Tijd-ruimtegeografie van alleenstaande moeders in de rand van Gent. (Lieve Coorevits)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Officiële publicaties

 

* Billiet, J.B., 1990, Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek: ontwerp en dataverzameling, Acco, Leuven, 320 pp.

* Billiet, J.B., 1993, Ondanks beperkt zicht: studies over waarden, ontzuiling en politieke veranderingen in Vlaanderen, VUB, Brussel, 203 pp.

* Black, J.A., Champion, D.J., 1976, Methods and Issues in Social Research, John Wiley & sons, New York, 445 pp.

* Blaxter, L., Hughes, C., Tight, M., 1996, How to research, Open University Press, Buckingham, 263 pp.

* Bowlby, S., 1992, Feminist Geography and the changing curriculum, Geography, Volume 77, nr.337: 349-360.

* Corijn, M., 1999, Echtscheiding in Vlaanderen, Bevolking en Gezin, 28, nr. 1: 59-89.

* Collet, M., Nuyts, T., Van der Wildt, F. (eds.), 2001, Boek van de Solo, Socialistische Vooruitziende Vrouwen, Brussel, 180 pp.

* Deboosere, P., Lesthaeghe, R. en Surkyn, J., 1997, Algemene volks- en woningtelling op 1 maart 1991, Huishoudens en gezinnen, monografie nr.4, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel, 224 pp.

* Demeter, G., 2000, Psychosociale en juridische achtergrondinformatie. In: Bossaerts, B., Leven in een eenoudergezin, Hertecant, Brussel: 53-63.

* De Pater, B. en Van Der Wusten, H., 1996, Het geografische huis, de opbouw van een wetenschap, Dick Coutinho, Bussum, 280 pp.

* De Weerdt, D. (ed), 1997, De dochters van Marianne: 75 jaar SVV, Hadewijch, Antwerpen, 352 pp.

* Franssen, G., 2000, Panelstudie van Belgische huishoudens: gezinsontbinding in Vlaanderen, deel III, Institutionele vormgeving, Universiteit Antwerpen, 182 pp.

* Foddy, W., 1993, Constructing Questions for Interviews and Questionnaires: Theory and Practice in Social Research, University press, Cambridge, 228 pp.

* Friberg, T., 1993, Everyday life: women’s adaptive strategies in Time and Space, Byggforskningsrådet, Stockholm, 218 pp.

* Glorieux, I., Vandeweyer, J., 2002, 24 uur…Belgische tijd: Een onderzoek naar de tijdsbesteding van de Belgen, Statistische studiën, nr.110, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel, 76 pp.

* Goossens, L., Thomas, I. en Vanneste, D., 1997, Algemene volks- en woningtelling op 1 maart 1991, Huisvesting in sociaal-economisch en geografisch perspectief 1981-1991, monografie nr. 10, Nationaal Instituut voor de Statistiek, Brussel, 307 pp.

* Hägerstrand, T., 1970, What about people in Regional Sciences, Papers of the regional Sciences Association, Volume XXIV: 7-21.

* Hägerstrand, T., 1978a, Survival and Arena. In: Carlstein, T., Parkes, D.& Thrift, N. (eds.), Timing space en spacing time, Volume 2: Human activity and time geography, Edward Arnold, London: 122-145.

* Hägerstrand, T., 1978b, A note on the quality of life-times. In: Carlstein, T., Parkes, D.& Thrift, N. (eds.), Timing space en spacing time, Volume 2: Human activity and time geography, Edward Arnold, London: 214-224.

* Hägerstrand, T., 1982, Diorama, path and project, Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Volume 73, nr.6: 323-339.

* Halleux, J.M., Derwael, F., Mérenne-Schoumaker, B., 1998, Typologie van de Belgische gemeenten naar verstedelijkingsgraad. In Mérenne-Schoumaker, H. Vanderhaegen,H., Van Hecke, E., Algemene Volks- en woningtelling op 1 maart 1991, Verstedelijking, monografie nr. 11A, Nationaal instituut voor de statistiek, Brussel: 131-157.

* Holly, B.P., 1978, The problem of scale in time-space research. In Carlstein, T., Parkes, D. & Thrift, N. (eds), Timing space and spacing time, Volume 3: Time and regional dynamics: 5-18.

* Karsten, L., 1992, Speelruimte van vrouwen, zeggenschap over vrijetijd en vrijetijdsbesteding, Sua, Amsterdam, 247 pp.

* Karsten, L., Meertens, D., 1991, Geografische vrouwenstudies: over zichtbaarheid, identiteit en machtsrelaties, K.N.A.G. Geografisch Tijdschrift, 25, nr. 1: 84-90.

* Kesteloot, C., 1990, De economische determinanten van de stedelijke structuren, Ruimtelijke planning, afl. 25, II.D.2.d, 42 pp.

* Lenntorp, B., 1978, a time-geographic simulation model of individual activity programmes. In: Carlstein, T., Parkes, D.& Thrift, N. (eds.), Timing space en spacing time, Volume 2: Human activity and time geography, Edward Arnold, London: 162-180.

* Matthijs, K., 2001, De mateloze negentiende eeuw: Bevolking, huwelijk, gezin en sociale verandering, Universitaire pers, Leuven, 296 pp.

* Mey, M. en Ter Heide, H., 1997, Tijd/ruimteonderzoek volgens nieuwe methode, Geografie, Jg. 6, nr.2: 36-39.

* Morris, L., 1994, Dangerous classes: the Underclass and Social Citizenship, Routledge, London and New York, 177 pp.

* Niphius-Nell, M., 1995, Eenoudergezinnen in historisch perspectief, Bevolking en gezin, nr.2: 45-64.

* Paelinck, J.H.P., Sallez, A., Espace et localisation, 1983, Economica, Parijs, 340 pp.

* Parkes, D.N., Thrift, N.J., 1980, Times, spaces and places: a chronogeographic perspective, John Wiley & sons, Chichester, 527 pp.

* Peleman, K., 2002, The impact of residential segregation on participation in associations: the case of Moroccan women in Belgium, Urban studies, Vol. 39, No. 4: 727-747.

* Peleman, K., 1998, Is er plaats voor de feministische geografie in het onderwijs?, De aardrijkskunde, 22(4), 37-46.

* Rose, G, 1993, Women and everyday spaces, Feminism and geography, the limits of geographical knowledge, Polity press, Cambridge: 17-40.

* Rowlingson, K., Mckay, S., 2002, Lone parents families: gender, class and state, Pearson Education Limited, Harlow, 243 pp.

* Ruddick, S., 1996, Constructing difference in public spaces: race, class and gender as interlocking systems, Urban Geography, 17/2: 132-151.

* Schensul, J.J., leCompte, M.D., Trotter, R.T., e.a., 1999, Mapping social networks, spatial data & hidden populations, ethnographer’s toolkit 4, Altamira Walnut Creek, Londen, 205 pp.

* van den Akker, P.A.M., 1972, Ongehuwde moeders na de geboorte van hun kind, Instituut voor arbeidsvraagstukken, Tilburg, 125 pp.

* van den Akker, P.A.M., 1977, Niet-gehuwd moeder zijn …en dan?, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 407 pp.

* Van der Haegen, H., Pattyn, M., 1979, De Belgische Stadsgewesten, overdruk uit Statistisch Tijdschrift, nr. 3, 18 pp.

* Van der Haegen, H., Van Hecke, E., Juchtmans, K., 1998, De stadsgewesten. In Mérenne-Schoumaker, B., Van der Haegen, H., Van Hecke, E. en Halleux, J. M., 1998, Algemene Volks- en woningtelling op 1 maart 1991, Verstedelijking, monografie nr. 11A, Nationaal instituut voor de statistiek, Brussel: 69-130.

* van Gelder, K., 1987, Alleen zorgen: een onderzoek naar het functioneren van één ouder gezinnen, NIMAWO, Den Haag, 376 pp.

* Van Hecke, E., 1998, Actualisering van de stedelijke hiërarchie in België, Tijdschrift van het Gemeentekrediet, Jg. 52, nr. 205: 45-76.

* Vanneste, D., 1989, Economische typering van de Belgische gemeenten, Leuvense Geografische Papers 1, Instituut voor Sociale en Economische geografie, Leuven, 68 pp.

* Vanneste, D., 2001, Vrouw, stad en geografie, Onze alma mater, nr. 3: 369-394.

* Willmott, P., 1986, Social networks, informal care and public policy, Research report 655, Policy Studies Institute, Londen, 134 pp.

 

 

Niet gepubliceerde stukken:

 

* Draulans, V., 2001-2002, Genderstudies: empirisch rationalistische wetenschapsmodellen onder kritiek vanuit genderperspectief, Interfacultair college, Katholieke universiteit Leuven, 59pp.

* Kesteloot, C., 2000-2001, Stadsgeografie, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, Katholieke Universiteit Leuven, 193pp.

* Luyten, S. en Stuyck, K., 2000-2001, De invloed van de regionale economie op het rolpatroon: een vergelijking tussen de Gentse textielregio en de Limburgse mijnregio, licentiaatsverhandeling, departement Geografie, Katholieke Universiteit Leuven, 174pp.

* Meert, H., 1997-1998, De geografie van het overleven: Bestaansonzekere huishoudens en hun strategieën in een stedelijke en rurale context, doctoraatsverhandeling, 401pp.

* Verhelst, E., 1990-1991, Het ongehuwd moederschap in sociologisch perspectief: een studie van de problematiek van het ongehuwd moederschap, licentiaatsverhandeling, departement Sociologie, Katholieke Universiteit Leuven, 156pp.

* Van Hecke, E., 2001-2002, Geografie van de tertiaire sector, Instituut voor Sociale en Economische geografie , Katholieke Universiteit Leuven, 322 pp.

 

 

Webpagina’s

 

* Belgian federal government (2000)

4.11 Bevolking. De belgen. De belgen trouwen maar scheiden ook, cijfers van 1960 tot 1991(s.d.)

http://belgium.fgov.be/nl_index.html

 

* CBGS Centrum voor Bevolkings- en gezinsstudies, Vlaamse wetenschappelijke instelling (s.d.)

Onderzoek. Cijfers en commentaren. Alleenstaande moeders en vaders in het Vlaams Gewest op 31/12/1996 door Lodewijckx, E. (14/06/2001)

http://www.cbgs.be/nl/index.html

 

* CGSO Centra voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding van België (2002)

Huwelijken en Echtscheidingen in Vlaanderen 1990-1999 (12/03/2002)

http://www.cgso.be/feiten/feiten.htm

 

* Het Belgisch Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en leefmilieu (2001)

Indexering van de sociale uitkering: Gezinsbijslag (1/01/2002)

http://socialsecurity.fgov.be/index/nl/index20020101_volledig.htm

 

* Socialistische Mutualiteiten (1999)

http://www.socmut.be

 

* Stad Gent (1999)

http://www.gent.be

 

* Statistics Belgium: NIS and the ministry of economic affairs (1998)

Huwelijken en echtscheidingen per gewest van 1996 tot 2001(18/12/2001)

http://www.statbel.fgov.be/figures/d22_nl.asp#3

 

* ’T OOGENBLIK: vereniging voor singles (s.d.)

http://users.pandora.be/ het.vertrek/ Regionaal/oog1.htm

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende