1543-1642, een eeuw Copernicanisme: ook voor de Zuid-Nederlander? (Steve Philips)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

1 Inleiding

 

Het is altijd leuk en boeiend om twee interessegebieden met elkaar te verbinden. Zo heb ik geprobeerd met deze licentiaatverhandeling mijn hobby sterrenkunde met geschiedenis te combineren. De keuze van dit thesisonderwerp ‘1543-1642, een eeuw Copernicanisme: ook voor de Zuid-Nederlander?’ is niet zo evident. De bronnen die hiervoor voor handen waren, bevinden zich niet in één archief, daarom heb ik de volgende instellingen geraadpleegd:

Dit thesisonderzoek was de afgelopen twee jaar een groot onderdeel van mijn leven. Maar het was iets dat ik niet in mijn dooie eentje kon creëren. Daarom verdienen de volgende mensen een woord van dank.

 

Eerst en vooral bedank ik mijn promotor professor Hilde Symoens, die het me toeliet het onderwerp van deze thesis te kiezen. Ook heeft ze me af en toe bijgestuurd en mijn fouten gecorrigeerd. Mijn commissarissen R. Vermeir en J. Deploige wil ik ook danken voor de antwoorden die ik op mijn vragen kreeg.

Een volgend woord van dank gaat naar mijn ouders, die mij de afgelopen jaren financieel steunden, zodat ik het vak geschiedenis aan deze universiteit kon volgen. Mijn tante Greta verdient eveneens een dankbetuiging omdat ze mijn thesis op de taalkundige fouten heeft verbeterd. Voor de lay-out was mijn vriendin Veerle verantwoordelijk, waarvoor ik haar wil danken. Eveneens kreeg ik van haar de nodige steun en vertrouwen, net zoals mijn vrienden Stijn en Pieter, die ik dan ook wil danken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende