Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders in de rand van Gent. (Lieve Coorevits)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

Bijlage 1: Poster die werd opgehangen bij Kind en Gezin

 

 (Bron: eigen verwerking)

 

Aan alle Alleenstaande Moeders

 

Hallo, ik ben een meisje van 21 jaar en studeer Geografie.

Ik zit in mijn laatste jaar en maak een thesis over ‘Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders’.

In de tijdruimtegeografie wordt bekeken hoe een persoon de tijd op een dag indeelt en welke ruimte nodig is om alle taken te vervullen.

 

Mijn vraag is of u mij wil helpen om de situatie in het echte leven van een alleenstaande moeder te leren kennen, wat een belangrijk deel van mijn thesis moet worden.

Ik zal in mijn thesis geen namen vernoemen en u hoeft op geen enkele vraag te antwoorden als u dat niet wil. Ik zou u ook geen lastige vragen stellen. Ik zou het enkel zeer op prijs stellen mocht ik uw hulp krijgen.

 

Ik kan met u geen contact opnemen want ik ken u niet.

Daarom heb ik de toestemming gekregen om dit papier met mijn gegevens op in dit consultatiebureau te hangen. Neem gerust zo’n strookje mee en indien u contact opneemt, kunnen we een afspraak maken om gedurende een uurtje over uw dagindeling te praten.

 

Ik vraag vrijblijvend uw hulp en ik kan u weinig terug geven, maar hoe meer geweten is van de specifieke situatie van alleenstaande moeders, hoe meer beleidsmensen hiermee rekening kunnen houden voor de beslissingen die ze in de toekomst moeten nemen.

 

Dank bij voorbaat,

Lieve Coorevits

 

 

Bijlage 2: Activiteitenkalender ’t Oogenblik

 (Bron: gekregen van een alleenstaande moeder)

 

 

Bijlage 3: Activiteiten van Gezinspastoraal van bisdom Gent

 (Bron: Demeter, 2002)


 

Bijlage 4: opbouw van de interviews

Datum:……………………… Naam:………………………………………... Leeftijd:……………………………..Adres:………………………………………...

………………………………………….

Algemeen

 

Bedoeling uitleggen:

- tijdruimte geografie van alleenstaande moeders (met vb. van prisma ), uitleggen dat ze door hun positie van alleenstaande moeder meer moeten combineren dan een moeder met een partner en er daardoor beperkingen worden veroorzaakt

- niet graven in hun privι-zaken, het gaat over dagelijkse organisatie van een dag, de taken van een moeder,…

- geen verplichting om op alle vragen te antwoorden

- ook interviews met moeders met een partner om te kunnen vergelijken; en ook met alleenstaande moeders op het platteland/kernstad en rand van Gent.

- !! in het uiteindelijke werk komt geen enkele naam van een alleenstaande moeder voor: alles blijft anoniem!!!

 

1) Situatie: (gescheiden, verweduwd, (bewust) ongehuwd, ziet ze de situatie als permanent)

2) Samenstelling van het huishouden: aantal kinderen.

3) Hoe was de gezinssituatie in het verleden?

4) Platteland, Stadskern of rand van Gent ? Bewuste keuze?

5) Welk type woning

- ιιngezinswoning, appartement,

- oppervlakte

- verzorgde woning

- omgeving

- eigendom of huur

6) Comfortindicatoren:

4. Klein comfort: - stromend water

- wc met waterspoeling

- badkamer of douche.

5. Middelmatig comfort:

klein comfort + centrale verwarming

6. Groot comfort:

middelmatig comfort + - keuken

- telefoon (GSM)

- auto

7) Aanvullingen bij wooncomfort:

- Tuin

8) Contact met of hulp van de ouders?

 

Arbeid

 

9) Heeft u ooit gewerkt?

Indien de vrouw nooit heeft gewerkt:

10) Waarom niet?

Ψ Indien de vrouw heeft gewerkt:

11) Waarom bent u met uw werk gestopt( kinderen, tijd,…)?

ΨIndien ze nu werkt of heeft gewerkt (vergelijking maken):

12) Hoeveel dagen, vol- of deeltijds? Waarom?

13) Hoeveel uren per dag? Was of is er enige flexibiliteit mogelijk voor uw uren ten gunste van u of van u werkgever?

14) In welke sector, welk werk

Heeft u hiervoor een opleiding genoten?

- Indien ja: waren er nog ander jobs waaruit u kon kiezen, waarom deze?

- Indien nee: waarom koos u dan deze job?

15) Waar werkt u?

- in zelfde stad of dorp, iets verderop,...

- vervoermiddel (eigen auto, samen met iemand, bus, trein, fiets, te voet,….)

16) Collega's

- Zijn er collega's waarmee u na het werk veel contact heeft?

- Kan u op iemand van hen beroep doen als er moeilijkheden zijn ?

(oppas, winkelen, auto lenen,…)

17) (zwart werk)

 

25. Zorg

18) Kinderen:

- Aantal:

- Leeftijd:

- Gaan ze al naar school:

Indien ja:

- Hoe ver is de school?

- Hoe gaan ze naar school?

- Hoelang verblijven ze op school per dag? (over de middag, na school?)

- Wie vangt ze daarna op indien nodig?

 Indien nee:

- Waar verblijven ze tijdens uw werkuren (indien de vrouw gaat werken)?

- Waar moeten ze dus naartoe?

- Hoe gaan ze daarheen?

- Hoelang verblijven ze daar per dag?

- Activiteiten in de vrije tijd van de kinderen

- Wanneer?

- Waar?

- Vervoer van de moeder nodig?

-

19) Huishouden

- Hoeveel tijd besteedt u aan het huishouden per dag?

- Heeft u voor bepaalde taken hulp? (ouder, kind, klusjesman, buren,…)

 

20) Winkelen

- Dagelijkse benodigdheden (brood, vlees,…)

Waar?

Wanneer?

Aandacht voor prijs?

Combineren met werk, oppas,…

 

- Kledij

Waar?

Wanneer?

Aandacht voor prijs?

Met wie?

Hoe?

Combineren met werk, oppas,…

 

- Groter aankopen

Waar?

Wanneer?

Aandacht voor prijs?

Met wie?

Hoe?

Combineren met werk, oppas,….

 

Vrije zorgtijd

 

21)

- Bent u lid van een vereniging (niet de hobbyclub, maar bv. ziekenzorg, kav, welzijnszorg,…)

- Hoelang al?

- Waar wordt samengekomen en wanneer?

- Geeft dit soms problemen met de combinatie van uw huishouden, kinderen, ….

- Hoe geraakt u daar?

- Hoeveel tijd besteedt je daaraan?

- Kan u daar op mensen rekenen voor uw persoonlijke zorgen?

 

26. Vrije tijd

22) Heeft u genoeg vrije tijd? Hoeveel uren zijn dat ongeveer per dag/per week? Vindt u dat belangrijk?

23) Hebt u ooit meer/minder vrije tijd gehad? Wat is de verklaring hiervan?

24) sport?

Indien nee: waarom niet?

Indien ja:

- Hoeveel keer per week,

- Waar?

- Hoe gaat u ernaar toe?

- Waar zijn de kinderen ondertussen?

- In een team of alleen?

- Vaste uren?

- Kan je hier op mensen rekenen?

25) Hobbyclub?

Indien nee: waarom niet?

Indien ja:

- Hoeveel keer per week,

- Waar?

- Hoe gaat u ernaar toe?

- Waar zijn de kinderen ondertussen?

- Vaste uren?

- Kan je hier op mensen rekenen?

- (dure hobby)

26) Andere activiteiten buitenshuis (film, uit eten, cafιbezoek,…)

- hoeveel keer per week?

- Waar?

- Hoe gaat u ernaar toe?

- Waar zijn de kinderen ondertussen?

- Afgesproken/vaste uren?

27) Andere ontspanning

- Bezoek aan vrienden, ouders, familie, ….

- Hoeveel tijd spendeer je hieraan?

- Hoever wil je daarvoor gaan? (Geografie van de familie en de kennissen?)

- Gaan de kinderen mee?

- Bezoek ontvangen

- Hoeveel tijd spendeer je hieraan?

- Thuis:

- Wat? (TV, lezen, puzzelen, naaien, breien, schilderen,…)

- Hoeveel tijd?

- Waarom? Vindt u dit belangrijk?

 

Afsluiten:

 

28) Inkomensklasse? (vrijblijvend)

29) Enkele noodsituaties:

- Auto defect?

- Ziekte van een kind?

- Kind in ziekenhuis?

- Zelf ziek?

- …

30) Wat ondervindt u als grootste verschil met moeders die nog een partner hebben?

- Voordelen?

- Nadelen?

31) Wat zou de overheid beter kunnen doen omtrent de ruimte: bv. ruimtelijke planning, openbaar vervoer, voorzieningen op het werk, veiligheid….?

32) Ondervond u ooit al beperkingen doordat u een vrouw bent en ergens alleen naar toeging (bv. werkomgeving (recepties), openbare ruimte, horecazaken, culturele activiteit, school van uw kinderen (oudercontact))?

33) Bij uw sollicitatie, werden er vragen bij uw alleenstaand ouderschap gesteld? Of werd u ooit een job geweigerd omwille van uw alleenstaand ouderschap?

34) Kent u alleenstaande vaders en zo ja, is hun situatie verschillend van die van de alleenstaande moeders?

 

 

Bijlage 5: opstellen van een dagschema

 

Wat

Plaats

Met wie

Vervoermiddel

00.00

 

 

 

 

01,00

 

 

 

 

02.00

 

 

 

 

03,00

 

 

 

 

04,00

 

 

 

 

05,00

 

 

 

 

06,00

 

 

 

 

07,00

 

 

 

 

08,00

 

 

 

 

09,00

 

 

 

 

10,00

 

 

 

 

11,00

 

 

 

 

12,00

 

 

 

 

13,00

 

 

 

 

14,00

 

 

 

 

15,00

 

 

 

 

16,00

 

 

 

 

17,00

 

 

 

 

18,00

 

 

 

 

19,00

 

 

 

 

20,00

 

 

 

 

21,00

 

 

 

 

22,00

 

 

 

 

23,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 6: schematische voorstelling van de criteria en drempel-waarden voor de afbakening van de Belgische stadsgwesten 1991

(Bron: Vanderhaegen et al, 1998, p.77)

 

Forensen-

Banlieue

Agglo-

Woon-

Kern-

Stadskern

Gewicht-

niveau

Afbakeningscriteria

woonzone

 

meratie

kern

stad

 

eenheid

afbakening

 

 

 

 

 

 

terrein-

 

 

Concentratie handel en diensten

 

 

 

 

 

opname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>= 50

 

1

buurt

Bevolkingsdichtheid (inw./ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

% eengezinshuizen voor een

 

 

 

 

<85%

 

1

buurt

regionale stad

 

 

 

 

<50%

 

1

buurt

grote stad

 

 

 

 

>=30%

 

2

buurt

% woningen gebouwd voor 1945

 

 

 

 

>=10%

 

1

buurt

% woningen kleiner dan 45m²

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terrein-

 

 

 

buurt

Aaneengesloten bebouwing

 

 

 

opname

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admin.

 

 

 

 

gemeente

Aanpassing aan gem. grenzen:

 

 

opera-

 

 

 

 

 

>= 50% v.d. bevoling van de

 

 

tionali-

 

 

 

 

 

gemeente woont in de woonkern

 

 

sering

 

 

 

 

 

 

 

 

woon-

 

 

 

 

 

 

 

 

kern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>=115

 

 

 

 

1

gemeente

Groei v.d. bevolking 1970-1991

 

>=100

 

 

 

 

1

gemeente

Mediaaninkomen v.d. gemeente

 

 

 

 

 

 

 

 

t.o.v. mediaaninkomen v. arrond.

 

>=40%

 

 

 

 

1

gemeente

Migratie vanuit agglomeratie

 

 

 

 

 

 

 

 

t.o.v. totale immigratie v. gem.

 

>=25%

 

 

 

 

1

gemeente

Pendel naar de aggl. t.o.v. in de

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeente wonende werkzame

 

 

 

 

 

 

 

 

beroepsbevolking

 

>=50%

 

 

 

 

1

gemeente

Pendel naar de aggl. t.o.v. de

 

 

 

 

 

 

 

 

woonforensen

 

>=20%

 

 

 

 

1

gemeente

Woon-schoolverplaatsinen nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

de aggl. t.o.v. tot. schoolbev.

 

>=20%

 

 

 

 

1

gemeente

% bebouwde opp. t.o.v. totale

 

of

 

 

 

 

 

 

opp. in 1994 of

 

>=135

 

 

 

 

 

 

evolutie 1980/1994 v.d. bebouwde

 

 

 

 

 

 

 

 

opp. in Wall/ in Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>=15%

 

 

 

 

 

 

gemeente

Pendel naar de aggl. t.o.v. in de

 

 

 

 

 

 

 

 

gemeente wonende werkzame

 

 

 

 

 

 

 

 

beroepsbevolking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurt = volgens statistische sector
Bijlage 7: De week van Greet Aelterman

 (Bron: De Bond, 29 maart 2002, p.23)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende