Lidmaatschap van een vereniging en sociale druk tot drinken bij adolescenten. (Hans De Steur)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

De realisatie van dit eindwerk was nooit mogelijk geweest zonder de bijstand van enkele personen aan wie ik dan ook uitdrukkelijk mijn dank wens te betuigen.

Ik denk hierbij eerst en vooral aan mijn promotor, Dr. M. Van Houtte, die mij gedurende gans de periode op een efficiŽnte manier advies gegeven heeft.

 

Vervolgens gaat mijn dank uit naar mensen die mij kostbare informatie ter beschikking hebben gesteld. Meer in het bijzonder gaat het om Guy Pauwels van de cel ďAdministratie Planning en StatistiekĒ van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, Ingrid Hanot, van het Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen, Freek Onzia, van het Team Vlaams Jeugdwerkbeleid, en Stan Ansoms, Voorzitter van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugproblemen.

 

Tot slot bedank ik nog mijn ouders, mijn broers en mijn vriendin voor hun steun en advies bij het schrijven van dit eindwerk.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende