De buitenlandse betrekkingen van Belgisch Congo aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog (1939-1940) (Benoît Van Maele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Dat het schrijven van dit “woord vooraf” mijn laatste universitaire activiteit zal worden staat momenteel nog niet vast, wel heb ik het gevoel dat ik hierbij een punt achter een hoofdstuk van mijn leven zet. Evenals mijn promotor beëindig ik mijn activiteiten op de universiteit van Gent met het millennium.

 

Omdat deze ruimte niet voorbehouden is voor kritiek, kan ik enkel het vijfde verdiep en de mentaliteit van de vakgroep “Nieuwste Tijden” aanprijzen ten opzichte van andere tijdvakken waar geschiedschrijving soms andere vormen aanneemt. Over de voorbije vier jaar heb ik er veel meer geleerd dan een gewone reconstructie van het verleden. Vooral het recht om de behandelde thema’s naar eigen zin te interpreteren om ze daarna in discussiegroepen met andere visies en opinies te confronteren. Hierbij wil ik ook professor François sterken in zijn pogingen om discussies en debatten op gang te krijgen tussen studenten. Gaande van de geschiedenisbeoefening in eerste kandidatuur tot het vak instellingen nieuwste tijden heeft hij alles geprobeerd om ons een individuele visie te geven. Bij velen haalde de vrees om zelf lastige vragen voorgeschoteld te krijgen echter de bovenhand, waardoor de verhitte debatten pas op café loskwamen.

Omdat het woord vooraf soms de vormen aanneemt van een waslijst van dankbetuigingen, zou ik het kort willen houden en iedere persoon bedanken die aan mijn universitaire vorming meegewerkt heeft. Professor Van Eenoo in het bijzonder, niet omdat ik ieder jaar erin slaagde een cursus van hem te volgen maar omdat hij zijn toehoorders een soort humane meerwaarde meegaf, een bijzondere (doch minimale) subjectiviteit had en gewoon boeiende lessen kon geven. Voor verdere lofbetuiging van de persoon verwijs ik graag naar zijn Liber Amicorum.

 

Daarnaast is het mijn plicht iedereen te danken die mij over de jaren gesteund heeft evenals degene die mij afgebroken en gedemotiveerd hebben, deze laatste zijn waarschijnlijk in de meerderheid doch zonder hen zou ik niet beschikken over de visies en beschouwingen die ik vandaag heb.

 

Voor wat de thesis betreft wil ik het wetenschappelijk personeel dat mijn consultaties aanhoorde bedanken voor hun tijd en advies.

Uiteraard professor Van Eenoo, professor François die mij hielp bij de aanvang van het onderzoek en de professoren Doom en Coolsaet.

Verder wil ik de vele studenten, ook van andere faculteiten, bedanken met wie ik mijn gedachte uitwisselde over het Afrikaans-Belgisch verleden.    

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende