“De beruchte gehoorzaamheid van de gehuwde vrouw”. De afschaffing van de maritale macht en de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw door de wet van 30 april 1958. (Inge Puchnatzi)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Omdat deze verhandeling niet tot stand zou zijn gekomen zonder vele helpende handen en luisterende oren, zou ik vooreerst enkele mensen willen bedanken.

Prof. Dr. Van Molle, mijn promotor, zou ik willen bedanken voor haar schitterende begeleiding, haar constructieve bedenkingen, en haar blijvend geloof in mij.

Hannelore Vandebroek heeft mij dan weer fantastisch geholpen bij het starten van mijn onderzoek.

Els Flour, van het Archiefcentrum voor Vrouwengeschiedenis en Brigitte Rys, van het Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen zou ik willen bedanken om mij wegwijs te maken in hun uitgebreide collectie werken.

Catherine verdient mijn welgemeende dank omdat ze mee geholpen heeft met de afwerking van deze verhandeling en de vele technische problemen die daar mee gepaard gingen.

Ik wil vooral mijn ouders, Jeanke en Peter bedanken omdat ze er gewoon altijd zijn voor mij.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende