiburg, 1924 (uitg. Goerresgeselschaft).

 

J. DE BELDER, L. JASPERS, C. GYSSELS, C. VANDENBROEKE, Arbeid en tewerkstel­ling in West-Vlaanderen op het einde van het Ancien Régime. Een socio-professionele en demografische analyse. Werkdocumenten, 4 delen, Gent, 1984.

 

P. DEPREZ, Graanprijzen te Gent en te Deinze in groten Vlaams, in: C. VERLINDEN, J. CRAEYBECKX, Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (15e-18e eeuw), Brugge, 1959, p. 62-66.

 

F. JACQUES, Le diocèse de Tournai (1690-1728) et ses divisions archidiaconales et décanales de 1331-1789. Cartes de géographie historique, Brussel, 1973.

 

J. MERTENS, Stedelijke "slag" van Kortrijk (1672-1746), in: C. VERLINDEN, E. SCHOL­LIERS, Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (XIIIe-XIXe eeuw), Brugge, 1973, p. 224-229.

 

P. MOUREAUX, La statistique industrielle dans les Pays-Bas autrichiens à l'époque de Marie-Thérèse. Documents et cartes, deel I, Brussel 1974.

 

Receuil des ordonnances des Pays-Bas Autrichiens, 1700-1794, 15 delen, Brussel, 1860-1942.

 

Rituale Romanum Pauli V P.M. iussu editum, Rome, 1615.

 

Statistisch jaarboek van België, CXIII, N.I.S., Brussel, 1995.

 

Statistisch zakjaarboek 1996, N.I.S., Brussel, 1997.

 

Thielt 27 (A6) (1-2), Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens. Levée à l'initiative du comte de Ferraris. Mémoires historiques, chronologiques et œconomiques. Sur les 24 feuilles du N° 4 de la Carte de cabinet des Païs-Bas Autrichiens pour son Altesse royale le duc Charles Alexan­dre de Lorraine. Volume IV, Brussel, 1967.

 

A. SANDERUS, Verheerlykt Vlaandre, 3 delen, Leiden, 1735. Anastatische herdruk, Handza­me, 1968.

 

E. VANDERLINDEN, Chronique des événements météorologiques en Belgique jusqu'en 1834, Brussel, 1924.

 

Volkstelling 1970. Deel I - Bevolkingscijfers, N.I.S., Brussel, 1973, p. 179

 

A. WYFFELS, Stedelijke "slag" van Kortrijk van halfmaart en kerstmis (18e eeuw), in: C. VERLINDEN, J. CRAEYBECKX, Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (15e-18e eeuw), Brugge, 1959, p. 139-142.

 

 

§ 2. Literatuurlijst

 

G. ALGOET, C. VANDENBROEKE, Alfabetisme in Vlaanderen en inzonderheid in Zuide­lijk Vlaanderen (einde 18de eeuw - ca. 1870), Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring "De Gaverstreke", V, 1977, p. 142-178.

 

M. ANDERSON, Approaches to the history of the Western family, 1500-1914, Londen, 1980.

 

R. ANDORKA, La prévention des naissances en Hongrie dans la région "Ormansag" depuis la fin du XVIIIe siècle, Population, XXVI, 1971, p. 63-78.

 

V. ARICKX, Keizersgezinden in het Tieltse en patriottinnen te Wingene, Biekorf, LXIV, 1963, p. 329-332.

 

V. ARICKX, Herbergen in de kasselrij Kortrijk in 1779, De Leiegouw, VII, 1965, p. 3-30.

 

V. ARICKX, De bevolking van Kanegem in 1692 en 1695, De Leiegouw, VI, nr. 1, 1964, p. 21-29.

 

V. ARICKX, Telling van de communicanten in de Kasselrij Kortrijk. Februari 1694, Biekorf, LXV, 1965, nr. 1, p. 17-19.

 

V. ARICKX, Gevluchte Franse priesters in West-Vlaanderen en vooral in de kasselrij Kort­rijk. 1792-1794, De Leiegouw, IX, 1967, p. 59-83.

 

V. ARICKX, Vroedvrouwen uit de Kasselrij Kortrijk in de leer te Gent, 1780-1793, Biekorf, XCIII, 1993, nr. 3, p. 209-239.

 

V. ARICKX, De eerste aardappelen in het Tieltse, Biekorf, LXVI, 1965, nr. 1, p. 17-18.

 

V. ARICKX, Geschiedenis van Egem, Tielt, 1982.

 

P. ARIES, Sur les origines de la contraception en France, Population, VIII, 1953, p. 465-472.

 

P. ARIES, L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime, Parijs, 1960.

 

P. ARIES, Histoire des populations françaises, Parijs-Seuil, 1976.

 

P. ARIES, L'homme devant la mort, Parijs, 1977.

 

A. ARMENGAUD, Démographie et sociétés, Parijs, 1966.

 

A. ARMENGAUD, Mariages et naissances sous le Consulat et l'Empire, Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, XVII, 1970, p. 373-390.

 

A. ARMENGAUD, La famille et l'enfant en France et en Angleterre du XVIe au XVIIIe siècle. Aspects démographiques, Parijs, 1975.

 

A. ARMENGAUD, Les Français et Malthus, Parijs, 1975.

 

A. ARMENGAUD, Geschiedenis van de wereldbevolking, Bussum, 1975.

 

M. ARNOULD, Inleidende nota, Vijf bijdragen tot de locale demografie XVIIe-XIXe eeuw, Brussel, 1963, p. III e.v.

 

M. ARNOULD, Mortalité et épidémies sous l'Ancien Régime dans le Hainaut et quelques régions limitrophes, in: P. HARSIN, E. HELIN, Actes du colloque international de démograp­hie historique. Liège, 18-20 avril 1963. Problèmes de mortalité. Méthodes, sources et bibliog­raphie en démographie historique. Parijs, 1965, p. 465-481.

 

M. ARNOULD, Naar de bronnen van onze historische demografie: de parochieregisters in België, Statistisch Bulletin, XXXIV, 1948, p. 1313-1324.

 

J. ART, Nataliteit en onwettige geboorten: een onontgonnen onderzoeksterrein, Bijdragen tot de geschiedenis en inzonderheid van het aloude hertogdom Brabant, LV, 1972, p. 3-30.

 

J. ART, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 2: Middeleeuwen en moderne tijd, 12e tot 18e eeuw, Gent, 1994.

 

E. BADINTER, L'amour en plus. Histoire de l'amour maternel, XVIIe-XXe siècle. Parijs, 1980.

 

R. BAEHREL, Statistique et démographie historique. La mortalité sous l'Ancien Régime. Remarques inquiètes, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, XII, 1957, p. 85-88.

 

J.P. BARDET, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles. Les mutations d'un espace social, Parijs, 1983.

 

J.P. BARDET, F. LEBRUN, R. LE MEE, Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Parijs, 1993.

 

A. BELLETINI, Quelques considérations sur les problèmes de la réprésentativité des recher­ches en démographie historique, Annales de démographie historique, 1972, p. 55-58.

 

H. BERGUES, La prévention des naissances dans la famille. Ses origines dans les temps modernes, Parijs, 1960.

 

J.-N. BIRABEN, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens et méditer­ranéens, Parijs-Den Haag, 1975-1976.

 

Y. BLAYO, L. HENRY, Données démographiques sur la Bretagne et l'Anjou de 1740 à 1829, Annales de Démographie Historique, 1967, p. 91-171.

 

W.P. BLOCKMANS, De pest in de Nederlanden, Spiegel Historiael, XV, 1980, p. 427-432.

 

E. BOSERUP, Population and technology, Oxford, 1981.

 

J.P. BOUGARD, Premiers symptômes d'une transition démographique: ce qu'enseignent les fluctuations saisonnières des naissances, mariages et décès à Wasnes et à Warquignes aux XVIIIe et XIXe siècles, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XII, 1981, p. 147-194.

 

J. BOURGEOIS-PICHAT, La mesure de la mortalité infantile, Population, VI, 1951, p. 233-248, 459-480.

 

A. BRASSEUR, La mortalité infantile dans la Région du Nord, Hommes et terres du Nord, 1965, p. 7-36.

 

R. BRENNER, The Brenner debat. Agrarian class structure and economic development in the industrial Europe, Cambridge, 1985.

 

C. BRUNEEL, L'âge de la communion sous l'Ancien Régime. Une direction de recherche, Revue d'histoire ecclésiastique, LXXI, 1976, p. 392-401.

 

C. BRUNEEL, La mortalité dans les campagnes: le duché de Brabant aux XVIIe et XVIIIe siècles, Leuven, 1977.

 

C. BRUNEEL, L'épidémie de dysenterie de 1779 dans les Pays-Bas autrichiens, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor geschiedenis, CXLV, 1979, p. 191-395.

 

C. BRUNEEL, L. DELPORTE, B. PETITJEAN, L'enquête de 1786 en vue de la réforme des paroisses des Pays-Bas Autrichiens. Edition critique des données démographiques, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1998.

 

J. BUISMAN, Bar en boos. Zeven eeuwen winterweer in de Lage Landen, Baarn, 1984.

 

A. BURGIERE, De Malthus à Max Weber: le mariage tardif et l'esprit d'entreprise, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, XXVII, 1972, p. 1128-1138.

 

A. BURGIERE, L'Ancien Régime démographique: un modèle? une stratégie?, Mélanges F. Braudel II, Toulouse, 1973, p. 87-98.

 

A. BURGIERE, La démographie, Faire l'histoire. Nouvelles approches, Parijs, 1974, p.75-104.

 

I. CALLENS, Leven en werken in de kasselrij Kortrijk: sociaal-economische en demografische studie van de 18e eeuw, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1985.

 

I. CALLENS, De evolutie van de bevolking in de Kasselrij Kortrijk in de 18e eeuw, De Leiegouw, XXIX, 1987, p. 57-65.

 

M. CASIER, De bevolking van Dentergem 1668-1796. Een historisch-demografisch onder­zoek van een plattelandsparochie, K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1982.

 

R. CASTELAIN, Het leven op het platteland tussen Kortrijk en Oudenaarde (16e-18e eeuw), Oudenaarde, 1983.

 

J.D. CHAMBERS, The Vale of Trent 1670-1800. A regional study of economic change, Londen-New York, s.d..

 

J.D. CHAMBERS, Population, economy and society in pre-industrial England, Oxford, 1972.

 

A. CHAMOUX, C. DAUPHIN, La contraception avant la Révolution française: l'exemple de Châtillon-sur-Seine, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, XXIV, 1969, p. 662-684.

 

H. CHARBONNEAU, Vie et mort de nos ancêtres, Montréal, 1975.

 

H. CHARBONNEAU, Tourouvre-au-Perche aux XVIIe et XVIIIe siècles. Etude de démog­raphie historique, Parijs, 1970.

 

P. CHAUNU, Malthusianisme démographique et malthusianisme économique, Annales. Economies, sociétés, civilisations, XXVII, 1972, p. 1-19.

 

P. CHAUNU, Un futur sans avenir, Histoire et population, Parijs, 1979.

 

P. CHAUNU, Histoire, science sociale, Parijs, 1974.

 

R. CHESTER, Divorce en Europe, Leiden, 1977.

 

C.M. CIPOLLA, Between history and economics, an introduction to economic history, Bolog­na, 1988.

 

M. CLOET, De leeftijdsgrens tussen communicanten en niet-communicanten in de 17de en 18de eeuw. Een methodologisch gegeven voor het berekenen van het bevolkingscijfer, De Leiegouw, VIII, 1966, p. 451-471.

 

M. CLOET, Het kerkelijk leven in een landelijke dekenij van Vlaanderen tijdens de XVIIe eeuw. Tielt van 1609 tot 1700, Leuven-Gent, 1968.

 

M. CLOET, Kerkelijke instellingen en het belang ervan voor de plaatselijke geschiedenis (XVIe-XVIIIe eeuw), De Leiegouw, XXV, 1983, p. 3-31.

 

M. CLOET, C. VANDENBROEKE, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, 1989.

 

M. CLOET, Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991.

 

M. CLOET, Richtlijnen voor de Status Animarum, voornamelijk in het Bisdom Gent onder het episcopaat van Antoon Triest (1623-1657), in: H. SOLY, R. VERMEIR, Beleid en bestuur in de Oude Nederlanden. Liber Amicorum prof. dr. M. Baelde, R.U.G., 1993, p. 39-47.

 

M. CLOET, Het gelovige volk in de 17e eeuw, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Neder­landen, deel VIII, Haarlem, 1979, p. 393-417.

 

M. CLOET, Het gelovige volk in de 18e eeuw, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Neder­landen, deel IX, Haarlem, 1979, p. 396-412.

 

M. CLOET, Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen, Brugge, 1985.

 

M. CLOET, N. BOSTYN, K. DE VREESE, Repertorium van dekanale visitatieverslagen betreffende de Mechelse kerkprovincie (1559-1801), Leuven, 1989.

 

A. COALE, P. DEMENY, Regional model life-tables and stable populations, Princeton, 1966.

 

A. COSEMANS, De bevolking van Brabant in de XVIIde en XVIIIde eeuw, Brussel, 1939.

 

I. COTTENS, Alfabetisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1780-1870, R.U.G., onuitgege­ven licentiaatsverhandeling, 1980.

 

F. DAELEMANS, Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de huishoudens te Grimbergen en in Midden-Brabant op het einde van de 18e eeuw, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XII, 1981, p. 245-315.

 

F. DAELEMANS, Bronnen voor het historisch-demografisch onderzoek van het hertogdom Brabant tijdens het ancien régime. Enkele kritische nota's, in: F. DAELEMANS, Bronnen en methoden van de historische demografie, voor 1850, Brussel, 1984, p. 45-73.

 

D. DALLE, De bevolking van de stad en van de kasselrij Veurne in 1796, Album archivaris Jos De Smet, 1964, p. 121-146.

 

D. DALLE, De bevolking van Veurne-Ambacht in de XVIIe en XVIIIe eeuw, Brussel, 1963.

 

H. DANNEELS, Uit de school geklapt..., in: Hij komt van Kanegem, Nazareth, 1982, p. 25-30.

 

P. DARMON, Le mythe de la procréation à l'âge baroque, Parijs, 1981.

 

R. DARQUENNE, La dysenterie en Belgique à la fin de l'Empire, Revue du Nord, LII, 1970, p. 367-373.

 

R. DE BRABANDERE, De Kathedraal van te Lande, s.l., 1990.

 

R. DE BRABANDERE, Het groot Goet ten Broucken en de Kanegemse dorpsheerlijkheid Sint-Baafs, De Roede van Tielt, XX, nr. 3-4, 1989, 102-154.

 

R. DE BRABANDERE, De strijd om de titel Heer van Kanegem, De Roede van Tielt, XXIII, nr. 4, 1992, p. 130-150.

 

R. DE BRABANDERE, Het oud kasteel van Kanegem, De Roede van Tielt, XXI, 1990, nr. 4, p. 200-207.

 

J. DE BROUWER, Het belang van de kommunikantencijfers en de verhouding ervan tot de bevolking, Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal, Letter­kunde en Geschiedenis, XVII, 1963, p. 67-80.

 

J. DE BROUWER, De demografische evolutie in de meierij Erembodegem en de heerlijkheid Oordegem gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw, Vijf bijdragen tot de locale demografie XVIIe-XIXe eeuw, Brussel, 1963, p. 69-120.

 

J. DE BROUWER, Demografische evolutie van het land van Aalst, 1570-1800, Brussel, 1968.

 

J. DE BROUWERE, Les dénombrements de la châtellenie d'Audenarde 1469-1801, Hande­lingen van de koninklijke commissie voor geschiedenis, CIII, 1938, p. 513-546.

 

J. DE BRUYN, Geschiedenis van de abortus in Nederland. Een analyse van de opvattingen en discussies, 1600-1979, Amsterdam, 1979.

 

E. DE CLERCQ, De geschiedenis van Aarsele, Brugge, 1881.

 

E. DEGROOF, Een historisch-demografische studie van Astene 1670-1829, R.U.G., onuitge­geven licentiaatsverhandeling, 1974.

 

P. DE GROOTE, Onwettige kinderen in Oudenaarde en op het omliggende platteland 1700-1850, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1991.

 

R. DE HERDT, Bijdrage tot de geschiedenis van de veeteelt in Vlaanderen, inzonderheid tot de geschiedenis van de rundveepest, 1769-1785, Leuven-Gent, 1970.

 

M. DELANGE, Oostrozebeke (1729-1797). Een historisch-demografische analyse van een dorp op het West-Vlaamse platteland tijdens de achttiende eeuw, K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1998.

 

M. DELMOTTE, De kasselrij Kortrijk en de Gaverstreek, de grote verliezers van de negenja­rige oorlog (1688-1697), Jaarboek van de geschied- en heemkundige kring "De Gaverstreke", IV, 1976, p. 91-215.

 

M. DELMOTTE, De evolutie van de Waregemse bevolking tussen 1440 en 1698, Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke", II, 1974, p. 117-205.

 

J. DELUMEAU, La peur en Occident, XIVe-XVIIIe siècles, Parijs, 1978.

 

L. DE MAUSE, The history of childhood, New York, 1974.

 

L. DE MEUTER, Huwelijksvoorwaarden en -beletselen in het oud regime, Vlaamse Stam, XII, 1976, nr. 2, p. 73-82.

 

D. DEMUYTERE, Demografische evolutie in de Kasselrij en in het arrondissement Oudenaar­de (14e-20e eeuw), R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1987.

 

L. DENDOOVEN, Dit is West-Vlaanderen, Deel II, Brugge, 1959, p. 720-724.

 

R. DENIEL, L. HENRY, La population d'un village du Nord de la France, Sainghin-en-Mélantois, de 1665 à 1851, Population, XX, 1965, p. 563-602.

 

D. DE PAEMELAERE, Een historisch-demografische studie van een Zuidoost-Vlaamse gemeente: Petegem aan de Schelde (1700-1930), R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhande­ling, 1998.

 

J. DE PAUW, Amours illégitimes et société à Nantes au XVIIIe siècle, Annales. Economies, sociétés, civilisations, XXVII, 1972, p. 1155-1182.

 

P. DEPREZ, De bevolking van Evergem, Knesselare, Ronsele en Zomergem in het licht van de volkstellingen van 1796-1798, Vijf bijdragen tot locale demografie, XVIIe-XIXe eeuw, Brussel, 1963, p. 69-120.

 

P. DEPREZ, The demographic development of Flanders in the eighteenth century, in: D. GLASS, D.E.C. EVERSLEY, Population in history. Essays in historical demography, Londen, 1965, p. 608-630.

 

P. DEPREZ, Het Gentse bevolkingscijfer in de tweede helft van de XVIIIe eeuw, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XI, 1957, p. 177-196.

 

P. DEPREZ, Het bevolkingscijfer in de heerlijkheid Nevele gedurende 16e, 17e en 18e eeuw, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, IX, 1955, p. 49-119.

 

P. DEPREZ, Evolution économique et mouvements paysans en Belgique à la fin du 18e siècle, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, IV, 1973, p. 49-65.

 

C. DE RAMMELAERE, Kanegem gedurende de 18de eeuw. Bijdrage tot de demografische en sociaal-economische plattelandsgeschiedenis, De Leiegouw, IV, 1962, p. 189-203.

 

C. DE RAMMELAERE, Aantekeningen over de aardappelteelt in Kanegem omstreeks het midden van de 18e eeuw, De Leiegouw, V, 1963, nr. 1, p. 115-117.

 

C. DE RAMMELAERE, De Paashouders in de verschillende parochies van de Dekenij Oudenaarde, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, XIV, 1965, nr. 2, p. 221-238.

 

J. DE RIDDER, Moerzeke 1710-1796. Een historisch-demografische analyse van een platte­landsparochie in Oost-Vlaanderen, Leuven, 1986.

 

H. DE SCHRIJVER, Oude landmaten in Vlaanderen. Brussel, 1842. (anastatische herdruk, Brussel, 1968).

 

R. DE SCHRYVER, Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving, K.U.L., 1994.

 

E. DE SEYN, Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten, Deel I, Turnhout, 1953, p. 666.

 

H. DE SMEDT, Ruim een kwart eeuw historische navorsing op het vlak van de demografie van het hertogdom Brabant. Een bibliografisch overzicht (1945-1972), Bijdragen tot de geschiedenis en inzonderheid van het aloude hertogdom Brabant, LV, 1972, p. 264-278.

 

J. DE SMET, De eerste volksoptelling in het Leyedepartement, Biekorf, XXXIII, 1927, p. 203-207.

 

J. DE SMET, De volksoptelling in West-Vlaanderen in 1814-1815, Biekorf, XXXIV, 1928, p. 152.

 

J. DE SMET, De toestand van de Kastelnij Kortrijk in 1765, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, VIII, 1929, p. 103-107.

 

J. DE SMET, Optelling van de wevers in de kastelnij Kortrijk in 1739, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, VIII, 1929, p. 107-112.

 

J. DE SMET, Le dénombrement des foyers en Flandre en 1469, Bulletin de la Commission royale d'Histoire, XCIX, 1935, p. 131.

 

R. DEVLEESHOUWER, De Zuidelijke Nederlanden tijdens het Frans Bewind 1794-1814, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel X, Haarlem, 1980, p. 139-160.

 

L. DE WACHTER, Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten, Antwerpen, 1942-1957.

 

L. DHONT, Politiek en institutioneel onvermogen 1780-1794 in de Zuidelijke Nederlanden, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel IX, Haarlem, 1980, p. 139-159.

 

S. DIERICKX, Deviant seksueel gedrag. Zedendelicten in Vlaanderen in de 2e helft 16e-1e helft 19e eeuw, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1997.

 

J. DUPAQUIER, Problèmes de représentativité dans les études fondées sur la reconstitution des familles, Annales de démographie historique. 1972, p. 83-91.

 

J. DUPAQUIER, M. LACHIVER, Les débuts de la contraception en France ou les deux malthusianismes, Annales. Economies, sociétés, civilisations, XXIV, 1969, p. 1391-1406.

 

J. DUPAQUIER, Marriage and remarriage in populations of the past, Londen, 1981.

 

J. DUPAQUIER, Pour la démographie historique, Parijs, 1984.

 

J. DUPAQUIER,  Histoire de la population française, Parijs, 1988.

 

J. DUPAQUIER, La population française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Parijs, 1979.

 

J. DUPAQUIER, Introduction à la démographie historique, Parijs, 1974.

 

J. DUPAQUIER, La population rurale du Bassin parisien à l'époque de Louis XIV, Parijs, 1979.

 

D.E.C. EVERSLEY, Mortality in Britain in the eighteenth century: problems and prospects, in: P. HARSIN & E HELIN, Actes du Colloque international de démographie historique. Liège, 18-20 avril 1963. Problèmes de la mortalité. Méthodes, sources et bibliographie en démographie historique, Parijs, 1965, p. 351-367.

 

J. FABER, Populations changes and economic developments in the Netherlands: a historical survey, A.A.G. Bijdragen, XII, 1965, p. 47-113.

 

J. FLANDRIN, Contraception, mariage et relations amoureuses dan l'Occident Chrétien, Annales. Economies, sociétés, civilisations, XXIV, 1969, p. 1370-1390.

 

J. FLANDRIN, Les amours paysannes (XVIe-XIXe siècle). Amour et sexualité dans les campagnes de l'ancienne France (15e-19e siècle), Parijs, 1975.

 

J. FLANDRIN, L'église et le controle des naissance, Parijs, 1970.

 

J. FLANDRIN, Mariage tardif et vie sexuelle. Discussions et hypothèses de recherches, Annales. Economies, sociétés, civilisations, XXVII, 1972, p. 1351-1378.

 

J. FLANDRIN, Famille. Parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Parijs, 1976.

 

J. FLANDRIN, Le sexe et l'Occident. Evolution des attitudes et des comportements, Parijs, 1981.

 

R. FLETCHER, The family and marriage in Britain, Harmondsworth, 1968.

 

M. FLEURY, L. HENRY, Des registres paroissiaux à l'histoire de la population. Manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état civil ancien. Parijs, 1956.

 

M. FLEURY, L. HENRY, Nouveau manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état civil ancien. Parijs, 1965.

 

M. FLEURY, L. HENRY, Nouveau manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état civil ancien. Deuxième édition, Parijs, 1976.

 

M. FLEURY, L. HENRY, Nouveau manuel de dépouillement et d'exploitation de l'état civil ancien. Troisième édition, Parijs, 1985.

 

M.W. FLINN, The European demographic system, 1500-1820, Brighton, 1981.

 

M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité, Parijs, 1976-1984.

 

G. GADEYNE, De maatregelen uitgevaardigd door de Franse hoofdbesturen in West-Vlaan­deren betreffende bevolkingsregisters en -tellingen, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'émulation" te Brugge, CXII, 1975, p. 231-357.

 

E. GAUTIER, L. HENRY, La population de Crulai, paroisse normande. Etude historique, Parijs, 1958.

J. GELDHOF, De pestepidemie in Brugge 1665-1667, Biekorf, LXXV, 1974, p. 305-328.

 

P. GIGASE, Syllabus van tropische geneeskunde, K.U.L., onuitgegeven cursus, s.d.

 

D. GILL, Illegitimacy, sexuality and the status of women, Oxford, 1977.

 

J. GOODY, L'évolution de la famille et du mariage en Europe, Parijs, 1983.

 

P. GOUBERT, Cent mille provinciaux au XVIIe siècle. Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730, Parijs, 1968.

 

P. GOUBERT, J.P. POUSSOU, Démographie historique, Parijs, 1970.

 

D.B. GRIGG, Population growth and agrarian change: an historical perspective, Cambridge, 1980.

 

P. GUILLAUME, J.-P. POUSSOU, Démographie historique, Parijs, 1970.

 

J.P. GUTTON, Domestiques et serviteurs dans la France de l'ancien régime, Parijs, 1981.

 

M. GYSSELING, Inleiding tot de oude toponymie van West-Vlaanderen, De Leiegouw, XXV, 1983, p. 39-58.

 

M. GYSSELING, Inventaris van het archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent tot eind 1801, deel III, Brussel, 1997.

 

H. GYSSELS, De landschappen van Vlaanderen en Zuidelijk Nederland. Een landschapsecolo­gische studie, Leuven-Apeldoorn, 1993.

 

C. GYSSELS, L. VAN DER STRAETEN, Bevolking, arbeid en tewerkstelling in West-Vlaanderen (1796-1815), Gent, 1986.

 

M.C. GYSSELS, Het voorechtelijk seksueel gedrag in Vlaanderen (1700-1880), Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, X, 1984, p. 71-104.

 

J. HAJNAL, European mariage patterns in perspective, in: D. GLASS, D.E.C. EVERSLEY, Population in history. Essays in historical demography, Londen, 1965, p. 101-146.

 

D. HAKS, Het gezin tijdens het Ancien Régime, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, VI, 1980, p. 235-270.

 

H. HASQUIN, Nijverheid in de Zuidelijke Nederlanden 1650-1795, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VIII, Haarlem, 1979, p. 124-156.

 

H. HASQUIN, J.M. DUVOSQUEL, R. VAN UYTVEN, Gemeenten van België: geschied­kundige en administratief-geografisch woordenboek, Deel I, Brussel, 1980, p. 455-456.

 

G. HECTORS, Een historisch-demografische studie van een Kempense plattelandsgemeen­schap. Kalmthout op het einde van het Ancien Régime (1678-1828), Brussel, 1979.

 

E. HÉLIN, Les recherches sur la mortalité dans la région Liégeoise (15e-19e siècles), in: P. HARSIN, E. HÉLIN, Actes du colloque international de démographie historique. Liège, 18-20 avril 1963. Problèmes de mortalité. Méthodes, sources et bibliographie en démographie historique, Parijs, 1965, p. 155-184.

 

E. HELIN, Travaux récents sur l'histoire de la population belge, Annales de démographie historique, 1966, p. 199-210.

 

E. HELIN, Travaux récents sur l'histoire de la population en Belgique, Annales de démograp­hie historique, 1969, p. 317-332.

 

E. HELIN, Demografische ontwikkeling van de Zuidelijke Nederlanden, 1500-1800, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VIII, Haarlem, 1979, p. 169-195.

 

E. HELIN, La démographie de Liège aux 17e et 18e siècles, Brussel, 1963.

 

L. HENRY, Anciennes familles genevoises. Etude démographique: 16e-20e siècle, Parijs, 1956.

 

L. HENRY, Démographie. Analyse et modèles, Parijs, 1972.

 

L. HENRY, Fécondité des mariages dans le quart sud-ouest de la France de 1720 à 1829. Etude détaillée de la fécondité des couples sédentaires, Annales. Economies, sociétés, civilisa­tions, XXVII, 1972, p. 612-640, 977-1023.

 

L. HENRY, Manuel de démographie historique, Genève-Parijs, 1967.

 

L. HENRY, Variations des noms de famille et changements de prénom. Problèmes qui en résultent pour le couplage automatique des données. Introduction, Annales de démographie historique, 1972, p. 245-250.

 

L. HENRY, A. BLUM, Techniques d'analyse en démographie historique. Deuxième édition, Parijs, 1988.

 

T. HOLLINGSWORTH, The demography of the British peerage, Population studies, XVIII, 1964.

 

R.A. HOULBROOKE, The English family, 1450-1700, Londen, s.d.

 

D. HUNT, Parents and children in history, Londen, 1972.

 

E. HUYS, De pestziekte in 't Kortrijkse tijdens de jaren 1690, Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Kortrijk, XII, 1933, p. 132-144.

 

P. HUYS, Weerbare mannen in de kasselrij Oudenaarde (16e-17e eeuw), in het bijzonder te Moregem (1671), Vlaamse Stam, XXII, 1986, nrs. 7-8, p. 303-306.

 

L. JACQUART, La mortalité infantile dans les Flandres. Etude de démographie Belge, Brus­sel, 1907.

L. JASPERS, C. STEVENS, Arbeid en tewerkstelling in Oost-Vlaanderen op het einde van het acien Régime. Een socio-professionele en demografische analyse, Gent, 1985.

 

G.M.A. JONGBLOET-VAN HOUTTE, De hongersnood van 1740, Spiegel historiael, 1966, p. 156-164.

 

A. KAPPELHOF, De waarde van de visitatieverslagen als bron voor de historische demogra­fie. De baronie van Breda, 1645-1742, Jaarboek van de geschied- en oudheidkundige kring van stad en land van Breda "De Oranjeboom", XXVII, 1974, p. 58-59.

 

P.M.M. KLEP, Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849, A.A.G. Bijdragen, XVIII, 1973, p. 23-94.

 

P.M.M. KLEP, Bevolking en arbeid in transformatie: een onderzoek naar de ontwikkelingen in Brabant, 1700-1900, Nijmegen, 1981.

 

Knack, XXIX, nr. 45, 10 november 1999.

 

J. KOMLOS, The biological standard of living in Europe and America, 1700-1900. Alderskot, 1995.

 

P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM, Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus, Göttingen, 1977.

 

P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM, Industrialization before Industrialization, Cambridge, 1981.

 

P. KRIEDTE, H. MEDICK, J. SCHLUMBOHM, Sozialgeschichte in der Erweiterung - Proto-industrialisierung in der Verengung? Demographie, Sozialstruktur, moderne Hausin­dustrie: eine Zwischenbalanz der Proto-Industrialisierungsforschung, Geschichte und Ge­sellschaft, 1992, p. 70-87, p. 231-255.

 

A.S. KUSMAUL, The ambigous mobility of farm servants, Economic History Review. 1981.

 

M. LACHIVER, La population de Meulan du XVII au XIX siècles (vers 1600-1870). Etude de démographie historique. Parijs, 1969.

 

D. LAMARCQ, Een poging tot sociale stratifikatie in een Zuidvlaamse plattelandsparochie: Velzeke in de tweede helft van de 17e en in de 18e eeuw, Tijdschrift voor Sociale Geschiede­nis, VIII, 1982, p. 282-312.

 

P. LASLETT, La famille et le ménage: approches historiques, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, XXVII, 1972, p. 847-872.

 

P. LASLETT, Size and structure of the household in England over three centuries, Population Studies, XXIII, 1969, p. 199-223.

 

P. LASLETT, Un monde que nous avons perdu. Famille, communauté et strutcture sociale dans l'Angleterre préindustrielle, Parijs, 1969.

 

P. LASLETT, R. WALL, Household and family in past time, Cambridge, 1972.

 

P. LASLETT, Family life and illicit love in earlier generations. Essays in historical sociology, Cambridge, 1977.

 

P. LASLETT, K. OOSTERVEEN, R. SMITH, Bastardy and its comparative history, Londen, 1980.

 

G. LASUY, Historisch-demografische studie van Kaster, 1659-1796, in: M. CLOET, C. VANDENBROEKE, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, 1989, p. 21-52.

 

A.M. LAURET, De Zwarte Dood in maatschappelijk perspectief, Spiegel Historiael, 1978, p. 342-349.

 

C. LEBBE, Hongersnoden en epidemieën, Spiegel Historiael, XV, 1980, p. 8-14.

 

F. LEBRUN, Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles. Essai de démog­raphie et de psychologie historiques, Parijs-Den Haag, 1971.

 

F. LEBRUN, La vie conjugale sous l'ancien régime, Parijs, 1975.

 

F. LEBRUN, Les crises démographiques en France aux XVIIe-XVIIIe siècles, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, XXXV, 1980, p. 205-234.

 

F. LEBRUN, Naissances illégitimes et abandons d'enfants en Anjou au XVIIIe siècle, Anna­les. Economies, Sociétés, Civilisations, XXVII, 1972, p. 1184-1189.

 

S. LECHAT, Mortaliteitsgeschiedenis te Izegem van 1630 tot 1870. Een longitudinaal onder­zoek van een grote gemeente en een kleine stad, K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1986.

 

S. LEDERMANN, Nouvelles tables-type de mortalité, Parijs, 1969.

 

W.R. LEE, European demography and economic growth, Londen, 1979.

 

L. LEMAIRE, La peste de 1666 à Dunkerque. Etude médico-historique, Duinkerke, 1911.

 

K. LEMEY, La vertu de nos ancêtres: mythe of realiteit? Illegitimiteit en prenuptialiteit in West-Vlaanderen tijdens de 17e en 18e eeuw, K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1988.

 

P. LENDERS, De Zuidelijke Nederlanden onder Maria Theresia, 1740-1780, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel IX, Haarlem, 1980, p. 92-112.

 

E. LE ROY LADURIE, L'amenorrhée de famine, Annales. Economies, sociétés, civilisations, XXIV, 1969, p. 1589-1597.

 

E. LE ROY LADURIE, The peasants of Languedoc, Parijs, 1974.

 

R. LESTHAEGHE, Een demografisch model voor de Oostvlaamse landelijke populatie in de 18de eeuw, Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, V, 1974, p. 93-94.

 

R. LESTHAEGHE, Vruchtbaarheidscontrole, nuptialiteit en sociaal-economische verande­ringen in België, 1846-1910, Bevolking en gezin, 1972, p. 251-305.

 

R. LESTHAEGHE, The decline of Belgian fertility, 1800-1970, Princeton, 1977.

 

R. LESTHAEGHE, The second demographic transition in Western countries: an interpretati­on, V.U.B., 1992.

 

D. LEVINE, Family formation in an age of nascent capitalism, Londen, 1977.

 

C. LIS, H. SOLY, Armoede en kapitalisme in pre-industrieel Europa, Antwerpen-Amsterdam, 1980.

 

J. LOTTIN, Naissances illégitimes et filles-mères à Lille, Revue d'histoire moderne et con­temporaine, XVII, 1970, p. 253-322.

 

J. LOTTIN, La désunion du couple, Rijsel, 1975.

 

A. LOWYCK, Werkdocumenten voor de studie van de Boerenkrijg in het Tieltse, De Roede van Tielt, IV, 1973, nr. 3-4, p. 4-21.

 

A. LOWYCK, Werkdocumenten voor de studie van de Boerenkrijg in het Tieltse (bijlagen), De Roede van Tielt, V, 1974, nr. 1-2, p. 4-44.

 

G. MACKENROTH, Bevölkerungslehre, Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung. (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft), Berlijn, 1953.

 

N. MADDENS, De Kasselrij Kortrijk, De Leiegouw, XXV, 1983, p. 233-255.

 

N. MADDENS, De geschiedenis van Kortrijk, Tielt, 1990.

 

M.L. MARCILIO, H. CHARBONNEAU, Démographie Historique, Rouen, 1979.

 

G. MASUY-STROOBANT, Les déterminants individuels et régionaux de la mortalité infantile. La Belgique d'hier et d'aujourd'hui, Brussel, 1983.

 

T. McKEOWN, The modern rise of population, Londen, 1976.

 

A. McLAREN, Reproductive rituals: the perception of fertility in England from the sixteenth century to the nineteenth century, Londen, 1984.

 

F. MENDELS, Proto-industrialization: the first phase of the industrialization process, Journal of Economic History, XXXII, 1972, p. 241-261.

 

F. MENDELS, Agriculture and peasant industry in eighteenth-century Flanders, in: W.N. PARKER, E.L. JONES, European peasants and their markets. Essays in agrarian economic history, Princeton-New Jersey, 1975, p. 179-204.

 

F. MENDELS, Industrialization and population pressure in eighteenth-century Flanders, New York, 1981.

 

F. MENDELS, Des industries rurales à la proto-industrialisation: historique d'un chang­ement de perspective, Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1984, nr. 5, p. 988-991.

 

A. MERCER, Disease, mortality and population in transition, Leicester-Londen-New York, 1990.

 

J. MEUVRET, Les crises de subsistance et la démographie de la France d'ancien régime, Population, I, 1946, p. 643-650.

 

F. MICHEM, Parochiegeestelijkheid tussen het Tieltse en het Oudenaardse, Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke", VIII, 1980, p. 95-197.

 

M. MITTERAUER, Lediger Mütter. Zur Geschichte illegitimer Geburten in Europa, München, 1982.

 

M. MITTERAUER, R. SIEDER, The European family. Patriarchy to Partnership from the Middle Ages to the present, Oxford, 1982.

 

R. MOLS, Bilan d'ensemble des recherches de démographie historique en Belgique depuis une vingtaine d'années, in: P. HARSIN & E HELIN, Actes du Colloque international de démographie historique. Liège, 18-20 avril 1963. Problèmes de la mortalité. Méthodes, sources et bibliographie en démographie historique, Parijs, 1965, p. 121-153.

 

R. MOLS, Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècle, Leuven, 1954-56.

 

R. MOLS, Les registres paroissiaux sous l'Ancien Régime. Leur histoire, Nouvelle revue théologique, LXXXVIII, 1956, p. 487-514.

 

F. MUS, De historisch-demografische ontwikkeling van Aarsele tijdens de Nieuwe Tijd (1627-1795), K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1984.

 

F. MUS, De Aarseelse bevolking in de jaren 1627-1795. Een historisch-demografische analyse, De Roede van Tielt, XVII, 1986, nr. 2, p. 59-69.

 

S. OGILVIE, M. CERMAN, European Proto-Industrialization, Cambridge, 1996.

 

A. OVAERE, Doopnamen in Zwevegem van 1400 tot 1800. IV. Achttiende eeuw, De Leie­gouw, XV, 1973, p. 329-333.

R. PHILIPS, Family breakdown in late eighteenth-century France, Oxford, 1980.

 

L. PRENEEL, De demografische ontwikkeling van België sedert 1800. Aspecten van een transitieproces, Leuven, 1980.

 

L. PRENEEL, Godsdienstig leven in de Zuidelijke Nederlanden 1794-1814, (Nieuwe) Alge­mene Geschiedenis der Nederlanden, deel XI, Haarlem, 1983, p. 47-59.

 

R. PRESSAT, L'analyse démographique, Parijs, 1962.

 

R. PRESSAT, L'analyse démographique. Concepts, méthodes, résultats, Parijs, 1973.

 

P. RAZZELL, The conquest of smalpox: the impact of inoculation on smallpox mortality in eighteenth century Britain, Londen, 1979.

 

M. REINHARD, Histoire générale de la population mondiale, Parijs, 1968.

 

J. ROEGIERS, Kerk en Staat in de Oostenrijkse Nederlanden, (Nieuwe) Algemene Geschie­denis der Nederlanden, deel IX, Haarlem, 1980, p. 361-375.

 

J. ROEGIERS, N.C.F. VAN SAS, Revolutie in Noord en Zuid (1780-1830), in: J.C.H. BLOM, E. LAMBERTS, Geschiedenis van de Nederlanden, Rotterdam, 1993, p. 313-321.

 

E. ROETS, Comparatief onderzoek naar de zuigelingensterfte in Oost- en West-Vlaanderen (begin 19e eeuw), in: M. CLOET, C. VANDENBROEKE, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, 1989, p. 193-206.

 

J. RUWET, Crises démographiques: problèmes économiques ou crises morales. Le pays de Liège sous l'Ancien Régime, Population, IX, 1954, p. 451-476.

 

J. RUWET, Y. WELLEMANS, L'analphabétisme en Belgique (18ième-19ième siècles), Leuven, 1978.

 

E. SABBE, De Belgische vlasnijverheid. Deel II. Van het Verdrag van Utrecht (1713) tot het midden van de XIXe eeuw, Kortrijk, 1975.

 

A. SAUVY, Théorie générale de la population, Parijs, 1966.

 

D. SCHALK, Het maalgeld: toepasbaarheid van een fiscale bron in historisch-demografisch perspektief (1615-1702), R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1987.

 

C. SCHELSTRAETE, H. KINTAERT, D. DUYCK, Het einde van de onveranderlijkheid. Arbeid, bezit en woonomstandigheden in het land van Nevele tijdens de 17e en de 18e eeuw, Nevele 1986.

 

G. SCHELSTRAETE, De relatie tussen de proto-industrie en de huwelijksleeftijd in Oost-Vlaanderen, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1987.

 

S. SCHIFINI D'ANDREA, Vérification des données: erreurs et omissions dans la réconstitu­tion des familles et dans l'exploitation des listes nominatives de population, Annales de démographie historique. 1972, p. 115-120.

 

M. SCHOFIELD, Seksueel gedrag van jongeren, Antwerpen-Utrecht, 1965.

 

R. SCHOFIELD, Representativeness and family-reconstruction, Annales de démographie historique, 1972, p. 121-125.

 

E. SCHOLLIERS, C. VANDENBROEKE, Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden 1480-1800, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel V, Haarlem, 1979, p. 252-310.

 

A.J. SCHUURMAN, De bevolking van Duiven 1665-1785. Een historisch-demografische studie, A.A.G. Bijdragen, XXII, 1979, p. 138-189.

 

A.J. SCHUURMAN, Historische demografie: bevolkings- en gezinsgeschiedenis, Zutphen, 1991.

 

M. SEGALEN, Mari et femme dans la société paysanne, Parijs, 1980.

 

M. SEGALEN, Sociologie de la famille, Parijs, 1981.

 

M. SEGALEN, Mentalité populaire et remariage en Europe Occidentale, in: J. DUPAQUI­ER, Marriage and remarriage in populations of the past, Londen, 1981, p. 67-73.

 

P. SERVAIS, Histoire de la famille et de la sexualité occidentalis (16e-20e siècle), Louvain-la-Neuve, 1993.

 

E. SHORTER, The making of modern family, New York, 1977.

 

E. SHORTER, Female emancipation, birth control and fertility in European history, The American Historical Review, LXXVIII, 1973, p. 605-633.

 

B. SLICHER VAN BATH, De agrarische geschiedenis van West-Europa, 500-1800, Utrecht, 1976.

 

L. SPANHOVE, De bevolkingsevolutie van het platteland omheen Brugge in de 18e eeuw (1725-1795), Heule, 1972, p. 75-108.

 

H. SPRANGERS, Voorschriften met betrekking tot het houden van de parochieregisters, Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, XXXIII, 1997, nr. 11-12, p. 486.

 

J. SOLÉ, L'amour en occident à l'époque moderne, Parijs, 1976.

 

C. STEVENS, Migraties in het arrondissement Tielt bij het begin van de 19e eeuw, in: M. CLOET, C. VANDENBROEKE, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie, Brussel, 1989.

 

L. STOCKMAN, I. HOSTE, Geschiedenis van Poeke, Aalter, 1985.

 

L. STONE, The family, sex and marriage in England, 1500-1800, Londen, 1977.

 

H. STORME, Die trouwen wilt voorsichtelyck. Predikanten en moralisten over de voorberei­ding op het huwelijk in de Vlaamse bisdommen (17e-18e eeuw), Leuven, 1992.

 

N. STRAGIER, De voornaamgeving in West-Vlaanderen in de 17e en 18e eeuw, K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1994.

 

G.D. SUSSMAN, Selling mother's milk. The wet-nursing business in France, 1715-1914, Londen, 1982.

 

G. TACK, Demografische evolutie van Walem. 1674-1755, Bijdragen tot de geschiedenis en inzonderheid van het aloude hertogdom Brabant, LVII, 1974, p. 90-125.

 

M. TERMOTE, G. WUNSCH, An introduction to demographic analysis, 1979.

 

L. TORFS, Fastes des calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique, Doornik-Parijs, 1859-1862.

 

L. VAN ACKER, De opkomst van de aardappelteelt in West-Vlaanderen en West-Europa, Biekorf, LXIII, 1962, p. 321-334.

 

L. VAN ACKER, De rundveepest in West-Vlaanderen gedurende de 18e eeuw, Biekorf, LXII, 1971, p. 81-90.

 

D. VAN ASSCHE-VAN CAUWENBERGH, Deux villages du Brabant sous l'Ancien Régi­me: Bierges et Overijse. Etude de démographie historique, Vijf bijdragen tot de locale demog­rafie, XVIIe-XVIIIe eeuw, Brussel, 1963, p. 9-66.

 

H. VAN BOCXLAER, Herzele 1643-1796. Een historisch-demografisch onderzoek, Brussel, 1979.

 

L. VAN BUYTEN, Graanprijzen in de Zuidelijke Nederlanden, 15e-19e eeuw, Spiegel Historiael, II, 1967, p. 67-77.

 

L. VAN BUYTEN, Drie "doopregisters" van de Leuvens vondelingen (1745-1797), Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis, XVII, 1979, p. 31-69.

 

R. VAN CAENEGEM, Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving, Leuven, 1998.

 

E. VAN CAPPEL, Aanteekeningen over de toestand van de stad en de kasselrij Kortrijk onder Lodewijk XIV, Bulletin van de geschied- en oudheidkundigen kring te Kortrijk, XI, 1914, p. 191-208.

 

P. VAN DAMME, Een methodologische benadering van bevolkingstellingen op het einde van de 17e eeuw te Tielt en omgeving, in: M. CLOET, C. VANDENBROEKE, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, 1989, p. 207-222.

 

C. VANDENBROEKE, Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17de en 18de eeuw, Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXII, 1969, p. 49-68.

 

C. VANDENBROEKE, De opmars van de aardappel, Spiegel Historiael, 1970, p. 352-356.

 

C. VANDENBROEKE, Bevolkingsstructuur en gezinstypologie in Zuid-Oost-Vlaanderen op het einde van het Ancien Régime, Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van Oudenaarde, XVIII, 1976, p. 243-305.

 

C. VANDENBROEKE, Determinanten van de demografische evolutie, R.U.G., onuitgegeven cursus, s.d.

 

C. VANDENBROEKE, Historische demografie, R.U.G., onuitgegeven cursus, s.d.

 

C. VANDENBROEKE, Karakteristieken van het huwelijks- en voortplantingspatroon. Vlaanderen en Brabant, 17de-19de eeuw, Tijdschrift voor sociale geschiedenis, II, 1976, p. 107-145.

 

C. VANDENBROEKE, Overzicht van de zuigelingen- en kindersterfte in Zuid-Vlaanderen (18de-19de eeuw), Demografische evoluties en gedragspatronen van de 9de tot de 20ste eeuw in de Nederlanden (Studia historica gandensia), CC, Gent, 1977, p. 199-222.

 

C. VANDENBROEKE, Prospektus van het historisch-demografisch onderzoek in Vlaande­ren, Handelingen van het genootschap voor geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'Émulation" te Brugge, CXIII, 1976, p. 1-85.

 

C. VANDENBROEKE, De sociale leefwereld van het kind in Vlaanderen, 17e-19e eeuw, Tijdschrift voor Geschiedenis, XCIV, 1981, p. 412-426.

 

C. VANDENBROEKE, Landbouw in de Zuidelijke Nederlanden 1650-1815, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VIII, Haarlem, 1979, p. 73-101.

 

C. VANDENBROEKE, Hoe rijk was Arm Vlaanderen?, Brugge, 1995.

 

C. VANDENBROEKE, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, 1981.

 

C. VANDENBROEKE, Vrijen en trouwen. Van de Middeleeuwen tot heden, Brussel-Amster­dam, 1986.

 

C. VANDENBROEKE, Het seksueel gedrag der jongeren in Vlaanderen sinds de late XVIe eeuw, Bijdragen tot de Geschiedenis, LXII, 1979, p. 193-230.

 

C. VANDENBROEKE, Zuigelingensterfte, bevallingsstoornissen en kraambedsterfte (17e-19e eeuw), Bijdragen tot de geschiedenis, LX, 1977, p. 133-163.

 

C. VANDENBROEKE, Levensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen (17e-18e eeuw), Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XXXI, 1977, p. 151-189.

 

C. VANDENBROEKE, Scharniereeuw: 1750-1850, De geschiedenis van de Kleine Man, Brussel, 1979, p. 96-127.

 

C. VANDENBROEKE, Sexualiteit- en huwelijksbeleving in Vlaanderen, Spiegel Historiael, XIV, 1979, p. 425-433.

 

C. VANDENBROEKE, De leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen 15e-19e eeuw, Bijdragen tot de Geschiedenis, LXIV, 1981, p. 131-166.

 

C. VANDENBROEKE, Parochieregisters als bron voor de studie van sociale stratificatie, in: J. DE BELDER, W. PREVENIER, C. VANDENBROEKE, Sociale mobiliteit en sociale structuren in Vlaanderen en Brabant tot de 20e eeuw, Gent, 1983, p. 59-78.

 

C. VANDENBROEKE, Evolutie van land- en bedrijfspacht in de streek van Kortrijk van de late 16e eeuw tot begin 19e eeuw, De Leiegouw, XXVII, 1985, p. 33-54.

 

C. VANDENBROEKE, Vlaamse koopkracht. Gisteren, vandaag en morgen, Leuven, 1984.

 

C. VANDENBROEKE, W. VANDERPIJPEN, Landbouw en platteland in de Zuidelijke Nederlanden 1770-1844, (Nieuwe) Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel X, Haarlem, 1981, p. 183-209.

 

C. VANDENBROEKE, F. VAN POPPEL, A.M. VAN DER WOUDE, De zuigelingen- en kindersterfte in België en Nederland in seculair perspectief, Tijdschrift voor Geschiedenis, XCIV, 1981, p. 461-491.

 

H.F.J.M. VAN DEN EERENBEEMT, De "Roode dood" in de stad en meierij van 's Herto­genbosch. Een dysenterie-epidemie in de jaren 1779-1783, Economisch en sociaal-historisch jaarboek, XXXVI, 1973, p. 75-102.

 

P. VANDEPITTE, Tielt. Speuren naar heden en verleden van Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle, Tielt, 1985.

 

L. VANDERMAELEN, Historisch-demografisch onderzoek van Avelgem (1628-1796), in: M. CLOET, C. VANDENBROEKE, Tien bijdragen tot de lokale en regionale demografie in Vlaanderen, Brussel, 1989, p. 53-80.

 

K. VANDERMEERSCH, De Status Animarum in Oost-Vlaanderen (18e eeuw). Een historisch-demografische bron. R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1980.

 

J. VAN DER MEULEN, Hij komt van Kanegem..., in: Hij komt van Kanegem, Nazareth, 1982, p. 11-16.

 

K. VANDER PLAETSE, Voorhuwelijks sexueel gedrag te Gent (1700-1850), R.U.G., onuit­gegeven licentiaatsverhandeling, 1989.

A.M. VAN DER WOUDE, De weerbare mannen van 1747 in de dorpen van het Zuiderkwar­tier van Holland als demografisch gegeven, A.A.G. Bijdragen, VIII, 1962, p. 35-76.

 

A.M. VAN DER WOUDE, Gezinsreconstructie: een nieuwe techniek voor de historische demo-grafie, Spiegel Historiael, III, 1968, p. 306-313.

 

A.M. VAN DER WOUDE, De historische demografie in de ontwikkeling van de geschiedwe­tenschap, Tijdschrift voor geschiedenis, LXXXII, 1969, p. 184-205.

 

A.M. VAN DER WOUDE, Analfabetisme in Europa, Spiegel Historiael, VII, 1972, p. 182-192.

 

G. VANDEWINKEL, De bevolkingsevolutie van Denderwindeke gedurende het oude regime 1570-1797. Historisch-demografische studie van een plattelandsdorp in de Denderstreek, K.U.L., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1972.

 

E. VANHAUTE, Economische en sociale geschiedenis van de Nieuwste Tijden, R.U.G., onuitgegeven cursus, 1998.

 

E. VANHAUTE, C. VANDENBROEKE, Statistiek, Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel IIIb - Hulpwetenschappen, Gent, 1996, p. 19-73.

 

G. VAN HOUTTE, Leuven in 1740, een krisisjaar. Ekonomische, sociale en demografische aspekten, Brussel, 1964.

 

J. VAN HOUTTE, Un quart de siècle de recherche historique en Belgique, 1944-1968, Leuven-Parijs, 1970.

 

J.A. VAN HOUTTE, Economische geschiedenis van de Lage Landen 800-1800, Haarlem, 1979.

 

E. VAN LOOCKE, De samenstelling en de structuur van de Brugse huishoudens in het begin van de 19e eeuw, Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XII, 1981, p. 317-355.

 

J. VAN USSEL, Geschiedenis van het sexuele probleem, Meppel-Amsterdam, 1982.

 

R. VAN UYTVEN, Peiling naar de beroepsstructuur op het Brabantse platteland omstreeks 1755, Bijdragen tot de Geschiedenis, LV, 1972, p. 172-203.

 

H. VAN WERVEKE, De gentse Sint-Niklaasparochie in 1681. Demografisch-historische studie, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gentn, IX, 1955, p. 17-47.

 

H. VAN WERVEKE, De curve van het Gentse bevolkingscijfer in de XVIIe en XVIIIe eeuw, Brussel, 1948.

 

H. VAN WERVEKE, La mortalité catastrophique en Flandre au XVIIe siècle, in: P. HAR­SIN & E HELIN, Actes du Colloque international de démographie historique. Liège, 18-20 avril 1963. Problèmes de la mortalité. Méthodes, sources et bibliographie en démographie historique, Parijs, 1965, p. 457-464.

 

C. VERBEKE, De penningcohieren als sociaal-economische en demografische bron. De Roede van Tielt rond 1571-'72, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1988.

 

J. VERHELST, De huwelijksregisters - Oud régime - als bron voor sociale geschiedenis. Een ontgoocheling?, Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, XXI, 1967, p. 85-110.

 

A. E. VERHULST, De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe-XIVe eeuw), Brus­sel, 1958.

 

C. VERLINDEN, Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (XVe-XVIIIe eeuw), Brugge, 1959.

 

D. VEYS, De ontwikkeling van de levensverwachting in België, Bevolking en gezin, Brussel, 1979.

 

C. VIRY, Mémoire statistique du département de la Lys, Parijs, 1804.

 

R. WALL, Family forms in historic Europe, Cambridge, 1983.

 

L. WANTE, De bevolkingsevolutie van Anzegem, 1667-1797, K.U.L., onuitgegeven licenti­aatsverhandeling, 1978.

 

E. WARLOP, N. MADDENS, Inventaris van de parochieregisters, Brussel, 1973.

 

G. WILLEMS, Gevonden in de rolle... Vondelingen en verlaten kinderen in West-Europa. Onderzoek voor Gent in de 19e eeuw, R.U.G., onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1985.

 

F. WILLOCX, L'introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la principauté de Liège, Leuven, 1929.

 

Winkler Prins encyclopedie van Vlaanderen, Deel III, Brussel, 1972, p. 447.

 

E.A. WRIGLEY, Mortality in pre-industrial England: the example of Colyton, Devon, over three centuries, in: D.V. GLASS, R. REVELLE, Population and social change, Londen, 1972, p. 243-273.

 

E.A. WRIGLEY, R.S. SCHOFIELD, The population history of England, 1541-1871, Londen, 1981.

 

A. WYFFELS, De evolutie van het Tieltse bevolkingscijfer in de XVIIe en XVIIIe eeuw, De Leiegouw, III, 1961, p. 213-227.

 

 

Lijst van afkortingen

 

A.E.S.C.:  Annales. Economies, sociétés, civilisations

A.G.N.:  Algemene Geschiedenis der Nederlanden

Art. Cit.: Articulo Citato, in het laatstgenoemde artikel van dezelfde auteur

blz.:  bladzijde

B.T.N.G.:  Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Cfr.: Conferatur, zie

Cfr. supra: Conferatur supra, zie hoger, zie eerder

Cfr. infra:  Conferatur infra, zie lager, zie verder

d.i.:  dit is

d.w.z.: dit wil zeggen

IBID.: Ibidem, op dezelfde plaats, in hetzelfde werk of artikel als laatst vermeld

i.c.:   in casu, in concreto, met name

ID.:  Idem, van dezelfde auteur

ha: hectare

km:  kilometer

K.U.L.:  Katholieke Universiteit Leuven

K.U.L.A.K.:   Katholieke Universiteit Leuven Afdeling Kortrijk

m: meter

m.a.w.:   met andere woorden

N.A.G.N.: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden

N.I.S.: Nationaal Instituut voor de Statistiek

nr., nrs.:  nummer, nummers

Op. Cit.: Opere citato, in het laatstgenoemde werk van dezelfde auteur

p.: pagina

R.A.B.:  Rijksarchief Brugge

R.A.G.:  Rijksarchief Gent

R.A.K.:  Rijksarchief Kortrijk

R.U.G.:  Rijksuniversiteit Gent, de huidige Universiteit Gent

S.A.T.:   Stadsarchief Tielt

s.d.:  sine dato, zonder datum-opgave

s.l.:   sine loco, zonder plaatsvermelding

s.n.:  sine nomine, zonder naamvermelding

s.p.:  sine pagina, zonder paginavermelding

T.S.G.:   Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis

U.C.L.:  Université Catholique de Louvain

U.G.:   Universiteit Gent

V.U.B.:  Vrije Universiteit Brussel

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  
 

[15] Zie: J. DE SMET, Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen, 1794-1814, Brussel, 1951.

[16] Voor een overzicht van de stukken die in het Archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent steken m.b.t. Kanegem, zie: M. GYSSELING, Inventaris van het archief van Sint-Baafs en Bisdom Gent tot eind 1801, deel III, Brussel, 1997, p. 151-168.

[17] Zie: J. BUNTINX, Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen, 9 delen, Brussel, 1964-1978.

[18] Zie: V. ARICKX, Summiere inventaris van de "Bruine Pakken", reeks I. [Handschrift, Kortrijk, s.d.]; E. WARLOP, D. MASSCHELEIN, Klapper op de persoons- en plaatsnamen in de "Summiere inventaris van de "Bruine Pakken", reeks I" door V. Arickx. [Kortrijk, s.d.]

[19] Voor een inventaris van de parochieregisters, zie: E. WARLOP, N. MADDENS, Inventaris van de parochiere­gisters, Brussel 1973.