Boudewijn VII Hapkin, een Witte Ridder uit de 12de eeuw, graaf van Vlaanderen (1111 - 1119). (Bram Brutsaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Boudewijn VII. Een naam die maar weinigen bekend in de oren klinkt. Toch was hij ooit graaf van Vlaanderen en dus een zeer vooraanstaand persoon. Hij leefde in de twaalfde eeuw, een tijd waarin Europa een nieuwe renaissance beleefde. Toen Boudewijn in 1111 na de dood van zijn vader de macht over het graafschap Vlaanderen in handen kreeg, was hij slechts een jongeman van achttien jaar, dus een leeftijdsgenoot van mij. Lang regeerde hij echter niet. Op zijn zesentwintigste was het al voorbij. Een leven dat in volle bloei geknakt werd. Hoeveel jongeren overkomt vandaag niet hetzelfde? Toch heeft hij zeer intens geleefd. Je kan er zelfs een boek over schrijven. Dat is wat ik geprobeerd heb: een volwaardige, wetenschappelijk verantwoorde biografie over deze markante persoonlijkheid te schrijven.

 

Ik had dit werk natuurlijk niet kunnen volbrengen zonder de welwillende hulp van verschillende mensen, die ik hier wil bedanken. In de eerste plaats mijn promotor Prof. Dr. P. Trio, die mij twee jaar lang met zijn rijke ervaring en waardevolle opmerkingen richting en ondersteuning gaf bij deze verhandeling. Ik wil ook de mensen van de verschillende KU Leuven- en andere bibliotheken bedanken voor hun hulp bij mijn zoektocht naar boeken en artikels. Verder gaat mijn speciale dank uit naar Marleen Veryser, mijn vroegere leerkracht Latijn, die mij geduldig bijstond in het vertalen van een aantal moeilijke Latijnse passages. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor de hulp en kansen die ze mij boden en natuurlijk ook mijn medestudenten die mij tips, raad en vriendschap gaven.

11 augustus 2004

Bram Brutsaert

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende