De conscripties in het 'Département de l' Escaut'. Organische groei van een recruteringssysteem, zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering. Casus: de 19 gemeenten van het 'canton d' Oosterzeele'. (Olivier Van Rode)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DEEL II

 

DE PRAKTISCHE UITVOERING
IN TOENEMENDE MATE GEPERFECTIONEERD
(1806-1814)

 

Hoofdstuk XII: De 'levées' na 1810: een korte 'succes-story'

 

De 'levées' zouden elkaar opnieuw snel opvolgen, na het intermezzo van 1810.

Bij 'sénatus-consulte' van 13 december 1810[135] werden 120.000 conscrits van de 'classe' van 1811 ter beschikking gesteld van de regering. Daarbij werd gesteld dat de oproep niet langer bij decreet moest gebeuren, maar dat publiekrechtelijke administratieve besluiten volstonden. De recrutering onderging dus een soort decentralisatie naar de 'départements' toe!

 

Op dezelfde datum werden bovendien de 'cantons littoraux' van dertig 'départements' -waaronder 'l' Escaut'- aan de 'conscription pour l' armée de terre' onttrokken, en aan de 'inscription maritime' voorbehouden[136]. Daarbij werden 10.000 conscrits van elk van de 'classes' van 1813, 1814, 1815 en 1816, onmiddellijk ter beschikking gesteld van de 'ministre de la marine'. De jongsten daarvan waren op dat ogenblik amper 14 jaar![137] Op 19 februari 1811 worden de 'classes' van 1811 en 1812 erbij gevoegd[138]

 

Op 5 april 1811 werd de plaatsing van 'garnisaires' bij decreet verruimd tot alle wettelijke vertegenwoordigers, niet alleen van conscrits 'réfractaires', maar eveneens van deserteurs. Daarbij werd vooropgesteld dat 'réfractaires' en deserteurs, die uit eigen beweging terugkeren, of die door hun familie afgeleverd werden, ingelijfd mochten worden bij de regimenten, waarvan de oprichting op 24 januari 1811 was bevolen[139]. Voor het 'département de l' Escaut' was dat -begrijpelijkerwijze- het 'régiment de Walcheren'...

 

De 'levée' van 120.000 conscrits van 1812 werd bevolen op 20 december 1811[140], midden maart gevolgd door een 'levée' van 100 cohorten voor de 'premier ban de la Garde nationale', uit de 'classes' van de jaren 1807 tot 1812[141]. Artikel 7 van het desbetreffende 'sénatus-consulte' stelde expliciet dat "le premier ban de la garde nationale ne doit pas sortir du territoire de l' empire", maar dat "il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes". Toch vormde dit toch een flagrante inbreuk op de belofte, geuit in het 'sénatus-consulte' van 5 oktober 1809. Alleen de 'classe' van 1806 was inderdaad definitief bevrijd. Alle andere zouden pas bevrijd worden, wanneer de Nederlanden zelf 'bevrijd' werden...

 

De rampzalige veldtocht in Rusland, waarin de trotse 'Grande Armée' totaal gedecimeerd werd, zou immers alle remmen wegnemen, en de recrutering kwam opnieuw in een stroomversnelling. Op 1 september 1812[142] werden 120.000 conscrits van 1813 ter beschikking gesteld voor de recrutering voor het landleger, en 17.000 voor de vervollediging van de 'garde nationale'. Deze laatsten zouden opgeroepen worden telkens als het nodig zou blijken.

 

Op 11 januari 1813 werd een tweede 'levée extraordinaire' bevolen[143]. Er werden 150.000 conscrits van de 'classe' van 1814 ter beschikking gesteld van de 'ministre de la guerre', en 100.000 van de 'classes' van 1809, 1810, 1811 en 1812. Daar bovenop werden de 100.000 conscrits, die de 'premier ban' vormden van de 'garde nationale', in actieve dienst geroepen.

 

In april werden 180.000 mannen ter beschikking gesteld van de minister[144], voor de vorming van een reserveleger, te weten 10.000 mannen als 'gardes d' honneur à cheval', bekostigd door de 'départements' en te nemen uit de elite van het 'département', 80.000 man van de 'premier ban' van de 'garde nationale', conscrits van 1807 tot 1812, en 90.000 conscrits van 1814, die oorspronkelijk bestemd waren voor de verdediging van de zuid- en westgrens, en meer in het bijzonder de werven van Antwerpen, Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort en Toulon.

Hun taak zou overgenomen worden door de 'gardes nationales sédentaires. De 'garde nationale de l' Escaut' kreeg, samen met die van 'Bouches-de-l' Escaut', 'Dyle', 'Jemmape', 'Deux-Nèthes', 'Nord', 'Pas-de-Calais' en 'Lys' de verdediging van de werven van Antwerpen en Vlissingen toegewezen. Daartoe moesten de 'gardes nationales' in die 'départements' georganiseerd worden tot een effectief van 15 à 30.000 man, onder bevel van een 'sénateur', die te dien einde naar de bedreigde plaatsen gestuurd werd.

Het moet gezegd, dat het hier niet om een nieuwe 'levée' ging! Alleen kreeg een gedeelte van de op 11 januari ter beschikking gestelden een andere bestemming.

 

De nieuwe 'levée' kwam er op 9 oktober 1813[145]. Die dag stelde een 'sénatus-consulte' 280.000 nieuwe conscrits ter beschikking, te weten 160.000 van 1815 en 120.000 van alle vorige 'classes', in een aantal 'départements' (namelijk in al die 'départements', waarover Frankrijk nog de controle had). Het bevel voor de 'levée' van de conscrits van 1815 werd (althans voor wat de Belgische 'départements' betreft) nooit meer gegeven, maar de 'levée' uit de vorige 'classes' kreeg nog een begin van uitvoering...

 

De op 15 november 1813 bevolen 'levée' van 50.000 conscrits van de 300.000 op diezelfde datum ter beschikking gestelde conscrits uit de 'classes' van de jaren XI, XII, XIII, XIV, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813 en 1814 (!)[146], kreeg nooit een begin van uitvoering[147].

Ik zal voor wat volgt gewoon nog de lijsten geven van de 'réformés', de 'listes d' activité' en de 'placement à la fin du dépôt'. Daarbij baseerde ik me louter op de conscriptieregisters, voor de 'classes' van 1811, 1812 en 1813, en op de inlijvingslijsten, voor de 'classe van 1814. Van deze laatste 'classe' is er immers geen register bewaard in het Gentse rijksarchief. Er zijn ook geen gemeentelijke conscriptielijsten beschikbaar, voor geen van de vier 'classes'.

 

 

A. De 'levée ordinaire' uit de 'classe' van 1811

 

a1. Aan de 'classe' onttrokken conscrits

 

nr.

'réformé' wegens

'réformé' door

datum

4

(supplém. 1810)   hinken en atrofie

conseil de recrutement

5/4/1811

5

(supplém. 1808)    lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

10

hinken en verkorting van de linkerbil

conseil de recrutement

5/4/1811

11

overgebracht naar de volgende 'levée'

conseil de recrutement

5/4/1811

12

overgebracht naar de volgende 'levée'

conseil de recrutement

5/4/1811

13

kliergezwel

conseil de recrutement

5/4/1811

15

'exception' als 'étudiant ecclésiastique'

conseil de recrutement

5/4/1811

33

overgebracht naar1812 wegens zwakte

conseil de recrutement

5/4/1811

34

zwakheid ('imbécillité')

conseil de recrutement

5/4/1811

35

overgebracht naar de volgende 'levée'

conseil de recrutement

5/4/1811

40

verlamming aan de linkerhand

conseil de recrutement

5/4/1811

41

klierziekte ('scrophules') en zwak zicht

conseil de recrutement

5/4/1811

43

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

76

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

77

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

84

misvorming aan het linkerbeen

conseil de recrutement

5/4/1811

96

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

105

misvormde voet

conseil de recrutement

5/4/1811

111

breuk ('hernie')

conseil de recrutement

5/4/1811

137

misvorming

conseil de recrutement

5/4/1811

153

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

163

misvorming van de benen

conseil de recrutement

5/4/1811

171

klierziekte (scrophules)

conseil de recrutement

5/4/1811

174

hoofdpijnen

conseil de recrutement

5/4/1811

176

klierziekte (scrophules)

conseil de recrutement

5/4/1811

177

overgebracht naar de volgende 'levée'

conseil de recrutement

5/4/1811

183

overgebracht naar de volgende 'levée'

conseil de recrutement

5/4/1811

188

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

211

kliergezwel

conseil de recrutement

5/4/1811

220

klierziekte (scrophules)

conseil de recrutement

5/4/1811

232

lichaamslengte

conseil de recrutement

5/4/1811

 

Het is opvallend dat de rol van de 'sous-préfet' volledig advizerend is geworden! Alle conscrits werden naar de 'conseil de recrutement' verwezen.

 

a2. De 'listes d' activité'

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

1

1810/36

112° de ligne

23/5/1811

 

1

 

2

supplémentaire XI

4° de ligne

overleden

 

 

3

supplémentaire XI

4° de ligne

24/7/1809

 

2

 

4

6

 

112° de ligne

23/5/1811

 

3

 

5

8

 

112° de ligne

23/5/1811

 

4

 

6

9

 

112° de ligne

23/5/1811

 

5

 

7

14

 

112° de ligne

23/5/1811

 

6

 

8

16

 

112° de ligne

non comparu

19/7/1811

7

Walcheren/85°

9

20

 

112° de ligne

23/5/1811

 

8

 

10

21

 

112° de ligne

23/5/1811

 

9

 

11

22

 

112° de ligne

23/5/1811

 

10

 

12

23

 

112° de ligne

23/5/1811

 

11

 

13

24

 

112° de ligne

dés. en route

 

12

Walcheren/85°

14

25

 

112° de ligne

non comparu

19/7/1811

 

nee

15

26

 

112° de ligne

23/5/1811

 

13

 

16

27

 

112° de ligne

dés. en route

 

 

dépôt Flessingue

17

28

nr dépôt Wesel gebracht, 'conscrit de mauvaise volonté', aangekomen 30/10/1811

18

29

 

112° de ligne

23/5/1811

 

14

 

19

31

 

112° de ligne

non comparu

19/7/1811

 

nee

20

32

 

112° de ligne

23/5/1811

 

15

 

21

36

 

112° de ligne

23/5/1811

 

16

 

22

37

 

112° de ligne

23/5/1811

 

17

 

23

38

 

85° de ligne

18/5/1811

 

18

 

24

39

 

112° de ligne

23/5/1811

 

19

 

25

42

 

112° de ligne

23/5/1811

 

20

 

26

44

 

112° de ligne

23/5/1811

 

21

 

27

45

 

112° de ligne

23/5/1811

 

22

 

28

46

1808/180

8° bataillon ppal du train d' artillerie

25/5/1811

 

23

 

29

47

 

112° de ligne

23/5/1811

 

24

 

30

48

 

112° de ligne

23/5/1811

 

25

 

31

49

 

112° de ligne

23/5/1811

 

26

 

32

50

 

112° de ligne

23/5/1811

 

27

 

33

51

  kreeg de 'réforme', na een herstelperiode in het hospitaal, op 2/5/1811

34

54

 

85° de ligne

 

19/7/1811

 

nee

35

55

 

112° de ligne

23/5/1811

 

28

 

36

56

 

112° de ligne

23/5/1811

 

29

 

37

57

  kreeg de 'placement' als zoon van een 71-jarige vader, op 18/4/1811.

38

58

 

112° de ligne

23/5/1811

 

30

 

39

59

 

112° de ligne

23/5/1811

 

31

 

40

60

  kreeg de 'réforme' op 23/4/1811.

41

61

 

85° de ligne

15/6/1811

 

32

 

42

63

 

85° de ligne

15/6/1811

 

33

 

43

66

 

112° de ligne

23/5/1811

 

34

 

44

67

 

112° de ligne

23/5/1811

 

35

 

45

68

 

112° de ligne

23/5/1811

 

36

 

46

69

  kreeg de 'placement' als oudste van wezen, op 2/5/1811.

47

70

 

85° de ligne

18/8/1811

 

37

 

48

71

 

85° de ligne

18/8/1811

 

38

 

49

72

 

85° de ligne

18/8/1811

 

39

 

50

73

'régiment de Walcheren' voor veinzing, maar moet gedes. zijn =>

dépôt Wesel

51

74

1810/202

8° cuirassiers

31/8/1811

 

40

 

52

75

 

1° chass. à cheval

25/8/1811

 

41

 

53

78

 

8° cuirassiers

31/8/1811

 

42

 

54

79

 

70° de ligne

25/9/1811

 

43

 

55

81

 

1° chass. à cheval

25/8/1811

 

44

 

56

82

Gent 1807

5° bataillon des ouvriers conscrits

1/10/1811

 

45

 

57

83

 

8° Bon principal train d' artillerie

12/9/1811

 

46

 

58

87

 

70° de ligne

25/9/1811

 

47

 

59

88

 

70° de ligne

25/9/1811

 

48

 

60

90

 

8° d' artillerie

24/8/1811

 

49

 

61

91

 

85° de ligne

17/12/1811

 

50

 

62

92

 

70° de ligne

26/10/1811

 

51

 

63

93

Gent 1808

5° bataillon des ouvriers conscrits

1/10/1811

 

52

 

64

95

 

70° de ligne

26/10/1811

 

53

 

65

97

 

1° Bataillon de Pontonniers

24/11/1811

 

54

 

 

117

1° à marcher

85° de ligne

15/6/1811

 

55

 

 

127

1° à marcher

85° de ligne

15/6/1811

 

56

 

 

182

1° à marcher

?

?

 

 

dépôt Flessingue

 

199

1° à marcher

85° de ligne

15/06/1811

 

57

 

 

Het resultaat van de 'levée ordinaire sur la classe de 1811' was dus :

 

oproep

aan classe onttrokken

vertrek

aange-

komen

over-

leden

réfraction

gevon- nist

rentré

dépôt

verloren

totaal

69

6

61

57

1

2

2

3

7

4

 

Het is opvallend hoe extreem laag het percentage van de 'réfraction' was! Het lijkt alsof men de onaantastbaarheid van het Frans bewind nu als een zekerheid ging beschouwen, terwijl ontsnappen aan de dienstplicht voor onmogelijk werd gehouden. Slechts drie conscrits wisten in hun 'réfraction' te volharden, ondanks alle repressiemaatregelen.

 

a3. Het 'dépôt de droit' van de 'classe' van 1811.

 

n° sort

reden

n° sort

reden

7

broer in actieve dienst

89

broer in actieve dienst

17

oudste van wezen

94

broer in actieve dienst

18

broer in actieve dienst

98

enig kind van een weduwe

19

broer in actieve dienst

118

broer in actieve dienst

30

broer in actieve dienst

122

broer in actieve dienst

52

broer in actieve dienst

124

broer in actieve dienst

53

broer in actieve dienst

133

oudste van wezen

57

vader van 71 jaar

135

broer in actieve dienst

62

broer in actieve dienst

142

broer in actieve dienst

64

vader van 71 jaar

145

oudste van wezen

65

broer in actieve dienst

150

enig kind van een weduwe

69

oudste van wezen

161

broer in actieve dienst

80

broer in actieve dienst

172

broer in actieve dienst

85

broer in actieve dienst

177

broer in actieve dienst

86

enig kind van een weduwe

184

broer in actieve dienst

186

broer in actieve dienst

213

broer in actieve dienst

192

broer in actieve dienst

218

broer in actieve dienst

194

broer in actieve dienst

219

broer in actieve dienst

200

broer in actieve dienst

223

broer in actieve dienst

209

oudste van wezen

226

broer in actieve dienst

210

broer in actieve dienst

229

broer in actieve dienst

212

enig kind van een weduwe

 

 

 

 

B. De 'levée ordinaire' uit de 'classe' van 1812

 

b1. Aan de 'classe' onttrokken conscrits

 

nr.

beslissing

'réformé' door

datum

x

(1811/35) overgebracht naar 1813 wegens zwakte

conseil de recrutement

31/3/1812

3

(1811/12)       'réforme' wegens doofheid

conseil de recrutement

12/2/1812

4

(1811/supp) 'réforme' gewrichtsstijfheid linkerknie

conseil de recrutement

12/2/1812

8

(1811/supp)  'réforme' verlies van het linkeroog

conseil de recrutement

12/2/1812

12

overgebracht naar 1813, wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

15

'réforme' wegens misvorming van de linkerhand

conseil de recrutement

12/2/1812

26

overgebracht naar 1813, gewrichtsstijfheid in het eerste kootje van de rechterwijsvinger

conseil de recrutement

12/2/1812

31

'réforme' wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

46

overgebracht naar 1813, geneeslijke oogvlek

conseil de recrutement

12/2/1812

51

overgebracht naar 1813 wegens misvorming

conseil de recrutement

12/2/1812

57

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

67

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

81

'réforme' wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

82

'réforme'  onzetbare breuk aan de linkerkant

conseil de recrutement

12/2/1812

91

'réforme' wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

92

'réforme' wegens verlies van het rechteroog

conseil de recrutement

12/2/1812

109

'réforme' wegensverlies van het linkeroog

conseil de recrutement

12/2/1812

119

'réforme' wegens blindheid

conseil de recrutement

12/2/1812

124

'réforme' wegens 'constitution scrophuleuse'

conseil de recrutement

12/2/1812

131

overgebracht naar 1813 wegens zetbare breuk

conseil de recrutement

12/2/1812

137

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

147

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

152

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

181

'réforme' wegens vergroeide littekens aan de bil

conseil de recrutement

12/2/1812

184

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

187

'réforme' wegens misvorming van de rechterhand

conseil de recrutement

12/2/1812

189

overgebracht naar 1813 wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

193

'réforme' wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

197

'réforme' wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

202

'réforme' wegens verminking van de linkerhand

conseil de recrutement

12/2/1812

208

'réforme' wegens 'scrophules invitérées'

conseil de recrutement

12/2/1812

223

'réforme' wegens 'gibbosité' [?]

conseil de recrutement

12/2/1812

225

'réforme' wegens verlies van de linkerwijsvinger

conseil de recrutement

12/2/1812

236

'réforme' wegens lichaamslengte

conseil de recrutement

12/2/1812

 

b2. De 'liste d' activité'

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

1

1 (1811/11)

43° de ligne

4/3/1812

 

1

 

2

supplémentaire conscrit van 1811, ter beschikking gesteld van de recruteringskapitein wegens niet-inschrijving. Aangekomen op het dépôt van Vlissingen op 29/4/1811

3

5

 

43° de ligne

4/3/1812

 

2

 

4

6

 

43° de ligne

4/3/1812

 

3

 

5

7

 

43° de ligne

4/3/1812

 

4

 

6

9

 

8° de ligne

9/3/1812

 

5

 

7

10 (1811/33)

43° de ligne

4/3/1812

 

6

 

8

11

 

75° de ligne

13/3/1812

 

7

 

9

13

 

43° de ligne

4/3/1812

 

8

 

10

16

 

75° de ligne

13/3/1812

 

9

 

11

17

 

43° de ligne

4/3/1812

 

10

 

12

18

 

9° artillerie à pied

4/3/1812

 

11

 

13

19

 

reservecompagnie

25/2/1812*

 

12

 

14

21

1808/51

75° de ligne

13/3/1812

 

13

 

15

22

 

8°  de ligne

9/3/1812

 

14

 

16

23

 

8° de ligne

9/3/1812

 

15

 

17

25

 

9° artillerie à pied

4/3/1812

 

16

 

18

27

 

2° cheveaux légérs

6/3/1812

 

17

 

19

28

 

43° de ligne

4/3/1812

 

18

 

20

32

kreeg 'réforme' wegens hoofdpijnen, na herstelperiode in het hospitaal, 5/3/1812.

21

37

 

27° chass à cheval

27/3/1812

 

19

 

22

38

 

8°  de ligne

9/3/1812

 

20

 

23

39

 

43° de ligne

4/3/1812

 

21

 

24

40

 

8° de ligne

9/3/1812

 

22

 

25

41

 

reservecompagnie

25/2/1812*

 

23

 

26

43

 

8°  de ligne

9/3/1812

 

24

 

27

44

 

9° artillerie à pied

4/3/1812

 

25

 

28

50

 

43° de ligne

4/3/1812

 

26

 

29

52

 

9° artillerie à pied

4/3/1812

 

27

 

30

53

 

9° chass. à cheval

9/3/1812

 

28

 

31

54

1810/210

15° bataillon bis du

train d' artillerie

15/3/1812

 

29

 

32

55

 

8°  de ligne

9/3/1812

 

30

 

33

56

Gent 1811

75° de ligne

16/3/1812

 

31

 

34

58

 

43° de ligne

4/3/1812

 

32

 

35

60

 

43° de ligne

4/3/1812

 

33

 

36

61

 

43° de ligne

4/3/1812

 

34

 

37

64

 

43° de ligne

4/3/1812

 

35

 

38

65

 

2° cheveaux légérs

6/3/1812

 

36

 

39

66

 

5° Bon Sapeurs

15/3/1812

 

37

 

40

68

 

conscrits garde impériale

22/3/1812

 

38

 

41

69

 

9° artillerie à pied

4/3/1812

 

39

 

42

71

 

43° de ligne

4/3/1812

 

40

 

43

72

kreeg 'réforme' wegens hoofdpijnen, na herstelperiode in het hospitaal, 4/3/1812.

44

73

 

27° chasseurs à cheval

28/3/1812

 

41

 

45

74

 

2° cheveaux légérs

6/3/1812

 

42

 

46

75

 

13° botaillon bis du

train d' artillerie

15/3/1812

 

43

 

47

77

 

9° chasseurs à cheval

9/3/1812

 

44

 

48

79

 

8°  de ligne

9/3/1812

 

45

 

49

80

 

43° de ligne

4/3/1812

 

46

 

50

83

 

43° de ligne

4/3/1812

 

47

 

51

86

 

9° chasseurs à cheval

9/3/1812

 

48

 

52

87

 

43° de ligne

4/3/1812

 

49

 

53

88

 

8° de ligne

9/3/1812

 

50

 

54

89

Kruishou-

tem 1811

14° bataillon bis du

train d' artillerie

7/3/1812

 

51

 

55

90

Nazareth 1811

14° bataillon bis du

train d' artillerie

7/3/1812

 

52

 

56

93

 

43° de ligne

4/3/1812

 

53

 

57

96

 

43° de ligne

4/3/1812

 

54

 

58

97

 

43° de ligne

4/3/1812

 

55

 

59

98

 

reservecompagnie

26/2/1812*

 

56

 

60

99

 

43° de ligne

4/3/1812

 

57

 

61

100

 

8° de ligne

9/3/1812

 

58

 

62

177

subst. 102

43° de ligne

4/3/1812

 

59

 

63

103

 

7° bataillon du

train d' équipages

8/4/1812

 

60

 

64

104

 

75° de ligne

25/3/1812

 

61

 

72

117

**

75° de ligne

20/3/1812

 

62

 

73

120

  overgebracht naar 1813 wegens zijn lichaamslengte, op 17/8/1812.

74

121

 

75° de ligne

28/09/1812

 

63

 

(de lotnummers 5 tot 9 waren conscrits van vroegere 'classes', 1 van 1809 (nr 7) en 3 van 1811, die wel verschenen waren voor de opmaak van de lijsten, maar niet konden bewijzen dat hun omissie erop onafhankelijk van hun wil gebeurde)

* de bij de 'compagnie départementale de réserve de l' Escaut' ingelijfden gingen een contract van 'substitution' aan met een soldaat die bij die compagnie diende, en die in hun plaats het actief leger vervoegde.

** de oproepnummers 65 - 71 waren intussen opgeroepen voor de 'levée' voor de 'garde nationale'

 

Het resultaat van deze 'levée' was buitengewoon positief[148] :

 

oproep

aan classe onttrokken

vertrek

aange-

komen

over-

leden

réfraction

gevon- nist

rentré

dépôt

verloren

totaal

67

4

63

63

0

0

0

0

0

0

 

 

b3. Het 'dépôt' de droit van de 'classe' 1812.

 

n° sort

reden

n° sort

reden

14

vader van 71 jaar

36

broer in actieve dienst

20

broer in actieve dienst

42

broer in actieve dienst

24

broer in actieve dienst

45

oudste van wezen

29

broer in actieve dienst

47

broer in actieve dienst

30

enig kind van een weduwe

48

broer in actieve dienst

33

enig kind van een weduwe

49

broer in actieve dienst

34

enig kind van een weduwe

59

broer in actieve dienst

35

broer in actieve dienst

62

broer in actieve dienst

63

broer in actieve dienst

132

broer in actieve dienst

70

enig kind van een weduwe

136

broer in actieve dienst

76

broer in actieve dienst

149

broer in actieve dienst

94

broer in actieve dienst

155

broer in actieve dienst

95

broer in actieve dienst

156

enig kind van een weduwe

101

enig kind van een weduwe

157

broer in actieve dienst

105

broer in actieve dienst

183

enig kind van een weduwe

113

broer in actieve dienst

186

enig kind van een weduwe

115

broer in actieve dienst

195

oudste van wezen

116

broer in actieve dienst

201

enig kind van een weduwe

118

broer in actieve dienst

203

enig kind van een weduwe

130

broer in actieve dienst

214

enig kind van een weduwe

78

broer in actieve dienst

234

broer in actieve dienst

84

enig kind van een weduwe

237

broer in actieve dienst

85

broer in actieve dienst

238

broer in actieve dienst

 

 

C. De 'levée' van 100 cohorten voor de '1° ban de la garde nationale', uit de 'classes' 1807-1812

 

c1. De verschillende 'listes d' activité'

 

1) 1807

 

Grijpt men terug naar de tabellen aangaande de voorgaande 'levées', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

86

laatste opgeroepen lotnummer

127

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 130, 131, 132 en 134.

            de 'placement' kregen : geen.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

87

128

1809/203

72° cohorte du 1° ban

5/5/1812

 

1

 

88

129

kreeg de 'exception' als gehuwde, op 17/4/1812.

89

133

kreeg de 'exception' als gehuwde, op 17/4/1812.

90

135

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

2

 

91

136

kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 17/4/1812.

92

137

XIV/137

72° cohorte du 1° ban

30/4/1812

 

3

 

93

138

 

72° cohorte du 1° ban

16/6/1812

 

4

 

94

139

 

72° cohorte du 1° ban

29/5/1812

 

5

 

95

14

subst. 140

72° cohorte du 1° ban

29/5/1812

 

6

 

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1807 was dus :

 

oproep

aan classe onttrokken

vertrek

aange-

komen

over-

leden

réfraction

gevon- nist

rentré

dépôt

verloren

totaal

9

3

6

6

0

0

0

0

0

0

 

2) 1808

 

Grijpt men terug naar de tabellen aangaande de voorgaande 'levées', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

86

Laatste opgeroepen lotnummer

140

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummer 143.

            de 'placement' kregen : lotnummer 149.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

87

141

 

72° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

1

 

88

142

 

72° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

2

 

89

144

was als 'remplaçant' opgetreden voor een conscrit van Dendermonde 1811 (levée extraordinaire)

90

145

 

72° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

3

 

91

146

was als 'remplaçant' opgetreden voor een conscrit van Gent 1806 (levée extraordinaire)

92

147

was als 'remplaçant' opgetreden voor conscrit van Geraardsbergen 1810 (levée extraordinaire)

93

148

   het register vermeldt niets voor deze conscrit (!?)

142

149

retiré du dépôt

het register vermeldt 'provisoirement non appelé'

94

27

substitué 150

het register vermeldt niets voor deze conscrit (!?)

 

95

 

151

Hij werd tegelijk met zijn broer (1809/146) opgeroepen, en deze kreeg de 'placement', maar besloot om voor zijn oudere broer als 'remplaçant' te dienen.

 

 

1809/146

72° cohorte du 1° ban

30/5/1812

 

4

 

96

152

was als 'remplaçant' opgetreden voor een conscrit van Zele 1809 (levée ordinaire 1809)

97

105

substitué 153

kreeg de 'placement' als enige zoon van een weduwe, op 5/6/1812.

98

155

kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 10/6/1812.

 

*Het is onduidelijk of de drie 'remplacés' opgeroepen werden. Het feit dat dit niet in het register vermeld staat, laat het tegendeel vermoeden, en zeker voor de eerste twee is dit bovendien onwaarschijnlijk, gezien het feit dat zij ruim twee jaar dienst hadden (van eind 1808).

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1808 was dus :

 

oproep

aan classe onttrokken

vertrek

aange-

komen

over-

leden

réfraction

gevon- nist

rentré

dépôt

verloren

totaal

6

2

4

4

0

0

0

0

0

0

 

3) 1809

 

Grijpt men terug naar de tabellen aangaande de voorgaande 'levées', dan blijkt het volgende :

 

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

81

laatste opgeroepen lotnummer

136

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummer 140.

            de 'placement' kregen : lotnummer 141.

 


 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

84

139

  kreeg de 'réforme' wegens zijn lichaamslengte, op 17/4/1812

85

142

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

1

 

86

143

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

2

 

87

144

 

72° cohorte du 1° ban

22/4/1812

 

3

 

88

145

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

4

 

89

146

kreeg de 'placement', wegens de simultane oproep van zijn broer (1808/151), voor wie hij nadien als 'remplaçant' optrad.

90

147

was als 'remplaçant' opgetreden voor een conscrit van Zele 1810 (levée extraordinaire)

91

148

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

5

 

92

149

  kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 17/4/1812.

94

151

 

72° cohorte du 1° ban

29/5/1812

 

6

 

95

152

 

72° cohorte du 1° ban

29/5/1812

 

7

 

96

154

 

72° cohorte du 1° ban

29/5/1812

 

8

 

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1809 was dus :

 

oproep

aan classe onttrokken

vertrek

aange-

komen

over-

leden

réfraction

gevon- nist

rentré

dépôt

verloren

totaal

11

3

8

8

0

0

0

0

0

0

 

4) 1810

 

Grijpt men terug naar de tabellen aangaande de voorgaande 'levées', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

105

laatste opgeroepen lotnummer

176

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 184 en 188.

            de 'placement' kregen : lotnummers 179 en 185.

            vertrokken zijn als '1° à marcher' : lotnummers 178 en 187.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

108

180

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

1

 

110

182

 

72° cohorte du 1° ban

22/4/1812

 

2

 

111

183

 

72° cohorte du 1° ban

22/4/1812

 

3

 

112

186

  kreeg de 'exception' als gehuwde, op 17/4/1812.

114

189

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

4

 

115

190

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

5

 

116

191

 

72° cohorte du 1° ban

29/5/1812

 

6

 

117

192

  kreeg de 'réforme' wegens oogvlek op het linkeroog, op 17/4/1812.

118

193

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

7

 

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1810 was dus :

 

oproep

aan classe onttrokken

vertrek

aange-

komen

over-

leden

réfraction

gevon- nist

rentré

dépôt

verloren

totaal

9

2

7

7

0

0

0

0

0

0

 

5) 1811

 

Grijpt men terug naar de tabellen aangaande de 'levée ordinaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

65

laatste opgeroepen lotnummer

97

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 105 en 111.

            de 'placement' kregen : lotnummer 98.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen

vonnis

cont

rentré

66

99

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

1

 

67

147

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

2

 

68

101

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

3

 

69

102

 

73° cohorte du 1° ban

19/4/1812

 

4

 

70

103

 

73° cohorte du 1° ban