Klinische en therapeutische inzichten bij hulpverlening aan homoseksuele mannen. Een overzicht van de literatuur sinds 1980. (Dieter Hendrickx)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

“Although I once believed that exclusive homosexuals are seriously neurotic, considerable experience with treating many of them (and in being friendly with a number whom I have not seen for psychotherapy) has convinced me that I was wrong: most fixed homosexuals, I am convinced, are borderline psychotic or outrightly psychotic.” (Ellis, 1965; pp. 81-82)

 

Ik draag mijn thesis op aan alle mensen die slachtoffer zijn geworden (en het nog steeds zijn) van de onwetendheid en onverdraagzaamheid, de onkunde en onmogelijkheid te aanvaarden dat mensen verscheiden zijn op seksueel, raciaal, fysiek, intellectueel, emotioneel, creatief, religieus en politiek vlak. Het is mijn wens dat dit wetenschappelijk werk zijn steentje bijdraagt aan het beter begrijpen van en omgaan met menselijke pluriformiteit. Op die manier kan misschien voorkomen worden dat mensen veroordeeld worden omwille van hun anders-zijn.

 

Een dankwoord wil ik richten tot Prof. Dr. G. Lietaer, mijn promotor, die mij in alle vertrouwen carte blanche gaf en mij doorlopend constructief begeleidde. Voorts dank ik ook Prof. Dr. P. Nijs en de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit (FWH) in Gent, die zich de moeite getroost hebben mij in te leiden in de complexe literatuur op dit domein. Zonder steun van ouders, familie en vrienden was ik er nooit in geslaagd om met zoveel motivatie te blijven werken aan mijn thesis. In het bijzonder vermeld ik ook nog mijn vriend en partner Michael, die mijn steun en toeverlaat was (en is) door dik en dun.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende