Zwarte vlucht? Witte invasie? De sociale relativiteit van het fenomeen concentratieschool. (Murielle Mattelaer)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Voorwoord

 

Bedankt!

 

Professor Verhoeven - voor uw ondersteunende begeleiding, voor het nalezen van alle hoofdstukken en voor de nuttige opmerkingen daarbij. Maar ook voor de boeiende gesprekken, voor uw bijzondere manier van lesgeven en voor het aanwakkeren van mijn interesse voor (onderwijs)sociologie.

 

Ouders en leerkrachten, directie en externe onderwijsadviseur – voor jullie oprechte getuigenissen die van onschatbare waarde zijn geweest voor het totstandkomen van deze eindverhandeling.

 

Sil – voor je steun, je relativeringsvermogen, je humor en je kritische opmerkingen bij mijn geschrijf. Maar vooral voor alles wat we samen hebben opgebouwd.

 

Lore, Astrid en Hannah – voor het geweldige jaar samen in de Spaarstraat, het ‘samen’ zwoegen aan onze thesissen en het ‘samen’ stoom afblazen wanneer nodig. Maar ook Lies, Eva en Kim – voor de oppeppende babbels en de gezellige avonden samen. De lijst zou te lang worden als ik iedereen wil opsommen, en toch wil ik ook Mieke, Elke, Teresa, Eline, Greet, Ewoud, Anneleen, Jasper, Bavo, Clara, Ellen, Olivier, Sarai, Linus, Stefaan, Wannes, Jan, Vincent, Michiel, Femke, Joke, Hannelore, Wouter, Mike, Wout, Ian, Eva, Jelle, Rik, Harmen …bedanken voor jullie vriendschap.

 

Cédric – voor je kritische blik die geen enkele onlogische zinsconstructie overeind liet, voor je luisterend oor. Coralie – voor je aanmoedigende mails die de 800 km die je van ons verwijderd bent gemakkelijk overbrugden, voor je eerlijkheid. Simon – voor je optimisme en grappige opmerkingen. Jullie zijn alledrie fantastisch.

 

Mama en papa – voor jullie wekelijkse aanmoedigingen, voor het nalezen, voor de grote en kleine zorgen.

 

Oma en Opa – voor jullie immer aanwezige levenslust, jullie interesse in jullie kinderen en kleinkinderen en zélfs in deze eindverhandeling.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende