De conscripties in het 'Département de l' Escaut'. Organische groei van een recruteringssysteem, zijn conceptueel kader en zijn praktische uitvoering. Casus: de 19 gemeenten van het 'canton d' Oosterzeele'. (Olivier Van Rode)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DEEL II

 

DE PRAKTISCHE UITVOERING
IN TOENEMENDE MATE GEPERFECTIONEERD
(1806-1814)

 

Hoofdstuk XI : De 'levée supplémentaire' en de 'levée complémentaire' van 1809

 

A. de levée supplémentaire

 

Bij 'sénatus-consulte' van 18 april 1809[120] werden nog eens 30.000 conscrits van de 'classe' van 1810, en 10.000 van de 'classes' van 1806 tot 1809 ter beschikking van de regering gesteld, bestemd voor de 'garde impériale'.

 

De overheid was er zich terdege van bewust, dat een dergelijke 'levée supplémentaire' negatief kon inwerken op de publieke opinie. Dat blijkt uit de brief waarin 'directeur-général' Lacuée aan 'préfet' d'Houdetot[121] kennis gaf van de mogelijkheid, dat binnenkort een nieuwe 'levée' zou plaatsvinden uit de 'classe' van 1810[122].

 

De 'préfet' kreeg bevel om er tot nader order geen publiciteit aan te geven. Hij kon alle voorbereidende werkzaamheden aanvatten zonder de 'sous-préfets' samen te roepen, en er hoefden geen nieuwe lijsten meer opgemaakt te worden.

 

Nochtans zag de overheid niet af van de 'levée', maar verhoogde ze integendeel nog het te leveren contingent: in plaats van 'environ 550' conscrits van 1810, moest het 'département de l' Escaut' uiteindelijk 539 conscrits van die 'classe' en 187 van de vier voorgaande 'classes' leveren[123].

 

a1. verdeling van het arrondissementele contingent[124]

 

KANTON

-1806-

-1807-

-1808-

-1809-

-1810-

Totaal

Kruishoutem

2

2

1

2

12

19

Deinze

2

1

1

2

15

21

Evergem

2

1

1

1

14

19

Gent (N&E)

3

---

---

---

---

3

Gent (S&O)

3

---

---

---

---

2

Gent (la ville)

---

3

4

4

45

56

Gent (Extra Muros)

---

1

1

1

15

18

Lochristi

2

1

1

1

15

20

Nazareth

1

1

1

1

13

17

Nevele

2

1

1

1

15

20

Oosterzele

2

1

1

2

23

29

Zomergem

2

1

1

1

21

26

Waarschoot

1

0

0

1

6

8

Totaal

22

13

13

17

194

259

 

De samenkomst van de conscrits op het 'chef-lieu de département' moest plaatsvinden op 20 mei (voor de conscrits van 1810), en op 25 mei voor de anderen. Men zou anderhalf maal het contingent oproepen, om te voorzien in de vervanging van gehuwden en van conscrits die de 'placement' of de 'réforme' zouden krijgen[125]. De overblijvende conscrits zouden dan naar huis gestuurd worden, en nadien opnieuw opgeroepen worden om eventuele 'réfractaires' te vervangen.

 

a2. De 'listes d' activité'

 

1) 1806

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée extraordinaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

101

laatste opgeroepen lotnummer

147

 

Waarbij bovendien :

 

de 'réforme' kregen : lotnummers 150 en 156.

de 'placement' kregen : geen.

 


 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

102

148

  kreeg de 'réformé' van de 'conseil de recrutement', op 25/6/1809 [sic!].

103

149

  kreeg de 'exception' als gehuwde, op 25/5/1809.

104

151

  kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 25/5/1809

105

152

Gent jaar VIII

conscrits de la

Garde impériale

7/7/1809

 

1

 

98

retiré du dépôt

15° dragons

11/6/1809

 

2

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1806 was dus :

 

opgeroepen

réforme, exception en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

5

3

2

2

0

0

0

 

2) 1807

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée extraordinaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

81

laatste opgeroepen lotnummer

119

 

Waarbij bovendien :

 

de 'réforme' kregen : lotnummers 120 en 122.

de 'placement' kregen : lotnummer 123.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

143

90

retiré du dépôt

2° cuirassiers

12/6/1809

 

1

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1807 was dus :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

1

0

1

1

0

0

0

 

3) 1808

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée extraordinaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

79

laatste opgeroepen lotnummer

128

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummer 130.

            de 'placement' kregen : geen.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

80

129

 

5° artillerie à pied/

9° légère*

20/7/1809

 

1

* Bij zijn aankomst op het 'dépôt' van het '5° artillerie à pied' werd hij, conform de orders van de 'ministre de la guerre' van 25 en 27 juni, onder escorte van de 'gendarmerie' naar het 9° légère getransmuteerd.

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1808 was dus eveneens :

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

1

0

1

1

0

0

0

 

4) 1809

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée extraordinaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

73

laatste opgeroepen lotnummer

125

De laatste conscrits voor de 'levée extraordinaire' waren opgeroepen om de 'réformés au corps' te vervangen. Zij werden in juni en oktober 1809 opgeroepen, en dus na de 'levée supplémentaire'.  Daarvoor waren opgeroepen :

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

*

60

retiré du dépôt

2° cuirassiers

12/6/1809

 

1

65

110

 

5° artillerie à pied/

9° légère

20/12/1809

par la Gie

2

* lotnummer 60 : hij had op 6 april 1808 de 'placement' gekregen omdat zijn broer in dienst was bij de 'compagnie départementale de réserve de l' Escaut'. Deze eenheid werd echter niet beschouwd als behorend tot het actief leger, en daarom werd hij van het dépôt geschrapt, en als premier à marcher bovenaan de 'liste d' activité' geplaatst.

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1809 was dus :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

2

0

2

2

0

1

0

 

5) 1810

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée ordinaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

64

laatste opgeroepen lotnummer

107

 

Waarbij bovendien :

 

de 'réforme' kregen : lotnummer 110, 114, 117, 118, 122, 124, 128, 133, 136, 137, 144, 145, 149, 151, 153, 154, 157, 167, 169 en 170.

de 'placement' kregen : 12, 125, 132, 141 en 155.

als 'premier à marcher' vertrokken zijn : 126, 165, 166, 168, 178, 187, 220, 246 en 247.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

-

244

supplément.

4° de ligne

13/7/1809

 

1

-

245

supplément.

overleden op 10 juni 1809, zes dagen verklaring tot 'supplémentaire'

11

17

overgebracht

4° de ligne

7/9/1809

par la Gie

2

26

43

overgebracht

kreeg de 'réforme' van de 'conseil de recrutement', op 25/6/1809.

65

237

substitué 108

12° légère

8/6/1809

 

3

66

109

 

12° légère

8/6/1809

 

4

67

111

 

12° légère

15/7/1809

 

5

68

112

had de 'placement' gekregen n.a.v. de 'levée ordinaire', op 29/3/1809.

69

113

 

12° légère

8/6/1809

 

6

70

115

 

21° de ligne

24/6/1809

 

7

71

116

kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 20/5/1809.

72

119

had 'exception' als 'étudiant ecclésiastique' gekregen op 21/3/1809 (levée ordinaire).

73

121

 

non comparu

 

4/12/1809

 

74

120

had de 'réforme' gekregen naar aanleiding van de 'levée ordinaire', op 10/4/1809.

75

127

 

21° de ligne

24/6/1809

 

8

76

129

 

12° légère

8/6/1809

 

9

77

130

 

12° légère

déserté en route

4/12/1809

 

78

131

 

5° artillerie à pied

déserté en route

4/12/1809

 

79

134

 

112° de ligne

19/7/1809

 

10

80

135

 

12° légère

8/6/1809

 

11

81

139

 

12° légère

8/6/1809

 

12

82

138

 

112° de ligne

19/7/1809

 

13

83

140

 

112° de ligne

4/7/1809

par la Gie

14

84

142

 

12° légère

8/6/1809

 

15

85

143

 

12° légère

8/6/1809

 

16

86

146

 

12° légère

8/6/1809

 

17

87

147

kreeg de 'réforme' van de 'conseil de recrutement', op 21/5/1809.

88

148

 

12° légère

8/6/1809

 

18

89

150

 

12° légère

déserté en route

4/12/1809

 

90

151

had als '1° à marcher' de 'réforme' gekregen op 29/3/1809.

91

152

 

21° de ligne

5/7/1809

 

19

92

156

overgebracht naar de volgende 'levée' wegens zwakte, op 22/5/1809.

93

158

 

2° Bon sapeurs

7/6/1809

 

20

94

159

had de 'réforme' gekregen naar aanleiding van de 'levée ordinaire', op 10/4/1809.

95

160

 

21° de ligne

31/7/1809

 

21

96

161

 

21° de ligne

31/7/1809

 

22

* Ik heb geen andere conscrit meer gevonden, die voor de 'levée supplémentaire' zou opgeroepen zijn. Er ontbreekt dus één recruut voor het contingent. Wel is het contingent in de 'levée ordinaire' onbekend. Misschien moest het kanton daarin wel één recruut minder leveren, zodat er in feite nog één van die ingelijfden voor deze 'levée' telde.

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1810 was :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

32

4

28

22

2

7

4

 

a3. algemeen resultaat van de 'levée supplémentaire'

 

'classe'

opge- roepen

réforme, exception en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

-1806-

5

3

2

2

0

0

0

-1807-

1

0

1

1

0

0

0

-1808-

1

0

1

1

0

0

0

-1809-

2

0

2

2

0

1

0

-1810-

32

4

28

22

2

7

4

totaal

41

7

34

28

2

8

4

 

Het is ook opvallend, dat slechts één van de voor deze 'levée' -die toch bedoeld was om de 'Garde impériale' te vervolledigen- opgeroepen conscrits, uiteindelijk bij dat eliteleger terechtkwam. De inhoud van de 'sénatus-consultes' moest dus niet al te letterlijk opgevat worden...

 

 

B. De 'levée complémentaire'

 

Misschien verklaren de gebeurtenissen waarom zo weinig conscrits bij de 'Garde impériale' terechtkwamen!

 

In de zomer van 1809 was het 'département de l' Escaut' immers het toneel van een waar drama. Het versterkte Scheldefort van Vlissingen, op het eiland Walcheren (arrondissement Eeklo!) viel immers in handen van de Engelsen[126], na een -al te- lange belegering. Ternauwernood wist men een 'raid' op Antwerpen te voorkomen, en de Scheldedefensie werd een nieuwe prioriteit voor de overheid.

 

40.000 mannen werden naar het fort Lillo (boven Antwerpen) overgeplaatst, en waarschijnlijk waren de nieuwe recruten aangewend om in hun vervanging te voorzien. Voor de 'garde impériale' zou men dan nog een nieuwe 'levée' organiseren, die tegelijk ook het 'Belgische' '112° régiment d' infanterie de ligne' in Alexandrië (Egypte) van nieuwe soldaten moest voorzien..

 

Het 'senatus-consulte' van 5 oktober 1809 stelde daartoe nog eens 36.000 conscrits van de laatste vijf 'classes' ter beschikking, dewelke onmiddellijk opgeroepen dienden te worden[127]. Het 'département de l' Escaut' moest voor deze nieuwe 'levée' 711 recruten leveren, onder de kantons te verdelen in verhouding tot de bevolking, en rekening houdend met het feit dat de 'classe' van 1806 vijftien maanden besloeg[128].

 

De briefwisseling aangaande deze 'levée' houdt nieuwe, voor zichzelf sprekende, aanwijzingen in over hoe men over de 'primauteit' en de 'kenbaarheid' van de wet dacht :

 

"L' empereur voulant ... que cette levée s' effectue sans délai, vous voudrez bien faire toutes les opérations qu' elle nécessite sans attendre le texte du décret et du sénatus-consulte ... Comme vous recevrez ces deux actes bien certainement avant le jour fixé pour votre premier départ, nous aurons conservé le respect du aux formes et l' obéissance que nous devons aux volontés de sa Majesté l' Empereur et Roi".

 

Verder vinden we de zoveelste woordbreuk : deze 'levée' zou de vijf 'classes' definitief bevrijden, en er zouden geen nieuwe recruten meer uit gevraagd worden. Na het 'debâcle' in Rusland zou men deze belofte vergeten zijn, en zelfs in 1812 werden reeds nieuwe recruten gevraagd voor de 'garde nationale'...

 

b1. de verdeling van het arrondissementele contingent[129]

 

KANTON

-1806-

-1807-

-1808-

-1809-

-1810-

Totaal

Kruishoutem

7

4

5

6

2

24

Deinze

4

4

3

5

2

18

Evergem

4

3

2

4

1

14

Gent (N&E)

12

---

---

---

---

12

Gent (S&O)

12

---

---

---

---

12

Gent (la ville)

---

10

10

13

8

41

Gent (Extra Muros)

---

3

3

4

2

12

Lochristi

5

4

4

4

2

19

Nazareth

4

3

2

3

2

14

Nevele

5

4

3

4

3

19

Oosterzele

8

4

4

6

4

26

Zomergem

5

4

4

4

3

20

Waarschoot

3

2

0

3

1

9

Totaal

69

45

40

56

30

240

 

b2. de 'liste d' activité'

 

1) 1806

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée supplémentaire', dan blijkt het volgende :

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

105

laatste opgeroepen lotnummer

152

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 156, 158, 160, 174, 177 en 180.

            de 'placement' kregen : lotnummer 162.

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

199

19

retiré du dépôt

 

non comparu

10/12/1810

 

200

25

retiré du dépôt

 

non comparu

10/12/1810

 

203

44

retiré du dépôt

tirailleurs et conscrits de la Garde impériale

8/11/1809

 

1

210

105

retiré du dépôt

kreeg de 'exception' als gehuwde, op 22/10/1809.

213

137

retiré du dépôt

112° de ligne

3/2/1810

 

2

106

153

 

112° de ligne

déserté en route

10/12/1810

 

107

154

kreeg de 'exception' van de 'conseil de recrutement' als gehuwde, op 22/10/1809

108

155

 

112° de ligne

24/12/1809

 

3

109

157

 

112° de ligne

24/12/1809

 

4

110

159

kreeg de 'réforme' van de 'conseil de recrutement', op 23/10/1809.

111

161

kreeg de 'exception' van de 'conseil de recrutement' als gehuwde, op 21/12/1809

112

163

 

?

non comparu

10/12/1810

 

113

164

kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 21/12/1809.

114

165

 

12° légère

déserté en route

10/12/1810

 

115

166

 

12° légère

4/1/1810

 

5

116

167

 

12° légère

14/2/1810

 

6

Omdat de 'classe' in de 'levée extraordinaire' een excedent van twee recruten had geleverd, werden er klaarblijkelijk in de 'levée complémentaire' twee minder opgeroepen.

 

Het resultaat van de 'levée' was dus als volgt:

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

16

5

11

6

0

5

5

 

2) 1807

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée supplémentaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

81

laatste opgeroepen lotnummer

119

 

Waarbij bovendien :

 

            de 'réforme' kregen : lotnummers 120, 122 en 130.

            de 'placement' kregen : lotnummer 123.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

140

40

retiré du dépôt

kreeg de 'réforme' van de 'conseil de recrutement', op 23/10/1809.

145

123

retiré du dépôt

112° de ligne/équip. mil.

3/1/1811

par la Gie

1

82

121

kreeg de 'placement' wegens broederdienst, op 4/1/1809.

83

124

 

112° de ligne

 

10/12/1810

 

84

125

van 1808/64

3° légion de Rennes

16/7/1807

 

2

 

 

de 'remplacement' werd bevestigd, omdat hij reeds meer dan 2 jaar in dienst was

85

126

van 1809/20

rempl. annulé

82° de ligne

7/5/1808

 

 

1809/20

 

112° de ligne

24/12/1809

 

3

86

127

 

tirailleurs et conscrits de la garde impériale

8/11/1809

 

4

Aangezien er geen andere conscrits meer opgeroepen werden, moeten we aannemen, dat de bevestigde 'remplacement' meetelde in deductie van het nieuwe contingent.

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1807 was :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

7

2

5

4

0

2

1

 

3) 1808

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée supplémentaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

80

laatste opgeroepen lotnummer

129

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 130, 132, 134, 137, 138 en 143.

            de 'placement' kregen : geen.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

81

131

 

12° légère

20/11/1809

 

1

82

133

 

 

 

10/12/1810

 

83

135

 

112° de ligne

arrivé

par la Gie

2

84

136

 

tirailleurs de la garde

8/11/1809

 

3

85

139

kreeg de 'réforme' van de 'conseil de recrutement', op 4/11/1809.

86

140

 

12° légère

4/1/1810

 

4

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1808 was :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

6

1

5

4

0

2

1

 

4) 1809

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée supplémentaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

73

laatste opgeroepen lotnummer

125

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 131, 132, 134 en 140.

            de 'placement' kregen : geen.

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

74

126

was overleden in zijn gemeente, vóór de oproep, op 6/12/1808.

75

127

 

112° de ligne

déserté en route

amnestie

 

76

128

 

112° de ligne

déserté en route

amnestie

 

77

129

 

?

non comparu

10/12/1810

 

78

130

 

112° de ligne

déserté en route

10/12/1810

 

79

133

 

tirailleurs et conscrits de la Garde impériale

8/11/1809

 

1

80

135

 

?

non comparu

10/12/1810

 

81

136

 

?

non comparu

10/12/1810

 

82

137

 

12° légère

14/2/1810

 

2

76

128

amnestie*

Compagnie de l' Escaut

30/6/1810

 

3

66

111

overgebracht

Compagnie de l' Escaut

9/11/1810

 

4

(67)

113

retiré du dépôt

Compagnie de l' Escaut

9/11/1810

 

5

83

138

was overleden in zijn gemeente, vóór de oproep, op 20/8/1808.

81

136

rentré volont.

Compagnie de l' Escaut

16/1/1811

 

6

* de conscrit met lotnummer 128 maakte gebruik van de amnestie van 25 maart 1810, en hij moest het contingent van 1809 vervolledigen. De andere geamnestieerden mochten ingelijfd worden in deductie van het contingent in de 'levée' uit de 'classe' van 1811. De 'levée complémentaire' werd dan verder vervolledigd door de oproep bevolen door het decreet van 8 oktober 1810, dat de vervollediging beval van de departementale reservecompagnie[130]. De twee op 9 november 1810 opgeroepen conscrits werden ingelijfd, maar de op 28 december opgeroepene bleek al twee jaar overleden te zijn. Uiteindelijk liet men een teruggekeerde 'réfractaire', die normaal in het 'dépôt des réfractaires' zou moeten opgesloten worden, toe als laatste recruut.

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1809 was :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

10

0

10

6

0

6

4

 

5) 1810

 

Grijpt men terug naar de tabel voor de 'levée supplémentaire', dan blijkt het volgende :

 

laatste opgeroepen nummer van oproepvolgorde

96

laatste opgeroepen lotnummer

161

 

Waarbij bovendien :

            de 'réforme' kregen : lotnummers 167, 169, 170, 171, 173 en 174.

            de 'placement' kregen : geen.

            vertrokken zijn als '1° à marcher' : 165, 166 en 168

 

nr.

sort

remplaçant

corps

aangekomen op

vonnis

contingent

49

83

overgebracht

opnieuw overgebracht, naar 1811, wegens zwakte, op 3/11/1809.

52

89

overgebracht

kreeg de 'réforme' van de 'conseil de recrutement', op 23/10/1809.

92

156

overgebracht

12° légère

11/11/1809

 

1

97

162

 

4° légère

overleden na desertie

 

98

163

 

tirailleurs/conscr de la garde impériale

18/11/1809

 

2

99

164

 

fuseliers de la garde impériale

8/11/1809

 

3

71

116

retiré du dépôt

compagnie de réserve

de l' Escaut

9/11/1809

 

4

103

80

substit. 172

compagnie de réserve

de l' Escaut

28/12/1810

 

5*

104

175

  zat een lijfstraf uit ('condamné au fers') => niet opgeroepen!

105

176

was overleden vóór de oproep, op 28/9/1809, in het hospitaal van Arras, nadat hij als 'enrôlé volontaire' diens had genomen bij de 'Garde nationale de l' Escaut'

* deze laatste conscrit werd opgeroepen ter vervollediging van het gezamenlijke contingent van de drie 'levées'.

 

Het resultaat van de 'levée' uit de 'classe' van 1810 was :

 

opgeroepen

réforme en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

8

2

6

5

1

1

0

 

b3. het algemeen resultaat van de 'levée complémentaire'

 

'classe'

opge- roepen

réforme, exception en  dépôt

overblijvend voor vertrek

aangekomen

overleden

réfraction

waarvan gevonnist

-1806-

16

5

11

6

0

5

5

-1807-

7

2

5

4

0

2

1

-1808-

6

1

5

4

0

2

1

-1809-

10

0

10

6

0

6

4

-1810-

8

2

6

5

1

1

0

totaal

47

10

37

25

1

16

11

 

Was het de autoriteiten niet ontgaan, dat deze zoveelste 'levée' de publieke opinie negatief kon beïnvloeden, dan hebben zij inderdaad overvloed aan gelijk gekregen. In zijn circulaire van 13 november 1809[131] uit d'Houdetot daarover zijn ongenoegen. Het was al zeer lang geleden dat er zich nog zoveel conscrits onttrokken hadden aan hun plichten. En de afwezigheid van de 'gendarmerie' (die als kustverdediging samengetrokken was tengevolge van de landing op Walcheren) had er uiteraard geen goed aan gedaan... Maar de jacht werd hervat! Medio december kreeg de 'préfet' 50 extra 'gendarmes' van het 'armée du Nord' ter zijner beschikking...

 

 

C. Algemeen resultaat van de 'levées' per 'classe'

 

 

In de tweede helft van het eerste decennium werden maar liefst zeven 'levées' bevolen uit de 'classes' van dat halve decennium. Heb ik de contingenten per 'levée' afzonderlijk kunnen behandelen, de recruterende instanties moesten de contingenten voor de diverse 'levées' grotendeels simultaan vervolledigen. Daardoor zat men in 1810 nog met tekorten, vooral voor de 'classes' van 1809 en 1810. Het ging zelfs zover dat men de diverse contingenten voor die twee 'classes' ging samensmelten[132]. Het is dus aangewezen om de resultaten van de diverse 'levées' nog eens samen te voegen per 'classe'.

 

Hierna volgt nu dus per 'classe' het overzicht van de verschillende erop uitgevoerde 'levées':

 

c1. 1806

 

levée

datum

opge-

roepen

réforme  dépôt

voor vertrek

aange- komen

over-

leden

réfrac-

tion

gevon-

nist

ordinaire

2 vendém. XIV

81

8

73

37

3

39

32

extraordinaire

10/9/1808

26

5

21

17

0

4

4

supplément.

18/4/1809

5

3

2

2

0

0

0

complément.

5/10/1809

16

5

11

6

0

5

5

TOTAAL

128

21

107

62

3

48

41

 

c2. 1807

 

levée

datum

opge-

roepen

réforme  dépôt

voor vertrek

aange- komen

over-

leden

réfrac-

tion

gevon-

nist

ordinaire

15/12/1806

66

10

56

43

1

19

12

extraordinaire

10/9/1808

18

6

12

12

0

1

0

supplément.

18/4/1809

1

0

1

1

0

0

0

complément.

5/10/1809

7

2

5

4

0

2

1

TOTAAL

92

18

74

60

1

22

13

 

c3. 1808

 

levée

datum

opge-

roepen

réforme  dépôt

voor vertrek

aange- komen

over-

leden

réfrac-

tion

gevon-

nist

ordinaire

9/4/1807

72

13

59

50

0

9

9

extraordinaire

10/9/1808

18

3

15

12

2

5

1

supplément.

18/4/1809

1

0

1

1

0

0

0

complément.

5/10/1809

6

1

5

4

0

2

1

TOTAAL

97

17

80

67

2

16

11

 

c4. 1809

 

levée

datum

opge-

roepen

réforme  dépôt

voor vertrek

aange- komen

over-

leden

réfrac-

tion

gevon-

nist

ordinaire

21/1/1808

51

3

48

46

1

8

4

extraordinaire

10/9/1808

20

1

19

13

1

6

5

supplément.

18/4/1809

2

0

2

2

0

1

0

complément.

5/10/1809

10

0

10

6

0

6

4

TOTAAL

83

4

79

67

2

21

13

 

c5. 1810

 

levée

datum

opge-

roepen

réforme  dépôt

voor vertrek

aange- komen

over-

leden

réfrac-

tion

gevon-

nist

ordinaire

1/1/1809

75

13

62

52

1

16

9

supplément.

18/4/1809

32

4

28

22

2

7

4

complément.

5/10/1809

8

2

6

5

1

1

0

TOTAAL

115

19

96

79

4

24

13

 

 

D. De amnestie van 25 maart 1810

 

Napoleon mocht dan al enkele belangrijke vernieuwingen van de revolutie teruggeschroefd hebben, aan het recht op echtscheiding raakte hij niet! Integendeel, hij maakte er zelf gebruik van... En naar aanleiding van zijn tweede huwelijk vaardigde hij een aantal gratiemaatregelen uit[133]. Zo werden de tot correctionele straffen veroordeelden, die enkel nog vastzaten wegens niet-betaling van de boete en gerechtskosten, op vrije voeten gesteld, en dergelijke meer...

 

Één van de gratiemaatregelen was het toekennen van een amnestie aan deserteurs en 'réfractaires'[134]. Voor de laatsten gold het volgende

 

"15. Rémission entière et absolue est accordée à tout réfractaire des classes antérieures à 1806; et il ne sera exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait encore être dû sur les amendes dont les parens sont civilement responsables.

16. Les réfractaires des classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810, sont aussi amnistiés, mais à la condition de servir.

17. Les réfractaires amnistiés des cinq classes ci-dessus seront tenus de se présenter, dans le délai de trois mois, à dater de la publication du présent décret, devant le préfet, ou devant un sous-préfet du département où ils se trouveront.

18. Les réfractaires amnistiés désignés dans l' article ci-dessus auront la faculté de choisir le corps de l' armée dans lequel ils désireront servir, et, pourvu qu' ils réunissent les qualités physiques nécessaires, ils recevront immédiatement des feuilles de route pour s' y rendre.

19. Les préfets et sous-préfets pourront destiner, pour servir dans les troupes ci-après désignées, le nombre de conscrits amnistiés qui serait nécessaire pour le complètement desdites troupes, savoir :

            Pour ...

            Pour les départemens des Deux-Nèthes, de la Lys et de l' Escaut : Dans la cohorte dite de l' Escaut.

            Pour tous les départemens de l' Empire : dans les compagnies de réserve.

20. Il ne sera plus exercé aucune poursuite pour le recouvrement de ce qui pourrait être dû sur les amendes et frais dont les parens sont civilement responsables pour les réfractaires antérieures à 1806, dont il est parlé à  l' article 15; ces poursuites cesseront à l' instant.

            Les poursuites exercées contre les parens des réfractaires dont il est question article 16, seront seulement suspendues pendant le délai accordé aux réfractaires pour se présenter : elles seront reprises aussitôt après l' expiration du délai, si les conscrits réfractaires ne se sont pas représentés, et si les parens n' en justifient.

21. Les dispositions du présent décret ne seront, en aucun cas, applicables à un délit postérieur au 30 mars.

22 [§2] Les réfractaires qui, après s' être volontairement représentés, ne se rendront pas à leur destination, seront condamnés comme déserteurs.".

 

Het succes van deze amnestie mag vrij gering genoemd worden : elf conscrits maakten er gebruik van door zich aan te bieden om een corps te vervoegen (naast nog een aantal uit hun corps gedeserteerden). Hierna volgt de identificatielijst ervan :

 

classe

sort

levée

bestemming

aankomst?

-1806-

31*

ordinaire 1806

apprentis marins

nee

-1806-

69

extraordinaire

12° légère

arrivé

-1806-

75

ordinaire 1806

'exception' als gehuwde

---

-1806-

95

ordinaire 1806

compagnie de réserve de l'Escaut/ 23° de ligne

12/4/1810

-1806-

113

ordinaire 1806

'placement' als zoon van 71-jarige

---

-1807-

84

ordinaire 1808

4° hussards

dés. en route

-1808-

73

ordinaire 1808

'réforme' op 1/7/1810

---

-1809-

128

complémentaire

Cie de résèrve de l' Escaut

30/6/1810

-1810-

48

ordinaire 1810

Cie de résèrve de l' Escaut

14/4/1810

-1810-

178

ordinaire 1810

ouvriers marins

4/6/1810

-1810-

187

ordinaire 1810

ouvriers marins

4/6/1810

* 1806 lotnr 31 : hij was gearresteerd en opgesloten in het dépôt van Lille, en kreeg dus de amnestie als déserteur

 

Slechts zes conscrits bereikten hun corps! Een enorm contrast met de 'amnestie' van 5 maart 1806!!!!

 

 

Besluit

 

Tussen 1806 en 1809 raakte de dienstplicht definitief ingeburgerd bij de 'Fransen'. De conscriptie werd een echte formaliteit, die probleemloos nageleefd werd. De 'levée' ging ook tot de leefwereld van de boerenbevolking behoren. De recruteringsinstanties kregen in toenemende mate greep op de rurale leefwereld. Bij de 'levées ordinaires' waagde men zijn kans in de 'tirage au sort', en de verliezers aanvaardden hun lot. De snel op elkaar volgende 'levée extraordinaire', 'supplémentaire' en 'complémentaire' gaven nog aanleiding tot een heropflakkering van de 'réfraction', die echter nadien zeer snel overwonnen zou worden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[120]'Sénatus-consulte qui met à la disposition du gouvernement trente mille conscrits de la classe de 1810, et dix mille conscrits des classes de 1806 à 1809, pour faire partie de la garde impériale', dd. 18/4/1809 (4°, bull. 234, n° 4317); Pas., 1° série, Lois françaises, XIV, p. 337 (foutief gedateerd op 25/4, datum van het uitvoerend decreet).

[121]Baron d'Houdetot was Faipoult opgevolgd als 'préfet' van het 'département de l' Escaut', nadat deze in slechte papieren was geraakt door een financieel schandaal waarbij zijn echtgenote betrokken was. (cfr VAN BUTSELE (P.), "Biografische nota over G.C. Faipoult, prefekt van het Scheldedepartement", in: Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inde, XXI, 1972, p. 98). d'Houdetot was benoemd bij decreet van 18 september 1808 ('Décret qui nomme M. d'Houdetot préfet du département de l' Escaut' dd. 18/9/1808 (4°, bull. 207, n° 3782); Pas., 1° série, Lois françaises, XIV, p. 210).

[122]Brief van de 'directeur-général' aan de 'préfet', dd. 5/4/1809; RAG, Scheldedepartement, 2062/17.

[123]Circulaire van de 'directeur-général' aan de 'préfet', dd. 23/4/1809, met zijn 'Instruction' bij de 'levée'; RAG, Scheldedepartement, 2062/8.

[124]Circulaire aan de maires, en 'Avis du préfet', dd. 5/5/1809; met o.a. de verdeling van het contingent; in: RAG, Scheldedepartement, 4874/4.

[125]Dit was ook bij de 'levée extraordinaire' gebeurd! De 'Instruction' herhaalde grotendeels haar tegen- hanger voor die 'levée'

[126]Over de Britse landing op Walcheren, zie : DE BURBURE (Albert), "Anvers sous l' Empire français. Comment, en 1809, Bernadotte empêcha le débarquement d' une immense flotte britannique", in: La revue nationale, XXX, 1958, pp. 245-246; GARNIER (Jacques), "Walcheren", in: TULARD (Jean) (éd.), Dictionnaire Napoléon, Poitiers, Fayard, 1987, p. 1739; FLEISCHMAN (Théo), L' expédition anglaise sur le continent en 1809. Conquête de l' île de Walcheren et menace sur Anvers, Bruxelles, La renaissance du livre, 1973, 123 p., ill.

[127]'Sénatus-consulte qui met à la disposition du Gouvernement trente-six mille conscrits, pris dans les classes de 1806, 1807, 1808, 1809 et 1810', dd. 5/10/1809 (4°, bull. 245, n° 4741); Pas., 1° série, Lois françaises, XIV, p. 406.

[128]Brieven van de 'directeur-général' aan de 'préfet', dd. 4 en 9/10/1809, en 'Instruction' dd. 9/10/1809; RAG, Scheldedepartement, 2062/24.

[129]'Département de l' Escaut. Conscription. Levée complémentaire sur les classes de 1806, 1807, 1808, 1809 & 1810', in de circulaire van de 'préfet' aan de 'maires' dd. 12/10/1809; in: RAG, Scheldedepartement, 2062/24.

[130]'Conscription 1810 [en 1809 : 2 losse staten], levée ordonnée par décret du 8 octobre 1810 pour compléter la compagnie de réserve du département de l' Escaut, départ du ...': staten van de 'départs' dd. 9/11/1810 (voor beide 'classes' een staat), 12/11/1810 (1810), 16/11/1810 (1809) en 28/12/1810 (1810); in: RAG, Scheldedepartement, 4917; 'Conscrits convoqués pour le 9 novembre 1810 pour compléter la compagnie' en 'État nominatif des conscrits convoqués pour le 28 décembre 1810 afin de compléter la compagnie de réserve du département de l' Escaut', s.d.; in: RAG, Scheldedepartement, 4957/6.

[131]Circulaire van de 'préfet' aan de 'maires', de 'adjoints' en de 'commissaires de police', dd. 13/11/1809; RAG, Scheldedepartement, 2103/27.

[132]'État indiquant le nombre de conscrits que chaque canton doit fournir pour compléter son contingent des classes de 1809 et 1810', in: RAG, scheldedepartement, 4796/17; met volgende gegevens :

1809 contingent: 67 (46 + 13 + 2 + 6)                                               1810 contingent : 79 (46 + 29 + 4)

1                    arrivé au corps : 64                                                                            arrivé au corps : 76

2                    déficit : 3                                                                                             déficit : 3

[133]'Décret contenant les actes de bienfaisance et d' indulgence à l' occasion du mariage de sa majesté l' Empereur et Roi', dd. 25/3/1810 (4°, bull. 277, n° 5311); Pas., 1° série, Lois françaises, XV, pp. 59-62.

[134]Titel V.