De leden van de Geheime Raad der Zuidelijke Nederlanden onder het bewind van de aartshertogen en Filips IV, 1609-1653. Een prosopografische studie. (Björn Volckaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord Vooraf

 

Volledig op je eentje een licentiaatverhandeling in elkaar boksen is een ondoenbare taak. Er is nood aan een goede begeleiding en aan mensen die klaar staan om je te helpen in je zoektocht doorheen de veelheid aan archiefmateriaal en ook om de lastigere momenten toch nog zo aangenaam mogelijk te maken. Vooraleer tot de eigenlijke verhandeling over te gaan, wil ik dan ook even de tijd nemen om enkele mensen en diensten te bedanken voor de bijdrage die zij elk op hun manier hebben geleverd aan de totstandkoming van deze licentiaatverhandeling.

 Ma en pa, broer en zus. Ondanks alle moeilijke tijden die we thuis hebben gekend tijdens mijn twee licentiejaren zijn jullie steeds als een blok achter mij blijven staan op de weg doorheen mijn studieloopbaan. Jullie onophoudelijke en gemeende interesse in wat ik deed aan de universiteit, en niet in het minst in mijn thesis, zijn een drijfveer geweest om er te blijven voor gaan. Een welgemeende en hartelijke “dank je” voor deze steun en deugddoende interesse.

 Zeer zeker ook gaat mijn appreciatie en dank uit naar de rest van mijn familie, en niet in het minst naar mijn grootouders, omdat ook zij telkens opnieuw informeerden naar “hoe het gaat met de thesis en de studies” en een steun hebben betekend langs de zijde van de weg.

 Een stevig woord van dank voor mijn promotor, professor René Vermeir. Steeds bereikbaar om bijstand met raad en daad te verlenen daar waar nodig, een interesse in mijn activiteiten die gedurende de twee jaar niet is gezakt, en op deze manier de goede begeleider hierboven vermeld als een noodzaak om een licentiaatverhandeling tot een goed einde te brengen.

 Mijn leescommissarissen, professor Hilde Symoens en doctoranda Anuschka De Coster. Uw lessen over het onderwijs en de studenten in de Moderne Tijden zijn zeer goed van pas gekomen om de gevonden gegevens omtrent studies juist te interpreteren. Tevens dank om deze verhandeling te lezen (en te beoordelen).

 Het personeel van de Universiteitsbibliotheek Gent, met een speciale vermelding voor de immer hulpvaardige Roland Degroot van de Handschriftenleeszaal.

 Het personeel van het Algemeen Rijksarchief verdient eveneens een plaats in dit voorwoord. Vele uren heb ik er in de leeszaal doorgebracht en hun hulp om de juiste weg in de honderden archieftoegangen te vinden is cruciaal geweest.

 Indien ik iemand ben vergeten, het lag niet in mijn bedoeling; toch alsnog bedankt.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende